آبامکتین (abamectin)

آبامکتین (abamectin)

حشره‌كش و كنه‌‌كش انتخابي با خاصيت تماسي، گوارشي، نفوذي از گروه آورمکتين
فرمولاسيون:
1. ورتي مك Vertimec % 8/1 EC
تاریخ ثبت:
کنه زنگار مرکبات 14/10/77 – مینوز سبزی و صیفی 11/9/81 ثبت موقت اولیه ، تمدید لغایت سال 1391 ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: آبامکتين روي گيرنده‌های گابا (گاما آمينو بوتريک اسيد) در سيستم عصبي اثر مي گذارد.
موارد مصرف در ايران:
مگس مينوز برگ در سبـزي و صيفـي [6/0 در هزار (1)] ؛ كنه زنگار در مركبات(20 ميلي ليتر (1) + 250 ميلي ليتر روغن در يكصد ليتر آب)
موارد مصرف در ساير كشورها:
مگس مينوز برگ در گل‌هاي زينتي گلخانه، گوجه فرنگي گلخانه‌اي، كاهوي گلخانه‌اي، كنه قرمز در فلفل گلخانه‌اي، توت فرنگي گلخانه‌اي، كنه دو نقطه اي در خيار و گوجه فرنگي گلخانه‌اي، گل‌هاي زينتي گلخانه‌اي، گياهان زينتي، تريپس غربي در انواع گل‌های پرورشي، گياهان زينتي، خيار و گوجه فرنگي گلخانه‌اي، كاهوي گلخانه‌اي
راهنماي مصرف:
•سم‌پاشي زماني كه اولين علائم آلودگي مشاهده گردد، تكرار سم‌پاشي ممكن است نياز باشد.
•براي تأثير بهتـر لازم است كل سطح گياه به حشره‌كش آلوده گردد اما بايد مواظب بود كه محلول حشره‌كش به سطح زمين نريزد.
•آفت هدف بعد از تیمار بی تحرك شده اما سه تا پنج روز بعد از سم‌پاشي، بيشترين تلفات حاصل مي‌شود.
•حداکثر دفعات سم‌پاشي براي خيار و گوجه فرنگي گلخانه، شش بار (فقط چهار بار آن در مرحله اي كه گل و ميوه وجود دارد) ، چهار بار روي كاهوي گلخانه‌اي، براي گلهاي پرورشي محدوديتي وجود ندارد اما ضروري است كه از حشره‌كش‌ها بصورت متناوب استفاده گردد.
•حداكثر غلظت نبايد از 60 ميلي ليتر در 100 ليتر آب تجاوز كند.
احتیاط‌های لازم:
•نبايد با خيس كننده‌ها، چسباننده‌ها و ديگر مواد همراه مخلوط شود.
•نبايد روي واريته‌های مختلف گياه Adiantum spp مصرف شود.
•مدارك لازم براي سازگاري اين حشره‌كش با برنامه‌های كنترل بيولو‍‍ژيك و كنترل تلفيقي كافي نيست.
•ممنوعيت ورود افراد بدون لباس ايمني به محيط سم‌پاشي شده تا زماني كه آن محيط خشك شود.
•نشاهاي گوجه فرنگی و خيار مي‌تواند قبل و بعد از تشكيل گل و ميوه سم‌پاشي گردد، اما نبايد گوجه فرنگي چری (Cherry) را هر زمان سم‌پاشي كرد.
•روي بعضي از گياهان زينتي مانند Begonia, Kalanchoe, Carnation ممكن است بعداز سم‌پاشي لكه‌ها و زنگ‌هایي تشكيل گردد.
•دروه كارنس 14 روز براي كاهوي گلخانه‌اي و سه روز براي محصولات ديگر
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران 6 /13-10 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان 6/84 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 6/9- 2/3 میکروگرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 34/0 میکروگرم بر لیتر
•براي ماهي و ديگر موجودات آبزي فوق‌العاده سمي است.
•براي زنبور عسل خيلي خطرناك (Hr) است، در جاهایی كه گل زياد است و فعاليت زنبور زياد است نبايد مصرف شود.
•در جاهايي كه از زنبورهاي گرده‌افشان براي گرده افشاني استفاده مي‌شود بايد آن‌ها را به مدت 24 ساعت از محيط سم‌پاشي شده خارج كرد.
•كاربرد آن در سيستم‌های ارگانيك مجاز است.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

آزوسیکلوتین (azocyclotin)

آزوسیکلوتین (azocyclotin)
كنه‌كش تماسي با اثر طولاني از گروه ارگانوتين یا قلع
فرمولاسيون:
1. پروپال (Peropal) w/v %25 WP
2. پروپال (Peropal) w/v%50SC
تاریخ ثبت: 15/5/57
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: كنه‌كش تماسي با اثر طولاني ، از ساخته شدن ATP ممانعت مي كند
موارد مصرف در ايران:
كنه قرمز اروپايي درختان ميوه سردسيري،كنه نقره اي ، كنه زنگ در مركبات؛ كنه تارعنكبوتي در سويا و کنه دو نقطه اي و کنه قرمز درختان ميوه [5/0 در هزار] راهنماي مصرف:
•از مخلوط كردن آن با محصولاتي كه خاصيت قليائي دارند خودداري نمائيد.
•پروپال براي زنبور عسل بي خطر است .
•دوره كارنس در درختان ميوه 15 روز، در صيفي جات 7 روز
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران 363 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان 250-144 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 4 میکروگرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 04/0 میلی‌گرم بر لیتر

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

اسپیرودیکلوفن (spirodiclofen)

اسپیرودیکلوفن (spirodiclofen)
كنه‌كش تماسي از گروه تترونيك اسيد
فرمولاسيون:
اينويدور (Envidor) w/v %24 SC
تاریخ ثبت: 22/1/84 براي مدت سه سال موقت عليه كنه قرمز اروپايي كنه تارتن دو نقطه اي ،‌كنه زنگار مركبات ودر تاريخ 4/2/85 ثبت موقت به مدت 3 سال بر عليه كنه قرمز مركبات ، 17/2/86 ثبت موقت به مدت سه سال براي پسيل پسته
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: غير سيستميك و تماسي كه سبب اختلال دررشدونمو كنه‌ها شده و از سنتز چربي‌ها ممانعت مي كند.
موارد مصرف در ايران:
كنه قرمز اروپايي و كنه تارتن دونقطه اي [6/0 – 5/0 درهزار] ، كنه زنگار در مركبات [ 27/0 در هزار اگر جمعيت شكارگر بالا باشد دز 18/0 در هزار]، كنه قرمز در مركبات [3/0 – 2/0 در هزار بسته به جمعيت كنه و به تناوب با ساير كنه‌كش‌ها]، پسيل در پسته [400 – 300 ميلي ليتر در هكتار بسته به تراكم آفت] راهنماي مصرف:
•فاصله آخرين سم‌پاشي تا برداشت محصول حداكثر 14 روز
•بي اثر بر روي کفشدوزک، جزئي مضر براي كنه‌های مفيد تحت شرايط مزرعه
• نيمه عمر در خاك 5/5 – 5/0 روز
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران 2500 میلی‌گرم بر کیلوگرم،LD50 براي پرندگان 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 68 میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 100 میلی‌گرم بر لیتر

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

اكسي ديمتون متيل (oxydemeton methyl)

اكسي ديمتون متيل (oxydemeton methyl)

حشره‌كش سيستميك، تماسي با خاصيت كنه‌كشي از گروه فسفره آلي
فرمولاسيون:
1. متاسيستوكس – آر Metasystox R g/l 250 EC
تاریخ ثبت: 1/10/47 – 21/8/52 در ظروف 5 ليتري
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: مهارکننده آنزیم كولين استراز در سیستم عصبی می باشد.
موارد مصرف در ايران:
شته سبز غلات، تريپس پنبه، زنجرك سبز و زنجرك ناقل بيماري كرلي تاپ و شته در چغندر، شته سبز درختان ميوه سردسيري، پروانه ميوه‌خوار پسته، آفات سويا، شته سبز توتون، شپشك خوني نارون 1 تا 5/1 در هزار يا 5/0 تا 1 ليتر در هکتار بصورت محلول‌پاشي(1)
موارد مصرف در ساير كشورها:
شته، زنبورهاي چوبخوار، آفات مكنده حشره اي در درختان ميوه، تاكستان‌ها، سبزيجات، غلات و گياهان زينتي
راهنماي مصرف:
•بصورت محلول‌پاشي به ميزان 1 تا 5/1 در هزار يا 1 تا 5/0 ليتر در هكتار
•بعضي از گياهان زينتي ممكن است گياه‌سوزي داشته باشند.
•سمپاشی درختان هسته دار با احتیاط بیشتری باید انجام گیرد.
•به استثناي تركيبات قليايي با بيشتر آفت‌كش‌ها قابل اختلاط مي‌باشد
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران50 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان 37-34 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 447-17 میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 19/0 میلی‌گرم بر لیتر
•براي پرندگان و ماهي‌ها كم خطر و حتي عملاً غيرسمي است.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

پروپارژيت(propargite)

پروپارژيت(propargite)

propargite
كنه‌كش غير سيستميك و تماسي از گروه سولفيت
فرمولاسيون:
اوميت Omite w/v%57 EC
تاریخ ثبت: 27/10/52 – 17/2/80 (ثبت موقت اوليه)‌ عليه كنه قرمز اروپائي درختان سيب – كنه دو لكه اي لوبيا – تمديد لغايت 86
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: كنه‌كش غير سيستميك با اثر تماسي و دوام طولاني ، از طريق تنفس هم بر روي کنه تأثير گذار است .
موارد مصرف در ايران:
كنه تار عنكبوتي در پنبه و سويا [5/1 ليتر در هكتار] و چغندر [يك ليتر در هكتار] ، كنه قرمز اروپايي در درختان ميوه [يك در هزار] ، كنه در پسته [يك در هزار] و حبوبات [دو در هزار]، كنه پاكوتاه درچاي [5/1 در هزار]، كنه دو نقطه اي در اشجار جنگلي و گياهان غير مثمر [يك در هزار]،كنه قرمز اروپايي در درختان سيب و كنه دو لكه اي در لوبيا [1 در هزار] راهنماي مصرف:
•5/1 ليتر در هكتار براي پنبه و سويا، يك ليتر در هكتار براي چغندر، يك در هزار براي درختان ميوه و پسته، دو در هزار براي حبوبات، 2/1 در هزار براي چاي، يك در هزار براي اشجار جنگلي، 1 در هزار در مزارع لوبيا
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران 2800 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان 4640 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 11/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 09/0 میلی‌گرم بر لیتر

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

فن پروپاترين (fenpropathrin)

فن پروپاترين (fenpropathrin)

فن پروپاترين

حشره‌كش – كنه‌كش تماسي گوارشي و دور كننده از گروه پايرتيروئيدها
فرمولاسيون:
دانيتول (Danitol) % 10 EC
تاریخ ثبت: 19/12/64 ثبت 3 ساله و 19/12/69 ثبت 2 ساله و 19/12/71 ثبت دائم
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌كش و كنه‌كش عصبی، با اختلال در کانال های سدیم در غشای آکسونی سلولهای عصبی
موارد مصرف در ايران:
كنه قرمز اروپايي در درختان ميوه سردسيري 2 در هزار (1)(1)، مينوز لكه گرد درسيب 7/0 تا 5/0 در هزار به محض تفريخ تخم(1)، مينوز برگ در سويا 5/1-1 ليتر در هكتار(1)
موارد مصرف در ساير كشورها:
كنه گالي در كشمش، پشه گالي در كشمش، سن كاپسيده، زنبورهاي (Saw fly)، كنه دو نقطه اي در كشمش سياه
راهنماي مصرف:
•روي كنه‌های متحرك مؤثر بوده و سبب تلفات آنها مي گردد.
•در مورد مينوز لكه گرد سيب به ميزان 7/0 تا 5/0 در هزار به محض تفريخ تخم‌ها استفاده مي‌شود.
•حداكثر 3 بار تيمار در سال براي تاکستانها توصيه مي‌شود.
احتیاط‌های لازم:
•نبايد روي هر محصولي يا گياه مصرف شود بلكه بايد براساس فهرست گياهان توصيه شده مصرف شود.
•آخرين نوبت سم‌پاشي براي انگور 14 روز بعد از گل دهي توصيه مي‌شود.
•در مورد كنه‌های تارتن پنبه با نظر كارشناس و به هنگام طغيان كرم غوزه به ميزان 1 ليتر در هكتار مصرف مي‌شود.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران 70-7/66 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان1089 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 95/1 میکروگرم بر لیتر
•قابل اشتعال
•براي زنبور در موقع گلدهي گياه يا علف هرز بسيار خطرناك است و يا در زمان حداكثر فعاليت زنبور مصرف نشود.
•براي ماهي‌ها و ديگر موجودات آبزي بي نهايت خطرناك است نبايد آب‌هاي سطحي آلوده به حشره‌كش شوند.
•محيط آبي و آب را از سم‌پاشي مستقيم دور نگاه داشت در سم‌پاشي به كمك جريان هوا تا 18 متري حاشيه نهرها و آب‌هاي سطحي نبايد سم‌پاشي كرد.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

فن پیروکسی میت (fenpyroximate)

فن پیروکسی میت (fenpyroximate)

فن پیروکسی میت

کنه کش تماسي با اثر ناک داون سريع روي لارو، نمف و کنه بالغ از گروه پیرازول
فرمولاسيون:
اورتوس Ortus % 5 SC
تاریخ ثبت: 8/5/75 به مدت 3 سال – تمديد لغايت 87 ، 1/7/81 به مدت 3 سال – (كنه قرمز اروپايي سيب)- تمديد لغايت 87
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: اختلال در تولید انرژی ،مهار کننده زنجيره انتقال الکتروني درتنفس سلولی و گاهي اوقات ممانعت کننده سنتز کيتين در لارو
موارد مصرف در ايران:
کنه قرمز در مرکبات، كنه‌های تار عنكبوتي در درختان ميوه سردسيري 5/0 در هزار(1)، كنه شرقي در مركبات 5/0 در هزار اواخر زمستان همراه روغن به نسبت 1% عليه تخم كنه(1)
موارد مصرف در ساير کشورها:
کنه‌های گياهي مهم خصوصاً کنه‌های تارتن تترانيکيده، (کنه‌های تارتن کاذب) Tarsonemidae, Tenuipalpidae و Eriophyidae در مرکبات، سيب، گلابي، هلو، انگور و غيره
راهنماي مصرف:
•براي کنترل حشره بالغ (کنه) و پوره به ميزان 5/0 در هزار، عليه تخم کنه به ميزان 5/0 در هزار + 1% روغن ولک توصيه مي‌شود.
•روي درختان ميوه، مرکبات، چاي، سبزيجات و گياهان زينتي با پلي سولفيد کلسيم قابل اختلاط نيست.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران 480-245 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان5000-2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 006/0 میلی‌گرم بر لیتر، LC50 براي دافنی 085/0 میلی‌گرم بر لیتر
•براي پرندگان و کنه‌های شکار گر غير سمي است.
•براي ماهي‌ها فوق‌العاده خطرناک است.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

فن والریت (fenvalerate)

فن والریت (fenvalerate)

فن والریت

حشره‌كش کنه کش تماسي، گوارشي از گروه پايرتيروئيدها
فرمولاسيون:
سوميسيدين Sumicidin % 20 EC
تاریخ ثبت: 25/4/57
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی، با اختلال در کانال های سدیم در غشای آکسونی سلولهای عصبی
موارد مصرف در ايران:
پروديناي چغندرقند 1 ليتر در هکتار(1)، مينوز لكه گرد درختان ميوه 5/0 در هزار(1)
موارد مصرف در ساير كشورها:
شته‌ها در گندم‌های زمستانه و بهاره
راهنماي مصرف:
•در مزارعي كه سابقه ويروس كوتولگي زرد جو وجود دارد همزمان با مشاهده شته بايد سم‌پاشي صورت گيرد (اواسط تا اواخر)
•درصورت خطر آلودگي زياد، سم‌پاشي مجدد ضروري است.
•براي سم‌پاشي در مرحله رشدي بين مرحله گلدهي تا مرحله شيري (GS61-73) براي كنترل شته تابستانه غلات توصيه مي‌شود.
•درصورت مصرف پايروتيروئيدها يا دي متوات از مصرف آنها در مرحله ظهور سنبله خودداري شود.
•خاصيت کنه کشي نيز دارد.
•دوره كارنس 20 روز است.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران 451 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان1600میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 6/3 میکروگرم بر لیتر
•براي محيط زيست خطرناك است.
•براي زنبورعسل فوق‌العاده خطرناك بوده، در موقع گلدهي زماني كه زنبور عسل فعال است از مصرف آن خودداري شود.
•براي ماهي‌ها و موجودات آبزي فوق‌العاده خطرناك بوده، از آلودگي آب‌هاي سطحي و نهرها خودداري شود.
•خيلي خطرناك براي حشرات مفيد و ديگر بندپايان است تا شش متر از حاشيه مزرعه نبايد سم‌پاشي شود.
•فرمولاسيون آن در تاريكي و دور از تابش مستقيم نور خورشيد نگه داري شود.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

فنازاکوئین (fenazaquin)

فنازاکوئین (fenazaquin)
كنه‌كش تماسي از گروه کینازولین
فرمولاسيون:
پرايد Pride w/v%20 SC
تاریخ ثبت: 28/9/76 ثبت موقت اوليه – تمديد لغايت 85
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: كنه‌كش تماسي مهارکننده متابولیسمی و از تفریح تخم كنه جلوگيري مي كند
موارد مصرف در ايران:
كنه قرمز اروپايي درختان سيب [5/0 در هزار] راهنماي مصرف:
•به میزان 4/0کیلوگرم در هکتار مصرف می شود.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران 134 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان 1747 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 8/3 میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 1/4 میلی‌گرم بر لیتر

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

فوزالن (phosalone)

فوزالن (phosalone)

فوزالن

حشره‌كش و كنه‌كش تماسي، گوارشي از گروه فسفره آلي
فرمولاسيون:
1. زولون Zolone 35% EC
2. 30%WP
تاریخ ثبت: 1/10/47 و30/11/50 جهت مبارزه با آفات پسته ، 26/4/51 در ظروف 25 ليتري ثبت شده است .
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی (مهارکننده آنزیم کلین استراز)
موارد مصرف در ايران:
آفات چغندرقند و سويا، كرم سيب، به و آلو، پسيل، زنبور و سرخرطومي گلابي و سيب، كرم خوشه خوار مو، زنجرك به و مو، پسيل و پروانه چوبخوار پسته 5/2 در هزار(1)، برگ‌خوار آفتابگردان، سرخرطومي يونجه، آفات ذرت، سوسك كلرادو سيب زميني2 لیتر درهکتار(1).
موارد مصرف در ساير كشورها:
سخت بالپوشان، جوربالان، شته‌ها، پروانه‌ها و تريپس‌ها در درختان ميوه خصوصاً آلو و ديگر هسته دارها، آفات در انگور، دانه‌هاي روغني، گياهان زينتي، سيب زميني، سبزيجات
راهنماي مصرف:
•محلول پاشي به ميزان 2 تا 3 ليتر در هكتار يا 5/1 در هزار (1) توصيه مي‌شود.
•براي پسيل پسته 5/2 در هزار توصيه مي‌شود.
•مهارکننده آنزیم كولين استراز در سیستم عصبی می باشد، افرادي که براساس توصيه پزشکي از کارکردن با ترکيبات ضدکلين استراز ممنوع شده اند نبايد از اين حشره‌کش استفاده کنند.
•روي بعضی ازواريته‌های سيب سوختگی ایجاد می کند.
•براي حشرات مفيد انتخابي بوده و بطور گسترده در برنامه مديريت تلفيقي آفات استفاده مي‌شود.
•استفاده متناوب آن گياه‌سوزي ايجاد نمي کند.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران120 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان2150میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 1/2 میلی‌گرم بر لیتر، LC50 براي دافنی 7/0 میکروگرم بر لیتر
•براي پرندگان کم خطر است.
• براي ماهي‌ها و ديگر موجودات آبزي خيلي خطرناک است.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

نظرات :