معرفی گل آهاری (زینیا )

  • خودناسازگاری در Violaceae رایج بوده و حداقل برای ۱۰ گونه ثبت شده است .
  • Pruviana همچون برخی لاینهای Z.Violaceae خودناسازگارند.
  • ژنتیک خودناسازگاری در Angustifolia و همچنین یک ژنگاه ، سیستم چند آللی تحت کنترل اسپروفیتیکی را مورد بررسی قرار دادند.

در این تحقیق به مطالب زیر با ذکر توضیحات کافی اشاره شده است

مبدا و تاریخچه و مقدمه / مراکز پراکنش / مرکز تنوع / اهداف اصلاحی / مهمترین معیارهای اصلاحی / تکنیک های اصلاحی / زیست شناسی تولید مثل / گرده افشانی و رشد و نمو / تولید ژنوتیپ های مختلف / تلاقی های درون گونه ای / تلاقی بین گونه ای / پلی پلوئیدی / واریته های توارث پذیر معرفی شده توسط کشت درون شیشه ای / اصلاح برای صفات خاص( رنگ گل پرپر بودن گل – مقاوت به بیماری ها ارتفاع گل شکل برگ ) و موارد دیگر ..

 

پاوریوینت فوق دارای ۵۵ اسلاید به همراه عکس های زیبا تنظیم شده است .

برای دانلود بر روی تصویر کلیک کنید