گلیفوسیت (glyphosate)

گلیفوسیت (glyphosate) گلیفوسیت علف‌کش سيستميک، غير انتخابي، از گروه اسيد فسفونيک فرمولاسیون: راندآپ Roundup w/v %41 SL تاریخ ثبت: سال 1356 ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: اخلال در سنتز اسيدهاي آمينه و فعاليتهاي آنزيمي گياه نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب از طريق شاخ و برگ گياه و قابل انتقال به بخشهاي مختلف از طريق سيمپلاست و سپس آپوپلاست. علائم تأثير در گياه: كلروز اندام‌هاي هوايي و به دنبال آن نكروزه اين بافتها. علائم ابتدا در بافت‌هاي جوان و سپس در بافت‌هاي مسن تر ديده مي‌شود. برگ‌هاي حاصل از رشد مجدد گونه‌هاي چند ساله تغيير شكل داشته و لكه‌هاي سفيد بر روي آنها مشاهده مي‌شود. در برخي موارد نيز از يك گره منفرد چند ساقه رشد مي‌كند. اثرات قابل رويت اين علف‌كش در گياهان يكساله 2 تا 4 روز و در گياهان چند ساله 7 تا 10 روز طول مي كشد. ماندگاري در خاك(نيمه عمر): كمتر از 60 روز موارد مصرف در ايران: علف‌هاي هرز يکساله و دائمي در درختان ميوه ] 4 تا 12 لیتر بسته به نوع علف هرز در زمان حداکثر فعالیت علف هرز (گلدهی)[ و مزارع نيشکر]محلول 1 تا 2 درصد بعد از رویش علف‌های هرز بصورت لکه ای[ موارد مصرف در ساير کشورها: علف‌هاي دائمي و يکساله در حبوبات، غلات، دانه‌هاي روغني، چمن‌زارها، زمين‌های آيش و مناطق غيرزراعي. راهنماي مصرف: •مقدار مصرف 4 تا 12 ليتر، بسته به نوع علف هرز و در زمان حداکثر فعاليت علف‌هاي هرز (مرحله گلدهي) براي باغها و مكانهاي غير زراعي و محلول 1 تا 2 درصد بعد از رويش علف‌هاي هرز بصورت لکه اي براي نيشكر •بهترين نتيجه جهت كنترل علف‌هاي باريک برگ چندساله زماني بدست مي آيد كه اين گونه‌ها حداقل در مرحله 4 تا 5 برگي بوده و ارتفاع آنها حداقل 10 سانتي متر باشد. علاوه بر اين تكرار سم‌پاشي براي تخليه كامل مواد ذخيره اي مستقر در اندام‌هاي زيرزميني الزامي است. •بهترين زمان استفاده براي كنترل پهن‌برگ‌هاي چند ساله نزديک مرحله گلدهي اين گونه‌ها است. البته عمليات سم‌پاشي نبايد تا هنگام شروع پيري به تاخير بيافتد. •در زمان كاربرد اين علف‌كش بايد طول برگ‌هاي علف‌هاي هرز باريک برگ يکساله حداقل 5 سانتي متر و يکساله‌های پهن‌برگ حداقل داراي 2 برگ حقيقي كه بطور کامل رشد يافته اند، باشند. •در صورت كاربرد علف‌كش گليفوسيت با سمپاشهاي فتيله اي، بايد علف‌هاي هرز حداقل 10 سانتي‌متر بلندتر از محصول باشند. •گليفوسيت در برگ‌ها فعال است و از اين جهت هنگامي كه به خاك زده مي‌شود، اثر آن به حداقل مي رسد. از اين جهت معمولا بذر گياهان را مي‌توان به طور مستقيم در خاك‌هاي تيمار شده كاشت. •در صورت وقوع بارندگي حداقل 6 (و ترجيحاً تا 24 ساعت) پس از سم‌پاشي، بايد عمليات سم‌پاشي تكرار شود. •محلول علف‌كش را نبايد با ديگر آفت کشها يا کودها مخلوط کرد. اين امر منجر به کاهش تأثير گليفوسيت مي‌شود. در هر حال، استفاده از مواد همراه براي برخي فرآورده‌ها الزامي است. جهت اطلاعات بيشتر به برچسب علف‌كش توجه شود. •مزرعه آلوده در زمان بروز خشکي، رطوبت بالا و يا در سرما و دماي بالا سم‌پاشي نشود. •گليفوسيت را مي‌توان در مزارع برنج و بعد از سفت شدن دانه‌ها و به منظور كنترل علف‌هاي هرز روئيده در مرزها و حاشيه کرتها و يا روي لکه‌های آلوده به بندواش مصرف كرد. •گليفوسيت را مي‌توان در زمان آيش نيز به صورت لکه اي بر عليه علف‌هاي هرز پهن‌برگ دائمي بکار برد. •گليفوسيت براي کنترل علف‌هاي هرز (به ويژه گونه‌هاي دائمي) در تاکستآن‌هايي که به روش ايستاده يا داربستي کشت شده باشند نيز به کار مي رود. بدين منظور، سم‌پاشي را فقط به صورت هدايت شده روي علف‌هاي هرز رشد کرده که اکثراً در اوائل مرحله تشکيل گل باشند انجام دهيد. •ممکن است اضافه کردن بعضي مواد (به عنوان مثال سولفات آمونيوم به نسبت 10 کيلوگرم در هکتار) به محلول علف‌كش باعث افزايش تأثير آن روي بعضي علف‌هاي هرز دائمي گردد. •بهتر است قبل از بذرافشاني و كاشت گياه زراعي جديد، بقاياي کشت قبل از بين برده شوند. •گليفوسيت را مي‌توان از 14 روز تا 24 ساعت قبل از کشت(بسته به نوع محصول و دوز مصرفي سم)، به صورت پيش رويش در محصولات پائيزه و غلات بهاره، و براي چغندرقند، نخودها، شلغم‌ها، پيازها و تره فرنگي تا 72 ساعت قبل از کشت مورد استفاده قرار داد. احتیاط‌های لازم: •علف‌كش گليفوسيت عمومي است. در صورت عدم دقت كاربر، احتمال پاشش آن بر روي محصولات زراعي و درختان و بروز خسارت در آنها وجود دارد. •چنانچه ظرف 6 ساعت پس از سم‌پاشي باران ببارد، تأثير اين علف‌كش كاهش مي‌يابد. •گليفوسيت را در کشت‌های غلات دانه اي بکار نبريد. •چنانچه بلافاصله بعد از سم‌پاشي با گليفوسيت عمليات نشاكاري انجام شود ممكن است به آنها آسيب وارد شود. •چراي گياهان سم خورده موجب بروز مسموميت مي‌شود. از اين جهت گياهاني که به سم آلوده هستند بايد قبل از چرا برداشت شوند. •در چمن‌زارهايي که علوفه آن براي تغذيه حيوانات و يا چراگاه استفاده مي‌شود، نبايد از گليفوسيت استفاده کرد. •گليفوسيت را در مكانهاي سرپوشيده مثل گلخانه يا پوشش‌های پلي اتيلن، بکار نبريد. •سم‌پاشي مستقيم کناره‌های زمين از کنار پرچين‌ها شروع شود. •علف‌كش گليفوسيت را در مخازن استيل و يا گالوانيزه نگهداري نكنيد. بهتر است عمليات سم‌پاشي با سمپاشهايي كه مخازن آنها از جنس استيل يا گالوانيزه است نيز انجام نشود. •باقيمانده محلول علف‌كش را به مدت طولاني در مخزن سمپاش نگهداري نكنيد. ملاحظات زيست محيطي: •اين علف‌كش براي موجودات آبزي خطرناك است. از اين جهت نبايد آب‌هاي سطحي يا زيرزميني با اين علف‌كش آلوده شوند. •ميزان سميت( LD50، LC50،EC50):5000 > ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران و 1000 > ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها •نبايد ظروف و ضايعات علف‌کش در آبراهها ريخته شود. •مواظب فرار علف‌كش به مناطق مجاور باشيد. •بوته‌های گياهان سمي تيمار شده بايد قبل از چرا و يا انبار شدن از بين علوفه‌ها جدا شوند. •از ورود گله به نواحي سم‌پاشي شده جلوگيري شود. ممكن است دامها علوفه تيمار شده با گليفوسيت را نخورند. دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

آبامکتین (abamectin)

آبامکتین (abamectin)

حشره‌كش و كنه‌‌كش انتخابي با خاصيت تماسي، گوارشي، نفوذي از گروه آورمکتين
فرمولاسيون:
1. ورتي مك Vertimec % 8/1 EC
تاریخ ثبت:
کنه زنگار مرکبات 14/10/77 – مینوز سبزی و صیفی 11/9/81 ثبت موقت اولیه ، تمدید لغایت سال 1391 ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: آبامکتين روي گيرنده‌های گابا (گاما آمينو بوتريک اسيد) در سيستم عصبي اثر مي گذارد.
موارد مصرف در ايران:
مگس مينوز برگ در سبـزي و صيفـي [6/0 در هزار (1)] ؛ كنه زنگار در مركبات(20 ميلي ليتر (1) + 250 ميلي ليتر روغن در يكصد ليتر آب)
موارد مصرف در ساير كشورها:
مگس مينوز برگ در گل‌هاي زينتي گلخانه، گوجه فرنگي گلخانه‌اي، كاهوي گلخانه‌اي، كنه قرمز در فلفل گلخانه‌اي، توت فرنگي گلخانه‌اي، كنه دو نقطه اي در خيار و گوجه فرنگي گلخانه‌اي، گل‌هاي زينتي گلخانه‌اي، گياهان زينتي، تريپس غربي در انواع گل‌های پرورشي، گياهان زينتي، خيار و گوجه فرنگي گلخانه‌اي، كاهوي گلخانه‌اي
راهنماي مصرف:
•سم‌پاشي زماني كه اولين علائم آلودگي مشاهده گردد، تكرار سم‌پاشي ممكن است نياز باشد.
•براي تأثير بهتـر لازم است كل سطح گياه به حشره‌كش آلوده گردد اما بايد مواظب بود كه محلول حشره‌كش به سطح زمين نريزد.
•آفت هدف بعد از تیمار بی تحرك شده اما سه تا پنج روز بعد از سم‌پاشي، بيشترين تلفات حاصل مي‌شود.
•حداکثر دفعات سم‌پاشي براي خيار و گوجه فرنگي گلخانه، شش بار (فقط چهار بار آن در مرحله اي كه گل و ميوه وجود دارد) ، چهار بار روي كاهوي گلخانه‌اي، براي گلهاي پرورشي محدوديتي وجود ندارد اما ضروري است كه از حشره‌كش‌ها بصورت متناوب استفاده گردد.
•حداكثر غلظت نبايد از 60 ميلي ليتر در 100 ليتر آب تجاوز كند.
احتیاط‌های لازم:
•نبايد با خيس كننده‌ها، چسباننده‌ها و ديگر مواد همراه مخلوط شود.
•نبايد روي واريته‌های مختلف گياه Adiantum spp مصرف شود.
•مدارك لازم براي سازگاري اين حشره‌كش با برنامه‌های كنترل بيولو‍‍ژيك و كنترل تلفيقي كافي نيست.
•ممنوعيت ورود افراد بدون لباس ايمني به محيط سم‌پاشي شده تا زماني كه آن محيط خشك شود.
•نشاهاي گوجه فرنگی و خيار مي‌تواند قبل و بعد از تشكيل گل و ميوه سم‌پاشي گردد، اما نبايد گوجه فرنگي چری (Cherry) را هر زمان سم‌پاشي كرد.
•روي بعضي از گياهان زينتي مانند Begonia, Kalanchoe, Carnation ممكن است بعداز سم‌پاشي لكه‌ها و زنگ‌هایي تشكيل گردد.
•دروه كارنس 14 روز براي كاهوي گلخانه‌اي و سه روز براي محصولات ديگر
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران 6 /13-10 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان 6/84 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 6/9- 2/3 میکروگرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 34/0 میکروگرم بر لیتر
•براي ماهي و ديگر موجودات آبزي فوق‌العاده سمي است.
•براي زنبور عسل خيلي خطرناك (Hr) است، در جاهایی كه گل زياد است و فعاليت زنبور زياد است نبايد مصرف شود.
•در جاهايي كه از زنبورهاي گرده‌افشان براي گرده افشاني استفاده مي‌شود بايد آن‌ها را به مدت 24 ساعت از محيط سم‌پاشي شده خارج كرد.
•كاربرد آن در سيستم‌های ارگانيك مجاز است.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

پیریدابن یا سانمیت: (pyridaben)

پیریدابن یا سانمیت: (pyridaben)

كنه كش غیر سیستمیك با اثر ضربتی و دوام طولانی از گروه پیریدازینون

فرمولاسیون:
سانمیت (Sanmite) w/v WP

تاریخ ثبت: 18/8/77 ثبت موقت اولیه – تمدید لغایت 86

ویژگی های خاص:
نحوه اثر: كنه كش غیر سیستمیك با اثر ضربتی و باقیماندگی طولانی -مؤثر روی تمام مراحل رشدی به ویژه مرحله نابالغ

موارد مصرف در ایران:
كنه زنگار در مركبات [40 تا 50 گرم در 100 لیتر آب)

راهنمای مصرف:
•برای کنترل کنه در مرکبات به میزان 40 تا 50 گرم در 100 لیتر آب (به نسبت 4/0 تا 5/0 در هزار) به کار می رود.

ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50): LD50 برای پستانداران 820 میلی گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان 2250 میلی گرم بر کیلوگرم، LC50 برای ماهی ها 10/1 میلی گرم بر لیتر، EC50 برای دافنی 5/0 میلی گرم بر لیتر

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

هگزاتیازوکس(hexythiazox)

هگزاتیازوکس(hexythiazox)

کنه کش تماسي، گوارشي و نفوذي با اثر تخم کشي، لارو کشي ونمف کشي از گروه ايزوتيازوليدين
فرمولاسيون:
1. نيسورون Nissorun w/v %10 EC
تاریخ ثبت: 10/11/73 ثبت موقت سه سال – تمديد لغايت 85
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: كنه‌كش ‌ تماسي و گوارشي با خاصيت تخم كشي و لاروكشي به همراه خاصيت نفوذي از سطح برگ
موارد مصرف در ايران:
کنه قرمز در مرکبات، كنه شرقي در مركبات 75/0 تا 5/0 در هزار(1)
موارد مصرف در ساير کشورها:
تخم و لارو کنه‌های گياهي خصوصاً Tetranychus, Eotetranychus, Panonychus در ميوه مرکبات، سبزيجات، انگور، پنبه
راهنماي مصرف:
•براي کنترل کنه قرمز مرکبات 50 تا 75 گرم ماده مؤثره درصد ليتر آب با اختلاط يک ليتر روغن اواخر زمستان بر اساس پيش آگاهي توصيه مي‌شود.
•اين سم روي حشره بالغ اثر ندارد اما تخم‌های حاصل از حشرات ماده تيمار شده زنده نمي مانند.ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان5000-2150 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها300-7/3 میلی‌گرم بر لیتر، LC50 براي دافنی 2/1 میلی‌گرم بر لیتر
•حداقل فاصله از آخرين سم‌پاشي تا برداشت محصول در درختان ميوه 14 روز