پندی متالین یا استامپ : (pendimethalin)

پندی متالین یا استامپ : (pendimethalin)

 علف‌کش انتخابی از گروه دی نیتروآنیلین

فرمولاسیون

استامپ          Stomp            %۳۳               EC
تاریخ ثبت:  سال ۱۳۷۸
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر:بازدارنده تقسیم سلولی

نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب از طریق ریشه و برگ، بدون انتقال در گیاه
علائم تأثیر در گیاه: بوته‌های تیمار شده در مدت زمان كوتاهی پس از جوانه‌‌زنی و یا سبز شدن از بین می روند.

ماندگاری در خاك(نیمه عمر): ۳ تا ۴ ماه

موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز در مزارع عدس ] ۳ تا ۵/۴ لیتر در هکتار بعد از کشت محصول و قبل از سبز شدن علفهای هرز[، توتون و گلرنگ، تاكستانها]۵ لیتر در هکتار قبل از سبز شدن علفهای هرز یک نوبت در سال[

موارد مصرف در سایر کشورها:
گیاهان تک لپه یکساله در درختان میوه دانه دار و هسته دار، سبزیجات و صیفی جات، گیاهان زینتی، دانه‌های  روغنی، حبوبات، غلات، علف‌های چمنی یکساله در درختان میوه دانه دار و هسته دار، سبزیجات و صیفی  جات، گیاهان زینتی، دانه‌های روغنی، حبوبات، غلات.

راهنمای مصرف:
مقدار مصرف در محصولات زراعی ۳ تا ۴٫۵ لیتر در هكتار و در تاكستانها ۵ لیتر در هكتار به صورت پیش رویش


این علف‌كش معمولا به صورت پیش كاشت یا پیش رویش آمیخته با خاك مصرف می‌شود.
مصرف پیش رویش باید در زمانی صورت گیرد كه طی چند روز بعد از مصرف، توسط آبیاری یا باران  علف‌كش وارد خاك شود.

پندیمتالین مجموعه علف‌های هرز سبز شده را کنترل می‌كند اما قادر به كنترل بوته‌هایی كه بصورت تکی ظاهر می‌شوند نیست. این علف‌كش بیشتر توسط علف‌های هرز پهن‌برگ جذب می‌شود.
پندیمتالین را می‌توان با فرمولاسیون:‌های ایزوپروتورن و کلوروتورن نیز به صورت مخلوط بکار برد.
برای کنترل علف‌های هرز مزرعه ذرت علوفه ای، در اختلاط با آترازین قابل توصیه است.
اثر پندیمتالین  با طولانی شدن هوای خشک كاهش می‌یابد.

در صورتیكه كشاورز قصد استفاده از این علف‌كش را دارد، باید قبل از كاشت نسبت به اختلاط بقایای گیاهی با خاك اقدام كند.

در كشت بهاره نخود بهتر است این علف‌كش در اختلاط با سیانازین استفاده شود.
پس از کاشت و آماده نمودن بستر سیب زمینی و مرزبندی مزرعه، می‌توان پندیمتالین را در اختلاط با سیانازین یا متریبوزین نیز استفاده نمود اما بسته به نوع واریته ممکن است استفاده از سیانازین یا متریبوزین محدود شود.

برای تأثیر بهتر پندیمتالین، وجود رطوبت کافی در سطح خاک و تا مدتی بعد از سم‌پاشی این علف‌کش ضروری است.


پندیمتالین برای کنترل علف‌های هرز ذرت نیز قابل توصیه است. در آزمایش‌های مقدماتی انجام شده در مغان، این علف‌کش نتایج مطلوبی در کنترل قیاق بذری، سوروف، نشانه واش داشته است.


بعد از کاشت و قبل از رویش پیاز و علف‌های هرز و تا حداکثر اوائل رویش علف‌های هرز (۵/۱-۱ برگی باریك برگ‌ها و ۲ برگی پهن‌برگ‌ها) قابل مصرف است. بذر پیاز نباید در عمق کمتر از ۳ سانتی متر کشت شود و نیز در خاک‌های شنی سبک یا وقتی روی پیاز با ماسه پوشیده شده باشد، احتمال خسارت وجود دارد.
حداکثر دفعات سم‌پاشی یک بار برای هرمحصول می‌باشد. برای تره فرنگی می‌توان تا ۲ مرتبه نیز استفاده نمود.

آخرین کاربرد پندیمتالین برای جو بهاره ، هویج، کاهو، ذرت علوفه ای، هویج وحشی، جعفری، نخودفرنگی، لوبیا، سیب زمینی، پیازها، تره فرنگی در مراحل اولیه رشد، برای کدوئیان قبل از نشاء و برای غلات قبل از ظهور برگ پرچم ، برای انگور و نیشکر و رازک قبل از باز شدن جوانه‌ها و برای توت فرنگی قبل از گلدهی.
در سیب زمینی  ۷ روز قبل از ظهور اندام‌های هوایی بکار می رود.
بهترین زمان استفاده در باغهای میوه در پائیز و بهار و موقعی است که درختان در خواب هستند.

احتیاط‌های لازم:
در خاک‌هایی با بیش از ۶ درصد ماده آلی اثرش کاهش یافته و زمانی که ماده آلی بیش از ۱۰ درصد باشد به کار نبرید.
در شرایط آب و هوای خشک در بهار استفاده نمی‌شود مگر این که باران ببارد.
از مصرف پندی متالین در سورگوم و ذرت دانه ای خودداری شود و تنها در صورتی که بذر سورگوم با مواد ایمن کننده مخصوص بذر آغشته شود می‌توان از آن استفاده کرد.

ملاحظات زیست محیطی:
میزان سمیت( LD50،LC50 ،EC50):1250 میلی‌گرم بر كیلوگرم برای پستانداران
از ورود آب‌های سطحی آلوده به این علف‌كش به بركه‌ها و آبگیرها جلوگیری كنید.
خطر آب‌شویی این علف‌كش كم است.
كاربرد این علف‌كش نسبتا بی خطر است

علف کش های مورد استفاده در خاک و شاخه وبرگ

علف‌کش‌هاى مورد استفاده در خاک و شاخ و برگ

۶۳۶۲


علف‌کش‌هائى که هم در خاک و هم بر روى شاخ و برگ فعال هستند، بر طبق نحوه عمل و الگوى انتقال، آنها مى‌توان به سه گروه تقسیم کرد:
. بازدارنده‌هاى مریستم: کاربامات‌ها و سولفونیل‌ اوره‌ها
. علف‌کش‌هاى تماسى از بین برنده غشاء: دى نیتروفنل‌ها، دى فنیل اترها و علف‌کش‌هاى معدنى
. جلوگیرى کننده‌هاى فتوسنتز: تریازین‌ها، مشتقات اوره، اوراسیل‌ها و پیرازون
نیترول‌ها گروهى هسند که شامل یک علف‌کش (دیکلوبنیل) که بازدارنده مریستم است و دو علف‌کش که تماسى (بروموکسى نیل و ایوکسى نیل) مى‌باشند. اندوتال، به‌صورت مجزاء تقسیم‌بندى مى‌شود، زیرا نحوه عمل آن معلوم نیست.
بازدارندگان مریستم
* علف‌کش‌های نیتریل
* علف‌کش‌های کاربامات
* علف‌کش‌های سولفونیل اوره
جلوگیرى کننده‌هاى فتوسنتز
* علف‌کش‌های مشتقات اوره
* علف‌کش‌های تریازین
* علف‌کش‌های اوراسیل
علف‌کش‌های تماسی انتخابی
* بنتازون
* دیفنزوکوآت متیل سولفات
سایر علف‌کش‌های سیمپلاستی
* علف‌کش‌های انتخابی برگ‌باریک‌ها پس از سبز شدن
* علف‌کش‌های آلیفاتیک کلردار
* آمیترول
* علف‌کش‌های آرسنیک
* گلیفوسیت
علف‌کش‌هاى مورد استفاده در خاک
* مواد تدخینی در خاک
* علف‌کش‌هاى کلرواستامید – آلاکلر
* علف‌کش‌های دی نیتروآنیلین
* علف‌کش‌های تیوکاربامات (۲)
* علف‌کش‌های مشتقات آمید
* علف‌کش‌های تیوکاربامات
علف‌کش‌هاى تماسى پاره‌کننده غشاء
* علف‌کش‌های دی نیتروفنل
* علف‌کش‌های دی فنیل اتر

* علف‌کش‌ها کانی
علف‌کش‌های تماسی عمومی
* علف‌های اسید بنزوئیک
* علف‌کش‌های اسید پیکولینیک و تریکلوپیر
* نپتالام
* روغن‌های نفتی
علف‌کش‌های سیمپلاستی هورمونی شبه اکسین
* علف‌کش‌های فنوکسی
* علف‌کش‌های بای پیریدیلیوم

منبعhttp://www.bbk-iran.com

تبوتیورون یا تبوسان: (tebuthiuron)

تبوتیورون  یا تبوسان: (tebuthiuron)

علف‌کش خاک مصرف، با قابلیت انتخابی پایین،  از گروه اوره

فرمولاسیون:

تبوسان   Tebusan                w/v         %۵۰     SC
تاریخ ثبت:  سال ۱۳۸۰

ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: بازدارنده انتقال الکترون در فتوسیستم ۲ فرآیند فتوسنتز

نحوه جذب و انتقال درگیاه: عمدتاً از طریق ریشه با قابلیت انتقال در گیاه

علائم تأثیر در گیاه: کلروز سریع و نکروزه شدن برگ‌ها از حاشیه‌ها، خشک شدن برگ‌ها

ماندگاری در خاک(نیمه عمر): ماندگاری علف‌کش در خاک‌هایی با رطوبت کم و مواد آلی زیاد افزایش می‌یابد.

موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز باریک برگ و پهن‌برگ در مزارع نیشکر

موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز در اراضی غیر زراعی و مزارع نیشکر

راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف در زراعت نیشکر ۳ تا ۴ لیتر در هکتار همراه با آب اول

احتیاط‌های لازم:
•این علف‌کش نباید در نزدیکی درختان و یا گونه‌های زراعی حساس استفاده شود.

ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):644 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران

آشپزی آسان با شبنمک

ایده هایی برای باغبانی ارگانیک و کنترل آفات بطور طبیعی

کاشت برخی از گیاهان با همدیگر، فاصله بندی صحیح و روش های طبیعی کنترل بیماری و آفت می تواند تولید سالم بدون نیاز به مواد شیمیایی را تضمین کند. برخی از گیاهان یکسری خصوصیات طبیعی دارند که وقتی در کنار دیگر گیاهان کاشته شوند، به آن گیاهان کمک می کنند تا رشد کنند و آفات را دور نگه دارند. استفاده از این خصوصیات طبیعی، راهی برای افزایش تولید در باغ و قراردادن گیاهان بیشتر در یک فضای کوچکتر است.کاشت گیاهان همراه احتمالا از زمانی آغاز شده است که باغبان اولیه متوجه شده بودند که برخی از گیاهان زمانی که در کنار برخی از گیاهان دیگر کاشته می شدند به بهترین حالت از رشد خود می رسند. برای برخی از این افسانه ها و روایات قومی پشتوانه ای علمی نیز وجود دارد، اما بسیاری هم معتقدند که کاشت گیاهان همراه عمدتا ثابت نشده است. البته، باغبانان همیشه می توانند این ایده ها را عملا امتحان کنند و کارایی آن را محک بزنند.
تحقیقات نشان می دهد که کاشت گیاهان همراه در فرهنگ اقوام بومی در واقع به طور طبیعی رخ می داده است. ترکیبات موجود در گیاهان به عنوان مواد دافع آفات یا جذب شکارچیان آفات عمل می کنند. گیاهان همراه برای گمراه کردن و یا دفع آفات گیاهی و یا برای تشویق رشد سایر گیاهان و به عنوان یک تله برای آفات و انگل ها عمل می کنند و مورد استفاده قرار می گرفته اند. گیاهان همراه به منظور ارائه مواد غذایی و یا احتمالا یک خانه جذاب یا زیستگاه برای حشرات مفید – نیز ممکن می تواند به عنوان “پرستار محصول” مورد استفاده قرار گیرد و ایفای نقش نماید. این گیاهان همچنین قادر به تولید بوهایی هستند که آفات را گیج و گمراه کند و از حضور آنها جلوگیری نماید و یا بوی تولیدی آنها به گونه ای باشد که یک محصول در حال رشد گیاهی را از دید آفات پنهان و مخفی سازد. در ادامه دربارۀ برخی از این گیاهان همراه محبوب و موثر اطلاعاتی ارائه شده است که مطالعه آنها خالی از لطف نخواهد بود:
• ریحان: اگر با گوجه فرنگی کاشته شد، تولید و طعم را بهبود می بخشد. ریحان برای فلفل ها نیز خوب است و گفته شده است که پشه ها را دفع می کند. همچنین می توان ریحان را در سراسر باغ برای رایحه و خواص سودمندش کاشت.
• گاو زبان: یک همراه عالی برای گوجه فرنگی و کلم است زیرا هم کرم شاخدار گوجه فرنگی و هم شاپرک کلم را دفع می کند. همچنین به گیاه توت فرنگی نیز کمک می کند و در واقع برای هر چیزی در باغ سودمند است. آن را در سراسر باغتان بکارید.
• بابونه: یک همراه عالی برای کلم، خیار، پیاز و تمام خانواده کلم است. طعم آنها را بهبود می بخشد و یک گیاه عالی است زیرا حشرات مفید را جذب می کند و گل های زیبا و ظریفی دارد.
• شوید: نیز اگر با کلم، خیار، کاهو و غیره کاشته شود، عالی می شود زیرا طعم را بهبود می بخشد و به دفع آفات کمک می کند و همچنین در تهیه ترشی خانگی می توانید آنرا بکار ببرید! شوید می تواند خیلی بزرگ شود، بنابراین آن را در وسط بستر خیار بکارید. شوید را با گوجه فرنگی نکارید!
• علف گربه (گل نپتون catnip): یک گیاه عالی دیگر برای کاشتن و در دسترس داشتن است. آن را نزدیک کدو و خیار بکارید، زیرا شته ها و حشرات کدو را دفع خواهد کرد. برگهای خشک شده آن می تواند بصورت چای به آرام کردن معده کمک کند و همچنین اسپری آن بر روی بسیاری از گیاهان، قدرت کنترل آفات آن را دو برابر می کند.
• تربچه: می تواند در سراسر باغ و در زیر گیاهانی مانند خیار کاشته شود تا سوسک های خیار را دور کند.
• گل همیشه بهار: اگر در سراسر باغ کاشته شود، به جلوگیری از کرم های حلقوی کمک می کند و آفات را دور می کند. آنها تمام تابستان تا زمانی که شما گل های مرده را بچینید، گل خواهند داد.
• گل های لادن: نیز گل های همراه عالی برای گوجه فرنگی، خیار، کلم و گیاهان دیگر هستند. این گل ها خوردنی هستند و می توانند در سالاد ریخته شوند. آنها برای طالبی و کدو نیز مفید هستند.
• پیاز: را می توان آزادانه در سراسر باغ کاشت که به دور نگه داشتن آفات از کلم، بروکلی، گوجه فرنگی، توت فرنگی، فلفل، خیار و دیگر گیاهان کمک می کند. کشت مخلوطی از این گیاهان می تواند آفات باغ را به میزان زیادی کاهش دهد.
• گل های آفتابگردان: همراهان عالی و زیبا در سراسر باغ هستند. آنها را در کنار خیار، لوبیا و گیاهان رونده بکارید تا یک داربست فراهم کنند. آنها مقاوم و بادوام اند و یک تله عالی برای شته ها و دیگر آفات هستند. آنها معمولا خودشان دانه های زیادی را برای استفاده در سال آینده فراهم می کنند.
اما اگر شما از قبل گیاهان خود را کاشته اید و با آفات مشکل دارید،برخی راه حل های طبیعی دیگر می تواند مفید باشد
• چای یا محلولی از پودر کتانجک (نوعی جلبک بزرگ kelp) به دور کردن سوسک های ژاپنی و شته ها کمک می کند و همچنین مواد مغذی برای گیاهان را فراهم می کند. آنرا یکبار در هفته یا بیشتر، قبل و در مدت زمان های آلودگی به حشرات بر روی گیاه اسپری نمائید.
• اسپری سیر و فلفل قرمز تند (دستور تهیه آنرا در قسمت پایین ببینید) بسیاری از حشرات باغ و آفات را دور می کند. این روش احتمالا ارزان ترین گزینه برای تهیه در خانه است و زمانی که آن را اسپری می کنید نیز برایتان مضر نیست. یکبار در هفته یا بیشتر برای چندین هفته قبل و در مدت زمان های آلودگی بکار ببرید.
• چای بادرنجبویه حشرات کدو و شته ها را دفع می کند. ۲ بار در هفته یا در صورت نیاز بیشتر، آنرا اسپری کنید.
• محلولی از چند قاشق چای خوری جوش شیرین حل شده در آب می تواند به جلوگیری و درمان قارچ ها و کپک پودری شکل بر روی گیاهان کمک کند. در صورت نیاز بعنوان یک ماده جلوگیری کننده و درمان جدی آن را استفاده نمائید.
• پودر خاک دیاتومه یک ماده جلوگیری کننده و از بین برنده همه کاره برای هر نوع آفت حشره است، چون یکسره می کشد، بنابراین باید با دقت استفاده شود. معمولا فقط زمانی که لارو (کرمینه) هر حشره ای بر روی گیاهان دیده شود، استفاده می گردد. باید بعد از آبیاری یا بارش باران دوباره زده شود. فقط در صورت نیاز بر روی گیاهان بپاشید.
• اسپری گیاه نیم یک گزینه محبوب در دنیا برای کنترل آفات است.
طرز تهیه اسپری باغ فلفل تند
مواد و دستگاه های لازم:
۱٫ ۲ تا ۴ حبه سیر
۲٫ حداقل ۴ عدد فلفل قرمز تند
۳٫ ۲ قاشق غذا خوری روغن نباتی
۴٫ ۱ قاشق غذا خوری صابون مایع
۵٫ ۲ تا ۳ فنجان آب داغ
۶٫ مخلوط کن
۷٫ حوله، صافی
طرز تهیه:
۱٫ سیر، فلفل، روغن، صابون و آب را در مخلوط کن بریزید و با درجه بالا برای چند دقیقه مخلوط نمائید.
۲٫ مخلوط را در کاسه یا پارچ بریزید و بگذارید یک شب یا برای حداقل ۱۲ ساعت بماند تا تاثیرات سیر و فلفل تشدید گردد.
۳٫ آن را توسط حوله، پارچه پنیر یا صافی صاف کنید و در شیشه دهان گشاد نگه دارید.
۴٫ برای استفاده، حدود ۲ قاشق غذا خوری از آن را در یک بطوری اسپری ۴۵۳ گرمی (یا ۳ قاشق غذا خوری در ۶۸۰ گرم) بریزید و خوب تکان دهید.
۵٫ در صورت نیاز آن را مستقیما بر روی گیاهان اسپری کنید… بهتر است دستکش بپوشید!
۶٫ می توان آن را هر زمان احتیاج بود برای جلوگیری و کنترل آفات بکار برد.
کود دهی طبیعی
گزینه های طبیعی بسیار خوبی برای کود دهی و حاصلخیز کردن خاک وجود دارند. برنامه ریزی خوب و کاشت گیاهان همراه می تواند به بازدهی خوب منجر شود، اما اگر شما با خاک فقیر باغبانی را آغاز می کنید، برخی از کودها ممکن است مورد نیاز باشد:
• چای کتانجک (نوعی جلبک بزرگ KELP) یک اسپری برگ عالی است که وقتی بر روی برگ ها اسپری شود (فقط در زمان های گرم روز اسپری نشود)، گیاهان را تغذیه می کند. پاشیدن پودر کتانجک در اطراف گیاهان نیز می تواند اثر مغذی برای گیاهان داشته باشد.
• چای گزنه یکی دیگر از گزینه های مغذی است و اگر شما ضایعات آشپزخانه و برگها را کمپوست می کنید، گزنه خشک شده را می توان برای تکمیل خک و بستر کمپوست افزود.
• گل های بومادران را می توان بصورت چای یا مخلوط مایع بکار برد و برای آبیاری گیاهان برای تغذیه بیشتر استفاده کرد. همچنین شما می توانید فقط گل های بومادران را در سراسر باغ بپاشید و گفته شده که آنها اثر دفع کننده آفت نیز دارند.
علف های هرز
بسیاری از علف های هرز، گیاهان بومی ای هستند که طبیعت مادری آنها را برای شکوفایی منطقه شما قرار داده است – برای همین است که از بین بردن آنها بسیار سخت است. یادگیری عشق ورزیدن به علف ها، به معنای گسترش دادن افق های فرهنگیمان است. همچنین بسیاری از به اصطلاح علف ها، قابلیت مصرف خوراکی دارند و یا خاصیت پزشکی دارند. برگ های جوان و سبز قاصدک، کاسنی دشتی و دیگر “علف های” معمول، را می توان در سالاد بصورت خام یا بصورت پخته مصرف کرد. ریشه کاسنی دشتی اغلب برای بالا بردن طعم به قهوه اضافه می شود. بسیاری از این علف ها حاوی ویتامین ها و مواد مغذی بسیاری هستند که خوشمزه نیز می باشند.
علف کشهای طبیعی
از آنجایی که در طبیعت همواره درسهای زندگی وجود دارد و وظیفه انسان هم کشف و استفاده از آنهاست بنابراین ابتدا وضعیت وجود آفات و علف های هرز را با عشق و خرد می پذیریم و برای از بین نرفتن این جریان عشق در طبیعت و تداوم آن در وجود ما قبل از بین بردن علف های هرز و هرگونه آفت کشی همواره ابتدا از درون از مادرمان (طبیعت) اجازه بگیریم و همواره با درنظر گرفتن شفقت و نه از روی خشم کلافگی به وجود آمده از حضور آفات و … به عنوان آخرین چاره با کمترین ایجاد درد در آنها با عشق و صبر دست به این کار بزنیم تا این عمل ما کمترین میزان از درد و رنج و نفرت و خشم که خلاف اصول طبیعت است را بر جا بگذارد و هدف نیک ما برای ارتقای کاشت و سازندگی بیشتر طبیعت را به آن القا نماید. در ادامه سعی بر آن شده تا راههایی با کمترین میزان رنجش در زمانهای بحرانی و اجتناب ناپذیر بودن آن ارائه گردد به امیدی که راههای پر شفقتی جایگزین شود:
طرز تهیه اسپری علف کش غیر سمی:
• ۰/۴ کیلوگرم نمک
• یک گالن (۳/۷ لیتر) سرکه سفید
• مایع صابون (۸ قطره)
نمک را در سرکه حل کنید، سپس ۸ قطره مایع صابون به آن اضافه نمائید و محلول حاصل را در بطری اسپری بریزید و روی آن برچسب بزنید که برای موارد دیگری به اشتباه استفاده نشود.
توجه: حتما دقت شود که این محلول دقیقا بر روی علف های هرز اسپری شود و بر روی گیاه اصلی نریزد.
همچنین می توان بر روی علف های هرز روزنامه های مرطوب را همانند شکل ریز چید و روی آن مالچ (خاکپوش) ریخت که این کار از رسیدن اکسیژن به علف های هرز جلوگیری می کند و سبب از بین رفتن آنها می شود.
راه های پیشگیری:
ساده ترین راه برای پیشگیری از آسیب حشرات در باغتان، در درجه اول دور کردن آنها از آمدن به باغتان است. داشتن یک باغ سالم بهترین راه دفاع است.
گیاهان ضعیف را بیرون بکشید. آنها ممکن است آلوده به آفات شده باشند و آنها شکارگران را جذب خواهند کرد. گیاه را بیرون بکشید و آن را دور از ناحیه باغتان دفن کنید یا دور بریزید.
خاک ارگانیک و سالم تهیه کنید.شیوه های کمپوست طبیعی، قرار دادن برگ ها یا کاه در اطراف گیاهان (به منظور جلوگیری از دست دادن آب یا یخ زدن ریشه گیاه) و پوشاندن روی خاکتان با کمپوست یا کودهای طبیعی بهترین راه برای رشد دادن گیاهان قوی و استوار است.
اسپری یا خاکپوشی از جلبک. جلبک ها حاوی عناصری از قبیل آهن، روی، باریوم، کلسیم، سولفور و منیزیوم می باشند، که رشد سالم را در گیاهان تقویت می کنند. کود حاوی جلبک بصورت خاکپوش یا اسپری، رشد را تقویت می کند و به گیاه قدرت می دهد تا در برابر بیماری مقاوم باشد. خاکپوش جلبک همچنین کرم ها را دور می کند.
زیستگاه حشرات را به حداقل برسانید. باغتان را از مواد زائد و علف های هرزی که محل های زاد و ولد حشرات هستند، پاک نمائید. از خاکپوش تمیز استفاده نمائید.
گیاهان (محصولات) مختلف را در کنار هم بکارید. آفات و حشرات اغلب ویژه برخی گیاهان هستند. وقتی بطور مخلوط گیاهان را بکارید، آفات کمتر احتمال دارد تا در سراسر یک محصول پخش شوند.

شاخ و برگ گیاهان را خشک نگه دارید. ابتدای روز آبیاری نمائید، به این ترتیب شاخ و برگها برای بیشتر روز خشک خواهند ماند. شاخ و برگ خیس، حشرات و آسیب قارچی به گیاهانتان را افزایش می دهد. در اینجا (drip-irrigation) می توانید شیوه های آبیاری قطره ای را به ریشه گیاهانتان ببینید، بدون اینکه شاخ و برگ ها خیس شوند.
ضد عفونی نمائید. اگر شما با گیاهان آلوده کار می کنید، قبل از رفتن به نواحی دیگر باغ، ابزارتان را تمیز نمائید. این کار، سرعت شیوع حشرات مهاجم را کاهش خواهد داد.

images

منبع
http://wellnessmama.com/2524/organic-gardening-natural-pest-prevention-and-control/
http://www.sparkpeople.com/resource/nutrition_articles.asp?id=1324
http://eartheasy.com/grow_nat_pest_cntrl.htm
http://www.discoverneem.com/neem-insect-spray.html
http://web4.audubon.org/bird/at_home/pdf/3rd_ed_Guide_pg2.pdf
http://eartheasy.com/grow_nat_pest_cntrl.htm
http://www.gardentoad.com/companionplants1.html

علف های هرز در باغات پسته

علف های هرز به عنوان یکی از مهمترین مشکلات دایمی باغداران پسته مطرح می باشد. متاسفانه در مراکز تحقیقاتی داخلی˛ در خصوص شناسایی˛ برآورد میزان خسارت˛ انواع روش های کنترل و سموم علف کش در باغات پسته کار زیادی انجام نشده است. در باغات پسته آمریکا جهت مراحل مختلف باغ و همچنین برای انواع علف های هرز و مراحل رشدی علف ˛ مدیریت و سموم علف کش خاص آن توصیه شده است.

  رقابت در جذب آب و مواد غذایی با درخت پسته˛ ایجاد مشکل در عملیات باغی˛ میزبان واسطه برای سن ها و کنه ها˛ رابطه انگلی با درخت˛ ممانعت از رسیدن نور به درخت و ترشحات سمی ریزوم ها از مهمترین خسارات علف های هرز در باغات پسته می باشند.

علف های هرز غالب در باغات پسته شامل: مرغ˛خارشتر˛ اسفناج باغی˛ پیچک صحرایی˛سلمک (سلمه تره)˛ هفت بند˛ علف شور˛ شیرین بیان˛تلخه˛ چسبک˛ علف خرس (کاتوس) و قیاق می باشند.

علف کش های رایج در باغات پسته ایران عمدتا محدود به دو سم گلایفوزیت و پاراکوات میشود که در ذیل به اختصار در خصوص این سموم نکاتی ارایه شده است.

نام عمومی: گلایفوزیت
نام تجاری: رانداپ

–          نحوه تاثیر: غیر انتخابی و سیستمیک

–           میزان مصرف: 6-12 لیتر در هکتار برای علف های هرز دایمی و 2-4 لیتر در هکتار برای علف های هرز یکساله (به طور متوسط 10 لیتر در هکتار مصرف می شود.)

–          مصرف فریگیت 0.5% یا سولفات آمونیوم 2% باعث کاهش دز مصرف به حدود 5-6 لیتر در هکتار میشود.

–          تاثیر: علف های هرز دایمی – یکساله و دوساله

–          میزان مصرف آب: 200-300 لیتر در هکتار در نظر گرفته شود.

نام عمومی: پاراکوات

نام تجاری: گراماکسون

–          نحوه تاثیر:  غیر انتخابی و تماسی

–           میزان مصرف: 5 لیتر در هکتار

–          تاثیر: علف های هرز یکساله و قبل از گل دهی

–          میزان مصرف آب: 500 لیتر در هکتار در نظر گرفته شود.

حیدری

علف‌های هرز در زعفران

 

علف‌تولید-زعفران-9هاى هرز اغلب از طريق بذر زيادى که توليد مى‌کنند، تکثير مى‌شوند و بذر آنها از راه باد، آب، حيوانات و انسان از نقطه‌اى به نقطه ديگر انتشار مى‌يابد. براى از بين بردن علف‌هاى هرز شيوه‌هاى زيادى وجود دارد اما معمولاً از ترکيب دو يا چند روش نتيجه مناسب‌ترى به‌دست مى‌آيد. با علف‌هاى هرز به‌ روش‌هاى مکانيکي، زراعي، بيولوژيکى و شيميائى مبارزه مى‌کنند، اما در زراعت زعفران روش مکانيکى به‌ويژه وجين متداول است و روش شيميائى با توجه به‌خواب تابستانى زعفران عملى مى‌باشد.

وجين: با توجه به اينکه بوته زعفران ضعيف، کوتاه و ظريف است، وجين از اهميت بسيارى برخوردار است زيرا چنانچه زمين کشت از وجود علف‌هاى هرز پاک نشود پس از مدتى تمام مزرعه را پوشانده و نابودى آنها به‌سختى امکان‌پذير خواهد بود. بنابراين در پنج ماه بهار و تابستان که پياز زعفران دوره استراحت تابستانى خود را مى‌گذراند، کشاورزان با استفاده از وسايل دستى و ماشيني، به‌راحتى علف‌هاى هرز را از بين‌ مى‌برند. کشاورزان از بردن ماشين‌آلات سنگين به داخل زمين خوددارى مى‌کنند زيرا اين وسايل باعث کوبيدگى سطح خاک مى‌شوند. در هر صورت اولين وجين زعفران پس از برداشت گل‌ها (گل‌پاک)، دومين آن به‌فاصله يک ماه پيش از آبيارى و پس از شخم زمين و وجين سوم به‌هنگام برداشت علوفه زعفران و سرانجام آخرين وجين در فصل تابستان انجام مى‌شود. براى مبارزه با علف‌هاى هرز مزرعه زعفران از سموم زير استفاده مى‌شود:
– سونالان براى از بين بردن علف‌هاى هرز بذرى پيش از سله‌شکنى (چهار شاخ زدن) استفاده مى‌شود.
– استفاده از گالانت براى کنترل علف‌هاى هرز باريک‌برگ. زمانيکه علف‌هاى هرز چهاربرگه شده باشند.
– استفاده از سنکور براى کنترل علف‌هاى هرز پهن‌برگ.معمولاً گالانت و سنگور در بهمن و اسفند ماه استفاده مى‌شوند.

 

سموم علفکش پیش رویشی باغات پسته

سموم علفکش پیش رویشی باغات پسته

سموم علف کش خاک مصرف که به صورت پیش رویشی در آمریکا جهت مصرف در باغات پسته بارده در کالیفرنیا ثبت شده است عبارت اند از:

napropamide)Devrinol)

oxyfluorfen)Goal)

oryzalin)Surflan)

تا جایی که اینجانب اطلاع دارم تا کنون سمی به طور رسمی برای مصرف خاکی (پیش رویشی ) در ایران برای باغات پسته ثبت نشده است. (در صورتی که اساتید محترم اطلاعی در این خصوص دارند به صورت پیام ما را مطلع نمایند.

 برخی آزمایشات صورت گرفته در باغات پسته توسط اشخاص حقیقی  موید اثرات مطلوب سم علف کش پیش رویشی ترفلان در باغات پسته بوده است.

کلیاتی در مورد سم علف کش پیش رویشی ترفلان:

علف کش ترفلان: با نام عمومی تری فلورالین علف کشی انتخابی و پیش رویشی است که جهت مصرف در مزارع پنبه – چغندرقند – آفتابگردان و سویا ثبت شده است.

فرمولاسیون: Ec 48%

این علف کش مانع تقسیم سلولی شده و بذر کش علف های هرز میباشد. جذب کلویید های خاک و مواد آلی میشود. در خاک های رسی و دارای مواد آلی دز مصرف بیشتر است.

 دز مصرف:2-3 لیتر در هکتار به صورت مخلوط با خاک

لازم است پس از سمپاشی سطح خاک تیمار شده به کمک روتیواتور و یا دیسک تا عمق 5 سانتی متر زیر خاک شود. قبل از مصرف علف کش ترفلان خاک مزرعه میبایست نرم و عاری از کلوخه باشد و پس از مصرف نیز سریعا بوسیله دیسک زیر خاک برده شود. این سم توسط اشعه ماورای بنفش تجزیه میشود. به علت همبستگی با کلویید های خاک آبشویی آن قابل چشم پوشی است.

مهندس محسن حیدری

تيرام (thiram)

تيرام (thiram)
قارچ‌كش تماسي با خاصيت حفاظتي از گروه دي‌تيوكاربامات‌ها
فرمولاسيون:
1. پومارسول Pomarsol % 80 WP
2. پومارسول Pomarsol % 65 WP
تاریخ ثبت: 1/10/47
نحوه اثر: اختلال عمومي در متابوليسم سلولي
موارد مصرف در ايران:
بيماري لكه سياه سيب و ساير بيماري‌هاي قارچي در درختان ميوه
موارد مصرف در ساير كشورها:
تيرام، قارچ‌كشي با دامنه اثر گسترده است که بيشتر براي ضدعفوني بذر به کار مي‌رود. اما علاوه بر اين تيرام را مي‌توان براي ضدعفوني خاک، سم‌پاشي اندام‌هاي هوايي و نيز به عنوان دورکننده Repellent به کار برد. اين قارچ‌كش براي كنترل بیماری‌های مختلفي از جمله در موارد ذيل كاربرد دارد:
ضدعفوني بذر به منظور كنترل مرگ گياهچه در باقلا، علف‌هاي چمني، ذرت، لوبیا، کلزا، کلم، هویج، گل کلم، تره فرنگی، کاهو، پیاز، نخود، تربچه، شلغم، نخودفرنگی، نخود و غيره؛ بيماري‌هاي بذرزاد در بسياري از محصولات از جمله هویج، کرفس، جعفري، چغندر‌قند و چغندر لبويي از طريق خيساندن بذر ؛ كنترل زنگ‌ها در گياهان زينتي از جمله ميخك، داوودي و انگورفرنگي؛ كنترل پوسيدگي ميوه ناشي از Botrytis در سيب؛ كنترل كپك خاكستري Botrytis در داوودی، کاهو، گوجه فرنگی، تمشک، توت فرنگی و گیاهان زینتی (به جزء گل ادریس)؛ كنترل سفیدک داخلي کاهو در گلخانه؛ كنترل لكه سياه سيب و گلابي؛ در باغات ميوه براي جلوگيري از صدمه حيوانات جونده مانند خرگوش، مي‌توان تيرام را به صورت غليظ با برس به سطح ساقه نهال‌ها ماليده يا به صورت رقيق محلول‌پاشي کرد. در مورد بذور نيز ضدعفوني با اين ترکيب موجب فراري دادن جوندگان مي‌شود.
راهنماي مصرف:
•اين قارچ‌كش بايد قبل از حمله بیماری به کار رود. تكرار سم‌پاشي با توجه به نوع محصول به فواصل 7 تا 14 روز صورت مي‌گيرد.
•استفاده از 175 میلی‌لیتر آب به ازاي هر 100 کیلو بذر موجب بهبود پوشش‌دهي در هنگام ضدعفوني مي‌شود.
• هنگام باران سم‌پاشي نکنید.
•برای استفاده روی لاله، داوودی و میخک بايد از آب مقطر استفاده شود..
•ریشه نهال‌هاي جنگلی را در سم غوطه‌ور نکنید.
•براي ضدعفوني بذر گوجه فرنگی و فلفل استفاده نشود.
•بذرهايي كه ضدعفوني مي‌شوند بايد از کیفیت رضایت بخش برخوردار بوده و رطوبت بذر كافي باشد.
احتياط‌هاي لازم:
•از بذرهاي ضدعفوني شده برای تهيه غذا یا تغذیه حيوانات استفاده نکنید.
•بذرهاي ضدعفوني شده برای حیات وحش مضر است.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 2600 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، 673 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 04/0 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 2/0 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و بیش از 2000 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
• تيرام برای ماهی‌ها و سایر آبزیان بسیار خطرناک می‌باشد، لذا بايد از آلوده كردن آب‌هاي سطحي و انهار با اين ماده شيميايي يا ظرف سم اجتناب گردد.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

آترازین (atrazine)

آترازین (atrazine)

علف‌کش انتخابي، سيستميک، از گروه تري‌آزين
فرمولاسیون:
1.گزاپريم Gesaprim %80 WP
2. گزاپريم Gesaprim %50 P
تاریخ ثبت: سال 1347
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده انتقال الكترون در فتوسنتز(فتوسيستم 2) و تعرق و همچنين مداخله در ساير فرآيندهاي آنزيمي در گياهان حساس. گياه ذرت توسط گلوتاتيون ترانسفراز(glutathione transferase)، سميت اين علف‌كش را از بين مي‌برد و از اين جهت به آن مقاوم است.
نحوه جذب و انتقال درگياه: به راحتي توسط ريشه گياه جذب و از طريق آپوپلاست به اندام‌هاي مختلف انتقال و در مريستم‌ها و برگ‌ها تجمع مي‌يابد. در عين حال اين علف‌كش از طريق اندام‌هاي هوايي نيز قابل جذب است.
علائم تأثير در گياه: توقف رشد در كليه اندام‌هاي گياه سالم و در نهايت كلروز و نكروزه شدن بافت‌هاي سبز
ماندگاري درخاك(نيمه عمر علف‌كش): دوام علف‌کش در خاک نسبتاً زياد است و حداقل به مدت 12 ماه از زمان مصرف سم نمي‌توان محصول ديگري (غير از ذرت و سورگوم) در زمين کشت نمود.
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز پهن‌برگ و باريك برگ در مزارع ذرت ) 1 تا 5/1 کیوگرم آترازین + 5 لیتر آلاکر قبل از کشت یا بلافاصله بعد از کاشت و قبل از رویش[، سورگوم، نيشکر ] 5 کیلوگرم آترازین به تنهایی یا مخلوط با 4 کیلوگرم آمترین هنگام کشت(، مناطق غير زراعي )30 کیلو آترازین + 15 کیلوگرم بروماسیل پس از رشد علف‌ها(
موارد مصرف در ساير کشورها:
علف‌هاي هرز تک لپه اي و دو لپه اي يکساله در زمين‌های جنگل کاري شده، گياهان زينتي، جنگل‌ها، تمشک، ذرت، ذرت شيرين
راهنماي مصرف:
•ميزان مصرف بسته به محصول، نوع خاک و نوع علف هرز متفاوت مي‌باشد.
•در مزارع ذرت و ذرت شيرين به صورت كاربرد پيش رويش توصيه مي‌شود.
•اين علف‌كش جهت كنترل علف‌هاي هرز پهن‌برگ و كشيده برگ نيشكر و در هنگام كشت و قبل يا بعد از ظهور علف‌هاي هرز و به مقدار5 كيلوگرم آترازين به تنهايي يا مخلوط با 4 کيلوگرم آمترين هنگام کشت و بعد از ظهور علف‌هاي هرز توصيه مي‌شود.
•در مناطق غير زراعي به مقدار30 کيلوگرم آترازين + 15 کيلوگرم بروماسيل پس از رشد علف‌هاي هرز كاربرد دارد.
•حداکثر دفعات سم‌پاشي يک مرتبه به ميزان 3 ليتر در هکتار در مزرعه ذرت و ذرت شيرين و 1 بار در هرفصل براي نهالستان کاج، تمشک و نسترن‌ها مي‌باشد.
•آخرين نوبت سم‌پاشي 7 ماه قبل از کشت محصول جايگزين به جاي ذرت، براي نهالستان کاج در فروردين ماه، براي تمشک قبل از ظهور ني ، براي نسترن قبل از آنكه علف‌هاي هرز به طول 3 سانتي متري برسند، مي‌باشد.
•تأثيراين علف‌كش بر روي ريشه علف‌هاي هرز در صورت وقوع بارندگي افزايش مي‌يابد، درهر حال وقوع بارندگي در 1 تا 2 ساعت بعد از سم‌پاشي مناسب نيست.
•افزايش شدت نور موجب گسترش سريعتر علائم تأثير در گياه مي‌شود.
•طي سال‌هاي اخير دوز مصرف اين علف‌کش از 5 به 5/1 تا 3 کيلوگرم در هکتار کاهش يافته و طرز مصرف از پيش رويشي به پس رويشي تغيير يافته است. در حالت اخير آترازين همراه علف‌کش‌هايي نظير متري‌بوزين جهت کنترل علف هرز اويارسلام (تا مرحله گل دهي) در زراعت نيشكر استفاده مي‌شود. در اين شيوه بخش‌های هوائي اويارسلام نيز کنترل گرديده و گياه نيشـکر فرصت ادامه رشد پيدا مي کند.
•دوزهاي بالا براي خاک‌های سنگين و هوموسي و مناطقي است که متوالياً زير کشت ذرت قرار مي گيرند.
• تأثير آترازين در خاک‌هایي با مواد آلي بيشتر کاهش مي‌يابد. اين علف‌كش براي خاک‌های حاوي بيش از 10 درصد مواد آلي توصيه نمي‌شود.
•كاربرد اين علف‌كش در فصل کاشت تمشک توصيه نمي‌شود.
•سم‌پاشي آترازين روي کاج نوئل توصيه نمي‌شود.
•براي كنترل علف‌هاي هرز در جنگلهاي کاج، سم پاشي سراسري با آترازين طي ماههاي بهمن تا فروردين صورت گيرد.
•تأثير اين علف‌كش روي پنجه مرغي و ارزن‌های وحشي نسبتاً ضعيف است.
احتیاط‌های لازم:
•كاربرد مداوم علف‌كش آترازين(وهمچنين ساير تريازين‌ها) منجر به افزايش نژادهاي مقاوم علف‌هاي هرز مي‌شود.
•با توجه به دوام زياد آترازين در خاك، بايد انتخاب گياه زراعي جهت كاشت در فصل بعد با دقت صورت پذيرد و از كاشت گونه‌هاي حساس در تناوب خودداري شود.
•جذب برگي آترازين بسيار ناچيز و در صورت كاربرد آن با مويانها، جذب از طريق برگ‌ها نيز افزايش مي‌يابد.
•احتمال آسيب ناشي از بقاياي اين علف‌كش بر روي گياهان زراعي حساس وجود دارد.
•بارآن‌هاي سنگين پس از سم‌پاشي باعث شستشوي علف‌کش مي شوند.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50،LC50،EC50):1869 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 940 تا 19650 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 3/4 تا 76 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها.
•كاربرد وسيع اين علف‌كش براي محيط زيست خطرناک است.
•آترازين از جمله علف‌كشهايي است كه كاربرد مداوم آن موجب بروز مقاومت در علف‌هاي هرز مي‌شود.
•آترازين براي موجودات آبزي بسيار سمي مي‌باشد و روي محيطهاي آبي اثرات سوء طولاني مدت دارد. از اين جهت بايد از آلوده کردن نهرها و آب‌هاي سطحي خودداري کرد.
•براي کاهش حرکت و شستشوی آترازین از سطح خاک (مخصوصاً در خزانه درختان جنگلي)،کشاورز باید بين مناطق تيمار شده و آب‌هاي سطحي، نواري به عرض 6 متر از گونه‌های گرامينه کشت کند.


دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

لطفا نظرات و تجربیات خود را در مورد این سم برای ما هم ارسال کنید

آلاکلر (alachlor)

آلاکلر (alachlor)

علف‌کش انتخابي، سيستميک، از گروه كلرواستاميدها (آميد)
فرمولاسیون:
لاسو Lasso %48 EC
تاریخ ثبت: سال 1354
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: جلوگيري از تقسيم سلول، بازدارنده سنتز پروتئين و رشد مريستم، ممانعت از سنتز اسيدهاي چرب با زنجيره بسيار طويل در گياهان حساس. گياه ذرت توسط گلوتاتيون ترانسفراز(glutathione transferase)، سميت اين علف‌كش را از بين مي‌برد و از اين جهت به آن مقاوم است.
نحوه جذب و انتقال درگياه: به سهولت توسط ريشه گياه جذب شده و حركت آن در آپوپلاست و مقداري نيز در سيمپلاست است. تجمع اين علف‌كش بيشتر در اندام‌هاي رويشي است تا اندام‌هاي زايشي گياه.
علائم تأثير در گياه: جلوگيري از جوانه‌‌زني و رشد اوليه گياهچه، بد شكلي گياهچه‌های جوانه زده.
ماندگاري درخاك(نيمه عمر علف‌كش): 15روز
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز باريك برگ و پهن‌برگ در مزارع ذرت ] 5 لیتر آلاکلر + 1 تا 5/1 کیلوگرم آترازین قبل از کشت یا بعد از کاشت[
موارد مصرف در ساير کشورها:
بادام زميني، پنبه، نيشكر، ذرت، سورگوم و سويا
راهنماي مصرف:
•5 ليتر آلاکلر + 1 تا 5/1 کيلوگرم آترازين قبل از کاشت، مخلوط با خاك و يا بلافاصله بعد از کاشت ذرت.
•اين علف‌كش بيشتر براي كنترل علف‌هاي هرز باريك برگ يكساله و اويار سلام كاربرد دارد.
•جهت كنترل اويارسلام بهتر است آلاكلر در مقادير بيشتر و به صورت آميخته با خاك استفاده شود.
•آلاكلر علاوه بر قابليت اختلاط با آترازين مي‌تواند با علف‌كشهاي ترفلان، گليفوسيت و ايمازاكوئين نيز بكار رود.
•در موارد خاص مي‌توان دو علف‌کش آترازين و آلاکلر را به صورت منفرد نيز در مزارع ذرت مصرف نمود.
•با توجه به اينكه حركت آلاكلر در خاك به ميزان متوسط و يا زياد است، ميزان شستشوي آن در خاك زياد است. با اين حال ميزان جذب اين علف‌كش با افزايش مواد آلي و درصد رس خاك افزايش مي‌يابد و از اين جهت در اين خاكها آلاكلر به آب‌هاي زيرزميني وارد نخواهد شد.
•در خاك‌هايي با بافت متوسط و رطوبت متوسط تأثير علف‌كشي آلاكلر 6 تا 10 هفته دوام دارد.
احتیاط‌های لازم:
•كاربرد آلاكلر در محصولات زراعي توصيه نشده موجب از بين رفتن آنها و يا كاهش عملكرد خواهد شد.
•ميزان حركت آلاكلر در خاك متوسط و يا زياد است و از اين جهت امكان شستشوي آن در خاك بالا است.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50، LC50،EC50):440 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 1536 تا 5620 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و 8/1 تا 8/2 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها.
•آلاكلر همانند آترازين براي محيط زيست خطرناك مي‌باشد. اين علف‌كش توسط سازمان حفاظت محيط زيست امريكا به عنوان تركيبي تقريبا سمي(slightly toxic ) تقسيم بندي شده است.
•انتقال اين علف‌كش از سطوح مورد استفاده به آب‌هاي زيرزميني موجب آلودگي آب مي‌شود.
•شرب آب آلوده و يا استحمام با آب آلوده به آلاكلر عوارضي در بر خواهد داشت. سوزش چشم و پوست از علائم آن و بروز سرطان از مهمترين بيماري‌هاي ناشي از اين علف‌كش مي‌باشد.
•كا ربرد آلاكلر از سال 2006 در اتحاديه اروپا ممنوع اعلام شده است.


دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

لطفا نظرات و تجربیات خود را در مورد این سم برای ما هم ارسال کنید