هرس وچالكود درختان پسته(فيض آباد) – سربازان سازندگي ومراقبت از باغ پسته

هرس و چالکود پسته

 

 

برای حمایت و دانلود این فیلم آموزشی به مبلغ ۱۰۰۰ تومان  کلیک کنید

RIAL 10,000 – خرید

برای دیدن بقیه فیلم های آموزشی کشاورزی کلیک کنید