محلول پاشی پاييزه درختان سيب :

هدف : تقويت اندام هاي باردهي گل براي افزايش ميزان گرده افشاني و تبديل حداكثر گل به ميوه.

ازت N بصورت اوره ۴۶% نيم كيلوگرم

روي Zn بصورت سولفات روي ۳۴% نيم كيلوگرم

بر B بصورت اسيد بوريك ۱۷% نيم كيلوگرم

در ۱۰۰ ليتر آب بصورت محلول پاشي

توضيح : اخيرا” برخي از توليدكنندگان محلولي آماده از تركيب سه عنصر فوق بنام كود فروت ست بصورت مايع و پودري با دز هاي ۲ تا ۳ در هزار به بازار عرضه كرده اند كه ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. چون اكثر آزمايشات در ايران و مراكز علمي بصورت بالا انجام يافته و مقرون به صرفه است لذا توصيه بر اين مبنا ميباشد.

زمان محلول پاشي : نوبت اول در پاييز بعد از برداشت ميوه

نوبت دوم در بهار قبل از تورم جوانه

توضيحات خيلي مهم :

۱- زمان محلول پاشي بايستي يك ماه بعد از برداشت ميوه ( در آذربايجان از اواخر مهرماه ) و تا قبل از ريزش برگها ( با حفظ سبزينگي برگها ) صورت گيرد چرا كه در استفاده از روي بصورت سولفات روي در اكثر گونه هاي سيب زردي و نكروز برگها دو روز بعد از محلول پاشي اتفاق ميافتد و اين مسئله براي مقاومت از سرما در زمستان بر اندام گلدهي تاثير منفي ميگذارد.

۲ – براي حصول نتيجه مطلوب باغ دو سه روز قبل از محلول پاشي آبياري شود.

۳ – بهتر است محلول پاشي براي جذب بهترعناصر در هنگام عصر صورت گيرد.

۴ – لازم است هيچ نوع سمي با محلول فوق مخلوط نشود.

مزايا و دلايل محلول پاشي :

محلول پاشی بعد از برداشت با فرمول فوق الذکر مقاومت جوانه های گل را نسبت به سرمای زمستانه و بهاره افزایش میدهد. عناصر غذائی که همراه با محلول پاشی بعد از برداشت جذب سرشاخه ها و جوانه های گل میشوند غلظت این عناصر را در درخت بالا میبرند. هر چه میزان عناصر غذائی جوانه ها و سرشاخه ها بالاتر باشد مقاومت آنها نسبت به سرما افزایش مییابد.

علاوه بر مزایای فوق محلول پاشی بعد از برداشت در تغذیه اول فصل رشد درخت موثر است.

در اول فصل رشد بخش هوایی درخت شامل برگها و بعدا” جوانه هاي گل فعالیت خود را با رشد سریع آغاز میکنند. این در حالی است که ریشه های فعال هنوز به اندازه کافی شروع به رشد و نمو و جذب عناصر غذایی از خاک نکرده اند. عناصر غذایی مورد نیاز در این مرجله کلیدی از ذخیره خود درخت که در فصل رشد قبل جمع آوری کرده است تامین میشود. پس بنابراین بهترین زمان برای بالابردن ذخیره غذایی درخت مرحله بعد از برداشت است که قسمت اعظم عناصر غذایی جذب شده از ریشه و محلول پاشی در جوانه ها و شاخه ها ذخیره میشود. جوانه های گل در مرحله تورم قبل از باز شدن نیاز مبرمی به عنصر بر دارند.

مطالعات نشان میدهد که در مرحله تورم جوانه ها عنصر بر از سایر اندام های درخت به سمت جوانه ها مهاجرت میکنند و غلظت عنصر بر در این مرحله در جوانه ها چندین برابر حد معمول میباشد. بنابراین توصیه میشود علاوه بر محلولپاشی پس از برداشت در مرحله تورم جوانه ها اواخر اسفندماه و يا اوايل بهار محلولپاشی درختان سيب قبل از تورم جوانه ها با همان فرمول تکرار شود.

http://gh-akbarzadeh.blogfa.com

نتیجه مهم محلولپاشی باغات پسته

 نتیجه مهم محلولپاشی باغات پسته

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

محلولپاشی باغات پسته امری است بسیار سودند و بصورت خلاصه در این روش بجای اینکه کود از طریق خاک و ریشه ها در اختیار درختان قرار بگیرد از طریق شاخ و برگ در اختیار درختان قرار می گیرد!. اگر چه اثرات مثبت محلولپاشی صحیح و بموقع در طول فصل رشد در بهار و تابستان بخوبی قابل مشاهده است اما برای نتیجه گیری روش محلولپاشی بهترین زمان موقع فصل برداشت است. بنظر می رسد روش محلولپاشی باغات پسته ۴ نتیجه اصلی در انتهای فصل رشد داشته باشد که بصورت خلاصه به آنها اشاره می شود. ۱-افزایش یافتن کیفیت پسته تولید شده: در باغاتی که از روش محلولپاشی استفاده شده باشد پسته دارای کیفیت بسیار بیشتری است در مقایسه با درختانی که صرفا از طریق خاک عناصر در اختیار درختان گذاشته شده باشند! از جمله کاهش میزان پوکی، افزایش خندانی و درشت شدن پسته و… بخوبی مشاهده شده که روش محلولپاشی بخصوص با کودهای مختلف با کیفیت از جمله کودهای حاوی امینواسیدها، کودهای پتاسیمی، کودهای کلسیمی و ….اثرات بسیار مثبتی روی کیفیت دانه ها و خوشه ها دارند. بعنوان مثال در پسته های رقم اکبری و ممتاز که داغو زدن دانه ها بسیار شیوع دارد استفاده از کودهای کلسیمی موجب رفع عارضه یا کمتر شدن عارضه در دانه ها می شود. در مورد کودهای پتاسیمی بخصوص در دوره پر شدن مغز نیز موجب درشت شدن پسته، افزایش درصد خندانی و کاهش مقدار پسته دهن بست می شود. در مورد درختانی که تعداد خوشه ها بسیار بالاست اگر از روش محلولپاشی استفاده نشود درصد پوک شدن دانه ها بعلت فشار فوق العاده روی درختان بسیار محتمل است. در مورد رسیدن محصول نیز اثرات محلولپاشی بخوبی قابل مشاهده است. در مورد باغاتی که از روش محلولپاشی استفاده کرده اند تقریبا پسته در موعد مرسوم می رسند و پسته کال معمولا وجود ندارد و این در حالی است که در باغاتی که از روش محلولپاشی استفاده نمی کنند رسیدن پسته ها معمولا طولانی تر می شود. ۲-اثرات مثبت روی پتک ها یا گره های رویشی و زایشی: بخوبی مشخص شده که محلولپاشی درختان دارای اثرات بسیار مثبتی روی گره های زایشی و رویشی تولید شده در طول فصل رشد است. بخوبی به اثبات رسیده که درصد بالایی از گره های زایشی در هنگام پر شدن مغز فرو می ریزند و این درحالی است که در باغاتی که از روش محلولپاشی با استفاده از کودهای مناسب حاوی عناصر مخصوص استفاده کرده باشد درصد فروریختن گره های زایشی بسیار کمتر است. در مورد باغاتی که از روش محلولپاشی استفاده می کننده پتک ها یا گره های تولید شده بسیار قویتر و سالمترند و مقاومت بسیار بیشتری در مقابل عوامل نامساعد محیطی از جمله سرمازدگی و … دارند! بهر روی پاشش عناصر بصورت مستقیم روی گره ها یا پتک ها اثرات بسیار مثبتی روی پتک ها یا گره ها دارد!! ۳-جبران ضعف های جذب از طریق ریشه: در مورد بسیاری از خاکها بافت خاک بافت مناسبی برای تولید پسته نیست از طرفی خاکهای سست و شنی که دارای درصد بالایی از شن در ترکیب خود هستند مقدار جذب درختان و عناصر مورد نیاز بدلیل آبشویی بالا یا علت های دیگر ممکن است در حد نرمال نباشد و در نتیجه درختان کمبودهای آشکاری را بخصوص در مورد پتاسیم نشان می دهند. علاوه بر پتاسیم در مورد بسیاری از عناصر دیگر نیز اگر بافت خاک نامناسب باشد و جذب مناسبی وجود نداشته باشد پاشش عناصر از طریق شاخ و برگ می تواند تا حد زیادی جبران مافات کند. علاوه بر بافتهای سبک بسیاری از باغات دارای بافت فوق العاده سنگین هستند و ریشه رشد چندانی در خاک ندارد و نمی تواند در موعد مناسب عناصر را از طریق ریشه به درختان ضمانت کند و بهر روی در بافتهای فوق العاده سنگین خاک بعلت گسترش کم ریشه جذب عناصر از طریق ریشه کمتر از حد اپتیمم است که محلولپاشی می تواند این نقیصه را تا حد زیادی جبران کند. در مورد سایر پارامترهای مناسب برای جذب بهینه از جمله اسیدیته یا پی اچ، شوری و … نیز چون جذب عناصر از طریق ریشه ها در حد مناسبی نیست محلولپاشی می تواند بسیار کارساز باشد!! ۴-اثرات مثبت محلولپاشی روی کاهش آفات و امراض در درختان پسته: بخوبی به اثبات رسیده است که در مورد بسیاری از بیماریهای از جمله بیماری سرخشکیدگی درختان پسته بخصوص در مورد واریته های فندقی یا اوحدی و همچنین کله قوچی محلولپاشی عناصر به تکرار بخصوص در طول فصل رشد و با کودهای مختلف محلولپاشی بخصوص کودهای حاوی عناصر پتاسیم و کلسیم درصد شیوع این عارضه بسیار کمتر می شود. اگر بخوبی دقت کنیم در اواخر فصل رشد و نزدیک فصل برداشت در مورد درختانی که محلولپاشی انجام نمی شود درصد سرخشکیدگی بسیار بالاتر است در مقایسه با درختانی که از روش محلولپاشی استفاده کرده باشند!!  در مورد اکثر امراض از جمله نماتدها و بسیاری از بیماری هایی که در درختان پسته وجود دارد روش محلولپاشی بصورت مستقیم و یا از طریق تقویت درختان بصورت غیر مستقیم موجب کاهش بیمارهای می شود. در مورد پسیل پسته که شایع ترین و خطرناکترین آفت موجود در باغات پسته است روش محلولپاشی بخصوص با استفاده از کودهای حاوی عنصر کلسیم می تواند بصورت شگفت آوری موجب کاهش تراکم آفت و طغیان آفت می شود. در مورد بسیاری از آفات مکنده دیگر هم محلولپاشی با استفاده از کودهای کلسیمی می تواند تا حد زیادی موجب کاهش طغیان آفات شود!! علاوه بر اثرات فوق الذکر استفاده از روش محلولپاشی مزایایی بسیار زیادی دارد که مهمترین آن نجات درختان و افزایش راندمان با کمترین هزینه است. بخوبی مشخص است که روش محلولپاشی در مقایسه با سایر روش ها بسیار ارزانتر است. روش محلولپاشی روش است بسیار ظریف و نکات بسیاری زیادی در مورد آن وجود دارد که می توان در مورد آنها به مطالب زیادی که در مورد محلولپاشی در این وبلاگ وجود دارد مراجعه شود به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران.

نياز سرمايي و راهكارهاي تامين آن در باغ هاي پسته

تعريف نياز سرمايي:

مناسب بودن يک گونه گياهي در يک منطقه تا حدي به سازگاري گياه به شرايط آب و هوايي آن منطقه بستگي دارد. درختان ميوه مناطق معتدله از جمله پسته نيز از اين قانون مستثني نبوده و در چرخه رشد ساليانه خود به يك دوره سرما نياز دارند تا بعد از آن با مهيا شدن شرايط مناسب جهت رشد، شكوفايي طبيعي جوانه ها اتفاق افتد. اين سرماي مورد نياز از دو جزء تشكيل مي شود: ميزان دما و مدت سرما. حداقل زمان لازم براي سرمادهي يك رقم در طي فصل ركود (خواب) كه موجب از سرگيري رشد طبيعي آن رقم در فصل رويش مي شود در اصطلاح ‘نياز سرمايي’ ناميده مي شود. نياز سرمايي و محدوده دمايي مؤثر در گونه ها و حتي ارقام مختلف متفاوت است. همچنين مشخص شده كه نياز سرمايي با توجه به سن درخت تغيير ميكند.

اهميت نياز سرمايي:

با فرارسيدن فصل پاييز رشد درختان خزان دار مانند پسته متوقف مي شود. برگهاي آنها مي ريزد و در برابر سرماي زمستان مقاوم مي شوند. تحقيقات اخير نشان داده كه آبسيزيك اسيد كه يك هورمون بازدارنده گياهي است با كوتاه شدن طول روز در اوايل پاييز به مقدار زيادي در برگها ساخته مي شود. فرمان ساخته شدن و تجمع اين هورمون بازدارنده رشد گياهي در برگها توسط فيتوكروم كه يك رنگيزه گياهي است و با كوتاه شدن طول روز از يك فرم به فرم ديگر تغيير مي يابد، صادر مي شود. پس از افزايش ميزان اسيد آبسيزيك، ميزان محرك هاي رشدي از جمله جيبرلين در برگها كاهش يافته و با كاهش ميزان تنفس، گياه بتدريج به خواب رفته و يا به عبارت ديگر گياه وارد مرحله ركود مي شود. در زمستان گياه در مرحله ركود قرار دارد كه در اين شرايط حتي با قرار گرفتن در يك محيط مناسب، رشد و نمو نمي كند.

در پايان زمستان اگرچه روزها بلند مي شوند وليكن بيدار شدن گياه و شروع مرحله رشد ديگر، توسط فيتوكروم انجام نمي شود چرا كه اين رنگيزه گياهي فقط قادر است در روزهاي كوتاه تغيير حالت داده و با تحريك گياه به ترشح بازدارنده هاي رشد، گياه را وارد ركود كند. بنابراين شكسته شدن استراحت در گياهان، به طور طبيعي بوسيله سرماي زمستانه صورت مي گيرد كه مقدار سرماي مورد نياز به گونه و رقم گياهي بستگي دارد.

 

اثرات عدم تأمين نياز سرمايي بر درختان پسته:

در درختان پسته اي كه سرماي کافي را دريافت نكرده اند، رشد برگچه ها كامل نبوده و برگها داراي تعداد كمتري برگچه هستند و گاهي عادت ميوه دهي تغيير مي كند. بدين صورت كه ميوه ها به صورت انتهايي روي شاخه هاي سال جاري تشكيل مي شوند، در حالي كه در حالت طبيعي به صورت جانبي روي شاخه يك ساله تشكيل مي شوند. همچنين در صورت عدم تأمين به موقع نياز سرمايي شكفتن جوانه ها با تأخير صورت گرفته و توليد گرده در بيشتر گل آذين ها بشدت پايين مي آيد. همچنين اكثر گل آذين ها ممكن است عقيم بوده و ريزش كنند. جوانه هاي گل ماده نيز از نظر ظاهري ضعيف و پايداري آنها روي شاخه كم است و حتي اگر با گرده مناسب نيز تلقيح شوند ريزش كرده و در نتيجه تشكيل ميوه و عملكرد بشدت كم خواهد شد.

 

نحوه محاسبه ميزان نياز سرمايي برطرف شده:

محاسبه نياز سرمايي بايد از زمان به خزان رفتن درخت محاسبه گردد كه معمولا اين زمان در اواخر آبان يا اوايل آذرماه رخ مي دهد و انتهاي آن زمان تورم جوانه هاي زايشي و رويشي درختنان پسته مي باشد.

براي محاسبه ميزان نياز سرمايي برطرف شده در طول يك شبانه روز بايد مجموع ساعاتي دماي هوا بين صفر تا ۷ درجه سانتيگراد قرار دارد محاسبه گردد كه اين مقدار، نياز سرمايي برطرف شده در همان روز مي باشد. لازم به ذكر است كه بر اساس ساير مدل ها، دماي ۱۸ درجه سانتيگراد اثر منفي روي نياز سرمايي ذخيره شده دارد اما تحقيقات اين موسسه نشان داده كه مدل صفر تا ۷ درجه سانتيگراد بهترين تطابق را با مناطق پسته كاري ايران دارد.

 

با توجه به آمار ارائه شده در جدول ذيل در پاييز و زمستان امسال در شهرستان رفسنجان تاكنون مجموع ساعات دماي بين صفر و ۷ درجه سانتيگراد، ۶۸۶ ساعت بوده که اغلب ارقام پسته بجز رقم كله قوچي سرماي كافي را دريافت ننموده اند.

 

نياز سرمايي ارقام مختلف پسته

 

نياز سرمايي برطرف شده

دماي بين صفر تا ۷ درجه سانتيگراد از ۱۵/۸/۹۳

تا تاريخ ۲۵/۱۱/۹۳

کله قوچي ۶۵۰ ساعت

اوحدي ۹۰۰ ساعت

احمدآقايي ۷۵۰ ساعت

اکبري ۱۱۰۰ ساعت

۶۸۶ ساعت***

 

***اطلاعات ارائه شده بر اساس دستگاه ثبت كننده اطلاعات هواشناسي ثبت شده در مؤسسه تحقيقات پسته کشور بوده و ممكن است در ساير مناطق مختلف باشد. نياز سرمايي ارقام با توجه به شرايط محيطي متفاوت بوده و در مناطق داراي آب و خاک شور نياز سرمايي افزايش پيدا کند.

 

در سال جاري وضعيت شرايط آب و هوايي از نظر بارندگي و دمايي در مقايسه با سال هاي گذشته استثنايي بوده و پيش بيني مي شود کمبود سرماي مورد نياز جهت برطرف نمودن نياز سرمايي درختان پسته يکي از مهمترين مسائل و معضلات درختان پسته باشد. ضمناً نوسانات دمايي نيز مسئله مهم ديگري است كه بايد به آن توجه ويژه اي نمود.

بر اساس تحقيقات انجام شده در موسسه تحقيقات پسته کشور روغن هاي نفتي نظير ولک قابليت برطرف کردن نياز سرمايي را با غلظت هاي سي تا چهل در هزار را دارند اما در صورتيکه با نوسانات دمايي شديد مواجه شويم اثرگذاري روغن ولک کاهش مي يابد.

راهكار رفع نياز سرمايي باغهاي پسته در شهرستان رفسنجان:

با توجه به عدم تامين نياز برخي از ارقام پسته در سال جاري به باغداران پسته كار توصيه هاي زير انجام مي شود:

  1. درختان رقم اكبري در شرايط آب و خاك غير شور با روغن ولك ۴۰ در هزار و در شرايط شور با روغن ولك ۵۰ در هزار محلولپاشي شوند.
  2. درختان رقم فندقي در شرايط آب و خاك شور با روغن ولك ۴۰ در هزار محلولپاشي شوند.
  3. در مواردي كه ساير ارقام پسته در مناطقي با آب وخاك شور داراي تاخير قابل توجهي در شروع رشد در اوايل فصل مي باشند، مي توان آنها را با روغن ولك با غلظت ۴۰ در هزار روغن پاشي نمود.
  4. بهترين زمان محلولپاشي با روغن ولك به منظور رفع نياز سرمايي از اواسط بهمن تا اواخر بهمن ماه مي باشد.
  5. تاكيد مي گردد محلولپاشي با روغن ولك با غلظتهاي ذكر شده صرفاً تا پايان بهمن ماه استفاده شود.
  6. براي تهيه روغن ولك از محلهاي توزيع معتبر و فروشگاههاي مورد تائيد دستگاههاي ذي ربط اقدام شود.
  7. در سالهاي اخير شرکتهاي خصوصي، ترکيبات متعددي را جهت برطرف کردن نياز سرمايي معرفي نموده اند که بدليل انجام نشدن تحقيقات مربوط به محصولات معرفي شده در اين موسسه، امكان اظهار نظر در مورد آنها وجود ندارد اما توصيه مي شود باغداران عزيز اگر براي اولين بار از اين محصولات استفاده مي کنند در مقياس کوچک و بصورت آزمايشي استفاده نمايند و در صورت مثبت بودن نتايج، از اين محصولات در سالهاي آينده نيز استفاده نمايند.
  8. مطالب فوق برگرفته از طرح پژوهشي با ۱۱ پروژه تحقيقاتي با مجري مسئولي آقاي دكتر امان اله جوانشاه، عضو هيات علمي موسسه تحقيقات پسته كشور مي باشد.

 

تهيه و تنظيم:

موسسه تحقيقات پسته كشور

آموزش کاربردی تغذیه درختان پسته

آموزش کاربردی تغذیه درختان پسته

Untitled-3

بی شک یکی از عوامل مهم در برداشت بهتر پسته در باغات تغذیه مناسب درختان می باشد در این مقاله بصورت مصور سعی شده بهترین روش تغذیه درختان را با کمک چندین نفر از افراد برجسته در سطح ایران اماده شده  و درنهایت تقویم کود دهی و تغذیه نیز برایتان اماده گردیده  است  که امیدوارم مورد استفاده شما کشاورزان و مهندسین کشاورز قرار گیرد ضمنا این مقاله همیشه در حال بروز رسانی و ارتقا خواهد بود و نسخه های بعدی از طریق ایمیل  به رایگان برای شما ارسال خواهد شد.

رئوس مطالب این مقاله
۱- روشهای کود دهی در ماههای مختلف سال در درختان پسته
۲- روش چالکود درختان پسته بصورت مصور
۳- شناخت کودهای مورد استفاد در باغات پسته
۴- نقش کودهای ماکرو و میکرو در افزایش محصول پسته
۵- ارائه تقویم باغی و تغذیه ای درختان پسته
۶- نحوه استفاده و دوز مصرف انواع کودها در تغذیه درختان پسته
۷- شناسایی علائم کمبود مواد غذایی در درختان پسته بصورت مصور

**جهت خرید این محصول آموزشی به مبلغ ۱۹۰۰ تومان، روی لینک زیر کلیک کنید.**

RIAL 19,000 – خرید

رمز فایل : www.farmers-home.ir

توصیه کودی باغات پسته

توصیه کودی باغات پسته

 

توصیه کودی باغات پسته

قبل از هرگونه توصیه کودی بایستی آنالیز کامل آب و خاک انجام شود و با توجه به آنالیز انجام شده توسط کارشناس توصیه کودی صورت پذیرد.

فروردین

قبل از باز شدن جوانه ها استفاده از کود فروت ست به صورت محلول پاشی و برگردان کود سبز منداب

اردیبهشت

محلول پاشی با کودهای حاوی کلسیم بالا در زمان ارزنی شدن میوه

خرداد

کود کامل آبیاری + هیومیک اسید همراه با آب آبیاری – همچنین اواخر خرداد ماه زمان نمونه برداری از برگ درخت جهت آنالیز برگ می باشد.

تیر

استفاده از کودهای ازته مانند اوره در اراضی شیرین (50 کیلو در هکتار) یا سولفات آمونیوم در اراضی شور (100 کیلو در هکتار) در زمان آبیاری  به همراه کود سولوپتاس (15 کیلودرهکتار) مخلوط با آب آبیاری (نکته: درصورتیکه که باغ در سال آور نیست کود ازته استفاده نشود.)

مرداد

اواخر مرداد ماه استفاده از کودهای ازته مانند اوره در اراضی شیرین (50 کیلو در هکتار) یا سولفات آمونیوم در اراضی شور (100 کیلو در هکتار) در زمان آبیاری  به همراه کود سولوپتاس (15 کیلودرهکتار) مخلوط با آب آبیاری

شهریور

پس از برداشت محلول پاشی با کود فروت ست

مهر

اواخر مهر ماه زمان نمونه برداری از خاک جهت آنالیز خاک

آبان

استفاده از کودهای حاوی کلسیم به صورت محلول پاشی  روی جوانه ها و کشت کود سبز منداب

آذر

چال کود یا کانال کود هر دو سال یک بار با ترکیب : کود حیوانی پوسیده (ترجیحا گاوی) 30 تن در هکتار+ کود مرغی 3 تن (در اراضی شور استفاده از کود ماهی بجای کود مرغی) + سولفات پتاسیم 400 کیلو در هکتار+ فسفات آمونیوم 100 کیلو در هکتار+ سولفات آهن 100 کیلو در هکتار+ سولفات روی 100 کیلو در هکتار+ سولفات منگنز 50 کیلو در هکتار + اسید بوریک (در آب و خاک شیرین)                25 کیلو در هکتار + گوگرد بنتونیت دار (در آب و خاک شور) 500 کیلو در هکتار  هر سه سال یکبار+ سولفات منیزیم 50 کیلو در هکتار + سولفات مس25 کیلو در هکتار

دی

بهمن

اسفند

استفاده از کودهای ازته مانند اوره در اراضی شیرین (100 کیلو در هکتار) یا سولفات آمونیوم در اراضی شور (200 کیلو در هکتار) در زمان آبیاری و استفاده از کود فروت ست به صورت محلول پاشی قبل از باز شدن جوانه ها

مقادیر توصیه شده فوق

 به صورت کلی و با فرض خاکی فقیر از عناصر غذایی بوده، ولی برای تعیین مقادیر کودها به صورت دقیق، بایستی آنالیز خاک انجام شود.

نکات :

1- با توجه به اینکه رشد ریشه ها از اواسط بهمن ماه شروع شده و تا پایان آبان ماه ادامه دارد لذا در طول این مدت بایستی از حفر کانال یا چاله جهت کوددهی خودداری نمود. ضمنا دقت شود زمان چال کود یخ زدگی اتفاق نیافتد.

2-زیادی فسفر در خاک باعث کمبود روی در درختان پسته شده و زیادی سدیم باعث کمبود پتاسیم در درختان پسته میشود. یعنی با وجود عناصر روی و پتاسیم در خاک ریشه قادر به جذب آنها نمی باشد.

3-کودهای حاوی کلسیم و مس با سموم شیمیایی مخلوط نشود.

4-در خاکهای شنی احتمال کمبود پتاسیم بیشتر بوده و احتمال حمله نماتد نیز بیشتر است.

5-در خاکهای رسی و آب شیرین احتمال بیماری گموز بیشتر بوده و در خاکهای شور (EC  بالاتر از 12 ) احتمال بروز  بیماری گموز (Phythophtora sp.) کمتر است.

6-کودهای ازته توصیه شده برای دور آبیاری  36 روز بوده و طبیعی است با افزایش طول دوره آبیاری مقدار این کودها کاهش می یابد و با کاهش دور آبیاری مقدار کودهای ازته افزایش می یابد.

7-در ماههای تیر و مرداد آبیاری سنگین انجام شود چون نیاز آبی درختان پسته بیشتر است.

8- تهیه کود فروت ست : نیم کیلوگرم کود اوره + نیم کیلوگرم کود سولفات روی + 150 گرم اسید بوریک + 100 لیتر آب

 

مهندس بهروان

اهمیت محلولپاشی فروت ست

محلولپاشی به عنوان یک روش مکمل تغذیه ای در باغبانی سال هاست که کاربرد دارد. از مهمترین مراحل تغذیه ای محصولات باغی بالاخص باغات پسته محلولپاشی های کودی بهاره است. اولین محلولپاشی مرسوم در باغات پسته ترکیبی از کود اوره – کود سولفات یا کلات روی و بر می باشد که عموما به نام محلولپاشی فروت ست معروف است که در زمان تورم جوانه ها محلولپاشی می شود.

محلولپاشی ترکیبی متعادل از عناصر مذکور در تلقیح موثر بوده و باعث افزایش تعداد دانه در خوشه پسته (Fruit set ) می شود.

روی و بر از جمله عناصر کلیدی و موثر در عمل گرده افشانی و تلقیح می باشند.

عنصر روی در جوانه زنی دانه های گرده نقش داشته و کمک به رشد لوله گرده نموده و باعث لقاح و تشکیل میوه میشود.

کمبود روی باعث تاخیر در باز شدن جوانه های زایشی و رویشی در درخت پسته میشود. همچنین تعداد دانه در خوشه نیز کاهش یافته و باعث تنکی خوشه ها می شوند. پوکی نیز از دیگر عوارض کمبود این عنصر می باشد.

عنصر بر نیز در گرده افشانی و لقاح نقش مهمی دارد. نقش عمده این عنصر در گلدهی و در قوه نامیه گرده و تلقیح اثبات شده است. کمبود این عنصر موجب ریزش خوشه های گل در درختان جوان می شود. عنصر بر کمک به افزایش عمر دانه گرده می کند. درخت پسته نسبت به سایر درختان به بر بیشتری نیاز دارد. در صورت کمبود بر خوشه های گل ریزش می کند.

از علایم کمبود بر پیچیده شدن و قاشقی شدن حاشیه برگ ها و پوکی محصول و تنکی خوشه می باشد.

نتایج تحقیقات مزرعه ای اینجانب موید افزایش قابل توجه ای در عملکرد و تعداد دانه در خوشه پسته در اثر محلول پاشی فروت ست می باشد.

لذا توصیه میشود در زمان مناسب و با استفاده از ترکیبی متعادل و مناسب هر مزرعه (بر حسب آزمایش خاک و برگ) کود های دارای برند های معتبر و با کیفیت در روز های ابتدایی بهار  و در زمان تورم جوانه ها محلول پاشی فوق انجام گیرد.

پیشاپیش فرا رسیدن بهار طبیعت و سال جدید را به هموطنان عزیزم به خصوص باغداران زحمت کش تبریک عرض می نمایم.

حیدری

نکاتی چند در مورد محلولپاشی درختان پسته

نکاتی چند در مورد محلولپاشی درختان پسته

peste-vahshi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هر گونه کپی برداری بدون اجازه رسمی از نویسنده ممنوع می باشد .

در شرايط نامطلوب خاک بوِیژه شور بودن و ph نامناسب و یا وجود برخی بیماری ها در سیستم ریشه و یا آب و هوای نا مناسب محلولپاشی می تواند اثرات مفیدی برای درختان پسته داشته باشد .

محلول پاشي بيشتر براي رفع كمبود عناصر ميکرو (ريزمغذي يا كم نياز يا کم مصرف) مانند آهن، روي، مس، منگنز و بٌر ، مولیبدن ، کلسیم و در موارد اضطراري و خاص براي رساندن عناصر ماکرو (پرنياز يا پرمصرف) مانند نيتروژن، فسفر و پتاسيم به درختان پسته مورد استفاده قرار مي گيرد. اين عمل که متاسفانه برخی از کارشناسان و کشاورزان به آن مبادرت می ورزند و می خواهند كمبود عناصر پرنياز را از طريق محلولپاشي برطرف نمایند کاملا اشتباه مي باشد، چرا كه نياز درختان به اين عناصر بيشتر از آن است كه با محلولپاشي بتوان نياز را برطرف نمود فقط در مواقع اضطراري براي رفع كمبودهاي لحظه اي و محدود و در موارد خاص مثل اوايل دوره رشد يا زمان رشد سريع دانه (مغز رفتن) بعنوان عملي مكمل و كمكي و رفرش کردن سریع مي تواند مطرح باشد.
در مناطق پسته كاري به دليل آهكي بودن خاكها و بالا بودن pH، جذب عناصر كم نياز ( آهن، روي، مس و منگنز) از خاك با مشكل مواجه است كه براي رفع اين مشكل يكي از راهها محلولپاشي اين عناصر مي باشد كه بعد از انجام تجزيه برگ و تشخيص كمبود هر يك از عناصر ذكر شده قابل توصيه مي باشد. در مورد هر يك از عناصر، زمان و غلظت محلول پاشي متفاوت است. البته همان طور كه ذكر شد يكي از راه هاي رفع كمبود عناصر كم نياز محلول-پاشي است و راه ديگر بهبود وضعيت خاك (حداقل به طور موضعي و در اطراف ريشه درختان در عمق تراكم ريشه هاي موئين و ريز) از طريق كاربرد مواد اصلاح كننده اي همچون گچ و مواد آلي مي باشد. بايد توجه نمود که در صورت وجود شرايط مناسب در خاک يا امکان اصلاح خاک، کاربرد عناصر ريزمغذي از طريق خاک اصولي تر و پايدارتر از محلولپاشي است چون محلولپاشي بايد هرساله تکرار شود در حالي که کاربرد خاکي عناصر غذايي ذخيره اي براي چندين سال فراهم خواهد کرد. مسئله دیگر تعداد دفعات محلولپاشی بطوری که در اغلب موارد چند نوبت محلولپاشی برابر یک بار تغذیه از طریق ریشه است و این امر بدلیل آزاد شدن تدریجی عناصر در خاک در مدت زمانی طولانی تر می باشد و همچنین در اغلب موارد دز مصرفی محلولپاشی به یک سوم در انجام محلولپاشي درختان پسته به طور كلي به موارد زير بايد توجه شود:تا یک پنجم کود آب و روشهای دیگر تغذیه ریشه ای می باشد .
– درختان از نظر عناصر پر نياز (ازت، فسفر و پتاسيم و گوگرد ) دچار كمبود نباشند. به عبارتي وقتي محلولپاشي عناصر كم نياز مي تواند برروي عملكرد و كيفيت ميوه موثر واقع شود كه نياز غذايي درختان از نظر عناصر اصلي و پرنياز برطرف شده باشد.
– مواقعي محلولپاشي انجام گيرد كه درخت تشنه نباشد به عبارت ديگر محلولپاشي بايد قبل يا چند روز بعد از آبياري صورت گيرد. در مناطق پسته كاري كه دور آبياري معمولاً زياد مي باشد به اين امر بايد توجه ويژه داشت و سعي نمود برنامه محلولپاشي طوري تنظيم شود كه حتي المقدور نزديك به زمان آبياري باغ ها باشد.
– زمان محلولپاشي در روز بسيار مهم است. بهتر است محلولپاشي در هوايي خنك در صبح زود و يا عصر انجام شود تا كارايي جذب عناصر توسط برگ ها بيشتر باشد و در ضمن سوختگي برگ ايجاد ننمايد و همچنین در اثر تانبش خورشید اثرات کودها از بین نرود .
– زمان محلولپاشي در طول دوره رشد نيز حائز اهميت است. هر چه برگ درختان جوانتر باشد كارايي جذب عناصر غذايي بوسيله برگ بيشتر خواهد بود. بنابراين در درختان پسته، اوائل ارديبهشت ماه تا اواخر خردادماه براي محلولپاشي برگ مناسب مي باشد و هر چه به اواخر فصل نزديك شويم كارايي جذب به دليل ضخيم شدن برگها كاهش مي يابد بطور مثال جذب برگهای انتهایی و جوانه ها بسیار بیشتر از اندامهای دیگر می باشد . تعداد محلولپاشي ها در هر دوره رشد بستگي به شدت كمبود عناصر غذايي كم نياز دارد و از 3-1 بار متغيير مي باشد.
– غلظت محلول مورد استفاده بسيار مهم بوده و بايستي مطابق با توصيه هاي كارشناسان و اهل فن تنظيم گردد. غليظ بودن محلول علاوه بر گرفتگي نازل ها، موجب سوزش برگ ها مي-شود خصوصاً در مناطقي كه دور آبياري خيلي طولاني و از 60 روز بيشتر است، با نظر كارشناسان بايد غلظتها را از حد استاندارد نيز كمتر در نظر گرفت. علاوه بر اين بايد دقت نمود وقتي صحبت از غلظت مثلاً 6-5 در هزار مي شود، منظور غلظت در هكتار است و اين غلظت يعني 5 ليتر يا 5 كيلوگرم از كود ميكرو در هزار ليتر آب براي مصرف در يك هكتار باغ است و اگر در مساحت كمتري مثلاً نيم هكتار پاشيده شود مثل اين است كه غلظت دو برابر شده است.
– نوع سمپاشي نيز در انجام يك محلولپاشي موفق اهميت دارد. به طوريكه سمپاشي بايستي قدرت پودر كردن محلول را داشته باشد تا بتواند كودها را به صورت قطرات بسيار ريز روي برگها بپاشد و یا می توان از هد الکترو استاتیک برای پودر نمودن و همچنین کاهش مصرف کودها و اثر گذاری بهتر استفاده نمود .
– براي انجام محلولپاشي با كودهاي جامد كه نياز به حل كردن آن ها در آب مي باشد بايد ابتدا كودهاي مورد نظر را در آب كاملاً حل نموده سپس محلول زلال رويي را درون تانكر سمپاش ريخته و مصرف نمود در غير اين صورت رسوبات مخصوصاً ذرات حل نشده سولفات مس موجب سوزش برگها مي شوند.
– در مواقعي که از مخلوط روغن و سم براي کنترل آفات استفاده مي شود از اختلاط کودها با آن بايد خودداري شود.
– در مورد اختلاط سموم با کودها علاوه بر دقت به نوشته هاي روي ظروف سموم و کودها، به طورکلي مي توان گفت که بهتر است از اختلاط کودهاي حاوي کلسيم و مس با سموم مختلف خودداري نمود.
– مهم ترين نکته در انجام محلولپاشي در باغ هاي پسته رعايت تعادل عناصر غذايي است. انجام محلولپاشي بايد با توجه به نتايج آزمايش برگ در سال گذشته و تاريخچه باغ صورت گيرد و هر عنصري که کمبود آن وجود دارد محلولپاشي شود در غيراين¬صورت تعادل عناصر غذايي در گياه بهم خورده و نتيجه مطلوب حاصل نمي شود.
– انتخاب ترکيبات و کودهاي مناسب و داراي تعادل عناصر غذايي براي هر باغ در مشورت با کارشناسان اهل فن و خبره توصيه مي شود.

نویسنده و اصلاح رضا مشکانی

روغن امولسيون شونده ( ولك )

روغن امولسيون شونده ( ولك )

گروه شيميايي : هيدروكربن آليفاتيك

ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي : گاهي خصوصيت روغنها را بر حسب جرم مولكولي آنها بيان مي كنند . روغنهاي بسيار سبك خاصيت حشره كشي چنداني ندارند به عكس در صورتيكه از مولكولهاي روغني بسيار سنگين استفاده شود علاوه بر آفت ؛ گياه ميزبان هم صدمه خواهد ديد . آن دسته از هيدروكربنها براي مبارزه با آفات روي گياهان به كار گرفته مي شوند كه نقطه جوش آنها دقيقا كنترل شده و عمدتاً از هيدروكربنهاي پارافيني تشكيل شده باشند . خلوص روغن از نظر وجود هيدروكربنهاي غير اشباع را با درجه سولفوناسيون نشان مي دهند . اگر درجه سولفوناسيون روغن 100 باشد يعني صد در صد از هيدروكربنهاي اشباع شده تشكيل شده است . بنابراين هر قدر درجه سولفوناسيون از 100 كمتر باشد ميزان هيدروكربنهاي غير اشباع بيشتر است . درجه سولفوناسيون در تعيين روغنها براي سمپاشي زمستانه و تابستانه موثر مي باشد . مثلاً روغنهاي با درجه سولفوناسيون 85 تا 95 براي سمپاشي تابستانه و روغنهاي با درجه سولفوناسيون 65 تا 75 براي سمپاشي زمستانه مناسبند . روغنها را به صورت امولسيون فرموله مي كنند . اين امولسيون را تنها يا همراه با حشره كشهاي ديگر رقيق كرده و مصرف مي نمايند .

ماندگاري در محيط زيست : تجزيه زيستي روغنهاي امولسيون شونده توسط ميكروارگانيزمهاي موجود در خاك صورت مي گيرد . عواملي كه مي توانند بر سرعت تجزيه زيستي اثر بگذارند عبارتند از : شرايط محيطي از قبيل دما ؛ رطوبت ؛ بارندگي ؛ نوع خاك و ميكروارگانيزمها .

سميت : LD50 بيشتر از mg/kg4300

يكي از مزاياي روغنها نسبت به حشره كشها كم خطر بودن آنها براي انسان است به طوريكه باقيمانده سم روي محصولات براي انسان خطرناك نمي باشد . روغنها سميتي براي پرندگان و حشرات مفيد ندارند ولي ماهيها و زنبورهاي عسل تا حدي به اين سم حساس هستند .

موارد مصرف : روغنها از طريق بستن منافذ تنفسي باعث مرگ حشرات مي شوند . همچنين با انحلال قشر مومي جلد حشره باعث مي شوند كه حشره بوسيله نيروي كشش سطحي آب گرفتار آيد . اينگونه خواص روغنها در روش مبارزه با لارو پشه با پهن كردن يك لايه نازك روغن روي سطح آب مورد استفاده قرار مي گيرد .

روغنها را در دفع آفات در موارد زير بكار مي برند .

1-براي سمپاشي تابستاني بر ضد شپشك آردآلود ؛ سپردارها و شته ها .

2-براي سمپاشي زمستاني بر ضد شپشكهاي گياهي ؛ كنه هاي گياهان ؛ تخم عده اي از حشرات و بعضي از لاروهاي زمستاني .

3- بر ضد انگلهاي خارجي مانند كك ؛ شپش و كنه .

4- به عنوان حامل و حلال حشره كشها .

5- جهت مخلوط كردن با امولسيون بعضي از حشره كشها مانند تركيبات فسفره به منظور بالا بردن اثر حشره كشي آنها .

روغنها را به صورت امولسيون فرموله مي كنند . اين امولسيون را تنها يا همراه با حشره كشهاي ديگر رقيق كرده و مصرف مي نمايند . در اين صورت روغن به صورت يك ورقه نازك پايدار روي سطح سمپاشي شده باقي مي ماند . بايد توجه داشت كه ميوه هاي هسته دار و نيز مركبات تا اندازه اي نسبت به روغن حساسند . به طور كلي در مورد كاربرد روغنها بايد احتياطاتي را رعايت كرد كه مهمترين آن عبارتند از :

‌1- در بهار و تابستان بايد قبل از سمپاشي با روغن درختان را آبياري كرد .

2- سه هفته قبل و بعد از سمپاشي با روغن از كاربرد گوگرد روي گياه بايد خودداري نمود .

3-اگر روغن با سم همراه باشد بايد احتياطات مربوط به سم رعايت شود.

فرمولاسيون : امولسيون 80% و 90% بدون آب منبع


دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

لطفا نظرات و تجربیات خود را در مورد این سم برای ما هم ارسال کنید

محلولپاشی زعفران

 محلولپاشی زعفران
در ابتدا به تغذیه این گیاه توجه می کنیم:
تغذیه این گیاه در چند مرحله باید صورت گیرد. خاطر نشان می شوم که گلی که در امسال بوجود آمده، حاصل دسترنج اعمالی است که در سال قبل صورت گرفته است. بنابراین تغذیه گیاه زعفران اصولا از آب اول (قبل از گل) شروع شده و تا اواخر زمستان و شاید اوایل بهار ادامه می یابد. طبق تجربیاتی که اینجانب بدست آورده ام فرمول تغذیه این گیاه به شرح ذیل است: (با توجه که در منطقه ما مساحت به من محاسبه می شود فرمول کودی را برای ۱۰ من زمین زراعی می نویسم)
۱- آب اول (قبل از کولش): کودی با پایه فسفر، که عمومی ترین آن سوپرفسفات تریپل است (در روستای ما به کود ریشه معروف است) ۲۵ کیلو بعلاوه کود اسید هیومیک که همراه آب آبیاری (۷۵/۰ تا ۱ لیتر) مصرف شود
۲- آب بعد از برداشت گل: ۳۰ کیلو اوره (رویه) یا کودی که منبع ازت داشته باشد
۳- آب سوم: کود ۲۰-۲۰-۲۰ به همراه یک کود حاوی عناصر ریز مغذی به صورت محلول پاشی به صورت ۳ لیتر در هر هزار لیتر
۴- آب چهارم: کود ۳۶-۱۲-۱۲ به صورت محلول پاشی به همراه عناصر ریز مغذی با ترکیب ۲ لیتر در هر هزار لیتر آب
۵- آب پنجم: کود سولو پتاس همراه با آب آبیاری به میزان ۵ کیلو
نکات زیر حائز اهمیت می باشد:
۱- سعی شود آمار هواشناسی منطقه را قبل از کود دهی داشته باشید. شاید احتمال بارندگی داشته باشد و این هنگام محلول پاشی است. بعد از باران بهترین موقع محلول پاشی است.
۲- سعی کنید از زرد شدن زود هنگام زعفران جلوگیری شود. هر چه زود تر زعفران زرد شود گل ضعیفتری در سال بعد خواهد داد
۳- علف های هرز را تا حد امکان به صورت کارگری حذف کنید نه با سمپاشی
۴- کود های حیوانی غنی شده در صورت امکان به زمین داده شود. مشکل کود های حیوانی منطقه وجود تخم های علفهای هرز در این کود ها می باشد.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

سیتووت :(citoweet)

سیتووت :(citoweet)
امولسیون کننده و پخش كننده و مرطوب كننده و دارای چسبندگی
فرمولاسیون:

1:سیتوویت Citowett %100 L
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: امولسیفایر و پخش كننده و مرطوب كننده و دارای چسبندگی

موارد مصرف در ایران:
سیتووت را می‌توان به محلول علف كش ، قارچ كش و حشره‌كش برای سم‌پاشی محصولات زراعی ، درختان میوه ، سبزیجات ، نباتات زینتی و نیز سم‌پاشی دام اضافه نمود تا محلول سمی از چسبندگی و پوشش بهتر و دوام طولانی تر در سطح هدف برخوردار گردد.

راهنمای مصرف:
•به میزان 25 میلی لیتر در 100 لیتر محلول سمی
•از سم‌پاشی با سیتوویت در روزهای بسیار گرم و ساعات گرم روز خودداری شود .
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران 3180 میلی‌گرم بر کیلوگرم

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید