اسید هیومیک و کاربرد های آن در کشاورزی

اسید هیومیک و کاربرد های آن در کشاورزی

 

 

اسید هیومیك یك محرك زیستی است و میتواند برای چمن، درختان، درختچه ها، بوته ها، باغجه ها و حتی گیاهان آپارتمانی استفاده شود. هیومیک اسید یک اسید ضعیف آلی با قابلیت های بسیار زیاد است که کمک فراوانی به جذب عناصر به گیاه کرده، از آب شویی و از دست رفتن آنها جلوگیری می کند، به همین علت مصرف  كودهای شیمیایی در خاك  می تواند به نصف کاهش یابد در حالی که نتیجه بهتری برای کشاورز به بار آورد و درعین حال، تا حد زیادی از هزینه ی سرسام آور خرید كودهای شیمیایی و مسمومیت و سفتی خاک بکاهد.

 

هنگامی كه اسید هیومیك به خاك رس اضافه می شود باعث شكستن سله می شود و اجازه می دهد تا نفوذ آب افزایش یافته و رشد و نمو ریشه بهتر شود. هنگامی كه به خاك شنی اضافه می شود، اسید هیومیك مواد آلی ضروری لازم برای حفظ آب را اضافه می كند بنابراین رشد ریشه را بهبود بخشیده و توانایی خاك های شنی را برای حفظ و شسته نشدن مواد حیاتی گیاه می افزاید.

مواد هیومیك، موادی پیچیده، مخلوط و با وزن مولكولی بالایی هستند كه توسط واكنش های شیمیایی و بیوشیمیایی در طی فساد و دگرگونی بقایای گیاهی و میكروبی تشكیل شده اند.

 

مواد هیومیك از تركیبات بسیار مهم خاك است كه خصوصیات فیزیكی و شیمیایی و حاصلخیزی خاك را تحت تأثیر قرار می دهد و همچنین اثرات مستقیم بر روی گیاهان و محصولات كشاورزی دارد. برخی مطالعات نشان داده اند كه مواد هیومیك حاوی اكسین یا مواد شبه اكسین می باشند. مواد هیومیك متابولیسم ثانویه گیاه را با افزایش جذب CO2 ، سنتز ATP و تأثیر بر فتوسنتز راه می اندازند.

 

اسید هومیك می تواند بطور مستقیم اثرات مثبتی بر رشد گیاه بگذارد. رشد قسمت هوایی و ریشه گیاه توسط اسید هومیك تحریك می شود ولی اثر آن بر روی ریشه برجسته تر است، حجم ریشه را افزایش داده و باعث اثربخشی سیستم ریشه شده كه احتمالاٌ دلیل افزایش محصول می باشد.

 

اسید هومیك جذب نیتروژن، پتاسیم، كلسیم، منیزیم و فسفر را توسط گیاه افزایش می دهد. كاربرد اسید هومیك كلروز گیاهان را بهبود می بخشد كه احتمالاٌ نتیجه ای است از توانایی اسید هومیك برای نگهداری آهن خاك به فرمی كه قابل جذب و سوخت و ساز باشد. این پدیده می تواند در خاكهای قلیایی و آهكی مؤثر باشد كه معمولاٌ كمبود آهن قابل جذب و مواد آلی را دارند.

 

كاربرد اسید هیومیك در پرتقال باعث افزایش تعداد میوه در درخت و بالاترین عملكرد محصول شده است. همچنین خصوصیات فیزیكی میوه (وزن، اندازه، ارتفاع و قطر میوه) و كیفی میوه (درصد مواد جامد محلول، درصد اسیدیته ، نسبت مواد جامد محلول به اسیدیته و درصد وزن آب میوه ) با كاربرد اسید هیومیك افزایش پیدا كرد.

 

 

  محصول (Kg/tree) وزن میوه (گرم)
با اسید هیومیك 53.7 135
بدون اسید هیومیك 42.5 114

آشنایی با زئولیت :

آشنایی با زئولیت :

به طور کلی از کاربردهای مهم زئولیت ها در سه بخش جذب شوینده ها و کاتالیزورهاست.

از جمله مصارف جهانی زئولیت ها در سه بخش کاربردی واحد صنعتی ٬ دو جداره کردن پنجره ها و به عنوان عامل اتصال دهنده ی آب در سیستم های پلی یورتان است.

زئولیتها در اصل مواد آلومینو سیلیکاتی هستند که دارای ساختار کریستالی می باشند  آلومینو فسفاتها و سیلیکوآلومینو فسفاتها (SAPO) نیز با ساختار زئولیتی ساخته شده اند ولی هنوز از اهمیت صنعتی برخوردار نیستند.

از لحاظ شیمیایی زئولیت ها به کمک نسبت Si/Al موجود در چارچوب آنیونی آنها از یکدیگر متمایز می شوند. این نسبت بین یک  و بی نهایت در زئولیت سیلیکالیت (یک نوع اصلاح شده ی سیلیکای بلوری عاری از آلومینیوم ) متغیر است.مقاومت اسیدی و پایداری گرمایی زئولیتها با افزایش نسبت Si/Al افزایش می یابد.زئولیت ها در ساختارهای متعددی وجود دارند. واحدهای پایه معمولا چهاروجهی های SiO4 و AlO4 هستند که توسط اتمهای اکسیژن اشتراکی به هم متصل شده اندماهیت زئولیت ها از روی سیستم حفرات موجود در چارچوب آنها مشخص می شود به طوری که حجم این حفرات مشخصه ی نوع زئولیت خواهد بود. این حفرات توسط منافذی به هم مرتبط شده اند و قطر این منافذ نیز نوع زئولیت را تعیین خواهد کرد.

 زئولیت های طبیعی : حدود 40 نوع زئولیت در طبیعت شناخته شده است که تعدادی از آنها از اهمیت صنعتی برخوردارند.زئولیت های طبیعی نتیجه ی غیر مستقیم فعالیتهای آتشفشانی هستند و از طریق دگرگونی هیدروترمال بازالت ٬ خاکستر آتشفشانی و سنگ پا تشکیل می شوند ( در حفرات بازالتی و در کانسارهای رسوبی بزرگ یافت می شوند.)

زئولیت به عنوان جذب کننده : مولکولهایی که برای نفوذ به درون منافذ زئولیتها به قدر کافی کوچک هستند می توانند شدیدا به زئولیتها متصل شوند. این مسئله به ویژه در مورد آب و سایر مولکولهای قطبی و قطبش پذیر کوچک صدق می کند و اساس کاربرد این مواد به عنوان خشک کننده یا تمیز کننده برای گازهایی نظیر گاز طبیعی یا هوا قبل از مایع شدن را تشکیل می دهد. به علاوه از زئولیتها برای خارج نمودن اب از مدارهای بسته ی مایع ( مثلا در واحدهای منجمدسازی جهت جذب آب و جذب حلال باقی مانده در فضای بین شیشه ی پنجره های دو جداره به منظور جلوگیری از چگالش ) نیز استفاده می شود. زئولیتها به صورت صنعتی جهت خارج کردن دی اکسید کربن ٬سولفید هیدروژن ٬مرکاپتانها و غیره از مخلوط گازی به کار میرود. زئولیتها در ذخیره سازی گرما هم استفاده می شودبه این صورت که در اثر جذب آب توسط زئولیتها هوای مرطوب گرم می شود و به دنبال آن به کمک انرژی خورشیدی زئولیتها آب زدایی می شوند.

زئولیت پاک کننده ی محیط زیست : زئولیتها می توانند در محیط زندگی آبزیان آمونیم را که وجود آن حتی در حد چند گرم در تن مسمومیت زا می باشد جذب کنند که علاوه بر جذب آلودگی ها به تامین اکسیژن ماهی ها هم کمک کنند.

زئولیتها برای فرایندهای جداسازی : در حفرات زئولیتها میدانهای الکتروستاتیکی شدید وجود دارد. به همین دلیل نیتروژن که قطبش پذیر است در زئولیتها به مراتب مقیدتر از اکسیژن می باشد. به کمک چرخه های چند مرحله ای جذب _واجذب تحت فشار امکان تولید هوای غنی از اکسیژن وجود دارد که می تواند در تاسیسات فاضلاب یا فولاد کاری استفاده شود. زئولیتها می توانند نقش غربال مولکولی داشته باشند مثلا مخلوطهای n- و ایزوآلکانها می توانند جداسازی شوند زیرا فقط n- آلکانها امکان نفوذ به داخل حفرات زئولیت را دارند.

زئولیت ها به عنوان کاتالیزورها: فرایندهای مهمی که در آنها زئولیت ها به عنوان کاتالیزور به کار برده می شوند عبارتند از :

1- در ایزومریزاسیون n- آلکانها به ایزوالکانها جهت مقاصد سوختی.

2- در کراکینگ کاتالیزوری محصول تقطیر نفت خام برای تولید سوخت.

3- در تولید سوختها آلکنها یا ارنها از متانول ٬ موم زدایی الکانها ٬ آلکیل دار کردن بنزن و تبدیل آن به اتیل بنزن به کار برده می شود.

4-در هیروکراکینگ (تبدیل برشهای نفت خام به بنزین در حضور هیدروژن ) مورد استفاده قرار می گیرد. زئولیت به عنوان کاتالیزور هیدروژن دار کردن حاوی پالادیوم یا پلاتین می باشد.

از دیگر کاربردهای زئولیت :

در تولید بلوکهای سیمانی سبک ساختمانی

به عنوان پرکننده در صنعت کاغذ

در تولید کود کشاورزی

در کف پوش مرغداری ها

در استخر پرورش ماهی