اقلیم شناسی( آب و هواشناسی)

مفاهیم هوا و اقلیم

لایه های مختلف اتمسفر

 

هدف کلی : شناخت مفاهیم هوا و اقلیم
هدفهای رفتاری و آموزشی:
شناخت مفاهیم هوا و اقلیم
شناخت مفاهیم هواشناسی و اقلیم شناسی
بیان اختلاف بین دو اصطلاح مفاهیم هواشناسی و اقلیم شناسی
آشنایی با مفاهیم عناصر و عوامل اقلیمی
آشنایی با ترکیبات اتمسفر
آشنایی با لایه های مختلف اتمسفر

 

اندازه فایل : ۱٫۲ مگابایت

۵۴ اسلاید