۴۰ نکته کارشناسی تعیین خسارت درختان و باغات

کارشناس رسمی دادگستری که براي تعيين ميزان خسارت به محصولات کشاورزي ( باغ يا زراعت ) تعيين مي شود بايد  اطلاعات ذيل را  در خصوص محصول خسارت ديده  و مزرعه  يا باغ  مورد نظر داشته باشد و  يا حسب مورد از  محل ملک یا از سایر منابع  ،  اطلاعات مورد نياز را  کسب نمايد  و در برآورد خسارت از این اطلاعات استفاده نماید :

۱  –  شناخت کلي فيزيولوژي و مورفولوژي  گياه

۲  –  شيوه کاشت و داشت و برداشت محصول مورد نظر

۳  –  شيوه  انبارداري و نگهداري محصول مورد نظر

۴  –  وضعيت اقليمي و آب و هوائي منطقه و کسب آمار هواشناسي

۵  – نوع منبع آب و ميزان و کيفيت آب و بررسي در تناسب آب با محصول کاشته شده

۶  –  کيفيت خاک و  مواد غذائي آن و تناسب آن با محصول خسارت ديده

۷  – استعداد ملک براي توليد و بررسی در عملکردهاي حداکثر و ميانگين محصول در منطقه

۸  – زمان دقيق  و روش کشت

۹  – زمان دقيق   و  روش انجام هر يک از عمليات زراعي در دوران داشت  شامل  آبياري ،  خاک دادن ،  سمپاشي  ،  کود دادن  ،  وجين  ،  و  …..

۱۰  – نوع  و ميزان بذر  و سم  و  کود هاي مصرفي و محل تهيه آن

۱۱  – نمونه برداري های  لازم از گياه و کود و بذر و سم  مصرفی  و… حسب نياز

۱۲  –   بررسي ماشين آلات بکارگيري شده در  عمليات هاي فوق و  حسب مورد بازديد آنها

۱۳  –   زمان دقيق   و  نحوه برداشت  محصول

۱۴  – کيفيت حمل و نقل  از مزرعه به انبار

۱۵  –   کيفيت انبار  و  روش انبارداري و  کيفيت محل نگهداري محصول

۱۶  –   نحوه   انبارداري   در   مواردي که خسارت به محصول در انبار اتفاق افتاده باشد

۱۷  –  اطلاع از قيمت روز محصول بر مبناي عمده فروشي بازار   يا  قيمت روز خريد محصول توسط کارخانجات تبديلي  و   يا  قيمت روز محصول در سر  زمين  حسب مورد

۱۸  –  تعيين زمان دقيق بروز خسارت ( در خصوص حوادث طبيعي قهري )

۱۹  – کسب  اطلاعات لازم از هواشناسي در مورد حوادث قهري طبيعي مثل سيل يا تگرگ يا يخبندان يا تفت باد و…….

۲۰  – کسب  اطلاعات لازم  در مورد زمان و نحوه خسارت به محصول در مواردي که خسارت در اثر عوامل مديريتي يا  بر اثر مصرف نهاده هاي نامناسب  مثل بذر و کود و سم و ….. به مرور زمان اتفاق افتاده  و منجر به خسارت شده است .

۲۱  –  تعيين محدوده مکاني  و مساحي محل خسارت اعم از اينکه خسارت  در کل مزرعه  باشد يا در بخشي از مزرعه اتفاق افتاده باشد ، در هر صورت نياز به مساحي در هر دو مورد وجود دارد .

۲۲  –  معاينه کامل و پيمايش دقيق درکل سطح خسارت ديده و مشاهده  و بررسي  يکنواختي  يا غير يکنواختي و  چگونگی توزیع خسارت در باغ یا مزرعه خسارت دیده

۲۳  –  معاينه اجزاي گياه خسارت ديده و بررسي نحوه خسارت بر اندام گياهي محصول زراعی یا درخت

۲۴  – بررسي در مورد تعميم خسارت به کل و يا  بخشي  از مزرعه و  باغ  يا تعيين درصد خسارت به محصول

۲۵  –  بررسي در مورد چگونگي  بروز خسارت از اين نظر که آيا کل محصول از بين رفته يا بخشي از محصول ويا اينکه محصول خسارت ديده قابل ترميم و رشد مجدد هست يا نه

۲۶ –  دريافت نمونه بسته بندي هاي کود و سم و بذر مصرفي و فاکتورهاي  خريد آنها  حسب مورد

۲۷  –   سوال کردن از جزء  جزء  نحوه خسارت و سوابق موضوع از شخص خسارت ديده و يا طرف مقابل وي و شنيدن دقيق و ثبت اظهارات آنان

۲۸  –  سنجش نسبي صداقت گفتار اشخاص در مورد اطلاعاتي که به کارشناس ارائه ميدهند .

۲۹  –  کسب اطلاعاتي در مورد عرف محل  و شيوه هائي که معمولا عموم کشاورزان در خصوص روشهاي زراعي و باغي  محصول خسارت ديده به کار ميگيرند  و مقايسه با نحوه  عملياتي که در مزرعه  يا باغ خسارت ديده به کار رفته است .

۳۰  –  کسب اطلاعاتي در مورد سوابق تجربي و سنجش اطلاعات فني و مهارت شخص خسارت ديده

۳۱-  در صورت لزوم کسب اطلاعات و آمار  مورد نياز از مراکز خدمات کشاورزي منطقه و مشورت با کارشناسان  جهادکشاورزي در خصوص خسارت مورد نظر  و اينکه آيا خسارت مذکور  در سطح منطقه عموميت داشته و يا منحصر به مزرعه مورد اختلاف  بوده است .

۳۲  –   در صورتي که تخمين خسارت به صورت چشمي و مشاهده اي انجام مي شود اين تخمين بايد بر اساس پيمايش  و مشاهده کل سطوح خسارت ديده باشد .

۳۳  –  در صورتي که تخمين خسارت بر اساس نمونه گيري تصادفي از مزرعه انجام شود تعداد  نمونه  ها   و  مکانهائي  که   از  آنها  نمونه  گيري  مي شود  بايد نمايانگر وضعيت ميانگين  خسارت در کل مزرعه باشد

۳۴ –  روش نمونه گيري و نتايج نمونه ها  در گزارش درج گردد .

۳۵  –  اگر خسارت در مراحل اوليه رشد محصول و يا بعد از بذرکاري اتفاق افتاده  باشد و کشاورز فرصت آماده سازي مجدد  زمين براي کشت محصول يا محصول ديگري در همان زمين را داشته باشد ، در اينصورت هزينه عمليات و نيروي انساني که تا همان زمان ( روز وقوع خسارت ) انجام داده  به عنوان مبلغ خسارت وارده تعيين ميگردد .

۳۶  –  اگر خسارت در حين دوران داشت محصول باشد و در زماني اتفاق افتاده  باشد که زمان مفيد براي کشت مجدد در منطقه سپري شده است ، در اينصورت بايد  با معاينه مزرعه برآوردي از عملکرد مورد انتظار در آن مزرعه به دست آید  و  نيز  قيمت روز محصول در عمده فروشي بازار  را به دست آورده و با ضرب آنها در يکديگر  خسارت ناخالص تعيين گردد  .  برای تعیین خسارت خالص پس از کسر هزينه هاي آن دسته از  عملياتي که بايد تا پايان انجام ميشد ولي به علت وقوع خسارت ناچارا  انجام نشده   ، ميزان خسارت خالص به دست مي آيد .

۳۷  –   در محل مزرعه ميزان ريالي خسارت را  به کسي اعلام نکنيد  چون ممکن است در بررسي هاي بعدي به اطلاعاتي دست پيدا کنيد که در  کم و زياد شدن ميزان خسارت تاثير گذار باشند .

۳۸  – مشخص شود که مزرعه مورد اختلاف تحت پوشش بيمه محصولات از طريق بانک کشاورزي هست يا نه  ، در صورت تحت پوشش بودن  موضوع در نظر گرفته شود .

۳۹  –  در  بررسي خسارت  حسب مورد  بايد به عواملي مثل  پستي و بلندي زمين مزرعه  ،  ميزان مواد آلي و شوري  يا قليائي بودن خاک و آب  و  عناصر موجود در خاک  و نيازهاي گياه توجه نمود و در صورت لزوم آزمايش خاک و آب انجام شود .

۴۰  –  در مورد محصولات چندساله مثل يونجه و زعفران تعداد سالهاي مفيد باقيمانده از عمر مزرعه ملاک محاسبه خسارت است .

وغیره

 

آشنایی و مبارزه با سن قرمز (lygaeus pandurus) در باغات پسته

viu1282243983c
آفت سن یکی از آفات بسیار مهم باغات پسته محسوب می شود. در سالیان اخیر با از بین رفتن دشمنان طبیعی آفت، سن جولان زیادی در مناطق پسته خیز یافته و متاسفانه می رود که بعد از شیره خشک و پروانه چوبخوار بعنوان سومین آفت کلیدی پسته محسوب شود. قبل از هر چیز باید از جناب مهندس هاشمی راد عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پسته در رفسنجان یادی شود که انصافا زحمات زیادی در مورد شناسایی سن های مختلف و مسایل مربوط به سن ها در پسته کشیده اند و بنده اگر مطلبی می نویسم ادای وظیفه است و جناب مهندس هاشمی راد مقالات و تحقیقات زیادی در مورد سنهای پسته انجام داده اند و انصافا کاری بزرگ در مورد آفت سن در درختان پسته انجام داده اند. درختان پسته دارای سن های مختلفی از جنس ها و گونه های مختلف هستند که جنس ها و گونه های شناخته شده در باغات پسته در ایران عبارتند از سن قرمز با نام علمی lygaeus pandurus، سن سبز دارای لکه سفید در انتهای سپرچه جنس Brachynema spp.، سن سبز یکدست و فاقد لکه سفید در انتهای سپرچه از جنس Acrosternum spp.، سن قهوه ای از جنس Apodiphus spp.. سن قرمز پسته در سالهای اخیر شیوع فراوانی در باغات پسته استان کرمان یافته است. مخصوصا در اوایل فصل رشد و مرحله تشکیل میوه Fruit setting سن های قرمز بسیار خسارتزا شده اند و تقریبا باغی را نمی توان پیدا کرد که از اثر سن قرمز در امان مانده باشد بخصوص در باغاتی که در حاشیه قرار دارند. عیب بزرگ آفات سن در این است که معمولا در هنگام سم پاشی روی درختان و برگها نیستند و پس از فرو کردن خرطوم در بافت میوه یا خوشه محل را ترک می کنند و احتمال اینکه به سم برخورد بکنند کم است. قدرت پروازی سن قرمز بالاست و این هم بر مشکل مبارزه شیمیایی می افزاید. سم پاشی در مورد سن قرمز زمانی می تواند موثر باشد که سن روی برگ یا خوشه وجود داشته باشد و بنابراین مبارزه شیمیایی با سن قرمز بسیار دشوار است. فروکردن نیش سن داخل دانه های پسته و خوشه ها ترکیباتی که از بزاق حشره را وارد بافت دانه و خوشه می کند که علاوه بر لهیدگی محل نیش و اطراف آن گاها موجب خشک شدن خوشه ها و ریزش آنها می شود. حشرات کامل سن قرمز، قرمز رنگ و دارای ۳ تا ۵ نسل در سال می‌باشند البته نوارهای باریک سیاه رنگی نیز روی بدن حشره مشاهده می شود. زمستان گذرانی به صورت حشرات کامل در مکانها و پناهگاههای مختلف می‌باشد این پناهگاهها ممکن است متفاوت باشند از زیر پوست درختان مختلف مانند سنجد و انگور بگیر تا بوته های گیاهان بیابانی مانند درمنه و اسفند و …. حشرات کامل در اوایل اردیبهشت به سمت باغ‌های پسته هجوم آورده و تغذیه آنها در این مرحله به علت حساسیت میوه‌ها سبب ایجاد خسارت شدید می‌گردد. با کامل شدن پوست استخوانی، این حشره تمایل به تغذیه از میوه‌های پسته را از دست داده و به سمت میزبان‌های دیگر مهاجرت می‌کند. باید توجه داشت که خسارت ناشی از بادزدگی و آفات دیگر با خسارت حاصل از سن قرمز اشتباه گرفته نشود. در سن قرمز از محلی که نیش سن فرورفته مایعی شفاف مانند یک قطره کوچک با لوپ یا ذره بین و اگر کمی دقت کنیم با چشم غیرمسلح هم خسارت قابل مشاهده است. ممکن است محل نیش سن روی خوشه ها و به اصطلاح سازها قابل مشاهده باشد. باید توجه داشت وجود سوراخ بزرگ و دایره مانند روی دانه ها معمولا نمی تواند خسارت ناشی از سن باشد اگر چه ممکن است در اثر حمله خرطوم سن به داخل دانه ها پس از گذشت زمان سوراخی غیر منظم بصوت شکافی ایجاد شود. در مورد مبارزه با سن ها در باغات پسته نکات زیر را باید رعایت کرد شامل ۱- پرهیز از هر گونه سم پاشی های بی رویه با سموم خطرناک یا سمومی که همه حشرات موجود در باغ از جمله دشمنان آفت سن را از بین می برند بویژه زنبورهای پارازیت گر تخمهای سن (زنبورهای خانواده scelionidae) سم پاشی با سمومی مانند فن والریت (سومیسیدین)، دلتامترین (دسیس) و بسیاری از سموم دیگر می توانند اثرات بسیار سو روی دشمنان طبیعی سن ها داشته باشند ۲- از بین بردن میزبانهای ثانویه و علفهای هرزی که میزبان آفت هستند می تواند خطرناک باشد و موجب انتقال سن ها از میزبان های ثانویه به درختان پسته شوند. در هنگام شیوع آفت و خسارت شدید سن ها بهتر است از کندن و از بین بردن علف های هرزی که میزبان آفت هستند خودداری شود ۳- اگر چه مبارزه شیمیایی نمی تواند نتایج کاملا قابل قبولی باشد ولی می توان از تیودان یا اندوسولفان به نسبت ۲ درهزار استفاده کرد سمومی مانند فنتیون و فنتریتیون نیز به نسبت ۱ تا ۱ و نیم در ۱۰۰۰ می توانند روی سن ها اثر گذار باشند. باید توجه داشت معمولا در هنگام طغیان سن ها بویژه در اوایل فصل آفت شیره خشک هم روی درختان وجود دارد بهتر است از ترکیب هگزافلورومون+تیودان یا اندوسولفان یا از ترکیب هگزافلورومون+فنتیون یا فنیتریوتیون استفاده کرد.

p248828106-3

نوشته: مهندس محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی
Email: jmlzdh_mhmmd@yahoo.com
هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

مبارزه با سن و سنک

سن‌ها و سنک‎ها، از جمله آفات مهم باغ‎های پسته کشور هستند که باعث خسارت اقتصادی می‎شوند؛ اما به دلیل این که مانند پسیل (شیره خشک) به ‎طور عمومی و هر ساله شدت خسارت بالایی ندارند، کمتر مورد توجه باغداران قرار می‎گیرند. سن ‌ها و سنک ‎ها از راسته خرطوم ‎مفصلی‎ها هستند. به برخی از سن‎ها به علت کوچکی جثه، سنک‎های پسته (سن‎های کوچک) می‎گویند.بر اساس مطالعات انجام شده در سال‌ ۱۳۹۰ در باغ‎های پسته شهرستان رفسنجان تعداد ۴۶ گونه سن و سنک جمع‎آوری و شناسایی شدند. از این بین تعداد ۱۹ گونه آفت، ۷ گونه دشمن طبیعی هستند و ۲۰ گونه (روی علف‎های هرز) در باغات زندگی می‎کنند و به درختان آسیبی نمی‎رسانند. گونه هایی که تا کنون خسارتی از آنها مشاهده نشده است، ممکن است به علت سم‎پاشی‎های بی‎رویه و یا عوامل دیگر (مثلاً عدم وجود علف هرز دلخواه) به آفت تبدیل شوند. در این مقاله سعی شده، سن‎ها و سنک‎ها از نظر خصوصیات ظاهری و رفتاری معرفی شوند و در مورد زمان تقریبی خسارت و نحوه کنترل آن‎ها توضیح داده شود.
۱٫ سنک‎ها
از بین سنک‎های شناسایی شده در این بررسی، تعداد ۱۱ گونه خسارت زا (شکل ۱) و تعداد ۷ گونه دشمن طبیعی (شکل ۲) سایر سنک‎ها بوده و در باغات زندگی می‎کنند و خسارتی ندارند؛ در نتیجه بایستی دقت شود برای مبارزه فقط با سنک‎های آفت مبارزه صورت گیرد. سنک‎های آفت، خرطومشان زیر سینه جمع می‎شود، اما در سنک‎های شکاری، خرطوم به‎صورت منحنی زیر سر قرار می‌گیرد.

final_esfand-32ii
final_esfand-32rr

سنک ها به دلیل کوچکی جثه (به خصوص در مراحل پورگی)، تحرک زیاد، زندگی و تغذیه در لابه‎لای خوشه‎های متراکم و انبوه درختان پسته کمتر مورد توجه قرار می‎گیرند؛ باید توجه داشت که تحرک زیاد سنک‎ها و ظهور زودتر آنها در باغ، نسبت به سن ها باعث می شودکه خسارت وارده توسط آنها نیز بیشتر باشد. سنک ها به رنگ‎های مختلف سبز، قهوه‎ای، خاکستری و … وجود دارند؛ اما کشاورزان سنک‎ها را بیشتر با رنگ سبز می‎شناسند. این حشرات در اوایل فصل بهار (فروردین و اردیبهشت ماه) روی درختان مشاهده می‎شوند.
سنک ها به طور عمده در اوایل رشد میوه و قبل از سخت شدن پوست استخوانی، از میوه تغذیه می‎نمایند (شکل ۳) این زمان حساس ترین مرحله آفت می‎باشد به همین دلیل خسارت زیادی می‎زنند. باغداران، سیاه‎ شدن میوه‎ها در اوایل فصل رشد پسته را در اصطلاح داغوی پسته می‎نامند. از آنجایی که خرطوم سنک‌ها ضعیف است، بعد از تشکیل پوست استخوانی نمی‌توانند خسارت بزنند.

final_esfand-33qq

مبارزه
در صورتی که از زمان تشکیل میوه تا سخت شدن پوست استخوانی، با انجام کنترل های تصادفی در باغ، یک سنک در یک خوشه در هر درخت مشاهده شود، مبارزه با این آفت الزامی می‎باشد. این بررسی با تکان دادن خوشه بر روی یک سطح صاف مانند سینی انجام می شود.  برای مبارزه با این آفت بهتر است از سموم مجازی که توسط مراجع ذیصلاح توصیه شده است استفاده نمود. لازم به ذکر است که جمعیت این آفت به علت حساسیت بالای این حشره به سموم مورد استفاده در فصل بهار، کاهش می‌یابد. نکته مهم، آن است که در صورت وجود این آفت در باغ، از حذف علف‎های هرز خودداری شود. لازم به ذکر است که در نمونه برداری ها، سنک ها در علفهای هرزی چون اسپند، خارشتر، علف‎شور، درمنه، قیچ، سلمه، یونجه، مرغ، زلف پیر و خاکشیر مشاهده شدند.
۲٫ سن‌ها
سن‌ها از آفات درجه اول باغ‎های پسته می‌باشند که همه ساله خسارت قابل ملاحظه‎ای به محصول پسته وارد می‎آورند. از بین سن‎هایی که از مناطق مختلف شهرستان رفسنجان طی نمونه‎برداری‎های سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ جمع آوری شد، تعداد ۷ گونه که به رنگ‎های سبز یا قرمز بودند، خسارت بیشتری به باغ‎های پسته وارد می‌کنند(شکل۴).

final_esfand-33aa

برخی از سن‎های سبز، زمستان به رنگ آجری در می‎آیند و در پناه‎گاههای مختلف به سر می‎برند و در اوایل اردیبهشت روی درختان پسته ظاهر شده و خسارت می‎زنند. البته ممکن است سن ها در زمان خشکسالی‌ از اول سال هم روی درختان پسته خسارت بزنند. لازم به ذکر است که بیشتر گونه‎های سن‎های سبز به طرف نور چراغ جلب می‎شوند. در برخی سال‎ها نوعی سن به رنگ قرمز نیز طغیان کرده و باعث خسارت می‎شوند. این سن به نور جلب نمی‎شود. در باغاتی که خسارت سن مشاهده می‌شود ولی تله نوری جلبی نداشته باشد امکان خسارت سن قرمز وجود دارد. برای از بین بردن این نوع سن بهتر است مبارزه در شب انجام شود؛ زیرا این سن از گرما گریزان است و در هوای خنک مخصوصاً شب‎ها خسارت بیشتری می‎زند. چنانچه با انجام کنترل های تصادفی در باغ، یک سن در یک خوشه در هر درخت مشاهده شود، مبارزه با این آفت الزامی می‎باشد.
خسارت
سن ها در اول فصل باعث خشک شدن و ریزش دانه‎های پسته شده  و در طول تابستان باعث ایجاد لکه‎هایی روی مغز و انتقال قارچ عامل بیماری ماسوی پسته می‎شوند. بایستی دقت شود خسارت سن‎ها با کمبود کلسیم اشتباه نشود؛ در کمبود کلسیم دانه‎های پسته از نوک شروع به سیاه شدن می‎کنند، اما در سن‎زدگی از جای نیش سن، قطرات شفاف خارج می‎شود و در ادامه سطح خارجی میوه، سیاه و بر سطح داخلی، لکه‌های سفید رنگ مشاهده می‌شود (شکل ۵).

final_esfand-33asd

مبارزه
– حمایت از دشمنان طبیعی به ویژه زنبورهایی که تخم سن را پارازیت می‎کنند با کاهش دفعات سم‎پاشی و جلوگیری از سم‎پاشی بی‎رویه
– اجتناب از کندن و از بین بردن میزبان‎های وحشی در مناطق کوهستانی و دشت‎های اطراف باغ‎های پسته
– اجتناب از کندن و از بین بردن علف‎های هرز میزبان سن داخل باغ‎های پسته در زمان حمله سن
– از بین بردن علف‎های هرز در اواخر فصل برداشت محصول برای از بین بردن کانون‎های زمستان‎گذرانی آفت
– استفاده از سموم مجازی که توسط مراجع ذیصلاح معرفی می شود
منابع:
– زین‎الدینی میمند، ن. ۱۳۹۰٫ مطالعه‎ی فونیستیک سن‎های باغ‎های پسته‎ شهرستان رفسنجان (استان کرمان) و بررسی مولکولی برخی از گونه‎های آن. پایان نامهء دورهء کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
– هاشمی‎راد، ح. ۱۳۷۷٫ سن‎های زیان‎آور باغ‎های پسته استان کرمان. انتشارات معاونت امور باغبانی کرمان.
–     http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r605300411.html
نجمه زین الدینی میمند کارشناس ارشد حشره شناسی

گیاه شناسی پسته

گیاه شناسی پسته

•درخت پسته اهلی متعلق به تیره سماق است جنس pistacia vera دارای 11 گونه است که همگی آنها از خود تربانتین یا سقز ترشح می کنند.
•درخت پسته دارای برگهای مرکب شانه ای است و هر برگ یک جوانه جانبی را در بر می گیرد اکثر جوانه های جانبی به گل اذین اولیه مبدل میشوند و یک محور اصلی را تشکیل می دهند که در سال بعد خوشه های پسته را تولید میکنند بنابراین خوشه های پسته به صورت جانبی بر روی شاخه یکساله ظاهر می شوند.
•از نظر گیاه شناسی میوه پسته در ردیف میوه های شفت طبقه بندی می شود.

 

درخت پسته دو پایه است یعنی برای تولید میوه به وجود هر دو پایه نر و ماده نیاز می باشد.
درخت پسته برگ ریز است بدین معنا که در پاییز خزان نموده و زمستان را در خواب می گذراند.
گلها فاقد گلبرگ و غده های شهد ساز هستند ودر گرده افشانی حشرات نقشی ندارند و گرده گل توسط باد پراکنده میشود.
درخت پسته عادت به رشد عمودی دارد به نحوی که رشد سریع جوانه انتهایی از رشد جوانه جانبی در درختان مسن تر جلوگیری میکند این خصوصیت بر نحوه تربیت نهالهای جوان و هرس درختان بالغ و جوان سازی درختان مسن تاثیر زیادی دارد.

 

مشخصات گل نر

•درخت نر در فروردین ماه حدود 5 تا 7 روز زود تر از درخت ماده به گل می نشیند که گلهای آن به صورت خوشه ای بوده و هر خوشه  توده ای از گلهای متراکم می باشد
•گلها بدون گلبرگ و کاسبرگ حقیقی هستند هر گل نر مشتمل بر 5 پرچم بیضی شکل با میله کوتاه سبز رنگ است  

 

گل نر قبل از گرده افشانی:

 Picture8

Picture9

Picture10

 مشخصات گل ماده

 •گل ماده همانند گل نر خوشه ای میباشد با این تفاوت که شکل قرار گرفتن گلها بر روی خوشه به صورت منفرد و با فاصله از یکدیگر است 

•گلهای ماده ابتدا به رنگ سبز هستند که این رنگ را تا دو روز حفظ می کنند اگر در این فاصله دانه های گرده به آنها نرسد و عمل لقاح انجام نگیرد رنگ کلاله سه شاخه ای ان به قرمز مایل به قهوه ای تغییر میکند سپس کلاله خشک شده و می ریزد
•در صورت تلقیح خوشه های گل ماده شروع به رشد کرده و دانه های ان به تدریج بزرگ می شوند.
 
Picture12
 
 شکل فوق:جوانه نوک تیز فوقانی(جوانه رویشی)،جوانه های جانبی(جوانه زایشی)
 
 
گل ماده
 
Picture13
 
دانه های پسته بعد از مرحله تلقیح:
Picture14
 
 
دانه های پسته بعد از مرحله تلقیح(تلقیح شده و تلقیح نشده)
 
Picture16
 
 
مهمترین ارقام پسته

 •مهمترین ارقام پسته در ایران عبارتند از :

•اکبری – کله قوچی – احمد اقایی – اوحدی – بادامی زرند – ممتاز – خنجری دامغان – عباسعلی– شاه پسند – سفید پسته نوق  – چروك – پسته قرمزو دانشمندی (خراسان رضوی )  – کله بزی و کال خندان (قزوین)و …
 
•ارقام پسته فندقی – اکبری – کله قوچی – احمد اقایی ازنظر تجاری از مهمترین ارقام می باشند .
 
 
 
نحوه شناسایی ارقام  

مقایسه رقم فندقی و کله قوچی :

• شاخه ها در رقم فندقی نازکتر و طویل تر از رقم کله قوچی می باشند
•تعداد شاخه جانبی ایجاد شده در واحد طول شاخه نسبت به رقم کله قوچی کمتر می باشد 
•در شرایط مساوی فاصله میانگره ها در رقم فندقی بیشتر از کله قوچی می باشد
•اندازه جوانه های گل در رقم کله قوچی بزرگتر می باشد

 

مقایسه رقم فندقی و کله قوچی :

•طول برگ در رقم فندقی طویل تر می باشد
•رنگ برگ در رقم فندقی تیره تر از کله قوچی می باشد
•طول خوشه میوه در رقم فندقی بلند تر است ولی انشعابات کمتر دارد 
•رشد مغز و رسیدن محصول در رقم فندقی زود تر از کله قوچی می باشد
•گلدهی در رقم کله قوچی زود تر از فندقی صورت می گیرد.
 
رقم فندقی:
Picture21

 رقم کله قوچی:

Picture23

 

مقایسه رقم احمد آقایی و اکبری :

جوانه گل در رقم احمد اقایی کوچکتر و کروی تر از جوانه های رقم اکبری می باشد

•طول و عرض برگ  و طول دمبرگ در رقم احمد آقایی کمتر از اکبری می باشد
•طول خوشه در هر دو رقم یکسان بوده ولی عرض خوشه در رقم احمد آقایی بیشتر است
•گلدهی در رقم احمد آقایی زود تر از اکبری می باشد
 
رقم احمدآقایی:
Picture25
 
رقم اکبری:
Picture29

 

عوامل موثر بر تولید در باغات پسته

1- نوع رقم
2-کیفیت و کمیت آب آبیاری
3- تغذیه درختان
4- کیفیت خاک
5- سن درخت
6- آفات و بیماری ها
7- هرس
8- علفهای هرز
9-عوامل محیطی
 
 
عوامل محیطی

در تولید محصول پسته عوامل محیطی مانند: دمای محیط ،باد ، باران ، سیل ، زلزله و تگرگ تاثیر زیادی دارند.عوامل محیطی موثر بر تولید پسته ، تحت پوشش بیمه  می باشند.

 

انواع بیمه و عوامل تحت پوشش 

 الف :بیمه عمومی:

    سیل , زلزله,تگرگ ,طوفان ,سرمای   بهاره, بارانهای بی موقع در زمان تلقیح ،گرمازدگي در زمان گلدهي

ب : بیمه تکمیلی :

    عوامل خطر بیمه عمومی + عدم تامین نیاز سرمایی , گرما زدگی میوه , نوسانات دمایی

 

 

طوفان

 •   زمانی که سرعت باد بیش از50 کیلومتر در ساعت باشد طوفان نامیده میشود

ويژگيهاي باد

الف) ارتفاع باد

ب) جهت باد

ج) كيفيت باد

د) سرعت باد                   

علائم خسارت طوفان روی محصول پسته

 • ریزش گل ، برگها و خوشه ها
 • شکسته شدن شاخه وپارگی برگ درختان و سائیدگی پوست
 • کاهش میزان گرده افشانی به علت خشک شدن سطح کلاله
 • برخورد ذرات شن به گلها و میوه ها
 • در صورت صدمه زیاد به برگ و شاخه ها موجب تحریک و رشد جوانه های زایشی سال جاری وتبدیل آنها به رویشی
 • خروج شیره گیاهی از تنه در اثر تنشهای حاصل از طوفان

خسارت طوفان بر روی شاخه ها:

Picture39

خسارت طوفان(چروکیدگی و پارگی برگها)

Picture41

عدم تلقیح و تنکی در اثر طوفان:

Picture43

خسارت طوفان بر روی برگ و میوه:

Picture45

خسارت طوفان بعلت برخورد ذرات شدید شن:

Picture46

حرکت شنهای روان بر اثر طوفان:

Picture48

 

 

باران

-بارش باران در زمان گلدهي، رشد ميوه، زمان رسيدن و برداشت محصول مشكل ساز مي باشد. اين مشكلات از طريق افزايش رطوبت نسبي محيط باغ، شستشوي كلاله و ايجاد محيط مساعد رشد عوامل قارچي مي باشد.

-الف) بارش باران باعث شسته شدن درختان گرده زا شده و مانع پراكنش دانه گرده توليد شده ميگردد همچنين با توجه به اينكه پراكنش دانه گرده در پسته با باد صورت مي گيرد باران ميتواند باعث سقوط دانه هاي گرده شود.

-ب) باران باعث جذب رطوبت و تورم دانه گرده شده و آن را نابود سازد.

-ج) باران باعث خيس شدن سطح كلاله مادگي و كاهش درصد تلقيح می گردد.

 

خسارت بارانهای بی موقع در زمان تلقیح

به طور کلی باران در زمان گلدهی به دليل عدم تلقیح گلها موجب ریزش گلها و تنكي خوشه ها را موجب مي شود .

خسارت های بارانهای بی موقع در زمان تلقیح:

Picture59

Picture64

 

تگرگ

منظور از تگرگ دانه های منجمد و متبلور آب است که معمولا“ با جریان باد شدید موجب خسارت می شود یا به عبارتی( بارش دانه های یخ به ابعاد مختلف بین 5تا50 میلیمترحداکثر به مدت 20 دقیقه را تگرگ نامند)

خسارت تگرگ

 •  اندازه دانه هاي تگرگ ، شدت بارش، مدت بارش ، زمان بارش و مرحله رشد گياه از جمله عواملي هستند كه بر روي شدت خسارت تگرگ موثر مي باشند

علائم خسارت تگرگ

 • بارش تگرگ در زمان گلدهی موجب عدم گرده افشانی و تنکی خوشه میشود
 •  پارگی وسوراخ شدن پهنک برگ
 •  شکستن شاخه های سال جاری
 •  ریزش جوانه ها و خوشه های پسته
 •  ریزش برگ ها
 •  ضرب خوردگی و ریزش دانه ها
 •  ایجاد زخم روی پوست شاخه ها و تنه
 • ایجاد شکاف بر روی میوه ها و ایجاد نقاط سیاه رنگ روی میوه

ریزش برگ و خوشه بر اثر تگرگ:

Picture78

شکستن سرشاخه بر اثر تگرگ:

 

Picture79

ریزش برگ و خوشه بر اثر تگرگ:

Picture82

 

عدم تامین نياز سرمايي

درختان پسته خزان دار هستند و همانند ساير درختان ميوه خزان دار برگهايشان در طول فصل پاييز ريزش كرده و وارد يكي از مراحل نموي خود كه اصطلاحاً “ركود” ناميده ميشود مي گردند. با پيشرفت فصل سرما درختان وارد مرحله بعدي كه اصطلاحاً ” استراحت” ناميده مي شود مي گردند. در طول فصل استراحت آنها قادر به رشد نيستند حتي اگر شرايط محيطي براي رشد درخت مناسب باشد.

جهت توسعه و تكميل رشد جوانه ها و خروج ازمرحله استراحت درختان مذكور، بايستي مدت زمان معيني در معرض دماهاي پايين قرار گيرند تا بعد از آن شكوفايي طبيعي جوانه ها و رشد آنها ، با مهيا شدن شرايط مناسب اتفاق افتد.

جهت تامین نیاز سرمایی دما و مدت سرما مورد بحث می باشد

به طور کلی  حداقل زمان لازم براي سرمادهي يك رقم در طي فصل ركود كه موجب از سر گيري رشد طبيعي آن در فصل رويش مي شود اصطلاحاً “نياز سرمايي” آن رقم ناميده مي شود . 

دماي موثر جهت رفع نياز سرمايي بين 0 تا 7 درجه سانتيگراد گزارش شده است. دماهاي پايين تر از 0 يا بالاتر از 7 درجه سانتيگراد بي تاثير مي باشد و حتي دماي روزانه بالاتر از 15.5درجه سانتيگراد در طول مدت سرمادهي ممكن است اثر منفي بر مجموع دماهاي دريافت شده داشته باشند

نياز سرمايي درخت پسته بين 700 تا 1100 گزارش شده است چنانچه به دلايلي نظير زمستانهاي گرم يا دوره هاي گرم غير معمول در زمستان، نياز سرمايي درخت برطرف نشود رشد و نمو درخت با مشكل روبرو خواهد شد

عوامل موثر بر نیاز سرمایی:

 • 1- عوامل ژنتیکی (گونه ها و ارقام مختلف نیاز سرمایی متفاوت دارند )
 • 2- نوع جوانه (جوانه های گل نسبت به جوانه های رویشی نیاز سرمایی کمتری دارند )
 • 3- عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا (700تا 2500 متری )
 • 4- پایه
 • 5- نور (وجود سایه یا هوای مه آلود باعث تسریع در شکستن رکود جوانه ها می شود )
 • 6- تغذیه (طولانی شدن دوره رشد و طویل شدن شاخه ها باعث بیشتر شدن نیاز سرمایی می شود)

 

علائم عدم تامین نياز سرمايي درختان

 • 1- تاخير در برگدهي                    
 • 2- تاخير در گلدهي
 • 3- برگدهي و گلدهي  نامنظم         
 •  4- مرگ شاخه ها
 • 5- كاهش كيفيت و كميت محصول  
 •  6- كاهش رشد ميانگره اي
 • 7- ريزش گل و ميوه            
 •  8- كاهش برگدهي  و برگچه ها
 • 9 عدم تشكيل جوانه گل در سال بعد         
 •  10- و…….

 تفاوت در زمان شکوفایی گل بر اثر عدم تامین نیازسرمایی:

Picture95

ناهماهنگی در گلدهی:

Picture101

ریزش گل و عدم تشکیل میوه بر اثر عدم تامین نیاز سرمایی:

Picture103

رشد غیرطبیعی خوشه بر اثر عدم تامین نیاز سرمایی:

Picture114

 

نوسانات دمایی

نوسانات دمایی به اختلاف دمای شدید درطول دوره های  رشد درختان گفته میشود و خسارتهای زیر را ایجاد مینماید.

1- ریزش گلهای نر و ماده و در نهایت عدم تلقیح گلها

2- ترک خوردن و ریزش دانه ها

3- بد شکلی و داسی شکل شدن دانه ها

4- افزایش پوکی دانه ها

عدم تلقیح و تنکی در اثر نوسانات دمایی:

Picture116

Picture119

بدشکلی و داسی شدن دانه ها بر اثر نوسانات دمایی:

 

Picture121

Picture122

ترک خوردن و خشک شدن دانه ای پسته بر اثر نوسانات دمایی:

عدم رشد جوانه های زایشی بر اثر نوسانات دمایی:

Picture132

 

خسارت هاي گرما

گرماي زودرس بهاره یا گرمای زمان تلقیح:

در دماي 15/5تا 21/1درجه ، گرده افشاني ،لقاح و تشكيل ميوه بخوبي صورت مي گيرد. دماي بالاتر از 27درجه باعث خشكيدگي سطح كلاله و از بين رفتن كيسه جنيني ميشود.

نحوه خسارت گرما زدگي در درختان پسته

خشكيدگي خوشه هاي گل نر وماده، كاهش كمي محصول

  • افزايش رشد رويشي  و عدم تشكيل جوانه گل
  • ريزش جوانه هاي گل قبل از شكوفائي
  • افزايش درصد پوكي محصول
  • ريزش خوشه ميوه سالم در رقم كله قوچي

 گرمازدگی در زمان تلقیح:

Picture154

Picture155

تنکی خوشه در اثر گرمازدگی در زمان تلقیح:

Picture157

 

گرما زدگي ميوه

گرما زدگي  در بسياري از موارد خسارتهاي کمي زيادي را در پي داشته است. افزايش شديد دما در زمان رشد سريع مغز ميوه (منظور دماي بالاي 40درجه سانتيگراد) باعث از بين رفتن ميوه و سقط جنين آن مي شود که در نهايت در زمان برداشت ميزان  درصد پوکي محصول افزايش مي يابد.

ميزان درصد خسارت حاصله از اين عامل خطر بسته به نوع و ميزان تغذيه ، مديريت آبياري ، رقم و بافت خاک متفاوت خواهد بود.

در گرمازدگي ميوه پسته ، پوست ميوه سياه شده و مي سوزد که اين حالت از اواسط خرداد ماه تا اواخر مرداد ماه مي تواند اتفاق بيافتد.

علائم خسارت گرمازدگي ميوه ها  به قرار زير مي باشد:

•ريزش ميوه خوشه ها

•سقط جنين و پوک شدن ميوه ها

•سوختگي برگهاي تازه روئيده

•شدت تابش نور خورشيد و افزايش دما بيشتر از حد تحمل گياه در زمان رشد سريع مغز سبب ايجاد عارضه آفتاب سوختگي روي ميوه مي گردد. جنين اكثر ميوه هايي كه دچار آفتاب سوختگي مي شوند، سقط شده و اين ميوه ها بصورت پوك و نيمه مغز در زمان برداشت مشاهده مي گردند.

 

خسارت آفتاب سوختگی:

Picture165

Picture166

 

سرماي بهاره:

در چند سال اخير بيشترين خسارت باغات پسته مربوط به اين گروه بود.  اين نوع خسارت در اوايل بهار و پس از بيدار شدن درخت بدليل وجود سرماي ديررس بهاره صورت مي گيرد.  مقدارخسارت با توجه به میزان سرما و مدت زمان سرما  متفاوت و به شرح زير است.

 • این نوع سرما همراه با بادهای سرد و ابری است و محلی نمی باشد . و با کاهش شدید دما همراه است . و به دلیل وسعت زیاد ، کنترل ومبارزه با آن مشکل میباشد .
 • یخبندان های انتقالی هنگامی  رخ می دهند که توده هوای سرد به یک ناحیه وارد شود تا جایگزین هوای گرمی شود که قبلا در آن ناحیه وجود داشته است
 • شرایط وجود این سرما معمولا شامل آسمان ابری ، باد ملایم تا شدید ، عدم وجود وارونگی دمایی و رطوبت نسبی پایین است  

سرمای تشعشعی

این سرما محلی است و به واسطه از دست رفتن حرارت ذخیره شده در زمین بر اثر تشعشع به وجود می آید

سرمای تشعشعی در هوای کاملا آرام ، بدون باد و ابر و در ساعات نزدیک طلوع آفتاب اتفاق می افتد و در صورتی که از روش مناسبی استفاده شود می توان از خسارت آن جلوگیری نمود

در شبی که سرمای تشعشعی اتفاق می افتد عواملی مانند باد ،رطوبت و وجود ابر که مانع از تشعشعات موج بلند می شوند ، باعث کاهش و یا عدم یخبندان می گردند.

 

خسارت سرما

از بين رفتن سلولها بدليل پاره شدن غشاء سلولي در اثر يخ زدگي ونهايتاً‌ سياه شدن قسمتي يا كل بافت رويشي را موجب می شود وخسارت از سمت بافتهاي جوان به سمت بافتهاي قديمي تر توسعه مي يابد يعني ابتدا نوك و حاشيه برگها صدمه مي بيند و در صورت افزايش سرما تمام سطح حالت لهيدگي پيدا مي كند

علائم خسارت سرما

1- خشك شدن و ريزش جوانه هاي گل

2- عقيم شدن گرده ها

3- از بين رفتن كيسه جنيني وسياه شدن تخمدان و ساير بافتهاي گل بدليل مرگ سلولها در اثر يخ زدگي

4- سياه شدن تمامي خوشه گل بدليل مرگ سلولها در اثر يخ زدگي

5- خسارت در جوانه هاي رويشي، برگها و شاخه ها

6-  پژمردگي ، سياه شدن وخشكيدگي سر شاخه ها

7- تحريك رشد رويشي جوانه هاي حانبي

8- سقط جنين ميوه و بالا رفتن درصد پوکی

 

علائم خسارت سرما:

Picture182

Picture183

 

خشکیدگی و ریزش خوشه در اثر سرما:

Picture189

 

سيل

 • منظور از سيل آن خسا رتي ا ست که موجب شستن خاک ، ا نتقال نمک واملا ح و موا د شيميايي ورسوب گذاري به داخل باغ ميشود وهم چنين باعث ايست آبي، خوابانيدن وکندن  درخت خواهد شد ، که در نتيجه کا هش محصول را موجب مي گرد د.  چنانچه جريان سيل منابع و  وسايل . کانا لهاي آبرسا ني را ا ز بين ببرد بطوريکه در اثر عدم آبياري به مو قع ا فت محصول ايجاد شود ا ين مورد هم مانند خطر سيل قلمداد ميگردد.

Picture200

Picture204

 

آثار خسارت شوری بر اثر سیل:

Picture206

 

خسارت زلزله

 • کنده شدن درختان
 •  تخریب قنوات و چاههای تامین آب
 •  صدمه به کانال های آب رسانی
 •  رانش زمین و جدا شدن ریشه های درختان

منبع : http://mrbabaee.blogfa.com

 

وارفارین(warfarin)

وارفارین(warfarin)

وارفارین

جونده كش از گروه آنتي کواگولانت (كومارين)
فرمولاسيون:
1. وارفارين Warfarin %20 P
2. وارفارين Warfarin %15 WP
3. وارفارين Warfarin %25 WP
4. وارفارين Warfarin %021/0 B
تاریخ ثبت: 1/10/47 ، 5/6/57 ، 30/7/63 جهت مصارف خانگي
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: با کاهش پروترومبين خون باعث خونريزي داخلي در موش مي‌شود.
موارد مصرف در ايران:
موش‌های انباري وخانگی
موارد مصرف در ساير كشورها:
موش معمولي و موش صحرايي و سنجاب در مزارع، جنگل‌ها و جاهاي صنعتي
راهنماي مصرف:
•به علت خاصيت ضدانعقادي از نمک سديم آن براي کاهش خطر انعقاد خون در انسان استفاده مي‌شود.
•اين سم در موش ايجاد ترس نمي کند. خاصيت موش کشي ايزومر S هفت برابر ايزومر R است.
•در نقاطي كه موش‌ها فعال هستند از طعمه‌های آماده استفاده شود طعمه‌ها در محيط بيرون بايد رويشان پوشانده شوند.
•طعمه‌ها بررسي كرده و در صورت وجود علائم تغذيه عمل طعمه گذاري را ادامه دهيد.
•براي سنجاب بهتر است با دانه گندم مخلوط شود و قبل از استفاده براي مدت 3-2 ساعت در شرايط هواي آزاد نگه داري شود.
•طعمه‌ها را داخل لوله گذاشته و آن را هر 3-2 روز درميان بازديد كنيد و در صورت ضرورت نياز، طعمه جايگزين كنيد.
•براي طعمه گذاري از متخصصين ذيربط استفاده كنيد.
•براي محافظت درختان فقط بين 15 مارس تا 15 آگوست از طعمه گذاري استفاده كنيد.
•نبايد در همه جا به صورت وسيع استفاده شود.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران 374- 186میلی‌گرم بر کیلوگرم، پرندگان به این آفت کش نسبتاً مقاوم هستند.
• بايد دور از دسترس بچه، حيوانات خصوصاً سگ‌ها، خوك‌ها و گربه نگه داشته شود.
•اجساد جوندگان جمع آوري و سوزانده شوند.
•طعمه‌های مسموم نبايد در كنار مواد غذايي با آب باشد و از آلودگي آن‌ها بايد جلوگيري كرد.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

هیدروژن سیانید(sodium cyanide)

هیدروژن سیانید(sodium cyanide)

هیدروژن سیانید
آفت کش عمومی خصوصا موش كش، حشره‌كش تدخینی
فرمولاسيون:
سيماگ Cymag %40 P
نحوه اثر: از طریق تولید اسید سیانیدریک سبب مرگ موش یا حشره می گردد.
موارد مصرف در ايران:
موش كلاهو در زارعت غلات [1 تا 3 گرم در هر لانه از اواخر زمستان تا اوايل تابستان] راهنماي مصرف:
•مانع انتقال اكسيژن از هموگلوبين به بافت‌های سلولي مي‌شود.
•به عنوان حشره‌كش و جونده كش تدخيني در محل‌های بسته مثل انبار غلات و در بعضي كشورها در گلخانه‌ها مصرف مي‌شود.
• نمك سديم و پتاسيم آن در اثر رطوبت هوا به گاز HCN تبديل مي گردد و براي مبارزه با خرگوش و موش از طريق تدخين دانه مصرف مي‌شود.
•براي آبزيان و زنبورها خطرناك است .
•اين سم بسيار خطرناك مي‌باشد و مصرف آن توسط پرسنل فني بايد انجام پذيرد .
ملاحظات زيست محيطی:
ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران 44/6 میلی‌گرم بر کیلوگرم

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز