تبوکونازول

تبوکونازول

اين قارچکش در بازار با نامهاي تجاري راکسيل (DS2% , FS6%) Raxil و فوليکور (EW25%) Folicur موجود است. اين قارچکش از خانواده تريازولها بوده که داراي خاصيت حفاظتي و معالجه کننده مي باشد و به منظور ضد عفوني بذور و گاهاًًًً محلول پاشي عليه تعداد زيادي از پاتوژنهاي قارچي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين قارچکش مقاومت خوبي در خاک و روي بذر داشته و در برابر دماهاي بالا مقاوم است. در سطح بافت غلات نيمه عمر آن (DT 50) حدود 12 روز است ولي تجزيه آن در خاکها بسيار کند مي باشد و اين زمان در خاکهاي زراعي به مراتب بيشتر از شرايط آزمايشگاهي بوده و بسته به فعاليت بيولوژيکي خاک 5-3 سال مي تواند باشد .بعلت فشار بخار پائين، تبخير آن کم و ماندگاري روي سطح بيشتر است. تبوکونازول براي زنبور، ماهيها و ساير موجودات آبزي خطرناک است.

مکانيسم اثر: اين قارچکش علاوه بر اثر سيستميک، خاصيت حفاظتي نيز داشته و مي تواند به درون بافت گياه و بذر نفوذ کند و پاتوژن را معدوم نمايد و از طريق برگ نيز مي تواند آکروپتاليک حرکت نمايد. اين ترکيب با ممانعت از بيوسنتز ارگوسترول اثر خود را روي پاتوژن اعمال مي کند. تبوکونازول قارچ کشي است سيستميک از گروه شيميايي تريازول که ماده موثره آن پس از جذب توسط گياه از طريق شيره گياهي به تمام نقاط گياه منتقل مي شود. بنابراين ساقه و برگهاي جوان نيز براي مدت طولاني از آلودگي هاي قارچي مصون مي مانند. نحوه اثر ماده موثره به اين صورت است که با ايجاد اختلال درمتابوليسم عامل بيماري وجلوگيري از فعاليت بيوسنتزآنها، مانع فعاليت و در نتيجه موجب نابودي آنها مي شود. تبوکونازول قارچ کشي است که علاوه بر خاصيت خوب پيشگيري (قبل ازآلودگي) و معالجه اي (بعد از آلودگي و ظهور علائم بيماري)، داراي اثر نابودکنندگي عامل بيماري (در مراحل پيشرفته آلودگي) نيز مي باشد.

موارد مصرف: تبوکونازول هم بصورت محلول پاشي و هم بصورت ضدعفوني بذور(seed treatment) مصرف مي شود. از جمله روي انواع زنگها، سياهکها ي غلات (آشکار، پنهان و …) بصورت ضدعفوني بذر و همچنين روي بيماريهاي برگي مثل سفيدکهاي سطحي، زنگها، اسکلروتيوم، اسکلروتينيا، سپتوريوز و … بصورت محلولپاشي استفاده مي شود.

سازگاري و اختلاط :تبوکونازول با هر فرمولاسيوني که مصرف شود با گياه سازگاري مناسب دارد و با ساير قارچکشها و حشره کشها قبيل گياچو (ايميداکلوپرايد 70% WS)، کربوکسين تيرام، ترياديمنول، کاربندازيم، مانب، مانکوزب و … قابل اختلاط است.

توجه : موارد توصيه شده، از منابع معتبر و مختلف خارجي و داخلي(کتب ، مقالات و بروشورها) استخراج گرديده و صرفا به منظور آشنايي کارشناسان و کشاورزان محترم با جنبه هاي مختلف کاربرد اين سم مي باشد. لذا پيشنهاد مي شود که هميشه توصيه سازمان حفظ نباتات را در اولويت قرار دهند. در مورد توصيه هاي فني شرکت گياه نيز انجام آزمايش قبلي در سطح کوچک قبل از مصرف توصيه مي گردد. در ضمن مسائل و نكات مذكور كلي بوده و بستگي به شرايط محيطي و امكانات موجود دارد. چون شرکت توليد كننده از نحوه شرايط نگهداري، زمان مصرف، مقدار دز مصرفي، چگونگي مصرف، شرايط جوي محيط و اختلاط آن با ساير سموم و تركيبات شيميايي توسط مصرف كننده بي اطلاع مي‌باشد، لذا هيچگونه مسئوليتي متوجه توليد کننده نمي‌باشد. همچنين فروش و مصرف اين سم بدون نسخه گياهپزشکي ممنوع مي باشد.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

ترياديمنول(triadimenol)

ترياديمنول(triadimenol)

قارچ‌كش سيستميك با اثر حفاظتي، معالج و ريشه‌كن كننده از گروه تري‌آزول‌ها
فرمولاسيون:
1. بايتان Baytan % 5/7 DS
تاریخ ثبت: 6/3/70 (‌ثبت موقت اوليه ) – تمديد لغايت 86
نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ايران:
ضدعفونی بذر گندم و جو به منظور کنترل سیاهک پنهان و سیاهک آشکار گندم و جو
موارد مصرف در ساير كشورها:
كنترل سفيدك پودري غلات، زنگ‌هاي غلات، سياهك پنهان و آشكار، لكه‌قهوه‌اي نواري جو، لكه‌توري جو و غيره.
راهنماي مصرف:
•به نسبت 2 درهزار جهت ضدعفوني بذر قبل از كاشت
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت (LD50، LC50، EC50): 700 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، < 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 4/17 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 51 میکروگرم بر لیتر برای دافنیا. اين تركيب برای زنبور عسل غیرسمی است.

تریدمورف

قارچ کش تریدمورف

تری دیمورف EC 75 % Tridemorph

قارچ کش سیستمیک از گروه مورفولاین ها با اثر محافظتی و درمان کنندگی که برای پیشگیری و کنترل بیماری های قارچی از جمله سفیدک های پودری و داخلی در مزارع چغندر قند ، صیفی جات و جالیزبه کار می رود.

تری­ سیکلازول یا بیم

تری­ سیکلازول یا بیم :
قارچ­کشی سیستمیک از گروه تری آزولو بنزو­تیازول با اثر حفاظتی است که بیماری بلاست برنج را کنترل می­ کند.

نحوه اثر: تری­سیکلازول از سنتز ملانین ممانعت می­ کند. در بیماری بلاست برنج رنگدانه ملانین نقش اساسی در نفوذ بیمارگر ایفا می­ کند.

ملانین دیواره اپرسوریوم را تقویت می­ کند تا فشار بالای تورژسانس را تحمل کند و امکان نفوذ مستقیم از طریق تولید میخ رخنه امکان­پذیر می­ گردد. از این رو ممانعت از سنتز ملانین نفوذ عامل بیماری را مختل می­ کند.

مدیریت کاربرد: تری­ سیکلازول به صورت محلول پاشی پس از ظهور 30 تا 40 درصد از خوشه ­ها، با توجه به شرایط جوی و اطلاعیه پیش­ آگاهی به کار می ­رود.

نام محصول

نام بیماری

مقدار مصرف

برنج

بلاست برنج

0.5 کیلوگرم در هکتار

تری­سیکلازول با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می­بایست به کار برده شود.

تری­سیکلازول به غیر از کشت­ ذکر شده و بیماری نامبرده توصیه نمی ­شود.

نظرات : 0
نويسنده : admin در تاريخ چهارشنبه 4 دي 1392 – 15:51:21
ساخت فایل pdf از این خبر ارسال به یک دوست نسخه مناسب برای چاپ

قارچ کش تریدمورف
قارچ کش تریدمورف

تری دیمورف EC 75 % Tridemorph

قارچ کش سیستمیک از گروه مورفولاین ها با اثر محافظتی و درمان کنندگی که برای پیشگیری و کنترل بیماری های قارچی از جمله سفیدک های پودری و داخلی در مزارع چغندر قند ، صیفی جات و جالیزبه کار می رود.

تری فلومیزول

تری فلومیزول

قارچ کش سیستمیک با خاصیت حفاظتی و درمانی از گروه ایمیدازول ها
فرمولاسیون :

1- تریفمین EC 15%
نحوه اثر : جلوگیر از بیو سنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ایران :
بیماری پوسیدگی طوقه برنج
موارد مصرف در سایر کشور ها:
جهت ضد عفونی بذر و سم پاشی درختان میوه
سبزیجات و غلات جهت کنترل زنگ درختان دانه دار ، لکه سیاه سیب و گلابی
بیماری ناشی از fusarium , fulvia . monilinia , tilletia , ustilago , …
راهنمای مصرف :
ضد عفونی بذر برنج به نسبت 33 میلی لیتر برای هر یکصد کیلو بذر

تيابندازول(thiabendazole)

تيابندازول(thiabendazole)

قارچ‌كش سيستميك با خاصيت حفاظتي و معالج از گروه بنزيميدازول‌ها
فرمولاسيون:
1. تكتو Tecto %60 WP
تاریخ ثبت: 30/6/53
نحوه اثر: جلوگيري از سنتز بتا توبولين
موارد مصرف در ايران:
کنترل سیاهک پاکوتاه، مرگ گیاهچه لوبیا ناشي از Rhizoctonia solani ؛ شانکر ساقه سیب زمینی ناشي از Rhizoctonia solani؛ برق‌زدگی نخود و بيماري‌هاي پس از برداشت مركبات.
موارد مصرف در ساير كشورها:
از تیابندازول به صورت ضدعفونی بذر، خیساندن خاک، اختلاط با خاک، فرو بردن ریشه و میوه در محلول قارچ‌كش و سم‌پاشي شاخ و برگ براي كنترل بيماري‌هاي مختلفي مانند سياهك‌ها، پوسيدگي‌هاي ريشه و غده، پژمردگي‌هاي آوندي از جمله مرگ درختان نارون و بيماري‌هاي پس از برداشت مركبات استفاده مي‌شود.
راهنماي مصرف:
•سیاهک پاکوتاه گندم: ضدعفونی بذر به نسبت 25/1 در هزار
•مرگ گیاهچه حبوبات ناشي از Rhizoctonia solani : ضدعفونی بذر به نسبت 2 در هزار.
•شانکر ساقه سیب زمینی ناشي از Rhizoctonia solani : ضدعفونی غده‌ها به نسبت 2 در هزار.
•برق‌زدگی نخود: ضدعفونی بذر به نسبت 2 در هزار و محلول‌پاشي بوته‌هاي جوان بلافاصله بعد از هر بارندگي
•بيماري‌هاي قارچي پس از برداشت مركبات: استفاده از محلول 5/1 -1 در هزار.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 5/0 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، 2250 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 19 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 81/0 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

تيرام (thiram)

تيرام (thiram)
قارچ‌كش تماسي با خاصيت حفاظتي از گروه دي‌تيوكاربامات‌ها
فرمولاسيون:
1. پومارسول Pomarsol % 80 WP
2. پومارسول Pomarsol % 65 WP
تاریخ ثبت: 1/10/47
نحوه اثر: اختلال عمومي در متابوليسم سلولي
موارد مصرف در ايران:
بيماري لكه سياه سيب و ساير بيماري‌هاي قارچي در درختان ميوه
موارد مصرف در ساير كشورها:
تيرام، قارچ‌كشي با دامنه اثر گسترده است که بيشتر براي ضدعفوني بذر به کار مي‌رود. اما علاوه بر اين تيرام را مي‌توان براي ضدعفوني خاک، سم‌پاشي اندام‌هاي هوايي و نيز به عنوان دورکننده Repellent به کار برد. اين قارچ‌كش براي كنترل بیماری‌های مختلفي از جمله در موارد ذيل كاربرد دارد:
ضدعفوني بذر به منظور كنترل مرگ گياهچه در باقلا، علف‌هاي چمني، ذرت، لوبیا، کلزا، کلم، هویج، گل کلم، تره فرنگی، کاهو، پیاز، نخود، تربچه، شلغم، نخودفرنگی، نخود و غيره؛ بيماري‌هاي بذرزاد در بسياري از محصولات از جمله هویج، کرفس، جعفري، چغندر‌قند و چغندر لبويي از طريق خيساندن بذر ؛ كنترل زنگ‌ها در گياهان زينتي از جمله ميخك، داوودي و انگورفرنگي؛ كنترل پوسيدگي ميوه ناشي از Botrytis در سيب؛ كنترل كپك خاكستري Botrytis در داوودی، کاهو، گوجه فرنگی، تمشک، توت فرنگی و گیاهان زینتی (به جزء گل ادریس)؛ كنترل سفیدک داخلي کاهو در گلخانه؛ كنترل لكه سياه سيب و گلابي؛ در باغات ميوه براي جلوگيري از صدمه حيوانات جونده مانند خرگوش، مي‌توان تيرام را به صورت غليظ با برس به سطح ساقه نهال‌ها ماليده يا به صورت رقيق محلول‌پاشي کرد. در مورد بذور نيز ضدعفوني با اين ترکيب موجب فراري دادن جوندگان مي‌شود.
راهنماي مصرف:
•اين قارچ‌كش بايد قبل از حمله بیماری به کار رود. تكرار سم‌پاشي با توجه به نوع محصول به فواصل 7 تا 14 روز صورت مي‌گيرد.
•استفاده از 175 میلی‌لیتر آب به ازاي هر 100 کیلو بذر موجب بهبود پوشش‌دهي در هنگام ضدعفوني مي‌شود.
• هنگام باران سم‌پاشي نکنید.
•برای استفاده روی لاله، داوودی و میخک بايد از آب مقطر استفاده شود..
•ریشه نهال‌هاي جنگلی را در سم غوطه‌ور نکنید.
•براي ضدعفوني بذر گوجه فرنگی و فلفل استفاده نشود.
•بذرهايي كه ضدعفوني مي‌شوند بايد از کیفیت رضایت بخش برخوردار بوده و رطوبت بذر كافي باشد.
احتياط‌هاي لازم:
•از بذرهاي ضدعفوني شده برای تهيه غذا یا تغذیه حيوانات استفاده نکنید.
•بذرهاي ضدعفوني شده برای حیات وحش مضر است.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 2600 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، 673 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 04/0 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 2/0 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و بیش از 2000 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
• تيرام برای ماهی‌ها و سایر آبزیان بسیار خطرناک می‌باشد، لذا بايد از آلوده كردن آب‌هاي سطحي و انهار با اين ماده شيميايي يا ظرف سم اجتناب گردد.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

تيوفانات متيل(thiophanate – methyl)

تيوفانات متيل

قارچ‌كش سیستمیک با اثر حفاظتي و معالج از گروه تیوفانات Thiophanate
فرمولاسيون:
توپسين ام Topsin M %70 WP
تاریخ ثبت: 23/3/50
نحوه اثر: جلوگيري از سنتز بتا توبولين
موارد مصرف در ايران:
پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه، پوسیدگی سفید ریشه و شانکر سیتوسپورایی
موارد مصرف در ساير كشورها:
تيوفانات متيل جهت كنترل طيف وسيعي از عوامل بيماري‌زاي قارچي شامل لكه‌چشمي و ساير بيماري‌هاي غلات، لكه سياه سيب و گلابي، پوسيدگي‌هاي ميوه سيب در اثر Monilia و Gloeosporium، موميايي درختان ميوه هسته‌دار Monilia spp.، شانكرهاي قارچي درختان ميوه، سفيدك‌هاي پودري در درختان ميوه دانه‌دار، هسته‌دار، سبزيجات، جاليز، توت‌فرنگي، انگور، رز و غيره. Botrytis و Sclerotinia spp. در محصولات مختلف، لكه‌برگي‌هاي قارچي در چغندر، كلزا، كرفس و غيره، ريشه‌ گرزي كلم، بيماري‌هاي ريشه چمن، بلاست برنج، پوسيدگي خاكستري در انگور و بسياري ديگر از بيماري‌هاي قارچي در گل‌ها و گياهان زينتي كاربرد دارد. اين تركيب همچنين براي كنترل بيماري مختلفي در بادام، فندق، چاي، قهوه، بادام زميني، سويا، توتون، شاه‌بلوط، نيشكر، مركبات انجير و غيره استفاده مي‌شود. تيوفانات متيل، علاوه بر اين براي حفاظت محل هرس در درختان به كار مي‌رود.
راهنماي مصرف:
•پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه و پوسیدگی سفید ریشه: براي پيشگيري از وقوع بيماري، ريشه نهال‌ها را بايد قبل از كاشت تا محل طوقه در تركيبي كه شامل 300 گرم بنوميل يا تيوفانات متيل، 10 كيلوگرم خاك رس، 5 كيلوگرم پهن الك شده و 100 ليتر آب مي‌باشد فرو برده و سپس اقدام به كاشت نهال نمود. اما در مواردي كه بيماري در باغ ظاهر گردد، در مراحل اوليه به محض مشاهده علائم بيماري مي‌توان با استفاده از تيوفانات متيل به نسبت صد گرم به ازاي هر درخت، بخش سايه انداز درخت را محلول‌پاشي كرد.
•شانکر سیتوسپورایی: محلول‌پاشي به نسبت 6/0-5/0 در هزار، يك نوبت سم‌پاشي در پاييز پس از ريزش برگ‌ها و يك نوبت در اواخر بهار.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 7500 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، < 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 8/7 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 2/20 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 100 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل. دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دودين(dodine)

دودين(dodine)

قارچ‌كش حفاظتي با اندكي خاصيت معالجه کننده از گروه گوانیدین‌ها
فرمولاسيون:
ملپركس Melprex % 65 WP
تاریخ ثبت: 1/10/47
نحوه اثر: خاصيت قارچ‌كشي دودين را به هسته گوانيدين در اين ترکيب نسبت مي‌دهند. گوانيدين مانند يک شوينده عمل کرده و به صورت غيراختصاصي ساختمان غشاء را بر هم مي‌زند. به اين ترتيب که بخش چربي دوست آن به بخش ليپيدي فسفوليپيد متصل شده و بخش قطبي آن به گروه فسفات فسفوليپيد در فاز آبي متصل مي‌شود. در نتيجه ساختار غشاء بهم خورده و همين مسئله موجب تغيير تراوايي غشاء، اختلال در جذب عناصر غذايي و جلوگيري از تنفس مي‌شود.
موارد مصرف در ايران:
لكه سياه در سيب
موارد مصرف در ساير كشورها:
دودين براي كنترل لكه سياه سيب و گلابي، بيماري‌هاي برگي توت فرنگي، لكه‌برگي‌هاي قارچي در گيلاس، زيتون، كرفس و محصولات ديگر كاربرد دارد.
راهنماي مصرف:
•محلول‌پاشي به نسبت يك در هزار.
•براي سم‌پاشي حفاظتي، سم‌پاشي اول در زمان تورم جوانه‌های گل، دوم پس از ریزش گلبرگ‌ها، سوم 10 روز پس از نوبت دوم.
•در مواردي كه سم‌پاشي حفاظتي از قبل انجام نشده است، براي معالجه آلودگي‌هايي كه پس از بارندگي به وقوع مي‌پيوندد، حداكثر ظرف مدت 36 ساعت پس از بارندگي بايد اقدام به سم‌پاشي گردد.
•در هوای بسیار سرد (زیر˚C 5)، از سم‌پاشي اجتناب گردد.
•از اختلاط دودين با گوگرد و تتراديفون اجتناب شود.
احتياط‌هاي لازم:
•هلو، آلو، انگور و تمشك در اثر كاربرد دودين ممكن است دچار آسيب شوند. در برخي از ارقام سيب از جمله Golden Delicious، دودين ممكن است روي ميوه حالت زنگار ايجاد نمايد.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): < 1000 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، 1142 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 53/0 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 13/0 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 011/0 میلی‌گرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل. •برای ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناک می‌باشد، لذا بايد از آلوده كردن آب‌هاي سطحي و انهار با اين ماده شيميايي يا ظرف سم اجتناب گردد. دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دی نیکونازول

دی نیکونازول

کاربرد و توصیه :

1.نحوه تاثیر:قارچ کش سیستمیک برای پیش گیری و درمان بازدارنده بیوسنتز آنزیم ارگسترول

2.موارد مصرف:علیه بیماری سیاهک پنهان گندم به طریقه ضد عفونی بذر –علیه سیاهک پنهان معمول گندم

3.مقدار مصرف:2%WPدر هزار جهت ضد عفونی بذر قبل از کاشت 20%fsبه میزان 100 سانتی متر مکعب برای ضد عفونی 100 کیلو گرم بذر گندم

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

1 2 3 4 5 22