0 امتیاز
0 پاسخ
111 بازدید
میشه از درختی که دو سال از پیوند زدن گذشته ترکه گرفت؟
  • admin پرسیده شده 10 ماه ago
0 امتیاز
0 پاسخ
87 بازدید
میشه از درختی که دو سال از پیوند زدن گذشته ترکه گرفت؟
  • admin پرسیده شده 10 ماه ago
0 امتیاز
0 پاسخ
56 بازدید
2هزاردرخت میخوام پیوند بزنم ومیخوام ازدرختان ثمری پیوندبگیرم ولی چون ترکه کم داره میخام درختان ثم...
  • admin پرسیده شده 10 ماه ago
نمایش 3 نتیجه