کاربرد هورمون اکسین در باغبانی

بیوسنتز اکسین: ساخت اکسین عمدتا در بخشهای مریستمی گیاه بخصوص ، جوانه های راسی و برگهای جوان صورت می‌گیرد.

در پژوهشهای اولیه در مورد اکسین گفته شده بود که چون اندول استیک اسید از نظر ساختمان شیمیایی شبیه اسید آمینه تریپتوفان است احتمالا از تریپتوفان ساخته می‌شود. بعد از شناسایی عناصر رادیواکتیو و استفاده آنها در تحقیقات زیستی ، این نظر تائید شد.

با بکارگیری کربن رادیواکتیو (کربن ۱۴) مسیر تشکیل اندول استیک اسید (iaa) در بسیاری از گیاهان شناخته شده است که شامل مسیر زیر می‌باشد: اسید آمینه تریپتوفان بوسیله واکنش دآمیناسیون به اندول پیروویک اسید تبدیل می‌شود. سپس این ماده بوسیله واکنش دکربوکسیلاسیون به اندول استالدوئید تبدیل می‌گردد.اندول استالدئید تحت تاثیر واکنش دهیدروزناسیون به اندول استیک اسید تبدیل می‌شود.

نقش اکسین‌ها در گیاه
.
طویل شدن سلولها و اندام: کلا طول شدن سلولها فقط در حضور اکسین روی می‌دهد. اکسین در غلظتهای بالا اثر بازدارندگی روی این مرحله از رشد دارد مثلا غلظتی از اکسین که باعث ویل شدن ساقه می‌شود، طویل شدن ریشه را کند می‌سازد

· جلوگیری از ریزش برگ:

اکسین از ریزش برگها جلوگیری می‌کند و ریزش میوه‌های رسیده را به عقب می‌اندازد.

تسریع در رسیدن میوه:

اکسین رسیدن کامل میوه‌ها را تسریع می‌کند.

پارتنوکارپی: این اصطلاح به میوه‌های بدون دانه گفته می‌شود که بطور طبیعی در برخی گونه‌ها روی می‌دهد و در بعضی گونه‌ها هم می‌توان آن را با بکارگیری هورمون اکسین تحریک کرد

اثرات سمی اکسین
استفاده از غلظتهای نسبتا زیاد اکسین باعث تغییر شکل برگ ، ساقه ، ریشه ، رنگ پریدگی برگها ، جلوگیری از طویل شدن ساقه و ریشه و جلوگیری از باز شدن گلها می‌شود. از این خاصیت اکسین‌ها در از بین بردن علفهای هرز و دیگر گیاهان مزاحم به عنوان علف کش استفاده می‌شود.

نحوه انتقال اکسین

انتقال اکسین در اندامهای هوایی گیاه از بالا به پایین و در بافتهای پارانشیمی در داخل آوندهای آبکشی انجام می‌گیرد. نحوه انتقال اکسین در ریشه هم از نوک ریشه به سمت بالای ریشه صورت می‌گیرد.

نقش اکسین در باغبانی

تنک کردن

پایداری میوه‌های در حال رشد و گلها و برگها بستگی به تعادل بین اکسین داخل آنها و مقدار اکسین ساقه دارد. هر وقت این تعادل بهم بخورد در محل اتصال دمبرگ با میوه یا دمگل به ساقه یک لایه چوب پنبه‌ای بوجود می‌آید و اندام مربوط از درخت جدا می‌شود و ریزش می‌کند. این امر در میوه کاری اهمیت زیادی دارد. چون درختان میوه زیادی تولید می‌کنند اگر همه آنها روی درخت بماند ولی محصول از نظر کیفی نامرغوب می‌شود ثانیا به علت کمبود مواد غذایی ریزش می‌کنند ثالثا درخت ضعیف می‌شود. برای جلوگیری از این موارد با استفاده به موقع از محلولهایی از انواع اکسین گلهای ضعیف را وادار به ریزش می‌کنند یا به اصطلاح محل تنک کردن انجام می‌دهند.

تولید بافت پینه‌ای

هر وقت درخت به دلایلی از جمله هرس و قلمه‌گیری زخم شود، سلولهای پارانشیمی ناحیه زخم با ایجاد بافت یکنواخت محل زخم را ترمیم می‌کنند این بافت که پینه نام دارد دارای اکسین زیادی دارد.
جلوگیری از ریزش میوه قبل از برداشت

برای این منظور ۴ – ۳ هفته قبل از برداشت میوه از ترکیبات مختلف اکسینی به غلظت معینی استفاده می‌شود

کاهش ترک خوردگی میوه گیلاس

میوه‌های گیلاس بعد از بارندگی دچار ترک خوردگی می‌شوند که با مصرف ترکیبی از اکسین با غلظت معین ۳۵ روز قبل از برداشت می‌توان از این پدیده جلوگیری کرد

ریشه‌دار کردن قلمه‌ها
ریشه‌دار کردن قلمه‌ها به کمک اکسین یکی از کاربردهای مهم این ماده در باغبانی است

جلوگیری از رشد نوکها و پا جوشها

پس از هرس شدید گیاهان ، تعدادی شاخه غیر بارور بنام نوک تولید می‌شود که باید هرس شوند. اگر محل زخم هرس را با کمک اکسین محلول پاشی کنیم از رشد نوکها جلوگیری می‌شود که این ماده برای جلوگیری از رشد پاجوشها (پاگیاه) نیز بکار می‌رود.

رشد طولی شاخه

چون جوانه انتهایی شاخه دارای اکسین زیادی است و باعث رشد سریع طولی شاخه می‌شود

کود سوپر فسفات تریپل

کود سوپر فسفات تریپل

تريپل سوپر فسفات (TSP) که به سوپر فسفات تغلیظ شده (CPS) نیز معروف است منحصرا به عنوان کود استفاده می گردد. TSP یک کود فسفاته مغذی جامد مي باشد كه از اسيد فسفريك و سنگ فسفات بدست مي آيد. اين محصول معمولاً شامل ۴۶-۴۴ % انیدرید اسید فسفریک (P205) می باشد که بیش از دو برابر مقدار آن در نرمال سوپر فسفات مي باشد. بجهت سهولت استفاده، تريپل سوپر فسفات عمدتاً بصورت گرانول توليد مي گردد.

(GTSP) نوع پودری فله این ماده (ROP) نیز تولید می شود که بصورت مستقیم قابل استفاده نیوده و منحصرا بصورت مخلوط با کود های دیگر بشکل NP و NPK به مصرف می رسد. مهمترین جز TSP ، مونو کلسیم فسفات مونو هیدرات (CaH4[PO4]2.H2O ) می باشد . که تقریبا ۶۳ تا ۷۳% وزنی TSP را تشکیل می دهد.

یکی از مزایای TSP ، آن است كه بيشترين غلظت فسفات را در بين كودهاي فسفاته دارد بگونه اي كه ميزان P205 در دسترس در آن بین ۴۸-۴۴% و P205 قابل حل در آب آن معادل ۴۵-۴۰% است. مزیت دیگر TSP در این است که بخشی از P2O5 آن از سنگ فسفات بدست مي آيد كه يكي از منابع ارزان فسفات مي باشد. اين مقدار P2O5 بسته به نسبت CaO:P2O5 و ميزان ناخالصي در سنگ فسفات و نيز ناخالصي اسيد فسفريك ( دیگر ماده اولیه تولید TSP) بین ۲۵% تا ۳۰% متغییر است. از سوی دیگر از یک مقدار مشخص از اسید فسفریک ، ميزان TSP قابل توليد بمراتب بيشتر از آمونيوم فسفات است.

تريپل سوپر فسفات(TSP) از اسيدي كردن سنگ فسفات با اسيد فسفريك توليد مي شود. مقدار بسيار كمي از اسيد كلريدريك، اسيد نيتريك و/يا اسيد سولفوريك ممكن بصورت آگاهانه اضافه شده و يا به شكل ناخالصي ( كه بسته به روش توليد اسيد فسفريك دارد) وجود داشته باشد. بلحاظ وجود كمپلكسها و تركيبات گوناگون در سنگ فسفات، واكنش بين اين ماده و اسيد فسفريك را نمي توان بصورت تنها يك واكنش نشان داد. از دو فرايند پايه در توليد TSP استفاده مي گردد. محصول هر دو فرايند از نظر شيميايي مشابه بوده و تنها از نظر شكل فيزيكي متفاوت از يكديگرند. در واقع TSP بدو صورت گرانولي و پودري توليد مي گردد. بجهت امكان استفاده از صرفاً نوع گرانول آن بطور مستقيم بعنوان كود شيميايي فسفاته و بلحاظ افزايش كاربرد آن نسبت به نوع پودري و ساير دلايلي كه در بخشهاي قبل ذكر گرديد، در اين طرح نوع گرانولي تريپل سوپر فسفات ( GTSP ) توليد مي گردد.

در اغلب فرايندهاي توليد تريپل سوپر فسفات، بخش عمده اي از تركيبات فلوئورين موجود در سنگ فسفات و اسيدی و انواع فلئورو سيليكاتها از قبيل فلوئو سيليكات سديم فسفريك در داخل محصول نهايي بصورت كلسيم فلورايد CaF2 باقي مي ماند. بطوريكه طبق آزمايشات، هر تن سنگ فسفات بين ۱۱ تا ۵۰ كيلوگرم فلوئورين بصورت تركيبات مختلف وجود دارد كه بخشي از آن متصاعد شده و حدود ۷۰ تا ۸۰ % آن در محصول نهايي يعني TSP باقي خواهد ماند.

واكنش پذيري سنگ فسفات در توليد تريپل سوپر فسفات اهميت ويژه اي دارد. بعضي از انواع سنگ فسفات بعلت پيچيدگي بافت آپاتيت، واكنش پذيري كمي در مقابل اسيد فسفريك دارد كه در اين صورت مي بايست قبلاً اندازه ذرات سنگ را با صرف هزينه اضافي كاهش داد و يا بر مدت زمان لازم براي تكميل واكنش افزود. جهت بهينه نمودن تماس بين مواد واكنش دهنده، آسياب كردن سنگ فسفات اولين مرحله در هر دو فرايند توليد پودر و گرانول TSP مي باشد.

فرايند توليد TSP از نوع پودري كه به ROP معروف است، مشابه فرايند توليد نرمال سوپر فسفات مي باشد با اين تفاوت كه سنگ فسفات نه با اسيد سولفوريك بلكه با اسيد فسفريك، اسيدي مي گردد. محصول واكنش بشكل پودر مي باشد كه مي تواند در يك عمليات ثانويه طي فرايند آمونياكي شدن، كودهاي شيميايي مخلوط از نوع NP و/يا NPK را توليد نمايد. نوع پودري TSP در مقايسه با نوع گرانولي آن از محبوبيت كمتري برخوردار است و مصرف آن طي سالهاي اخير بطور چشمگيري كاهش يافته است.

فرايند ROP شامل ۵ مرحله اساسي است:

– آسياب كردن: در اين مرحله سنگ فسفات آسياب و پودر مي گردد.

– اختلاط: سنگ فسفات آسياب شده و اسيد فسفريك به درون يك قيف تغذيم مي شوند. از اسيد فسفريك با خلوص تقريباً بالا (۴۶ – ۵۴ % P2O5 ) استفاده مي گردد.

– واكنش: يك جريان دوغابه كه سريعاً جامد مي گردد از قيف اختلاط خارج و از طريق يك تسمه نقاله به داخل محفظه اي تخليه مي گردد كه در آن بر اثر ساطع شدن گاز در طي واكنش محصول جامد بسيار متخلخل تشكيل مي گردد.

– خرد كردن: در انتهاي محفظه فوق الذكر، TSP جامد به داخل يك خردكن تخليه و به ذرات پودري تبديل مي گردد.

– پخت: محصول پودري سپس به داخل سيلوهاي ذخير منتقل و جهت انجام برخي واكنها شيميايي، طي ۲ تا ۵ هفته در محيط سيلو نگهداري مي شود. اين دوره پخت جهت بهينه نمودن نرخ تبديل ضروري است. پس از اين مرحله، TSP پودري اماده مصرف مي باشد. (در برخي موارد پودر TSP در يك واحد مجزاي گرانوله كردن تبديل به گرانولهاي TSP مي گردد.)در فرایند گرانول ، گرانولهاي TSP كه در اختلاط خشك و يا بطور مستقيم بكارمي روند، طي يك فرايند ۵ مرحله اي شامل پخت سريع توليد مي شوند.

– آسياب كردن: در اين مرحله سنگ فسفات آسياب و پودر مي گردد.

– واكنش: سنگ فسفات و اسيد فسفريك به داخل يك يا دو تانك پيش واكنش تغذيه مي شوند. دوغابه سيال حاصل به درام گرانولسازي، پمپ مي گردد.

– خشك كردن و پخت: گرانولهاي TSP بداخل يك خشك كن دوار تخليه مي شود. در اين خشك كن واكنش پخت لزوماً با كاهش رطوبت محصول تا حد نهايي، كامل مي شود. دوره پخت سه تا پنج روز مي باشد.

– غربال: GTSP  خشك شده، غربال و بازيابي مي شوند ( بيم مش ۶ تا ۲۰) گرانولهاي بزرگتر آسياب شده و بهمراه گرانولهاي كوچكتر به مرحله گرانولسازي بازگردانده مي شوند.

آزمایش تعیین مقدار فسفر قابل جذب

اندازه گیری فسفر قابل جذب به روش اولسن Olsen

هدف :

 تعیین مقدار فسفر یک نمونه خاکی در یک منطقه که نشان دهنده مقدار فسفر آن منطقه است ، که در بررسی ها و تحقیقات جانبی برای افزایش حاصلخیزی خاک آن منطقه یکی از اطلاعات کلیدی و مهم است .

مقدمه :

* فسفر یکی از عناصر اولیه خاک محسوب می شود که در خاک و گیاه نقشهای عمده ای همچون توسعه ریشه ، رشد بذر ، رسیدگی یکنواخت گیاه و . . . دارد .

* فسفر در خاک به دو گروه معدنی و آلی تقسیم می شود .

* حلالیت بسیار کم کانیهای فسفات باعث جذب محکم آن بر روی سطوح ذرات خاک می شود .

* به دلیل غلظت پایین فسفر در محلول خاک میزان بسیار کم از فسفر همراه با آب زهکشی از خاک خارج می شود .

* فسفر غذای مناسب جلبک ها است و باعث رشد بیش از حد جلبک ها می شود که خود افزایش جلبکها منجر به کم شدن نور دریافتی از خورشید و اکسیژن در آب می شود که باعث مرگ و میر ماهی می شود که در کل باعث آلودگی می شود

* در این آزمایش از دستگاه اسپکترو فتومتر استفاده می کنیم که بر اساس نور سنجی کار می کند و عدد مربوط به درصد نور جذب شده یا درصد نور عبور داده شده هر محلول را بر روی نمایشگر نمایان می کند .

وسایل مورد نیاز :

پیپت مدرج – ارلن مایر ۲۵۰ و ۱۲۵ میلی لیتری – شیکر – کاغذ صافی

مواد شیمیایی مورد نیاز :

بی کربنات سدیم ۰٫۵ نرمال – آب مقطر – اسید سولفوریک – اسید اسکوربیک پتاسیم آنتیمونی تارتارات – کربن اکتیو –پتاسیم دی هیدروژن فسفات– نمونه خاک

 

دستور کار :

۱- عصاره گیری :

 ۵ gr خاک را توزین کرده و در یک ارلن ۲۵۰ ml می ریزیم و به آن ۱۰۰ ml محلول عصاره گیر بی کربنات سدیم ۰٫۵ نرمال با  pH=8.5 اضافه می کنیم و به مدت ۳۰ دقیقه شیکر می کنیم . بعد از اتمام شیکر بلافاصله با کاغذ صافی آن را صاف می کنیم و اگر عصاره رنگی بود به آن ۰٫۱ gr کربن اکتیو اضافه می کنیم و دوباره  ۳۰ دقیقه شیکر می کنیم و پس از شیکر مجدداً صافی می کنیم .

* در کنار تهیه عصاره یک بلانک ( شاهد ) هم تهیه می کنیم که فقط خاک را در خود ندارد .

۲- تهیه محلول استاندارد : 

۱-۲ . تهیه محلول استاندارد ۵۰۰ppm فسفر را به این طریق تهیه می کنیم که مقدار ۱٫۰۹۸۴ گرم پتاسیم دی هیدروژن فسفات را در ۵۰۰ml آب مقطر حل می- کنیم .

۲-۲ . تهیه محلول ۲۰ ppm فسفر را به این صورت که ۴۰ ml از محلول ۵۰۰ppm فسفر را با محلول عصاره گیر ( بیکربنات سدیم ) به حجم یک لیتر می رسانیم .

۳-۲ . برای تهیه سری استانداردها به این شیوه عمل می کنیم که از محلول ۲۰ppm فسفر برای تهیه محلولهای ۰٫۴ ، ۰٫۶ ، ۰٫۸ ، ۱ ، ۱٫۲ و ۱٫۴ ppm فسفر ، با استفاده از معادله C1.V1= C2.V2 مقدار لازم را شناسایی می کنیم که به ترتیب ۲۰، ۳۰ ، ۴۰ ، ۵۰ ، ۶۰ و ۷۰ میلی لیتر مورد نیاز است که با بیکربنات سدیم به حجم یک لیتر می رسانیم و برای تهیه محلول استاندارد صفر از بیکربنات سدیم استفاده می کنیم .

۳- تهیه داروی مخلوط ( محلول مخلوط )

برای تهیه داروی مخلوط به ترتیب زیر از مواد برداشته و در یک ارلن ریخته و به آرامی بهم می زنیم تا یکنواخت شود .

۱-               ml 50 اسید سولفوریک ۴ مول

۲-               ml 15 آمونیوم مولیبدات

۳-               ml 30 اسید اسکوربیک

۴-               ml 5 پتاسیم آنتیمونی تارتارات

۵-               ml 200 آب مقطر

۴- از هر محلول استاندارد و عصاره و بلانک ml 25 برداشته و هر کدام را در یک ارلن مایر ml125 ریخته و ml 25 از داروی مخلوط به هر کدام اضافه می- کنیم .

۵- تمام ارلن ها را به مدت ۱۵ دقیقه شیکر می کنیم و بعد کنار می گذاریم تا بعد از صرف ۱ تا ۲ ساعت رنگ محلول درون ارلن ها آبی شود .

۶– بعد از دیدن رنگ آبی کامل ، اول استانداردها را با دستگاه اسپکترو فتومتر روی طول موج nm 880  یا nm  ۸۲۰  قرائت می کنیم که با داشتن اعداد بدست آمده می توانیم یک منحنی استاندارد ( مرجع ) رسم کنیم .

و بعد عدد عصاره و بلانک را با دستگاه قرائت کرده و با تطبیق دادن با منحنی استاندارد غلظت فسفر ( ppm ) هر کدام را مشخص می کنیم .

۷- با داشتن داده های بدست آمده از آزمایش و قرار دادن در معادله زیر می توانیم مقدار فسفر را حساب کنیم .

                                                               × ( a – b ) = ppm (P)

a = ppm (P)  در نمونه عصاره

b = ppm (P)  در بلانک

V = محلول عصاره گیری اضافه شده

S = وزن نمونه خاک توزین شده

آلي يا شيميايي ؟

كودها براي سرعت بخشيدن به آنچه كه خاك به خودي خود انجام ميدهد طراحي شده اند .
ميتوان كودهاي آلي را براي افزايش حاصلخيزي خاك به كار برد و با اضافه كردن كود هاي شيميايي بازده محصولات را نيز به طور چشمگيري افزايش داد .
با استفاده از كود هاي آلي توليد محصولات عاري از هرگونه فلزات سنگين تضمين شده خواهد بود .
كودهاي آلي و شيميايي هر يك محاسن و معايب خود را دارند . براي مثال كودهاي آلي تامين كننده مواد غذايي در طولانی مدت هستند . اين بدين معني است كه گياهان ميتوانند در معرض كمبود اوليه ناشي از بي تحركي عناصر غذايي قبل از معدني شدن قرار بگيرند . ( ازت آلي نمي‌تواند مستقيم مورد استفاده گياه قرار بگيرد. ازت آلي بايد طي فرايند معدني شدن به ازت معدني تبديل شود تا قابل جذب براي گياه باشد. در فرايند معدني شدن يا مينراليزيشن باكتري‌هاي خاك مهم‌ترين نقش را ايفا مي‌كنند، يكي از وظايف مهم اين باكتري‌ها معدني كردن ازت آلي است. )
از سوي ديگر با اينكه كودهاي شيميايي دسترسي سريع گياه به عناصر غذايي را تضمين ميكنند استفاده بيش از اندازه از آنها ميتوانند منجر به ايجاد عدم توازن عناصر غذايي ، محدود كردن جذب ديگر عناصر، اسيدي شدن خاك و كاهش عملكرد محصول گردد .
امروزه كاربرد تركيبي كودهاي آلي و شيميايي در بسياري از كشورها نوعي استراتژي مديريت حاصلخيزي خاك به حساب مي آيد و نتايج عالي به دنبال داشته است .
تمايل به تامين عناصر غذايي فقط با استفاده از كود هاي شيميايي اثرات مخربي بر بهره وري خاك خواهد داشت .

نقش میکرواورگانیسم ها در کاهش تنش شوری:

نقش میکرواورگانیسم ها در کاهش تنش شوری: شوری یکی از تنش های شدید محیطی بر روی گیاهان است. نمک از سه روش باعث محدودیت در رشد گیاهان می شود. ۱) اثر اسمزی: که توانایی گیاهان را در جذب آب کاهش می دهد. ۲) ازدیاد یون های سدیم و کلر باعث آسیب به گیاهان می شود. ۳) کمبود مواد معدنی: افزایش یون سدیم با جذب سایر مواد معدنی توسط ناقل ها رقابت می کند و جذب سایر مواد را کاهش می دهد. نشانه های آسیب شوری به گیاهان عبارتند از: توقف رشد گیاه، رنگ پریدگی برگ ها، تغییران آناتومیکی و مرفولوژیکی مانند تغییر در دیواره سلولی. میکرواورگانیسم های محرک رشد مقاوم به شوری با مکانیسم های متفاوتی باعث کاهش تنش شوری بر گیاهان می شود. که این مکانیسم ها عبارتند از ۱) تولید اسمولیت های از قبیل گلوتامین، پرولین و گلایسین بتائین. این اسمولیت ها باعث تجمع یون های سدیم در داخل سلول های باکتری می شود. ۲) تولید ویتامین ها مانند ویتامین های B و آمینواسیدها که باعث رشد گیاه می شود. ۳) تولید آنزیم ACC دآمیناز( ۱- آمینو سیکلو پروپان ۱- کربوکسیلیک اسید = ACC) این آنزیم باعث کاهش تولید اتیلن در گیاهان می شود. موقعی که گیاه در معرض تنش شوری قرار می گیرد تولید اتیلن در گیاه افزایش می یابد که باعث آسیب به گیاه می شود. این آنزیم با تجزیه ACC که یکی از واسطه های تولید اتیلن است به آلفا- کتوبوتیرات و آمونیوم باعث کاهش تولید اتیلن می شود.

چگونه از کود گوسفند کمپوست تولید کنیم؟

استفاده از کود گوسفند برای باغ ایده بسیار خوبی است که به تازگی به آن توجه زیادی شده است و مزایای بسیاری دارد. از زمان های بسیار بسیار دور مردم در سرتاسر جهان از کود حیوانات به عنوان یک ماده ارزشمند ارگانیک و تاثیرگذار استفاده می کردند. کود گوسفند همین طور به نام کود سرد خوانده می شود، چراکه مقدار کمی نیتروژن دارد که همین مورد کود گوسفند را برای هر نوع باغبانی بسیار ویژه کرده است.

sheep-manure

کمپوست سازی از کود گوسفند

مزایای استفاده از کود گوسفند:

کود گوسفند مانند دیگر کود های دامی یک منبع طبیعی از مواد مغذی برای گیاهان است که با سرعت کمی در دسترس قرار می گیرد (slow-release fertilizer). مواد مغذی موجود در کود گوسفند شامل طیف گسترده ای از مواد مورد نیاز گیاهان است. مقدار بالایی فسفر و پتاسیم که از عناصر اصلی و ضروری برای رشد گیاهان است در آن وجود دارد. این عناصر به گیاه کمک می کنند تا ریشه هایی قوی را توسعه دهند، سیستم ایمنی قوی در برابر آفات پیدا کنند و به یک گیاه شاداب با تولید بالا تبدیل شوند.

کود گوسفند همچنین به عنوان یک مالچ (کود گیاهی) طبیعی (ارگانیک) استفاده می شود. کود گوسفند به عنون روکشی سطحی برای باغ نیز استفاده می شود، زیرا قابلیت جذب بالای آب در عین زهکشی مناسب و توانایی توسعه کرم های خاکی و فعالیت میکروارگانیسم های (باکتری ها، قارچ ها و دیگر یاخته ها) مفید را داراست که همگی این موارد برای گیاهان پرفایده است.

تهیه کود گوسفند:

اکثر پرورش دهندگان گوسفند همیشه کود برای فروش دارند و شما می توانید با قیمت ناچیزی آن را تهیه کنید. اما مسئله مهم این است که باید بدانید کود گوسفندانی که از مرتع تغذیه می کنند ارزش تغذیه ای کمتری نسبت به گوسفندانی که با کنسانتره و خوراک آماده تغذیه می شوند دارد. اما در هر صورت شما در قبال ماده ای ارزشمند هزینه بسیار کمی خواهید پرداخت. قیمت کود گوسفند در مناطق مختلف متفاوت است.

تولید کمپوست از کود گوسفند:

تولید کمپوست از کود گوسفند مشابه تولید کمپوست دیگر کود های دامی است. کود گوسفند باید زمان مشخصی را قبل از استفاده در باغ سپری کند. استفاده از سطل های کمپوست سازی (در برخی کشورها این سطل ها وجود دارند) برای نگه داری و عمل آوری کود گوسفند و تولید کمپوست قابل استفاده است.

سیلو ساخت کمپوست

مرحله اول:

مکانی را انتخاب کنید که شرایط محیطی قابل کنترلی داشته باشد. از نور آفتاب و باد و باران در امان باشد و بتوان کود گوسفند را دپو کرد. فضای مورد نیاز برای کمپوست سازی حداقل ۲ متر مکعب است و مکان مورد نظر باید برای این مقدار کافی باشد. باید دقت کنید که در نزدیکی این مکان ریشه درختان وجود نداشته باشد تا از رطوبت و مواد غذایی کود گوسفند در حال کمپوست شدن تغذیه کند.

مرحله دوم:

تعدادی چوب سبک یا علوفه خشبی ریز شده به اندازه ۸ تا ۱۰ سانتی متر را لابه لای کود گوسفند بریزید تا سبب چرخش هوا شود و همچنین رطوبت بین اجزای کود قابل انتشار باشد. از برگ، تکه های چوب و باقیمانده غذای دام ها می توانید استفاده کنید تا کود گوسفندتخلخل پیدا کند. برای خروج گاز، چرخش هوا و رطوبت اضافی بهتر است در قسمت میانی کمپوست یک لوله قرار دهید.

مرحله سوم:

۵ تا ۸ سانتی متر کود گوسفند و روی آن ۲ سانتی متر خاک بریزید. این کار را برای تمام مقدار کود انجام دهید. با این کار میکروارگانیسم های موجود در خاک را برای شروع کمپوست سازی به کود گوسفند اضافه کردید. اگر کود خشک است آن را با آب مرطوب کنید. رطوبت متوسط برای شروع فرآیند کمپوست سازی کافی است. حدود ۲٫۵ تا ۳ متر ارتفاع برای کمپوست سازی مناسب است.

مرحله چهارم:

توده کود را هر روز بررسی کنید، اگر خشک شده کمی مرطوب کنید اما نباید خیس شود (منظور از خیس پر شدن تخلخل کمپوست با آب و از بین رفتن فضای تنفسی میکروارگانیسم ها است).

مرحله پنجم:

پس از ۴ یا ۵ روز لازم است دمای کمپوست را بررسی کنید تا مطمئن شوید فرآیند کمپوست سازی آغاز شده است. کمپوست در ۵۵ درجه سانتی گراد در بهترین شرایط قرار دارد. در این دما بذر علف های هرز و عوامل بیماری زا از بین می روند.

مرحله ششم:

پس از گذر سه یا چهار هفته با چنگه قسمتی از کمپوست را کنار بزنید تا بتوانید از رطوبت و فرآیند تجزیه باکتریایی آن اطلاع پیدا کنید. اگر کمپوست بیش از حد خشک شده رطوبت آن را با آب پاشی کردن افزایش دهید. با این روش کود گوسفند پس از ۲ یا ۳ ماه به کمپوست تبدیل می شود. سپس می توانید آن را کیسه بزنید (کیسه پلاستیکی مناسب است) یا بلافاصله کمپوست کود گوسفند را مصرف کنید. در زیر آنالیز کمپوست کود گوسفند آورده شده است.

آنالیز کمپوست کود گوسفند:

ترکیبات

درصد

پوند در تن

N

۱٫۴

۲۸

P2O5

۰٫۵

۹٫۶

K2O

۱٫۲

۲۴

Moisture

۶۵

n/a

نکته مهم: سیلو ی تهیه کمپوست شما می تواند از مواد مختلفی مانند چوب، سیمان و یا پلاستیک ساخته شده باشد. در زیر یک نمونه سیلوی چوبی سه قسمتی را مشاهده کنید.

سیلو چوبی کمپوست سازی

استفاده از کمپوست کود گوسفند:

بسیاری از مردم این سوال را می پرسند که آیا استفاده از کود گوسفند بی خطر است؟ پاسخ این است که مطمئنا بله! استفاده از کمپوست کود گوسفند برای گل و سبزیجات و هم برای درختان بسیار مناسب است. شما با استفاده از این کمپوست به طرز بسیار حیرت آوری گل ها و گیاهان شاداب، با طراوت و پر محصولی خواهید داشت. همین طور هیچ آلودگی شما را تهدید نمی کند و می توانید در کشاورزی ارگانیک از این نوع کمپوست استفاده کنید. استفاده از کمپوست کود گوسفند به شیوه های مختلفی قابل انجام است. روش اول مخلوط کردن آن با خاک است، روش دوم چال کود یا روش افزودن لایه ای می باشد و روش سوم مخلوط کردن و رقیق کردن با آب و افزودن کود همراه با آبیاری است.

منابع:

Composting Sheep Manure: How To Compost Sheep Manure For The Garden; نویسنده: سوزان پاترسون (استاد باغبانی)

Nutrient management on sheep farms; sheep101.info

How to Compost Sheep Manure; کلولند ون سسیل

و تالیف بخش هایی توسط نویسنده بذرام
برچسب ها: آموزش ساخت کمپوست کود گوسفند, آنالیز کمپوست کود گوسفندی, تهیه کمپوست, ساخت کمپوست, فواید کمپوست, فواید کود گوسفند, کمپوست کود گوسفندی, کمپوست گوسفندی, کود گوسفند

منبع اصلی: http://www.bazram.com/article/how-produce-sheep-manure-compost.html

کمپوست و روش تهیه و آنالیز آن را بهتر بشناسیم

کمپوست و روش تهیه و آنالیز آن را بهتر بشناسیم

    

 

عکس کمپوست


کمپوست چیست ؟

مقدمه

محل های دفن زباله در سر تا سر جهان سر زیر شدن است . دیگری به آسانی نمی توان مکانی برای دفن زباله پیدا کرد . بنابراین انسان می خواهد که محل های دفن زباله کنونی را نگه داشته و روش های جایگزینی مقابله با زباله را گسترش دهند . یک به یک ما از مقابله خلاقانه با آشغال های حیاطمان عاجز شده ایم و شهرها دیگر قابلیت حمل برگ ها و علف های چیده شده را ندارند .

تقریباً یک سوم فضای محل های دفن زباله با مواد زائد آلی حاصل از حیاط ها و آشپزخانه های ما احاطه شده است . حالا فرض کنیم که بتوانیم از این منبع عظیم به عنوان مواد اولهی تهیه ماده ای استفاده کنیم که باعث پویایی و حاصلخیزی خاک شده و سهم عمده ای در سر سبزی محیط اطراف ما و از همه مهمتر ازدیاد محصولات کشاورزی شود . 

ملاحظه می نمائید که این مطلب یکی از مهمترین شاخه های صنعت در طی سالیان اخیر می باشد .

موضوع پروژه اینجانب در باره کمپوست یعنی ماده حاصله از فرآیند تبدیل زباله به ماده ای است که می تواند کمک شایانی به جامعه بشری در زمینه کشاورزی کند .

 

کمپوست چیست ؟ ( تعاریف و توضیحات اولیه درباره کمپوست )

کمپوست عبارت اس از بقایای گیاهی و حیوانی زباله های شهری یا لجن فاضلاب است که تحت شرایط پوسیدگی قرار گرفته باشند . بطوریکه مواد سمی آن از بین رفته مواد پودر شده و شکل اولیه خود را از دست داده باشند .

برای تهیه کمپوست می توان از بقایای چوب بری ها ، زباله شهری ، بقایای کشتارگاه ها و کارخانه های کنسرو ماهی ، لجن فاضلاب و اجساد گیاهان پست غیر آوندی استفاده کرد .

بطور کلی کمپوست از نظر مواد غذایی ضعیف هستند (‌به استثنای بقایای کشتارگاه ها و کارخانه های کنسرو ماهی که از نظر ازت قوی می باشند . )

کمپوست محصول یک فرآیند بیوتکنولوژیکی و به عبارت دیگر استحاله مواد آلی است که توسط تعداد کثیری میکرو ارگانیزم های هوازی گرما دوست در داخل توده ای زباله در مجاورت حرارت و رطوبت و اکسیژن انجام می گیرد و با ایجاد ۶۰ تا ۷۵ درجه سانتیگراد گرما و تشکیل آنتی بیوتیک ها در حین عمل پاستورایزاسیون انجام گرفته و عوامل بیماری زا و بذر علف های هرز از بین می رود .

کمپوست محصول نهایی و نمونه ای پیچیده از فرآیند تغذیه است که شامل صدها موجود زنده متفاوت مانند باکتری ها ، قارچ ها ، کرم ها و حشرات می باشد . آنچه که پس از مواد آلی تجزیه شده این موجودات باقی می مانند ، ماده ای عنف و خاکی است که برای رشد گیاهان بسیار مناسب است .

کمپوست (‌کود حاصل از زباله ) یکی از بهترین مالچ های ( کاه و برگی که برای حفظ گیاه دور آن می ریزند ) اصلاح کننده خاکی است که می توان از آن به جای کودهای تجاری استفاده نمود خصوصیت ویژه کمپوست ارزان بودن آن است .

کمپوست سازی تکرار نابودی مواد و نظام عادی طبیعت در سطح جنگل ها را نشان می دهد .

در هر چمنزار ، جنگل و باغی ، گیاهان می میرند ، به زمین افتاده می پوسند .

این گیاهان به تدریج بوسیله موجودات زنده موجود در خاک تجزیه می شوند و سرانجام به این بخشهای گیاه به صورت ذرات قهوه ای رنگ جنگل تبدیل می شوند که به این ماده غنی رد اصطلاح هوموس می گویند .

هوموس خاک را سبک و ترد می کنند . هدف ما در ایجاد کمپوست ، تولید هوموس می باشد .

کمپوست حاصل فعالیت بیولوژیکی جانداران ذره بینی است که توانایی شکستن مولکول های درشت مواد آلی را دارا می باشند . این فعالیت سبب تولید ترکیبات هوموسی شده که به راحتی توسط گیاه جذب می شود[۱] .

مواد موجود در کمپوست و توصیه های لازم جهت داشتن کمپوست جذب

تقریباً هر ماده ای برای ساخت توده کمپوست مناسب می باشند . توده کمپوست به نسبت مناسبی از مواد غنی کربنی یا ( مواد قهوه ای رنگ ) ، نیتروژنی یا ( مواد سبز رنگ ) احتیاج دارد .

در بین مواد قهوه ای رنگ برگهای خشک ، کاه و خورده های چرب وجود دارد . مواد نیتروژنی سبز رنگ و تازه هستند . مانند علف های کوتاه شده و ته مانده غذای آشپزخانه .

ترکیب نوع خاصی از مواد یا تغییر نسبت آن ها می تواند در سرعت تجزیه تغییراتی را ایجاد کند . دسترسی به بهترین ترکیب که از تجزیه بدست می آید ، امری بسیار مهم در این پروسه است .نسبت ایده آل این مواد ۲۵ بخش قهوه ای به یک بخش مواد سبز است .

درصد زیاد کربن باعث تجزیه آهسته مواد شده در صورتی که درصد زیاد نیتروژن ، پروتئین تولید می کند . برگ ها درصد زیادی از مواد باغی را تشکیل می دهند . این برگها سرشار از مواد معدنی می باشند که از ریشه در خت بدست آمده و منبع طبیعی کربن می باشند .

برگ درختان بلوط ، ماگنولیای جنوبی ، درخت های راش برای کمپوست سازی بسیار سفت و گوشتی هستند . در عمل کمپوست سازی باید از چوب درختانی مانند بسیار سفت و گوشتی هستند.

در عمل کمپوست سازی باید از چوب درختانی مانندگردوی سیاه ، برگ های اکالیپتوس و سوماک و کلاً گیاهانی که مقداری سم در خود ترشح می کنند ، پرهیز کرد . چون مدت زمان تهیه کمپوست را افزایش می دهند .

استفاده زیاد از برگ های سوزنی کاج کمپوست ما را اسیدی می کند که برای خاک های قلیایی مفید است . علفهای کوتاه شده سریع تجزیه می شوند و به اندازه فضولات دارای نیتروژن مفید است از آن جا که علف های کوتاه شده در یک جا جمع می شوند ، هوا به آن ها نرسیده و بو می گیرند.

این امر آنها را سرشار از مواد قهوه ای می نماید . اگر برای کمپوست مقدار قابل توجهی علف کوتاه شده دارید ، برای خشک کردن ، آنها را حداقل یک روز زیر نور آفتاب روز زمین پهن کنید بعد از اینکه این برگ ها به رنگ زرد یا کاهی تبدیل شدند ، دیگر اسیدی نخواهند بود .

زائدات آشپزخانه شامل پوست هندوانه ، پوست هویج و موز ، هسته سیب و هر نوع مواد قابل بازیافت دیگری می توان از آن در عمل کمپوست سازی استفاده کرد . در حالی که تکه های گوشت و دیگر فرآورده های آن محصولات روزمره و غذاهای چرب مانند سس سالاد و کره بادام زمینی و همچنین مواد غیر غذایی مانند مدفوع گربه و سگ ، مو ، زغال سنگ ، آهک برای تولید کمپوست اصلاً مناسب نیستند .

خاکسترهای چوب که از شومینه بدست می آیند می توانند به ترکیب کمپوست اضافه شوند .

خاکستر قلیایی است . پس نباید بیش از ۲ سطح با ابعاد ۳*۳*۳ به کمپوست خاکتسر اضافه نمود .

باید در استفاده از خاکستر زغال سنگ پرهیز کرد . چون زغال سنگ معمولاً دارای مقدار زیادی سولفور و آهن می باشد که می تواند به گیاهان آسیب برساند زغال چوب به خوبی تجزیه نمی شود و بهتر است از آن استفاده نشود .

آشغال باغی باید به کمپوست اضافه شود . آشغال های باغی شامل گیاهان ضعیف ، شاخه های باریک و گل های پژمرده می باشند .

اگر چه علف های هرز و بذرهای آن وقتی دمای داخلی کمپوست به ۱۳۰ درجه فارنهایت می رسد می میرند ولی بعضی از آنها نیز باقی خواهند ماند . برای مقابله با این مشکل علف های هرز را با سیستم ریشه ای مقاوم یا علف های هرزی که بذر خواهند داد باید کمپوست کرد .

کاه و یونجه فاسد شده منبع کربن فراوانی برای کمپوست بویژه در جایی که برگ کمی در کمپوست وجود دارد ایجاد می کنند . یونجه از کاه نیتروژن بیشتری دارد . کاه و یونجه ممکن است دارای بذرهای علف های هرز باشند . بنابراین دمای داخلی کمپوست باید زیاد باشد . به علاوه لوله های باریک گاه باعث ورود هوا به داخل کمپوست می شود .

فضولات یکی از بهترین موادی است که می توان آن را به کمپوست اضافه کرد . فضولات دارای مقدار زیاد نیتروژن و موجودات ریز مفید می باشند . برای کمپوست می توان از فضولات خفاش ، گوسفند ، اردک ، خوک ، گاو ، کبوتر ، و تمامی حیوانات علف خوار استفاده کرد .

بهتر است از فضولات حیوانات گوشتخوار در کمپوست استفاده نشود چون دارای مواد بیماری زای خطرناک هستند . اکثر فضولات وقتی که تازه هستند ، ( گرمند ) یعنی آنقدر غنی از مواد غذایی هستند که می توانند ریشه نازک گیاهان را بسوزانند و یا دمای کمپوست را بالا برده و کرم های خاکی و باکتری های مفید را نابود کنند .

جلبک ها و خزه ها منابع خوبی برای کمپوست سازی هستند . قبل از استفاده این ها در کمپوست باید نمک آنها با آب شستشو شود . موادی که می توان به کمپوست اضافه کرد بسیار زیادند .

از جمله این مواد می توان به چوب ذرت ، زائدهای پنبه ای ، آشغال های رستوانها یا بازارهای کشاورزی ، زائده های درخت انگور ، خاک اره ، شن سبز ، سم ها و شاخه های خوراکی ، رازک ، پوسته بادام زمینی ، کاغذ و مقوا ، خاک سنگ ، دانه های پنبه خوراکی ، استخوان خوراکی ، زائدات مرکبات ، قهوه ، یونجه و حلزون زمینی [۲]اشاره کرد .

 

جدول مربوط به عناصر موجود در کمپوست با درصدهای مناسب :

PPM

درصد

۲۵۰۰-۶۰

منگنز

۲۵۰-۲

مس

۷۵۰-۲۵

روی

 

درصد

عنصر

۵/۳- ۵/۳

نیتروژن

۱۵-۱/۰

فسفر

۵/۵-۲۵/۰

پتاسیم

۲۵/۱-۴۵/۰

کلسیم

۵/۰-۲۵/۰

منیزیم

۷۵/۰-۲/۰

گوگرد

۵/۳-۱۵/۰

سیلیسیم

۲۵/۱-۱۵/۰

سدیم

۷۵/۰-۵/۰

کلر

۵/۰-۰۴/۰

آلومینیم

۰۵/۰-۰۴/۰

آهن

 البته لازم به ذکر است که این امر غیر ممکن است که تمام عناصر در جدول فوق در یک کود کمپوست جای گیرد و معمولاً تعداد خیلی کمتری از این عنصر در یک مقدار کود کمپوست قرار دارند ولی بطور کلی برای یک کمپوست آلی باید مقادیری نزدیک به جدول ذیل داشته باشیم :

 

۷-۶/۵

PH

Mmhos/Cm

۵/۳-۲

نمک محلول

PPM

۴۰ <

آمونیوم

PPM

۹-۶

فسفر

PPM

۲۰۰-۱۵۰

پتاسیم

PPM

۳۵۰-۱۸۰

کلسیم

PPM

۱۵۰ <

سدیم کلرید

در جدول ذیل مقادیر به ترتیب پایین ، متوسط و بالای پارامتر ها را مشاهده می کنید .

واحد

بالا

متوسط

پایین

پارامتر

۸ >

۵/۷- ۶

۵

PH

Mmhos/Cm

۱۰ >

۶/۳

۲-۱

نمک محلول

PPM

۲۰۰-۱۰۰

۱۰۰ <

نیترات

PPM

۴۰ >

۱۰ <

آمونیوم

PPM

۴۰ >

۳۰-۱۰

۱۰ <

فسفر

PPM

۴۰۰ >

۳۰۰-۲۰۰

۱۰۰ <

پتاسیم

PPM

۴۰۰ >

۳۰۰-۲۰۰

۱۰۰ <

کلسیم

PPM

۱۵۰ >

۱۴۰-۸۰

۷۵ <

سدیم کلرید

 

رده بندی کمپوست از لحاظ سمیت

نوع کمپوست

وزن خشک گیاه

نسبت به شاهد

رده بندی از لحاظ سمیت

درصد جوانی زنی

عالی

۹۰ >

بدون سمیت

۸۵ >

خوب

۹۰-۸۰

سمیت متوسط

۸۵-۷۰

متوسط

۸۰-۶۵

سمی

۷۰-۵۰

ضعیف

۶۵-۴۰

خیلی سمی

۷۰-۳۰

خیلی ضعیف[۳]

۴۰ <

کاملاً سمی

۳۰ <

 

 

فواید و اثرات استفاده از کمپوست

کود آلی کمپوست در خاک های سنگین دانه بندی و تخلل خاک را بهتر می سازد و نفود پذیری و تهویه خاک را بهبود می بخشند . در خاک های سبک مانند اسنفج به نگهداری آب و مواد غذایی کمک نموده و از شتستشوی آن جلوگیری می کند .

اجزای ریز و درشت و مواد معدنی را در بر گرفته و به تشکیل خاک دانه کمک می کند . حالت چسبندگی خاک را کاهش داده و از مقاومت خاک در مقابل ماشین آلات کشاورزی می کاهد و عملیات زراعی با خاک با انرژی کمتری انجام می گیرد .

کمپوست می تواند ۲ تا ۶ برابر خود آب نگهداری نموده و از هدر رفتن آن جلوگیری کند . به خاک رنگ تیره داده و به جذب حرارت و گرم نگه داشتن خاک کمک می کند . کمپوست دارای عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف مورد نیاز گیاهان می باشد که این مواد را به تدریج آزاد و در اختیار گیاهان قرار می دهد . ذرات هوموس ترکیابت ازت کربن اسید فولیک حاصل از کمپوست دارای خاصیت جذب کنندگی شدید می باشد که عناصر غذایی را به خود جلب نموده و به آسانی در اختیار گیاهان قرار میدهد .

کمپوست عموماً فعالیت های بیولوژیکی خاک را تشدید نموده و به حاصلخیزی خاک کمک می کند . کمپوست دارای خاصیت اسیدی است و در جذب بعضی از مواد غذایی غیر محلول نقش اساسی داشته و از فرسایش خاک جلوگیری می کند .

کمپوست علاوه بر کمیت در ارتقای کیفیت محصول هم نقش اساسی دارد . استفاده از کمپوست موجب افزایش مقاومت گیاهان در مقابل امراض می گردد .

هوموس و مواد آلی خاک را افزایش داده و بعضی از ویتامین ها ، هورمون ها و آنزیمهای مورد نیاز را تامین می کند که این مواد نمی توانند بوسیله کودهای شیمیایی تامین گردند .

در جلوگیری از تغییر اسیدیته خاک همانند یک بافر عمل می کنند . وقتی که در هنگام کمپوست شدن درجه حرارت به ۶۰ درجه یا بیشتر می رسد ، عوامل پاتوژن و بیماری زا ، تخم انگلها ، و بذر علفهای هرز را نابود می کند . وزن مخصوص ظاهری خاک را به شدت کاهش داده و بنابراین برای خاک های سنگین و رسی بسیار مناسب و مفید است [۴].

 

ورمی کمپوست

ورمی کمپوست حاصل فعالیت بیولوژیک نوعی کرم خاکی با نام علمی Ei senia folida می باشد که این جانور با تنفید مواد آلی موجود در طبیعت آن را به کود آلی مغزی تبدیل نموده به گونه ای که امروز با این کود به عنوان یکی از غنی ترین کود های آلی بیولوژیک شناخته شده در دنیا کاربرد دارد .

ورمی کمپوست در خواص فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی خاک تاثیر بسزایی دارد .

این کود علاوه بر وزن مخصوص کم فاقد هر گونه بو ، میکروارگانیزم های پاتوژن ، باکتریهای غیر هوازی ، قارچ ها و علف های هرز می باشد .

ورمی کمپوست علاوه بر قابلیت جذب آب با حجم بالا ، شرایط مناسب جهت دانه بندی و قدرت نگهداری مواد غذایی مورد نیاز گیاهان را فراهم می آورد و حاوی عناصر غذایی غنی بویژه ازت بوده که به تدریج آنها را در اختیار گیاه قرار می دهد ( این نکته از لحاظ حاصلخیزی بسیار پر اهمیت است ) این کود در مقایسه با سایر کودهای آبی دارای میزان عناصر اصلی غذایی بالاتری است . ورمی کمپوست علاوه بر عناصر ماکرو مانند ازت ، فسفر و پتاسیم که در فعالیت های گیاه نقش اساسی دارند ، حاوی عناصر میکرو مانند آهن ، مس ، روی ، منگنز نیز می باشد .

معمولاً نسبت کربن به ازت (c/n) ورمی کمپوست ۲۰-۱۵ بوده و طول دانه های خشک آن بین ۵-۱ میلیمتر متغییر است . هوموس آن نیز ۲۰% وزن خشک می باشد[۵] .

کیفیت ورمی کمپوست به نوع مواد زاینده آلی ( محیط کشت ) تغذیه شده توسط کرم ها بستگی دارد . برای مثالر کرم ها می توانند موادی مثل خاک اره را که حاوی سلولز زیاد است هضم نموده و یک ماده اصلاح کننده خاک با کیفیت پایین تولید نمایند و برعکس کرم ها کرم ها قادرند با تغذیه موادی غنی از ازت ( مانند کود گاوی ) ورمی کمپوست با کیفیت عالی تولید نمایند . کرم های زباله خوار با تغذیه زایدات آلی ، آن ها را تجزیه و دگرگون  می نمایند . هضم این کرمها به تغییر سریع مواد آلی منتهی شده و کمپوست تثبیت می شود . نتیجه این عمل دستیابی به ورمی کمپوست با کیفیت بالاست که با بالاترین کیفیت های جهانی برابری می کند . عناصر موجود در ورمی کمپوست :ازت ، فسفر ، پتاسیم ، کلسیم ، آهن ، روی ، مس ، منگنز هستند  این در حالی است که هر یک از انواع کودهای شیمیایی موجود تنها حاوی یک یا چند عنصر خاص می باشند .

از دیگر مزایای استفاده از ورمی کمپوست :

  • نرم نمودن ذرات مس ، اتصال به ذرات شن
  • نرمال نمودن PH خاک
  • حاوی درصد بالای هیومیک و اسید فلوییک که تا ۵ سال باقی می ماند
  • ورمی کمپوست دارای خواص کلوئیدی بوده و باعث تهویه و نفوذ آب و توسعه ریشه می شود.
 

طرز تهیه کمپوست در خانه

کمپوست سازی خانگی را می توان به دو صورت انجام داد :

۱-     به صورت غیر فعال ( مواد را به حال خود رها کرده تا تجزیه شوند . )

۲-     به صورت فعال

هر گاه شما در کار فرآیند دخالت کنید کمپوست فعال دارید . کمپوست سازی غیر فعال حداقل زمان و انرژی شما را طلب می کند . این کار از طریق جمع آوری مواد آلی در یک توده دلخواه انجام می گیرد .

ممکن است زمان آن طولانی باشد ( یک یا دو سال ) ولی مواد آلی در هر نمونه ای به کمپوست تبدیل خواهد شد . استفاده از یک حصار سه طرف از جنس سیم یا آجر بهتر از توده بهم ریخته ای در حیاط شماست و باعث ایجاد یک توده منظم و زیبا می شود به آن علف های کوتاه شده ، برگ و زائدات آشپزخانه را اضافه کنید ( همیشه این مواد را با ۸ اینچ مواد دیگر ترکیب کنید ) توده کمپوست به مروز زمان در اثر تجزیه  تحلیل می رود .

برای دیدن کمپوست تولید شده در ته مخزن یک تا دو سال صبر کنید . وقتی آماده شد ، با بیل آنها را در فرغون ریخته و در باغچه خود بریزید .

مواد سبز و قهوه ای رنگ را برای داشتن یک ذخیره کمپوست تولید شده بیفزائید . بعد از سال اول بیشتر توده های ساده چند متر معکبی کمپوست تولید می کنند .

کمپوست سازی فعال ، حضور فعال شما را می طلبد که شامل زیر و رو کردن گهگاه توده تا صرف کامل انرژی و زمان شما می شود .

اگر از تمام تکنیک های کمپوست سازی استفاده کنید ، پس از ۳ تا ۴ هفته به کمپوست دست پیدا می کنید . سرعت کمپوست سازی شما بستگی به چگونگی جمع آوری مواد ، خرد کردن آنها و ترکیب آنها یکدیگر دارد . دسترسی به کربن و نیتروژن متعادل در صورتی که توده کمپوست را سریعاً تهیه کنید آسان تر خواهد بود . لایه بندی مواد کار سختی است ولی مخلوط کردن مواد با یکدیگر هم به همان شکل عمل می نماید .

برای تولید کمپوست فعال روش کلی زیر انجام پذیر است :

موادی را که می خواهید کمپوست نمایید بصورت لایه ای به ضخامت ۷ تا ۱۰ سانتیمتر روی سطح زمین یا حفره ای که روی زمین تهیه نموده اید ، قرار دهید و به ازای هر سطل از مواد کمپوست شونده حدود ۱۰۰ گرم فسفات دی آمونیوم یا سوپر فسفات بر روی مواد اضافه کنید .

( در صورتی که از سوپر فسفات استفاده می کنید بهتر است حدود ۴۰ گرم اوره به ازای هر ۱۰۰ گرم سوپر فسفات اضافه می شود ) پس از پاشیدن کود شیمیایی اقدام به آب پاشی این لایه نموده و سپس لایه های جدید را به همین شکل اضافه کنید .

می توان لایه هایی از کود حیوانی و یا خاک را بطور متناوب با لایه های مواد کمپوست شونده قرار داد . در صورتی که از لایه های کود حیوانی استفاده می شود . به اضافه کردن کود ازت در زمان انباشتن مواد کمپوست شونده نیازی نیست .

اما به فسفات و همچنین سولفات کلسیم ممکن است نیاز باشد . ترکیب کودشیمیایی که برای تحریک و تکمیل پوسیدگی و تعادل عناصر به کمپوست اضافه می شود به نسبت کربن به ازت و ترکیب شیمیایی مواد کمپوست شونده بستگی دارد .

پاشیدن چند کیلوگرم اوره به ازای هر تن مواد کمپوست شونده روی توده کمپوست قبل از هر بار آبپاشی مفید است در مورد بقایای چوب بری ها لازم است کلیه عناصر غذایی به کمپوست اضافه شود  . مواد کمپوست شونده را می بایستی همیشه مرطوب نگه داشت و هر ۲ تا ۴ هفته آن را مخلوط و زیر و رو نموده تا به خوبی تهویه و یکنواخت گردد .

زیر رو کردن زیاد توده موجب می شود که حرارت کمپوست بالا نرفته و آفات و عوامل بیماری زای موجود در مواد از بین نرود .

تجزیه غالباً در دمای داخلی بین ۱۰۴ تا ۱۳۱ درجه فارنهایت اتفاق می افتد . 

ترمومترهای کمپوست را می توان در مغازه های لوازم کشاورزی پیدا کرد . جابجایی توده وقتی توده در بین این دماها باشد تولید نمی شود . ولی هنگامی که دما بین ۱۰۴ یا بالای ۱۳۱ درجه فارنهایت باشد باید توده را زیر و رو کرد . این کار باعث می شود تا توده کمپوست در اوج خود عمل کند .

بسیاری از میکروب های بیماری زا پس از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه قرار گیری در معرض دمای ۱۳۱ درجه فارنهایت کشته می شوند .

هر چند که برخی از آفت های گیاهی تنها وقتی می میرند که در معرض دمای ۱۴۰ تا ۱۵۰ درجه فارنهایت قرار بگیرند . اگر مشکل شما آفت های گیاهی هستند بگذارید در مرحله اول گرم کردن دمای توده به ۱۵۰ درجه برسد و بعد دما به دمای اصلی برگردد .

کمپوست زمانی آماده مصرف می شود  که مواد کمپوست شونده پوسیده و پودر شده باشند .

مدت لازم برای کمپوست شدن با مواد مصرفی و شرایط فوق فرق می کند .

زباله های شهری پس از مدتی حدود ۶ هفته کمپوست می شوند .

کمپوست شده کامل خاک اره گاهی چندین ماه طول می کشد معمولاً خاک اره را حدود ۶ هفته در شرایط مناسب می پوشانند تا ترکیبات سمی محلول آن پوسیده شوند و سپس مصرف می کنند .

 

تهیه کمپوست در کارخانه ها

فرآیند تولید کود در کارخانه به روشی طراحی شده است که طی آن علمیات تخمیر در یک سالن سر پوشیده انجام گرفته که با کنترل دما و رطوبت و هم زن و هوا دهی به موقع توده زباله ، علاوه بر کاهش زمان تخمیر زباله از تولید و انتشار بوهای نامطبوع جلوگیری به عمل می آید .

تولید کود آلی به طور کلی در ۳ بخش صورت می گیرد :

۱- سالن پذیرش         ۲- سالن تخمیر          ۳- آماده سازی نهایی

زباله های حمل شده از سطح شهر در داخل این سالن تخلیه شده و سپس لودر مواد داخل سالن را توزیع نموده و در محدوده ای به مساحت تقریبی ۱۰۰۰ متر مربع انبار می کند .

در زمان شروع به کار کار خانه مواد توسط ماشین آلات به داخل هاپر ریخته می شود و از آنجا توسط یک واحد نوار نقاله زنجیری به خطوط دیگر هدایت می گردند .

مواد در مسیر انتقال از روی نوارهای نقاله وارد سرند دوار اولیه و بعد از آن سرند ثانویه می شود . این دستگاه ها وظیفه جداسازی قطعات درشت را دارند و دارای طول حدوداً ۹ متر و قطر دهانه ۵/۲ متر و چشمه هایی به قطر ۵ و ۱۰ سانتیمتر می باشند .

مواد در مسیر خط پس از عبور از سرندها به دو قسمت زیر گذر سرند و سرریز تقسیم می شوند . موادی که دارای ابعاد بزرگتری هستند با شیب ملایمی که سرندهای دوار دارند به خروجی ها هدایت شده و پس از عبور از یک مرحله جداسازی دستی که توسط نیروی انسانی در دو سوی خط انجام می شود ، ضایعات تخلیه نایلکس به بیرون سالن هدایت و جهت دفن در محل دفن زباله شهری بارگیری می گردند .

در سالن تخمیر عملیات توده گذاری ، همزنی و هوا دهی به طور پیوسته انجام می گیرد .

مواد ابتدا از طریق یک دستگاه نوار نقاله وارد کریدوری که در وسط سالن تعبیه شده می گردد و سپس از طریق دستگاهی به نام تریپر که در طول کریدور قادر است روی ریلهای خاص خود حرکت کند به روی یک پل فلزی و نقاله های زنجیری هدایت مواد در کف سالن ریخته می شود .

در این سالن در مجموع ۲۴ محدوده مجزا (‌پایل ) با ظرفیت هر یک ۳۵۰ تن وجود دارد .

لازم است که یک سیستم تهویه بسیار قوی حاوی حداقل ۱۲ فن فشار قوی در سالن تعبیه شود در سالن تخمیر کارخانه کمپوست به منظور انبار کردن لایه ای مواد و همزنی معمولاً از مجموعه ای به نام استاکر که شامل یک واحد پل فلزی با دهانه حدوداً ۲۶ متر و یک واحد همزن مارپیچی استفاده می شود .

هوادهی و همزنی مواد که فرمان های به هنگام آن از طریق اتاق کنترل و کامپیوتر صنعتی صادر می شود در سیکل تقریبی ۲۲ روز ادامه یافته و نهایتاً پس از طی این دوره توسط لودر و کمپرسی به محوطه انبار هدایت شده که این مواد به مدت ۶۰ روز نیز در محوطه باز نگه داری می گردند .

پروسه تخمیر در یک محیط سرپوشیده که دما ، رطوبت و میزان هوای ورودی آن قابل کنترل است انجام می پذیرد . بنابراین ضمن آن که از تخصیص زمان اضافی برای نگه داری مواد در طول دوره از خروج مواد مغزی گیاه در شیرابه استمالی جلوگیری شده و محصول تولیدی از کیفیت مطلوبی برخوردار می شود .

رد طی دوره ۲۲ روزه  ماندگاری مواد در این سالن ، مواد آلی توسط میکرو ارگانیزم های موجود در زباله و حضور هوایی که توسط فن هایی از کف سالن به داخل توده زباله دمیده می شود تجزیه می گردد .

حاصل این فرآیند تجزیه دی اکسید کربن ، بخار آب و یک ته مانده جامد و مقدار قابل توجهی انرژی است .

این مواد بدست آمده طی مراحل دیگری آماده سازی نهایی کمپوست ایده آل تبدیل شده پس از بسته بندی به جهت فروش عرضه می گردند . ]

Iransoil.com

 

[ www.howtocompost.com  ترجمه

[] www.howtocomost.com

۲ www.royan.com مقالات کشاورزی

[] www.agriscience.blogfa.com

۲٫www.alonefarmer.blogfa.com

[] www.sbdoe.com

 www.beh-saman.com

چگونگی درست کردن آفت کش های ارگانیک

چگونگی درست کردن آفت کش های ارگانیک

نوشته شده توسط Bazram
شته ها، کنه ها، عنکبوت ها و دیگر آفات می توانند آسیب جدی به گل ها، میوه ها و سبزیجات وارد کنند. این موجودات به گیاهان حمله می کنند و باعث تخریب و ایجاد بیماری در آن ها می شوند. بسیاری از آفت کش های شیمیایی وجود دارند که ثابت شده است باعث تخریب محیط زیست می شوند و همچنین باعث می شود میوه ها و سبزیجات نیز برای مصرف نا امن شوند. با این حال بسیاری از آفت کش های خانگی ارگانیک برای مبارزه با حشرات و آفات وجود دارد که می توان آن ها را به سادگی در خانه درست کرد. در این متن چگونگی درست کردن آفت کش های ارگانیک خانگی گفته شده است.
روش اول: استفاده از سبزیجات برای درست کردن آفت کش
۱ – ½ فنجان فلفل تند را با ½ فنجان حبه سیر یا پیاز مخلوط کنید. همچنین می توان هم از پیاز و هم از سیر استفاده کرد. همه سبزیجات باید قبل از استفاده خرد شوند.

استفاده از سبزیجات برای درست کردن آفت کش

۲ – سبزیجات خرد شده را در مخلوط کن برقی بریزید تا به حالت یک رب غلیظ برسند.

استفاده از سبزیجات برای درست کردن آفت کش

۳ – دو فنجان آب گرم (۵۰۰ میلی لیتر) به ترکیب اضافه کنید و به طور کامل آن ها را با هم مخلوط کنید.

استفاده از سبزیجات برای درست کردن آفت کش

۴ – ترکیب را در یک ظرف شیشه ای یا پلاستیکی بریزید و آن را به مدت ۲۴ ساعت در یک مکان آفتابی یا یک مکان گرم قرار دهید. بهتر است که در مکان آفتابی نگه داشته شود.

استفاده از سبزیجات برای درست کردن آفت کش

۵ – مخلوط را از یک صافی عبور دهید و آب به دست آمده را به یک ظرف دیگر منتقل کنید. این آب آفت کش شما می باشد.

استفاده از سبزیجات برای درست کردن آفت کش

۶ – آفت کش خود را به درون یک آب پاش بریزید. قبل از این که آفت کش را به درون آب پاش بریزید، آب باش را با آب و صابون بشویید تا آلودگی نداشته باشد.

استفاده از سبزیجات برای درست کردن آفت کش

۷ – از این آفت کش می توان برای درمان گیاهان آلوده هر ۴ یا ۵ روز یکبار استفاده کرد. پس از ۳ یا ۴ بار استفاده، آفات از بین می روند.

استفاده از سبزیجات برای درست کردن آفت کش

روش دوم : استفاده از روغن برای درست کردن آفت کش
۱ – از یک صابون ظرف شویی مایع ملایم استفاده کنید. از صابون های معطر آنتی باکتریال (ضد باکتری) و دیگر صابون های تخصصی استفاده نکنید زیرا ممکن است به گیاهان شما آسیب برسانند.

۲ – یک قاشق غذاخوری مایع ظرفشویی را با یک فنجان روغن پخت و پز در یک کاسه مخلوط کنید. از روغن کانولا یا روغن های گیاهی استفاده کنید.

استفاده از روغن برای درست کردن آفت کش

۳ – ۱۲ میلی لیتر (۲/۵ قاشق چایی خوری) از این ترکیب را به یک فنجان آب اضافه کنید و آن را به خوبی مخلوط کنید.

استفاده از روغن برای درست کردن آفت کش

۴ – ترکیب جدید و باقی مانده ترکیب قبلی را به درون یک آب پاش بریزید و با هم مخلوط کنید.

استفاده از روغن برای درست کردن آفت کش

۵ – آفت کش را روی بخش کوچکی از گیاه امتحان کنید. با این کار مطمئن می شوید که آسیب بیشتری به گیاه وارد نمی شود. اگر قسمتی از گیاه که آفت کش را روی آن امتحان کرده اید پژمرده شد و یا تغییر رنگ داد از صابون های معمولی دیگر برای درست کردن این آفت کش استفاده کنید.

استفاده از روغن برای درست کردن آفت کش

۶ – در صورتی که گیاه به این آفت کش حساسیت نداشت آن را به کل گیاه خصوصا زیر برگ ها اسپری کنید . بر نقاطی که حشره تخم گذاری کرده است تمرکز کنید زیرا این آفت کش تخم حشرات و حشرات نابالغ را خیلی سریع از بین می برد.

استفاده از روغن برای درست کردن آفت کش

روش سوم : استفاده از صابون ظرف شویی مایع برای درست کردن آفت کش
۱ – یک صابون ظرف شویی مایع ملایم انتخاب کنید. با استفاده از صابون های خفیف تر احتمال ایجاد اثرات مضر روی گیاه کمتر می شود. از صابون های تخصصی، ضد باکتری و صابون های معطر نباید استفاده شود.

۲ – ۱۰ تا ۱۵ میلی لیتر صابون را به ۴ لیتر آب اضافه کنید و آن ها را به خوبی با هم مخلوط کنید.

استفاده از صابون ظرف شویی مایع برای درست کردن آفت کش

۳ – ترکیب را درون یک آب پاش بریزید. ممکن است همه مخلوط آب و صابون در یک آب پاش جای نگیرد بنابراین باید از یک آب پاش بزرگ استفاده کنید و تا جایی که ممکن است مخلوط را درون آن بریزید.

استفاده از صابون ظرف شویی مایع برای درست کردن آفت کش

۴ – آفت کش را روی قسمت کوچکی از گیاه که آلوده شده است تست کنید و به مدت یک روز آن را تحت نظر داشته باشید، اگر پژمرده نشد یا تغییر رنگ نداد بی خطر است.

استفاده از صابون ظرف شویی مایع برای درست کردن آفت کش

۵ – آفت کش را روی کل گیاه اسپری کنید و بر مناطقی که به نظر می رسد آلودگی زیاد تر است بیشتر تمرکز کنید. این آفت کش حشرات را فلج می کند و آن ها دیگر قادر به غذا خوردن نخواهند بود و در نتیجه از بین می روند.

استفاده از صابون ظرف شویی مایع برای درست کردن آفت کش

۶ – هر دو یا سه روز یک بار آفت کش را روی گیاه اسپری کنید و این کار را به مدت ۲ هفته انجام دهید. به دلیل این که این آفت کش رقیق است ادامه برنامه تنها راهی است که اطمینان حاصل می شود آلودگی از بین رفته است.

روش چهارم: استفاده از تنباکو برای درست کردن آفت کش
۱ – یک فنجان تنباکو را با ۴ لیتر آب مخلوط کنید. تنباکو برای از بین بردن شته ها، کرم ها و هزارپا مفید است ولی برای گیاهانی مثل فلفل، گوجه، بادمجان یا دیگر اعضای این خانواده مضر است.

استفاده از تنباکو برای درست کردن آفت کش

۲ – ترکیب را به مدت ۲۴ ساعت در یک مکان آفتابی یا در یک مکان گرم قرار دهید.

استفاده از تنباکو برای درست کردن آفت کش

۳ – رنگ ترکیب را چک کنید. در حالت مطلوب، آفت کش به رنگ چای کمرنگ باید باشد. اگر بیش از حد تیره شد آن را با آب رقیق کنید و اگر خیلی کمرنگ به نظر می رسید آن را چند ساعت اضافه تر در آفتاب قرار دهید.

۴ – سه قاشق غذاخوری صابون ظرفشویی مایع را به این ترکیب اضافه کنید و کاملا آن را مخلوط کنید.

استفاده از تنباکو برای درست کردن آفت کش

۵ – ترکیب را یه یک آب پاش منتقل کنید. ترکیب داخل آب پاش را یک بار دیگر تکان دهید تا بهتر مخلوط شوند.

استفاده از تنباکو برای درست کردن آفت کش

۶ – آفت کش را روی قسمت های آلوده گیاه اسپری کنید و همچنین می توانید آن را روی قسمت هایی از گیاه که در وضعیت خوبی هستند نیز اسپری کنید.

استفاده از تنباکو برای درست کردن آفت کش

روش پنج: استفاده از پرتقال برای درست کردن آفت کش
۱ – پوست یک پرتقال را جدا کنید. اگر پرتقال تازه در دسترس ندارید می توانید از ۱/۵ قاشق چایی خوری تفاله مرکبات خشک شده استفاده کنید یا می توانید از ۱۵ میلی لیتر آب تغلیظ شده پرتقال استفاده کنید. مرکبات در از بین بردن آفاتی مثل حلزون ها، شته ها، قارچ ها خیلی قوی هستند. همچنین این آفت کش در برابر مورچه ها و سوسک ها نیز کار می کند.

استفاده از پرتقال برای درست کردن آفت کش

۲ – پوست پرتقال را در یک ظرف شیشه ای بریزید و ۲ فنجان آب جوش به آن اضافه کنید. محلول به مدت ۲۴ ساعت در یک جای گرم قرار دهید.

استفاده از پرتقال برای درست کردن آفت کش

۳ – محلول را از یک صافی عبور دهید و پوست ها را جدا کنید و دور بریزید و آب را در یک ظرف بریزید.

استفاده از پرتقال برای درست کردن آفت کش

۴ – چند قطره صابون کاستیل به آب به دست آمده اضافه کنید. نعنای موجود در صابون کاستیل بسیار موثر است. ترکیب را کاملا مخلوط کنید.

استفاده از پرتقال برای درست کردن آفت کش

۵ – ترکیب را به درون یک آب پاش منتقل کنید و آن را مستقیما روی قسمت های آلوده گیاه اسپری کنید.

استفاده از پرتقال برای درست کردن آفت کش

روش شش: استفاده از گل داوودی برای درست کردن آفت کش
۱ – ½ فنجان (۱۱۳ گرم) گل داوودی خشک شده را با یک لیتر (۴ فنجان) آب مخلوط کنید. گل های داوودی دارای یک بخش به نام pyrethrum هستند که این ترکیب می تواند بسیاری از حشراتی که گیاهان را آلوده می کنند را فلج کند.

استفاده از گل داوودی برای درست کردن آفت کش

۲ – اجازه دهید مخلوط گل و آب به مدت ۲۰ دقیقه بجوشد. جوشاندن مخلوط باعث رها سازی pyrethrum به درون آب می شود.

استفاده از گل داوودی برای درست کردن آفت کش

۳ – پس از جوشیدن، مخلوط گل و آب را از یک صافی عبور دهید و گل ها را جدا کنید و دور بریزید و آب را به یک ظرف منتقل کنید.

استفاده از گل داوودی برای درست کردن آفت کش

۴ – آب به دست آمده را به درون یک آب پاش بریزید و آن را روی گیاه اسپری کنید. روی قسمت هایی از گیاه که بیشتر آسیب دیده تمرکز کنید. آفت کش را به کل گیاه شامل زیر برگ ها اسپری کنید. این ترکیب را می توانید به مدت دو ماه نگه داری کنید، بعد از گذشت این مدت دیگر موثر نیست.

استفاده از گل داوودی برای درست کردن آفت کش

روش هفت: استفاده از روغن چریش برای درست کردن آفت کش
۱ – ۱۵ میلی لیتر روغن چریش را با ½ قاشق چایی خوری صابون ظرفشویی مایع ملایم مخلوط کنید. بسیاری معتقدند روغن چریش که از برگ های تلخ یک درخت به دست می آید، یکی از موثرترین آفت کش های موجود است.

استفاده از چریش برای درست کردن آفت کش

۲ – مخلوط روغن و صابون را به ۲ لیتر آب گرم اضافه کنید. ترکیب را کاملا و به آرامی هم بزنید.

استفاده از روغن چریش برای درست کردن آفت کش

۳ – آفت کش را به یک آب پاش منتقل کنید و آن را به کل گیاه خصوصا قسمت های آلوده و آسیب دیده اسپری کنید و بیشتر روی این نقاط تمرکز کنید.

استفاده از چریش برای درست کردن آفت کش

هشدار
بعضی از آفت کش ها مثل تنباکو و آفت کش های مبتنی بر صابون ممکن است به گیاه آسیب برسانند، بنابراین بهتر است قبل از استفاده کلی روی گیاه، روی قسمت کوچکی از گیاه امتحان شود و در صورت عدم بروز حساسیت، از آفت کش روی تمام گیاه استفاده شود.

برچسب ها: , آفت کش های ارگانیک, آموزش درست کردن آفت کش های ارگانیک, انواع آفت کش های ارگانیک, درست کردن آفت کش با روغن, درست کردن آفت کش با سبزیجات, درست کردن آفت کش با صابون, درست کردن آفت کش با پرتقال, درست کردن آفت کش در خانه, درست کردن آفت کش های آلی, درست کردن آفت کش های ارگانیک, درست کردن آفت کش های گیاهی, درست کردن انواع آفت کش های ارگانیک, درست کردن انواع آفت کش های خانگی, روش درست کردن آفت کش های ارگانیک, نحوه درست کردن آفت کش های ارگانیک, چگونگی درست کردن آفت کش های آلی, چگونگی درست کردن آفت کش های ارگانیک خانگی, چگونگی درست کردن آفت کش های خانگی

منبع اصلی: http://www.bazram.com/article/how-to-make-organic-pesticide.html

روشهای متداول فرآوری پتاس

 

  امروزه فرآوری در محل معدن انجام می شود و معمول ترین روش، فلوتاسیون است. ماده معدنی پس از خردایش توسط آسیاب به دانه هایی با قطر کوچکتر از یک سانتیمتر تبدیل می شود این دانه ها همراه با محلول اشباع که قدرت انحلال ندارد از سرند های ۱۰ مش عبور می کند. آنچه روی سرند باقی بماند به چرخه واسطه سنگین منتقل می شود و آنچه از سرند عبور کند آماده فلوتاسیون است.

واسطه سنگین:
در این روش چگالی محلول اشباع در حد واسط وزن مخصوص پتاس و نمک انتخاب می شود بنابراین پتاس شناور شده اما ناخالصی ها به پایین سقوط می کند. دانه های شناور پتاس پس از شستشو و خشک شدن آماده بارگیری است و دانه هایی که به علت درشتی شناور نشده اند پس از خردایش دوباره سرند شده و به ابتدای مسیر فلوتاسیون بازگردانده می شود.

فلوتاسیون:
در مرحله اول مواد غیر قابل حل و شورابه از ذرات ریز ماده معدنی طی فرآیندی به نام آهک زدایی (desliming)جدا می شود. در مرحله دوم، ماده معدنی که سطح ذرات آن با مواد شیمیایی آغشته شده است به همراه شورآبه به داخل سلول های فلوتاسیون پمپ شده و هوا نیز به مخلوط دمیده می شود. ذرات فعال شده پتاس به حباب های هوا می چسبند و به سطح می آیند اما ذرات نمک و ناخالصی ها به کف ظرف سقوط می کنند. پتاس پس از کف زدایی، جدا کردن شورابه همراه و خشک شدن یک محصول استاندارد است.

تبلور:
ذرات دانه ریز ماده معدنی که از طریق فلوتاسیون قابل فرآوری نیست توسط شورابه های داغ حل شده و پـس از سه مرحله تبلور مجـدد کریستـال های درشت و خـالص پتاس بدست می آیـد. در معادنـی که به روش انـحلال استـخراج می شـوند، تبلور مهمترین روش فـرآوری است. در این روش درجـه خـلوص کلرید پتـاسیم را می توان به ۹/۹۹ درصد رسانید که در این صورت به آن جوهر پتاس می گویند و در صنایع شیمیایی مصرف می شود. کانه پتاس با انحلال حرارتی یا فرآوری کننده‌های تبلوری یا شناورسازی پرعیار می شود که می‌تواند با جدایش مواد سنگین همراه باشد. روش جدایش مواد سنگین بر‌ پایه اختلاف کم چگالی سیلویت و لانگبینیت یا هالیت و سیلویت است.
در روش جدایش الکترواستاتیک که می‌تواند جایگزین روش فوق شود، سیلویت گرم شده تا خشک شود و با شارژ الکترواستاتیک آن KCl که بار منفی گرفته است از NaCl با بار مثبت جدا می‌شود.

تراکم:
پتاس بدست آمده از طریق فلوتاسیون و آبگیری با استفاده از فشار زیاد متراکم شده و تکه های بدست آمده پس از خردایش توسط سرند دانه بندی می شود.

نگهداری و حمل:
برخی از معادن کانادا انبارهایی در اختیار دارند که تا یک میلیون تن پتاس بسته بندی شده را ذخیره می کنند. چنانچه میزان رطوبت پتاس دانه بندی شده از حد استاندارد کمتر باشد تمایل به پودر شدن دارد و اگر میزان رطوبت بیشتر باشد پتاس حالت کیک به خود می گیرد بنابراین رطوبت استاندارد و بسته بندی غیر قابل نفوذ برای حمل ضرورت دارد. حمل تا محل بنادر معمولا ً ریلی است.
روشهای متنوعی برای جداسازی پتاس از کانسارهای عمده وجود دارد. روش استحصال بر حسب مشخصات ماده معدنی و نوع محصول مورد نظر تعیین می‌شود. ۵ روش جهت استحصال کلرور پتاسیم از شورابه و سنگ معدن وجود دارد. این روش ها شامل فلوتاسیون، جدایش واسطه سنگین، انحلال و کریستالیزاسیون، فرآیند الکترو استاتیکی و استفاده از حوضچه های تبخیر خورشیدی است. در جدول ۳-۴ مناسبترین اندازه دانه بندی برای روشهای عمده فرآوری پتاس در صنعت آورده شده است.


جدول ۳-۴- مناسبترین دانه بندی کانسنگهای سیلوینیتی، برای روش های مختلف فرآوری پتاس

الف – فلوتاسیون:
در اواخر دهه ۱۹۳۰ در “کارلسباد” آْمریکا این روش جهت فرآوری کلرور پتاسیم آغاز شده و پس از آن درکشورهای دیگر نظیر انگلستان، فرانسه، آلمان و رژیم اشغالگر قدس رایج شد. محصول به دست آمده از فلوتاسیون بسیار دانه ریز بوده و همراه با فسفر و نیتروژن به عنوان کود شیمیایی مصرف می‌شود. این روش متداول ترین و اقتصادی ترین روش جهت استحصال کلرور پتاسیم از سیلویت است. فلوتاسیون فرآیند شیمیایی- فیزیکی است و عوامل زیادی برای تولید کنستانتره مطلوب با بازیابی بالا، باید مورد توجه قرار گیرد. اگر کانسنگ بیش از ۵/۳ تا ۴ درصد رسوب نرمه داشه باشد باید نرمه گیری شود و این باعث می شود بازیابی کلی کاهش یابد زیرا بخشی از پتاس در ابعاد ریز به هدر می رود. برای بازیابی ذرات ریز سیلویت درگیر با رس ها به روشهایی با تجهیزات خاصی نیاز است. پس ازآنکه ذرات ناخالصی از سنگ معدن جدا شد، کانه های پتاس را در سه مرحله خرد می‌کنند. تا به ۳۵/۳ میلی متر برسد چون ذرات بزرگتر از آن در فلوتاسیون به خوبی شناور نمی شوند. ذرات سیلوینیت در آب شور به حال تعلیق در می آیند و تشکیل پالپی با غلظت مناسب را می دهد. پالپ به دست آمده توسط مواد شیمیایی خاصی که کلکتور نامیده می‌شوند و نقش آنها آبران کردن سیلویت است، آماده سازی می‌شوند. کلکتورها انواع مختلفی دارند و معمولاً از آمین ها و آمین های با زنجیره طولانی مانند استریل (۱۸ کربن) و آراچدیل- بنیل (۲۰-۲۲ کربن) استفاده می‌شود. از روغن کاج نیز به عنوان کف ساز استفاده می‌شود. سلولهای فلوتاسیون ظرفی هستند که در دورن آن همزنی برای معلق نگه داشتن ذرات جامد و مسیری برای ورود حبابهای هوا از کف سلول، وجود دارد. ابعاد این حبابها توسط خود دستگاه، شدت بهم زدن و حضور مواد شیمیایی مؤثر در فصل مشترک مایع و گاز و سموم به کف ساز قابل کنترل می باشد.
این حبابها هوا را به سطح سلول منتقل می کنند. با استفاده از کف ساز مناسب و میزان مصرف صحیح آن می‌توان لایه ای از کف باپایداری کافی درسطح سلول فلوتاسیون به دست آورد که حاوی ذرات جامد آبران است. سپس این کف توسط دستگاه های مکانیکی از سطوح سلول خارج می‌گردد و بدین وسیله کانی مورد نظر از باطله جدا می شود. زمان و شرایط آماده سازی چگالی پالپ، دمای پالپ فلوتاسیون و … از جمله عواملی هستند که در فلوتاسیون پتاس موثرند.
عملیات فرآوری در دمای عادی انجام می گیرد. عیار کنسانتره اولیه فلوتاسیون سیلویت از سیلونیت به ۴۰ تا ۴۲ درصد K2O می‌رسد. با چند بار تمیز کردن کنستانتره می‌توان به عیار ۵۶ تا ۵۸ درصد K2O رسید. در فلوتاسیون سیلویت از نمک کارنالیتی مصرف کلکتور به علت حضور یون منیزیم به ۵ تا ۶ برابر میزان مورد مصرف در نمکهای سیلویتی می‌رسد. معمولاً عیار کنسانتره حاصل از فلوتاسیون نمک های کارنالیتی حداکثر به ۴۰ درصد K2O با بازیابی ۵۰ تا ۶۰ درصد می‌رسد.

ب – روش جدایش واسطه سنگین
در این روش از تفاوت چگالی سیولیت و هالیت و یا سیلویت و لانگبینیت استفاده می‌شود. کانی تا اندازه ای ۱ سانتیمتر خرد شده و توسط مایعی که چگالی حد واسط دارد دو کانی از هم جدا می‌شوند. ذرات با چگالی کمتر شناور و ذرات سنگین تر غوطه‌ور می‌شوند. برای تهیه مایع وایطه سنگین از فروسلیس یا منیتیت استفاده می‌شود. اختلاف وزن مخصوص کارنالیت و هالیت نیز می‌تواند اساسی برای جدایش ثقلی هالیت باشد.

ج – روش انحلال- کریستالیزاسیون
اساس این روش قابلیت انحلال بیشتر KCl در دمای بالا نسبت به NaCl است. مزیت این روش، جداسازی پتاس از کانسنگهایی با درصد زیاد مواد نامحلول مانند رسها و تولید محصول با عیار بالا است. چنانچه محلول حاوی هر دو نمک باشد. انحلال NaCl با فازایش دما کمی کاهش می یابد. بنابراین هنگامی که شورابه اشباع شده در ۲۰ درجه سانتیگراد تا۱۰۰ درجه سانتیگراد حرارت داده شود مقدار زیادی KCl در آب حل می‌شود و کلرور سدیم به عنوان باطله دور ریخته می‌شود. سپس محلول نمک جدا شده و خشک می‌شود. محلول نمک باقیمانده به فرآیند برگردانده می‌شود. چنانچه محصول با درجه خلوص بالا درنظر باشد، بلورهای KCl مجدداً حل شده و کریستالیزه می‌شود تا محصولی با بیش از ۹۹ درصد KCl تولید می‌شود. شکل ۳-۳ فلوشیت نمونه برای فرآیند انحلال- کریستالیزاسیون را نشان می‌دهد.


شکل ۳-۳- فلوشیت نمونه برای فرآیند انحلال- کریستالیزاسیون (منبع: طرح پژوهشی ارزیابی پتانسیل معدنی پتاس گرمسار)

د – روش الکترواستاتیکی
این روش به عنوان یک روش با هزینه های سرمایه گذاری پایین و راندمان تولدی بالا ثابت محسوب می‌شود. در این روش باطله حاصل فرآوری خشک شده و استحصال پتاس از باطله ها صورت می‌گیرد. حرارت خیلی کم درحین فرآوری لازم است. لازمه این فرآیند، دمای معتدل، یک منبع الکتریکی، معرفهای شیمیایی و کنترل دقیق نسبت مقدار رطوبت در محفظه جدا کننده است.
این روش اولین بار در آمریکا مورد ارزیابی قرار گرفت اما گسترش چندانی نداشت و پس از جنگ جهانی دوم نیز درآلمان به کار گرفت شد.

و – استفاده از حوضچه های تبخیر خورشیدی
در این روش شرایط آب و هوایی از عوامل مهم می باشد. در برخی معادن مانند اوگدون از دریاچه آب یا آبهای شور نزدیک سطح و حوضچه متعدد استفاده می نمایند.
حوضچه های متعدد برای ایجاد چگالی های متفاوت آب شور جهت تبلور کانیهای مختلف در مراحل گوناگون مورد استفاده قرار میگیرند. تبخیر زیاد خورشیدی تنها در طول سه ماه تابستان انجام می‌گیرد. در این مدت تبخیر بارندگی همراه با وزش باد ازعوامل مؤثر تبخیر هستند. سیلویت و هالیت در این حوضچه ها رسوب می‌کنند و سپس محلول برداشت شده به واحد فلوتاسیون برای جداسازی نمکها از هم منتقل می‌شود.
دو نوع پتاس از جنوب بحرالمیت در آب و هوایی که مساعد برای تبخیر در طول سال می‌باشد، بهره برداری می‌شود. در اثر تبخیر آب شور کارنالیت و هالیت در حوضچه های برداشت محصول رسوب می‌کند. کلرور منیزیم همراه آب تازه شسته شده و مخلوطی از سیلویت و هالیت باقی می ماند. در رژیم اشغالگر قدس سیلویت در سه واحد مختلف فرآوری جدا می شود. در واحد قدیمی از صنعت فلوتاسیون استفاده می‌شود. ظرفیت این واحد با افزودن تجهیزات روش فرآوری تبلور مجدد توسعه پیدا کرده است. جدیدترین واحد که از روش اختصاصی تبلور سرد که از متبلور کننده با حرارت پایین جهت تولید کلرور پتاسیم استفاده می نمایند مورد بهره برداری قرار گرفته است.
از فرآیند رسوبگذاری دراثر سرد شدن طبیعی نیز می‌توان جهت استحصال پتاس از حوضچه های اسفاده کرد. یک حوضچه بزرگ در ماه های سد سال ایجاد می‌شود آب شور از معدن به داخل حوضچه جریان می یابد، تنها سیلویت در اثر هوای سرد زمستان متبلور می‌گردد. سپس حوضچه های لایروبی شده و رسوب سیلویت را خشک کرده و به فروش می‌رسد.

جهت استحصال سولفات پتاسم از روشهای متفاوتی استفاده می‌شود. سولفات پتاسیم را می‌توان مانند کلرور پتاسیم از شورابه بدست آورد اما معمولاً با استفاده از کلرور پتاسیم و اسید سولفوریک و یا روشهای دیگر ازکانیها محتوی سولفات پتاسیم به دست می‌آید. مهمترین روش های تولید سولفات پتاسیم عبارت است از:
الف – کائینیت در اروپا به عنوان مهمترن کانی تولید سولفات پتاسیم به شمار می رود. متداول ترین روش از طریق انحلال، حرارت دادن و سرد کردن شوئنیت حاصل از کائینیت و سپس ترکیب آن با کلرور پتاسیم می‌باشد.
ب – یکی از روشهای تولید سولفات پتاسیم استحصال از لانگبینیت است و پودر سنگ آن با محلول کلرور پتاسیم واکنش داده سولفات پتاسیم به وجود می‌آید که پس از شستشو، جداسازی و الک کردن به دست می‌آید. این روش در نیومکزیکو به کار می رود.
ج – در اروپا از سنگ معدن هالتساز نیز سولفات پتاسیم به دست می‌آورند. پس از جدایش کلرور پتاسیم و کلرور سدیم از آن، کایزریت باقی می ماند که سولفات منیزیم است. کایزریت در دو مرحله واکنش باکلرور پتاسیم به سولفات پتاسیم و کلرور منیزیم تبدیل می شود.
د – فرآیند تولید آلومینا از سنگ معدن آلونیت، سولفات پتاسیم و گاز دی اکسید گوگرد به عنوان محصولات فرعی تولید می‌شود.
ه – از غبار خروجی کوره های سیمان که دارای مقداری سولفات پتاسیم است
از طریق فرآیند الکتروستاتیک نیز سولفات پتاسیم قابل استحصال است. در امریکا از ضایعات صنعت شکر نیز سولفات پتاسیم بازیابی می‌گردد.

منبع : www.ngdir.ir

برگرفته شده از potas.blog.ir

انواع كودهاي پتاسه

از انواع كودهاي پتاسه
۱-    كلرور پتاسيم
 
اين كود را مي‌توان در سطح وسيعي در شاليزارها اراضي غير شور براي محصولاتي نظير ذرت – چغندر قند- پنبه و گندم به صورت سرك و حتي براي باغهاي ميوه استفاده نمود علاوه بر ارزاني آن در مقايسه با سولفات پتاسيم مقدار پتاسيم (k2o) آن ۱۰ درصد نيز بيشتر از سولفات پتاسيم مي‌باشد . آنيون كلر خود عامل كنترل كننده تعدادي از بيماريها نظير بلاست ، پاخوره و .. مي‌باشد .
كلرور پتاسيم را ميتوان به سولفات پتاسيم تبديل نمود مزاياي آن صرفه جويي ارزي مي باشد . كلرور پتاسيم را مي‌توان به نيترات پتاسيم تبديل نمود كه اين كود براي مصرف در مزارع نيشكر- گلخانه ها و به صورت سرك (همراه با آب آبياري) مصرف مي‌شود.
از كود كلرور پتاسيم ميتوان براي تهيه كود كامل ماكروي گرانوله استفاده نمود كه مي‌توان درمزارع (قبل از كاشت) و درختان ميوه (چال كود) استفاده نمود.
 
۲- سولفات پتاسيم
 
در زماني كه يون كلر براي گياه زيانبار باشد بهتر است پتاسيم به صورت سولفات استفاده شود. اين كود از اثر اسيد سولفوريك بر كلرور پتاسيم بدست مي‌آيد سولفات پتاسيم محتوي ۴۱ تا ۴۴ درصد پتاسيم مي‌باشد و در دماي معمولي ۱۲ درصد حل مي‌شود.
۳-نيترات پتاسيم
داراي ۳۸ درصد پتاسيم و ۱۴ درصد ازت بوده حلاليت آن در آب و در دماي معمولي ۳۵ درصد است نيترات پتاسيم از اثر اسيد نيتريك بر كلرور پتاسيم حاصل مي‌شود.
 
    ۴- سولفات پتاسيم منيزيم
 
از جمله كودهاي پتاسه اي هستند كه داراي سولفات – پتاسيم- منيزيم و كلر مي‌باشند سولفات مضاعف پتاسيم منيزيم داراي ۲۴ درصد پتاسيم (k2o) 10 درصد منيزيم   و ۴۸ درصد گوگرد اين كود در آب قابل حل بوده و بصورت سرك مصرف مي‌شود
اين كود محتوي گوگرد به صورت سولفات – پتاسيم – منيزيم – كلر بوده و مشخصات فني آن نيز صرف نظر از مقدار كم عناصر غذايي آن در مقايسه با سولفات مضاعف پتاسيم منيزيم محتوي كلر بوده و بصورت معدني استخراج مي‌گردد.
عوارض كاهش پتاسيم در گياه
۱-     كربن گيري– كمبود پتاسيم ياعث تقليل كربن گيري و آزاد شدن اكسيژن مي گردد. بدون پتاسيم تأثير نيز كاهش مي يابد . پتاسيم داراي دو نقش مجدد دركربن گيري است . نقش اصلي آن در متابوليسم پروتئين دخالت دارد و ديگري مربوط به فعال كردن آنزيم هاست .
۲- تنفس
كمبود پتاسيم باعث كاهش تنفس در گياه مي‌شود.
۳- متابوليسم مواد هيدروكربني 
گياهي كه داراي كاهش پتاسيم است در اسفناج خود مقدار زيادي نشاسته و قند ذخيره مي‌كند. تجمع هيدروكربن در گياه مبتلا به كمبود پتاسيم به آن علت است . كه موارد ساخته شده نميتوانند براي ساخت پروتئين جديد و يا نسوج جديد به كار روند.
۴-متابوليسم تركيبات ازت
مقدار پروتئين دربرگهاي جوان گياهان مبتلا به كمبود پتاسيم بسيار كمتر از گياهان سالم است و در كمبود شديد توليد پروتئين به طور كلي متوقف مي‌شود در زمان كمبود فعل و انفعالات به طرف تجزية پروتئين پيش مي‌رود.
۵-تشكيل اسيدهاي آلي
اسيدهاي آلي از جمله مالئيك و سيتريك و تركيبات ازتي غير پروتئيني از جمله اسيدهاي آمينه و آميدها درزندگي گياه نقشهاي مهمي دارند . اسيدهاي آلي قسمت مهمي از سيتوپلاسم راتشكيل مي‌دهند. اين اسيدها درظرفيت تبادلي ريشه – نسبت به كاتيونها در سلول گياه تأثير دارند و همچنين باعث تنظم PHسلول ميگردد.
۶-سيستم سلولي و رشد
وقتي پتاسيم در گياه كم باشد اين عنصر از برگهاي پير به برگهاي جوان انتقال و ازآنجا به نقاط روينده مي رود.
ميزان پتاسيم در رشد به اين دليل قطعيت دارد كه اين عنصر درساخت مواد هيدروكربن دار و پروتئين نقش موثري دارد
۷-مقاومت به استرسهاي محيطي
پتاسيم نقش مهمي در بيماريهاي پارازيتي و غير پارازينتي در گياه دارد عده اي تصور مي‌كنند كه اثر kبيشتر در توليد سلولهاي اپيدرمي با ديواره ضخيم مي‌باشد كه در مقابل بيماري مقاومت بيشتري مي‌كند.
نقش پتاسيم در انسان
پتاسيم با سديم در تنظيم تعادل آب بدن و طبيعي كردن ضربان قلب همكاري مي‌كند اگر تعادل پتاسيم و سديم حفظ نشود اعمال اعصاب و عضلات دچار اختلال مي‌شود. ميزان ۹۰۰ ميلي گرم پتاسيم دريك رژيم سالم كافي به نظر مي‌رسد فشارهاي روحي و بدني مي‌تواند به كمبود پتاسيم منجر بشود پتاسيم با رساندن اكسيژن به مغز به كاركرد مغز كمك ميكند. پتاسيم در دفع مواد زائد بدن و در پايين آوردن فشار خون مؤثر ميباشد .ورم و قند خون از علائم كمبود پتاسيم در بدن مي‌باشد – مركبات – سبزيجات كه برگ پهن دارند شاهي- برگهاي نعناع – تخمه آفتابگردان – موز و سيب زميني منابع خوبي از پتاسيم مي باشند.
زمان مصرف كودهاي پتاسه
علي رغم حلاليت و تحرك نسبتاً زياد كودهاي پتاسه اين نوع كود قبل از كاشت در زمين پخش و با شخم زير خاك برده شود ولي مصرف اين نوع كودها در خاك هاي سبك حتماً بايستي بصورت تقسيط (حداقل دوبار) افزايش يابد .
1 2 3 4