نکاتی در مورد استفاده از روغن ها (روغن ولک) در پسته

نکاتی در مورد استفاده از روغن ها (روغن ولک) در پسته

نوشته: محمد جمالیزاده-کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

توصیه بر این است که روغن ها در هنگام رشد درختان و سبز شدن درختان مصرف نشوند چون موجب آسیب به بافتهای سبز گیاهی می شوند. در مبحث مبارزه با آفات استفاده از روغن ها رایج است اما ملاحظات مخصوص به خود را دارد. پر مصرف ترین روغن های مورد استفاده در کشاورزی روغن هایی هستند که منشا آلی یا نفتی دارند!! هر چند روغن های مشتق شده از گیاهان هم کاربرد خوبی برای مبارزه با برخی از آفات مخصوصا در ترکیب با سموم پیدا کرده اند (روغن کنجد و…). روغن های معدنی همان روغن های نفتی هستندPetroleum Oils) -Minera). یک روغن معدنی خوب روغنی است که خوب تصویه شده باشد. تشخیص یک روغن معدنی خوب مثلا روغن ولک خوب در ایران و مارکت کشاورزی ایران کمی دشوار است و نمی شود بر اساس رنگ و بو و….تشخیص قطعی داد ولی معمولا روغن های ولک با کیفیت سفید رنگ هستند (هر چند این قضیه ممکن است در مورد مارکت ایران صدق نکند!). بهترین راه تشخیص یک روغن خوب در مارکت کشاورزی ایران استفاده از آن و نتیجه گیری برای استفاده در سالهای بعد است!! در مورد استفاده از روغن ولک برای تامین نیاز سرمایی درختان پسته باید نکات زیر را یادآور شد. دوز مصرفی حداقل ۲۰ در هزار و حداکثر ۴۰ در هزار متفاوت است بر اساس نظر کارشناس و واریته درختان. بخوبی واضح است که زمان مصرف روغن ولک برای تامین نیاز سرمایی باید قبل از شروع رشد و حرکت جوانه ها در بهار باید باشد (حداقل ۳ هفته قبل از باز شدن جوانه ها). از هر گونه اختلاط روغن ولک با سایر ترکیبات باید خودداری شود مخصوصا قارچ کش های مسی (اکسی کلرور مس-اکسیل مس-بردو و…). وقتی روغن با دوز بالا برای رفع نیاز سرمایی پاشیده می شود نیازی به اختلاط با هیچ گونه حشره کشی نیست و افزودن حشره کش به منظور مبارزه به شپشک و یا هر آفت دیگری هیچ توجیهی ندارد. برای تشخیص یک روغن ولک یا هر روغن گیاهی دیگر باید ۲ معیار یا خصوصیت اصلی مد نظر باشد اول خصوصیت شیمیایی یا ملاحظات شیمیایی Chemical considerations. دوم ملاحظات فیزیکی یا Physical considerations. مشتقات نفتی از جمله روغن های ولک دو مشکل عمده دارند اول قابلیت گیاهسوزی یا فیتوتوکسیتی که باید به امر دقت شود مخصوصا در دوزهای بالا و بی جهت و دوم باقیمانده روی سطوح سرشاخه ها و شاخ وبرگها که می تواند موجب مسدود سازی و حتی تخریب پوست سرشاخه ها شود (روغن های بی کیفیت). خاصیت عدم باقیمانده روی سطوح شاخ و برگ بسیار اهمیت دارد! در مورد استفاده از روغن ها برای مبارزه با آفات بخصوص شپشکها باید این مطلب را یادآور شد که روغن ولک بخودی خود کشندگی ندارد و با بستن راه تنفس پوستی آفات موجب مرگ آفات می شود بنابراین پوشش مناسب از روغن ولک در بحث مبارزه با آفات بسیار مهم است. برای بحث مبارزه با آفات بهتر است از روغن ولکی استفاده شود که دارای وزن مولکولی متوسط باشد. روغن با وزن مولکولی پایین یا Light یا دارای وزن مولکولی بالا هر یک مشکلات خاص خود را دارند!! روغن های گیاهی مناسب پارافینی هستند و روغن های پارافینی روغن های مناسبی برای استفاده هستند!! بهم زدن تانکر حاوی روغن اهمیت زیادی دارد و چون روغن در آب کاملا حل نمی شود باید حتما هم زده شوند. متاسفانه در پاره ای مواقع می شود که محلولهای غذایی مختلف به صورت اختلاط با روغن ولک مصرف می شوند که نتنها سودی ندارند و در برخی مواقع اثرات آنتاگونیستی روی هم دارند و دارای اثرات منفی ثابت شده در یک مطالعه علمی روی پسته شده اند!! استفاده از روغن ولک در دماهای پایین و دماهای بالا قابل توصیه نیست. در رطوبت نسبی بالای هوا هم استفاده از روغن ها صحیح نیست. در مورد استفاده از روغن ولک هم مانند برخی از پروداکتهای دیگر یک قانون کلی وجود دارد و آن این است که روغن ولک برای درختان ضعیف خطرناک است و برای درختان قوی و شاداب مشکلی ایجاد نخواهد کرد و حتی مفید خواهد بود (در موارد تایید شده توسط کارشناس). نظر من برای استفاده از روغن ولک بیشتر برای رفع نیاز سرمایی در درختان پسته است تا مبارزه با آفات. در مورد مبارزه با آفات دوز روغن مصرفی باید بسیار کمتر از دوز استفاده برای رفع نیاز سرمایی در درختان پسته باشد و بجز در مورد مبارزه با شپشکها (طغیان شدید آفت) استفاده از روغن ولک برای مصرف در باغات پسته غیرقابل توصیه است!!