دستگاه ترنچر چیست ؟

دستگاه های کانال بازکن (ترنچر) کاربرد بسیاری درعملیاتهای عمرانی و کشاورزی ازقبیل حفرکانالها و پی ها جهت خواباندن لوله های آب ، گاز، کابل برق، مخابرات وبالاخص لوله های آبیاری قطره ای دارند.این دستگاه جهت حفرکانالهای چال کود در باغات (برای کوددهی پای درختی) استفاده می شود و همچنین جهت هرس ریشه های درختان (برای جوانتر کردن آنها) کاربرد دارد.

دستگاه کانال بازکنبا گرفتن نیرو از میله دنباله تراکتور به کمک چرخ دنده ها،نیرو رابه زنجیر انتقال داده و نهایتاً باعث چرخش تیغه ها می شود .خاکهای خارج شده از کانال حفر شده به کمک سیستم حلزونی شکل به دو سمت کانال انباشته می شود.

تیغه های روی دستگاه از فولادهایی ساخته شده اند که مناسب کار در خاک بوده وبا استفاده از سیستم مخصوص ذوب مستحکم تر شده اند. شفت جلوی دستگاه برای محافظت از دستگاه و تراکتوربه هنگام برخورد با سنگ، ریشه و اجسام سنگین می باشد.روی دستگاهکوپلینگها و لوله های وابسته ای وجود دارد، که به سیستم هیدرولیک تراکتور متصل خواهد شد به طوری که تعیین عمق حفر با کمک سیستم هیدرولیک و بواسطه پیستون موجود در روی دستگاه انجام می گیرد

سرعت حفر کانال تا عمق ۴۰ سانتی متری، حداکثر ۵ متر در دقیقه بوده وازعمق ۴۰ سانتی متر تا ۱ متری ، حداکثر ۳ متر در دقیقه می باشد.

حداکثر ظرفیت عمق حفردستگاه ۱ متر بوده ، حداقل عرض کانال ۱۷ الی ۱۸سانتی متر و حد اکثر عرض کانال ۲۸ الی ۳۰ سانتیمتر می باشد.

توجه : تراکتور حامل بایستی قابلیت حرکت ۲ الی ۳ متر در دقیقه را داشته باشد. (برای تراکتورهایی که چنین قابلیتی ندارند گیربوکسی به سیستم اضافه می گردد تا سرعت تراکتور راکاهش دهد.

alt alt