علایم کمبود و دامنه مطلوب عناصر در خاک و برگ پسته

علایم کمبود و دامنه مطلوب عناصر در خاک و برگ پسته

علایم کمبود

دامنه مطلوب در خاک

دامنه مطلوب در برگ

عناصر غذایی

زردی برگ ها

۰٫۳%

۲٫۲ – ۲٫۵%

ازت

ارغوانی شدن (تیره شدن)

 برگ ها

۱۵ – ۲۰ ppm

۰٫۱۴ – ۰٫۱۷%

فسفر

حاشیه سوختگی قهوه ای برگ

۳۰۰ – ۳۵۰ ppm

۱٫۸ – ۲%

پتاسیم

لوله ای شدن برگ های جوان

 بالای ۱Ca/Mg

۱٫۳ – ۴%

کلسیم

در باغات پسته مشکل بیشبود منیزیم مشاهده میشود.

۱۵ ppm

۰٫۶ – ۱٫۲%

منیزیم

زردی برگ های جوان

۱۵ ppm

۰٫۳%

گوگرد

فاصله بین رگبرگ ها زرد میشود

  ۶– ۱۰ ppm

۸۰- ۱۰۰ ppm

آهن

مشابه کمبود آهن ولی حاشیه برگ سبز باقی می ماند.

۳- ۸ ppm

۳۰ – ۸۰ ppm

منگنز

تاخیر در بازشدن جوانه ها – دانه های کوچک تر – ریز برگی

۲ – ۲٫۵ ppm

۱۰- ۱۵ ppm

روی

عصایی شدن شاخه ها و سوختگی برگ های نزدیک به نوک شاخه

۰٫۸ – ۱٫۱ ppm

۶ – ۱۰ ppm

مس

پیچیده شدن حاشیه برگ ها- پوکی محصول و تنکی خوشه

۱ ppm

۱۵۰ – ۲۵۰ ppm

بر

source:http://pistachioresearch.persianblog.ir/

علائم کمبود عناصرغذایی درختان میوه

 

علائم کمبود عناصرغذایی درختان میوه

 

نیتروژن

در صورت کمبود ازت از برگ های پیر به برگ های جوان منتقل شده و علایم کمبود اکثر در برگ های پیر مشاهد می شود توقف رشد و زردی برگ های پایین درخت از علایم کمبود ازت است.
فسفر
توقف رشد برگ ها، کوچک شدن برگ ها و ارغوانی شدن برگ های پایینی
پتاسیم
رنگ پریدگی سوختگی حاشیه برگ ها و زرد شدن حاشیه برگ های پایینی در درخت انگور سبب خشک شدن نوک خوشه های انگور می گردد.
گوگرد
توقف رشد و زرد شدن برگ های پایینی
آهن
زرد شدن پهنک برگ های جوان و سبز باقی ماندن رگ برگ های آن، برگ های تازه روئیده زردی بیشتری نشان می دهند و در نهایت لکه های نارنجی بر روی برگ های انتهای توسعه می یابند.
روی
بارز ترین مشخصه کمبود روی ریز شدن برگ ها و جارویی شدن برگ های جوان در سرشاخه ­های درخت می­باشد وجود نقاط زرد کرمی در زمینه سبز تیره برگ های میانی کمبود روی سبب غیر همزمان رسیدن میوهای انگور می شود.
منگنز
کمبود منگنز شبیه سایر ریز مغذی ها در خاک های آهکی اتفاق می افتد. برگ ها زرد کمرنگ می شوند و این زردی از حواشی برگ شروع شده و به سمت رگ برگ میانی توسعه می باد.
بور
کمبود بور در درختان میوه سبب کاهش رشد و نمو پرچم ها، کاهش مدت گرده افشانی، سیاه شدن وسط میوه سیب و بد شکلی میوه می شود.
مس
کمبود مس در درختان میوه سبب ایجاد شاخه های پر رشد با برگ های درشت به رنگ سبز تیره و با لکه های زرد رنگ می­شود. در صورت تشدید کمبود تمام شاخه­ های جوان خشکیده می شوند.
کلر
خشکی برگ ها مخصوصا حواشی آنها از علائم عمومی کمبود کلر در درختان میوه است.