محلول پاشی مزارع زعفران

در بین منابع تغدیه آلی، کاربرد کود گاوی و ورمی کمپوست بیشترین تاثیر را در افزایش معنی دار تعداد و عملکرد بنه های دختری زعفران داشته است. علاوه بر این، در بین منابع تغذیه آلی، بیشترین درصد و مقدار جذب فسفر در بنه های دختری زعفران به طور معنی دار به ترتیب در نتیجه کاربرد کود گاوی و ورمی کمپوست به دست آمده است. همچنین اثر کاربرد عناصر میکرو به صورت محلول پاشی در افزایش تعداد و عملکرد بنه های دختری زعفران معنی دار است.

زعفران گیاه کم توقعی است که با تغذیه متعادل و در زمان منا سب می توان به حداکثر برداشت دست یا فت. ماه ها ی بهمن و اسفند ماه های مهمی در تغذیه این گیاه هستند. زیرا غلظت اکثر مواد مغذی و ریز مغذی در این ماه در برگ وپیاز زعفران افزا یش چشمگیری پیدا می کند که خود گویای نیاز گیاه در این مو قع به مواد غذایی است.بنابر این مصرف این محصول به خصوص در مواردی که گیاه در مرحله ریشه زایی و گل دهی است اهمیت دارد .هر سال بر حسب نقاط گرمسیر تا سردسیر ودیری وزودی آب اول از اواخر بهمن تا نیمه اسفند برگ ها ی زعفران که از راس پیازهای دختر روئده اند از رشد باز می ما نند و ریشه ها که از کف پیاز مادر روئده اند خشکیده و پیاز مادر در جسم پیازها ی دختر مستهلک می شود و از این پس پیاز دختر و پیازچه ها که فا قد ریشه می باشند برای تغذیه و درشت شدن در طول ماه های اسفند و فروردین فقط به جذب برگی و فتو سنتز و ذخیره سازی مواد غذایی از باران ها ی فصلی متکی هستند.محلول پا شی مزرعه در این دوره کوتاه با کودهای کامل با فرمول مناسب و تحقیق شده موجب درشت شدن پیازها وگل آوری آنان در سال بعد و نها یتا افزا یش تولید در مزرعه زعفران میشود.

محلول پاشی برگی زعفران

زمان: ۱۵ بهمن تا ۱ فروردین نوع کود: کود کامل که شامل عناصر ریز و درشت مغذی باشد (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، روی، بر و …). تعداد مرحله: ۲ بار با فاصله ۱۵ روز. بهتر است بعد از آبیاری و یا بارندگی صورت گیرد و بعد از محلول پاشی تا ۴۸ ساعت احتمال بارندگی وجود نداشته باشد. غلظت مورد استفاده در هر مرحله: یک و نیم لیتر در هکتار همراه با مویان نوع محلول پاش: پشت تراکتوری و یا انواع پشتی که قطرات محلول را خوب پخش کند. (قطره های بزرگ محلول، برگ را دچار سوختگی می کند). نکته: شستشوی کامل محلول پاش قبل از کار الزامی است تا به سم آغشته نباشد.بر حسب مورد و به منظور اطمینان خاطر مشاوره با متخصصین مربوطه الزامی است.

خصوصیات کود پیشنهادی زعفران: ( NPK(12-8-10)+ TE  )

– کود جامد کاملا محلول در آب است .

– این محصول به علت عاری بودن از کلرو نوع مواد بکار رفته در فرمولاسیون فاقد خطرنمک زایی در خاک هستند. ( LOW  EC)

– دارای درجه حلالیت بالایی در آب بوده و پس از حل شدن در آب یک محلول کاملا یکنواخت و بدون مواد معلق به وجود آورده, لذا از رسوب زایی در سیستم های آبیاری جلوگیری می نماید .

–  دارای خاصیت ضد کلوخی شدن می باشد .

– این محصول باعث افزایش قدرت کلروفیل سازی , افزایش قدرت رشد رویشی و تسریع در رشد نقاط مریستمی و جوانه انتهایی و افزایش نقل و انتقال عناصر غذایی در گیاه زعفران می باشد .

– این محصول باعث افزایش وزن و تعداد بنه و افزایش رنگ پذیری وافزایش گل آوری و همچنین افزایش مقاومت گیاه به سرما و گرماو تنش های محیطی میشود.

ترکیبات :

%۱۲ ) N ), %10(P2O5 ),%8 (K2O ),آهن ۲۰۰۰  PPm (Fe ), منگنز ۱۰۰۰ PPm ) MN ),روی ۱۰۰۰P Pm (zn ) ومس ۵۰۰ ppm (cu  ) دارد. (آهن روی و منگنز ومس به صورت کلا ت هستند .)

روش مصرف  :

روش محلول پاشی:۷ کیلوگرم از پودر را در یک هزار لیتر آب حل نموده (۷ درهزار) و در یک هکتار مزرعه زعفران محلول پا شی نمایید.بهترین زما ن از اواخر بهمن تا نیمه اسفند است .از محلول پا شی در روزها ی با رانی خوددا ری کنید .همچنین پیشنهاد می گردد به هنگام محلول پاشی سطح اندام هوایی و بخصوص برگها به طور کامل خیس شود .حتی المقدور از آب زلال استفاده گردد.

توجه:

– محلول پاشی برگها باید در خنک ترین ساعات روز انجام شود .

– قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها jartest  انجام شود و پس از اطمینان از سازگاری فیزیکی در سطح کمی از مزرعه آزمایش و در صورت مثبت بودن اختلاط می توان آنرا در سطح وسیع بکار برد .

منابع :

۱- کیاسبز آشیان کوشا

۲- نسیم سه قلعه

۳- مقالات دانشگاه فردوسی مشهد

محلول پاشی پاييزه درختان سيب

محلول پاشی پاييزه درختان سيب :

هدف :  تقويت اندام هاي باردهي گل براي افزايش ميزان گرده افشاني و تبديل حداكثر گل به ميوه.

 ازت  N         بصورت  اوره  46%                            نيم  كيلوگرم

روي  Zn        بصورت سولفات روي 34%                   نيم كيلوگرم

بر     B          بصورت اسيد بوريك  17%                     نيم كيلوگرم

                       در  100 ليتر آب بصورت محلول پاشي

 توضيح :     اخيرا” برخي از توليدكنندگان محلولي آماده از تركيب سه عنصر فوق بنام  كود فروت ست  بصورت مايع و پودري با دز هاي 2 تا 3 در هزار به بازار عرضه كرده اند كه ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. چون اكثر آزمايشات در ايران و مراكز علمي بصورت بالا انجام يافته و مقرون به صرفه است لذا توصيه بر اين مبنا ميباشد.

 

زمان محلول پاشي :   نوبت اول      در پاييز بعد از برداشت ميوه

                                نوبت دوم     در بهار  قبل از تورم جوانه

 

توضيحات خيلي مهم :

1- زمان محلول پاشي بايستي بفاصله يك ماه بعد از برداشت ميوه ( درمنطقه آذربايجان از اواخر مهرماه )  و تا قبل از ريزش برگها ( با حفظ سبزينگي برگها )  صورت گيرد. چرا كه در استفاده از عنصر روي بصورت  سولفات روي  در اكثر گونه هاي سيب ، زردي و نكروز برگها دو روز بعد از محلول پاشی بروز میکند .و اين مسئله براي مقاومت اندامهای گلدهی از سرمای زمستان تاثير منفي ميگذارد.

2 – براي حصول نتيجه مطلوب باغ دو سه روز قبل از محلول پاشي آبياري شود.

3 – بهتر است محلول پاشي براي جذب بهترعناصر در هنگام عصر صورت گيرد.

4 – لازم است هيچ نوع سمي با  محلول فوق مخلوط نشود.

 

  مزايا و دلايل محلول پاشي :

 

محلول پاشی بعد از برداشت با فرمول فوق الذکر مقاومت جوانه های گل را نسبت به سرمای زمستانه و بهاره افزایش میدهد. عناصر غذائی که همراه با محلول پاشی بعد از برداشت جذب سرشاخه ها و جوانه های گل میشوند غلظت این عناصر را در درخت بالا میبرند. هر چه میزان عناصر غذائی جوانه ها و سرشاخه ها بالاتر باشد مقاومت آنها نسبت به سرما افزایش مییابد.

علاوه بر مزایای فوق محلول پاشی بعد از برداشت در تغذیه اول فصل رشد درخت موثر است.

در اول فصل رشد بخش هوایی درخت شامل برگها و بعدا”  جوانه هاي گل فعالیت خود را با رشد سریع آغاز میکنند. این در حالی است که ریشه های فعال هنوز به اندازه کافی شروع به رشد و نمو و جذب عناصر غذایی از خاک نکرده اند. عناصر غذایی مورد نیاز در این مرجله کلیدی از ذخیره خود درخت که در فصل رشد قبل جمع آوری کرده است تامین میشود. پس بنابراین بهترین زمان برای بالابردن ذخیره غذایی درخت مرحله بعد از برداشت است که قسمت اعظم عناصر غذایی جذب شده از ریشه و محلول پاشی در جوانه  ها و شاخه ها ذخیره میشود. جوانه های گل در مرحله تورم قبل از باز شدن نیاز مبرمی به عنصر بر  دارند.

مطالعات نشان میدهد که در مرحله تورم جوانه ها  عنصر بر  از سایر اندام های درخت به سمت جوانه ها مهاجرت میکنند و غلظت  عنصر بر  در این مرحله در جوانه ها چندین برابر حد معمول میباشد. بنابراین توصیه میشود علاوه بر محلولپاشی پس از برداشت در مرحله تورم جوانه ها اواخر اسفندماه  و يا اوايل بهار محلولپاشی درختان سيب  قبل از تورم جوانه ها با همان فرمول تکرار شود.