مدیریت جوندگان مضر کشاورزی قسمت اول

هاشم کمالی
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

صفات و مشخصات عمومي جوندگان
• متعلق به رده پستانداران )با ۲۲۷۷ گونه ) ۴۲ )%
• مشخصات آنها: داشتن مو ، پستان، دندان و خونگرم.
• موفقيت: در اندازه بدن، سيكل زندگي كوتاه، سازش با محيط، داشتن تنوع غذايي، جويدن
• مزايا: انتشار بذور، تست هاي آزمايشگاهي، غذا، پوست و خز، تاكسيدرمي، حيوان خانگي

 

. جوندگان خسارت مستقیم یا غیر مستقیم در کشاورزی دارند .
• جوندگان ناقل يا مخزن عامل بیماريهای انسان و دام
• تيفوس( توسط كك )
• سالمونلا  ( باكتري ناقل در ادرار و مدفوع جونده )
• ريكتزيا ( باكتري ناقل در ادرار و مدفوع جونده )
• سالك ( تك سلولي ناقل در پشه خاكي)
• رفتار جوندگان:
• رشد دائم دندانهاي پيشين
• شب فعال
• جويدن اجسام
• جلب ساير آفات

 كوچكترين موش :
موش افريقايي Mus minutoides
۶ سانتيمترطول
۷ گرم وزن

 

بزرگترين جونده
Hydrochoerus hydrochaeris
۶۵ – ۹۱ كيلو گرم

 

 صفات ظاهری

 

دندان ها
دندان پیشین: یک جفت incisore
دندان پیش آسیا: یک جفت primolar
دندان آسیا: سه جفت molars

 

 

صفات ظاهري:
اندازه
دم
گوش
سر
جمجمه

 

پایان قسمت اول

فسفيد الومينيوم (alominium phosphide)

فسفيد الومينيوم (alominium phosphide)

فسفيد الومينيوم

حشره‌کش و موش کش تدخيني از گروه فسفين‌ها، فوميگانت
فرمولاسيون:
فستوكسين Phostoxin w/w % 56 Tb
تاریخ ثبت: 1/10/47
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: اين آفت كش در حضور رطوبت گاز فسفيد هيدروژن توليد مي كند که در نهایت درتولید انرژی اختلال ایجاد میکند(مهار کننده سیتوکرم اکسیداز)
موارد مصرف در ايران:
جهت ضدعفوني دانه فرآورده‌های غله اي، حبوبات، خشكبار انباري، كرم سير ] در هر متر مكعب فضاي مسدود سه تا پنج قرص و در فضاي نيمه مسدود با استفاده از چادر پلاستيكي چهار تا شش قرص و در فضاي باز با پوشش پلاستيكي پنج تا هشت قرص حداقل 72 ساعت با نظارت كارشناس[
موارد مصرف در ساير كشورها:
آفات انباري غلات، موش كور، خرگوش‌ها، موش صحرايي، جنگل، مراتع، چمن‌ها، مديريت چمن‌های تفريحي، موش صحرايي
راهنماي مصرف:
•قرص فوميگانت به طور مستقيم در انبار غلات قرار داده مي‌شود.
•فسفيد آلومينيوم در سال 1982 در زمره سمومي هستند كه خريد و فروششان آزاد نيست.
•مصرف آن توسط افراد آموزش ديده امكان پذير است و بايد از وسايل ايمني در موقع مصرف استفاده گردد.
احتیاط‌های لازم:
•ظروف محتوي فسفيد آلومينيوم را بايد در بيرون باز کرده و سريع استفاده كرد، براي آگاهي بيشتر بايد توضيحات برچسب آن را بطور دقيق مطالعه کرد.
•در آب و هواي مرطوب نبايد استفاده كرد و بايد از آب و مايعات ديگر آن را دور نگه داشت، زيرا خيلي سريع گاز فسفيد هيدروژن توليد مي كند.
•به فاصله سه متر از محيط‌های زندگي انساني و حيواني با حاشيه نبايد فسفيد آلومينيوم استفاده كرد، قبل از استفاده از فسفيد آلومينيوم بايد مطمئن بود كه انساني يا حيواني در نزديكي ساختمان مورد نظر نيست، قبل از ورود به محل ضدعفوني شده ضروري است حداقل چهار ساعت هوادهي صورت گيرد.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران7/8 میلی‌گرم بر کیلوگرم ماده اي فوق‌العاده سمي و اشتعال زا.
•درب ظروف محتوي فسفيد آلومينيوم بايد محكم بسته باشد و در يك محل ايمن و حفاظت شده نگهداري شود، به طوري که دسترسي همگان به آن امكان پذير نباشد.
•براي ماهي‌ها و ديگر حيوانات آبزي خطرناك است، آب‌هاي سطحي نبايد به اين سم و ظروف آن آلوده شود.
•نبايد نزديك آب راه‌ها استفاده شود.
•در زمان استفاده بايد حيوانات وحشي حفاظت شده را در نظر گرفت و در شكاف‌های زمين كه احتمال فعاليت روباه و پرندگان است بايد خودداري كرد.
•گرد حاصل از تجزيه فسفيد آلومينيوم براي محيط زيست كم خطر است.
•ظروف خالي فسفيد آلومينيوم را طبق برچسب آن بايد از بين برد.
•حيوانات اهلي را از محيط آلوده خارج كنيد.


دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

لطفا نظرات و تجربیات خود را در مورد این سم برای ما هم ارسال کنید

مالاتیون (malathion)

مالاتیون (malathion)

مالاتیون

حشره‌كش کنه کش تماسي، گوارشي و کمي خاصيت تدخيني از گروه ارگانوفسفره
فرمولاسيون:
1. مالاتيون Malathion % 57 و 50 EC
2. مالاتيون Malathion % 57 WP
3. فيفانون Fyfanon % 4 D
4. فيفانون Fyfanon % 4/11 O
تاریخ ثبت: 1/10/47 و در 30/11/50 فرمولاسيون روغني ثبت شده است .
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی،مهارکننده آنزیم کلین استرازدر سیستم عصبی مرکزی حشرات
موارد مصرف در ايران:
آفات غلات، آفات در درختان ميوه سردسيري 1 تا2 در هزار(1)، زنجره ميوه‌خوار و شپشک در خرما 5/2 تا 3 در هزار(1)، مگس در چغندر و گيلاس، آفات جاليز 1تا 5/1 در هزار(1)، شپشک و شته‌ها در مرکبات 2تا 5/2در هزار(1)، پسيل در زيتون 5/2 در هزار(1)، ، آفات يونجه 3 در هزار(1)، ملخ آسيايي در نيشکر7/0 تا 5/1 در هزار(1)، شته در رز و کاج 2 در هزار(1)، آفات در غلات و حبوبات انباري
موارد مصرف در ساير كشورها:
شته‌ها در انواع گل‌های زينتي، صحرايي و گلخانه‌اي
راهنماي مصرف:
•سم‌پاشي به محض مشاهده آفت و تکرار سم‌پاشي در صورتي که نياز باشد (به فاصله 7 تا 14 روز)
•تعداد دفعات سم‌پاشي به صورت عادي براي کنترل سفيدبالک و حشرات در گلخانه انجام گيرد.
•در جاهايي که احتمال مقاومت به مالاتيون است نمي‌تواند نتايج خوبي نشان دهد.
احتیاط‌های لازم:
•مهارکننده آنزیم كولين استراز در سیستم عصبی می باشد، افرادي که براساس توصيه پزشکي از کارکردن با ترکيبات ضدکلين استراز ممنوع شده اند نبايد از اين حشره‌کش استفاده کنند
•روي گياهان زينتي مانند Antirrhinmus, Crassula, Ferns, Fuchsias, Gerbra, Pileas, Petunias, Sweet pea, Zinnias ممکن است خسارت ديده شود.
•نبايد با سمپاش تراکتوري يا کششي که عمل پاشش را به کمک جريان هوا انجام مي دهند عمل سم‌پاشي را انجام داد.
محیط زیست:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران5500-775 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان4320-3500میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها28/0-1/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 1 میلی‌گرم بر لیتر
•براي زنبورعسل خطرناك است، در موقع گلدهي محصول و علف‌هاي هرز که زنبور فعاليت بيشتري دارد نبايد سم‌پاشي صورت گيرد.
•براي ماهي‌ها و موجودات آبزي فوق‌العاده خطرناک است از آلوده شدن آب‌هاي سطحي و نهرها بايد خودداري كرد.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

بروديفاكم(brodifacoum)

بروديفاكم(brodifacoum)

برودیفاکم

جونده كش ضد انعقاد خون از گروه كومارين (آنتي کواگالانت)و سوپروارفارین
فرمولاسيون:
كلريت Klerat % 005/0 B
تاریخ ثبت: 2/3/62 و 3/12/62 عليه موش‌های خانگي
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: مانع انعقاد خون در موش شده و در نهایت سبب مرگ موش مي‌شود.
موارد مصرف در ايران:
موش‌های كشاورزي و انباري و خانگي (ورامين، خانگي، قهوه‌اي، سياه، مهاجر)
موارد مصرف در ساير كشورها:
موش‌ها و خرگوش‌ها در مزارع، باغات و ساختمان‌هاي كشاورزي
راهنماي مصرف:
•روي جوندگان مقاوم به ديگر جونده كش‌های ضد انعقاد خون مؤثر است.
•با يك بار تغذيه از غذاي آلوده به طعمه فوق مي‌تواند آفت را از بين برد.
•در طعمه گذاري بهتر است طعمه بوسيله جعبه يا لوله‌های مخصوص طعمه(ازجنس پلیکا يا سفال) پوشانده شود.
•بازديد و طعمه گذاري تا زماني كه علائم و نشانه‌های تغذيه در محل طعمه گذاري وجود دارد بايد ادامه يابد.
احتیاط‌های لازم:
•استفاده از آن بايد توسط متخصصين حفظ نباتات بايد انجام گيرد.
•نبايد در محيط‌های باز استفاده شود بايد در محوطه‌های بسته استفاده شود كه آفت در آن محوطه‌ها فعال هستند.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران4/0-2/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان6/11-3/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها16/0-05/0 میلی‌گرم بر لیتر، LC50 براي دافنی34/0 میلی‌گرم بر لیتر
•از دسترسي بچه‌ها، پرندگان و حيوانات ديگر به طعمه جلوگيري شود.
•در جايي كه احتمال آلودگي غذا وآب وجود دارد بايد طعمه گذاري صورت نگيرد.
•بعد از مصرف طعمه، در خاتمه باقيمانده طعمه‌ها جمع آوري و سوزانده مي‌شود.
•اجساد جوندگان بايد جمع آوري و سوزانده شود و از ريختن آن‌ها در داخل زباله‌ها بايد خودداري کرد.
•طعمه‌ها حامل بنزوات دينتونيوم (Denatonium benzoate) است كه براي انسان از لحاظ مزه بازدارنده (deterrent) است.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

بروماديولون(bromadialone)

بروماديولون(bromadialone)

برومادیولون

موش كش ضد انعقاد خون از گروه كومارين (آنتي کواگالانت)،سوپر وارفارین
فرمولاسيون:
لاني ريت % 005/0 B
تاریخ ثبت: 7/10/71 ثبت موقت 3 سال – 29/2/76 تمديد 3 سال – تمديد لغايت 85
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: آنتي کواگولانت، تشکيل پروترومبين را متوقف کرده ومانع انعقاد خون شده و از طريق خونريزي داخلي سبب مرگ مي‌شود.
موارد مصرف در ايران:
موش ورامين و انباري
موارد مصرف در ساير كشورها:
موش، خرگوش‌ها در محوطه‌های باز و بسته
راهنماي مصرف:
•به صورت آماده مصرف (RTU) فرموله شده است.
•در برنامه طعمه گذاري بايد طعمه در جايي گذاشته شود كه طعمه براي مدت طولاني براي آفت قابل تغذيه باشد.
احتیاط‌های لازم:
•اين آفت كش خاصيت توقف تغذيه براي آفت ايجاد نمي‌كند (Bait shyness) و روي موش‌های مقاوم به كوماتتراليل مؤثر است.
•در انبارهاي علوفه اي بهتر است طعمه‌ها در داخل كيسه اي قرار گيرد.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران 25-1 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان 138-110 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها3-4/1 میلی‌گرم بر لیتر، LC50 براي دافنی 2میلی‌گرم بر لیتر
•دور از دسترس بچه‌ها، پرندگان، ماكيان، سگ و گربه نگهداري شود.
•در جاهايي كه احتمال آلودگي غذا و آب وجود دارد نبايد طعمه گذاري شود.
•بعد از مصرف طعمه، در خاتمه تمام باقي مانده طعمه‌ها جمع آوري و سوزانده شود.
•اجساد جوندگان جمع آوري و سوزانده شود و از انداختن آن‌ها در زباله‌ها خودداري شود.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

برومتالين(bromethalin)

برومتالين(bromethalin)

برومتالین

موش كش حاد با تأثير سريع به صورت يك بار مصرف از گروه نروتوكسين
فرمولاسيون:
كاتلفار katelfar w/v %01/0 PB
تاریخ ثبت: 2/11/85 به مدت 3 سال
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: از طريق اختلال در سيستم عصبي منجر به مرگ جونده مي‌گردد .
موارد مصرف در ايران:
جوندگان[5/3 گرم در هر لانه مركب]
راهنماي مصرف:
•توجه : از استفاده سم به صورت مستقيم در آب و فاضلاب‌ها خودداري شود .
•مؤثر براي موش‌هایي كه به آنتي كواگولانت‌ها مقاوم شده اند .
•تركيب توسط نور خورشيد تجزيه مي‌شود
•بدليل تك دوز بودن ، مقدار كمي از سم براي مبارزه استفاده مي‌شود .
ملاحظات زيست محيطی:
• ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران5-2 میلی‌گرم بر کیلوگرم
bromethalin

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید