ماشه ماهی

ماشه ماهی

نام فارسی نام عمومی نام علمی
 ماشه ماهی ستاره ای  Starry Triggerfish  Abalistes stellatus   ۳۲۳۱_orig
 ماشه ماهی خط نارنجی  Orange-stripped Triggerfish  Balistapus undulatus  ۳۲۳۲_orig
 ماشه ماهی هندی  Indian Triggerfish  Melichthys indicus Melichthys indicus  |  Indischer Drückerfisch  |  Indian triggerfish
 ماشه ماهی سیاه  Black Triggerfish  Melichthys niger  ۳۲۳۴_orig
 ماشه ماهی دُم صورتی  Pinktail Triggerfish  Melichthys vidua  ۳۲۳۵_orig
 ماشه ماهی دلقک  Clown Triggerfish  Balistoides conspicilium  ۳۲۳۶_orig
 ماشه ماهی دندان قرمز  Redtooth Triggerfish  Odonus niger  ۳۲۳۷_orig
 ماشه ماهی طلایی و آبی (بالغ)  Blue And Gold Triggerfish Adult  Pseudobalistes fuscus  ۳۲۳۸_orig
 ماشه ماهی هلالی  Halfmoon Triggerfish  Sufflamen chrysopterus  ۳۲۳۹_orig
ماشه ماهی گلو آبی Blue Throat Xanthichthys auromarginatus ۳۲۴۰_orig
ماشه ماهی پیکاسو Picasso Triggerfish Rhinecanthus aculeatus ۳۲۴۱_orig
ماشه ماهی پیکاسو مستطیلی Rectangle Picasso Triggerfish Rhinecanthus rectangulus ۳۲۴۲_orig
ماشه ماهی پیکاسو شکم سیاه Blackbelly Picasso Triggerfish Rhinecanthus verrucosus ۳۲۴۳_orig
 منبع:ماهیران