0 امتیاز
0 پاسخ
124 بازدید
میشه از درختی که دو سال از پیوند زدن گذشته ترکه گرفت؟
  • admin پرسیده شده 11 ماه ago
0 امتیاز
0 پاسخ
103 بازدید
میشه از درختی که دو سال از پیوند زدن گذشته ترکه گرفت؟
  • admin پرسیده شده 11 ماه ago
0 امتیاز
0 پاسخ
66 بازدید
2هزاردرخت میخوام پیوند بزنم ومیخوام ازدرختان ثمری پیوندبگیرم ولی چون ترکه کم داره میخام درختان ثم...
  • admin پرسیده شده 11 ماه ago
نمایش 3 نتیجه