دی کلرو پروپن+متیل ایزوتیوسیانات

دی کلرو پروپن+متیل ایزوتیوسیانات

کاربرد و توصیه:

1.نحوه تاثیر:نماتد کش تدخینی خاک

2.موارد مصرف:علیه نماتد مرکبات-علیه نماتد مولد غده ریشه توتون

3.مقدار مصرف:قبل از کاشت در حرارت 20 تا 25 درجه خاک را ضد عفونی می کند

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

فنامیفوس (fenamiphos)

فنامیفوس (fenamiphos)

فنامیفوس

نماتدكش سيستميك از گروه تركيبات فسفره آلي
فرمولاسيون:
نماكور Nemacur % 10 G
تاریخ ثبت: 1/9/78 ثبت موقت تمديد لغايت 87 در باغات چاي – 3/2/80 ثبت موقت تمديد لغايت 86 در باغات پسته
نحوه اثر: اختلال در سیستم عصبی از طريق مهار آنزیم استیل کولین استرازدر سیستم عصبی نماتد.
موارد مصرف در ايران:
نماتد ريشه‌گره‌اي در پسته و نماتد مولد زخم ریشه در چای.
راهنماي مصرف:
•نماتد ريشه‌گره‌اي در پسته: محلول‌پاشي خاك باغات پسته به نسبت 15 گرم در هر متر مربع.
•نماتد مولد زخم ریشه در چای: محلول‌پاشي خاك باغات چاي به نسبت 5 گرم در هر متر مربع.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 6 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، 6/1- 7/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 009/0 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 001/0 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

 

کادوزفوس

کادوزفوس

کاربرد و توصیه:

1.تحوه تاثیر:نماتد کش تماسی و گوارشی که در عمل آنزیم کلین استرازایجاد می کند

2.موارد مصرف:علیه نماتد مولد زخم ریشه در باغات چای-علیه نماتد مولد غده ریشه پسته

3.مقدار مصرف:5 گرم برای هر بوته در باغات چای -15 گرم در متر مربع در باغات پسته

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

متالدهید

متالدهید

حلزون کش تماسی ، گوارشی برای کنترل حلزون ها و راب ها از گروه پلیمر ( ارگانیک )

فرمولاسیون : P 60% , P 50% , B 6% , B 5%

نحوه اثر : حلزون کش تماسی و گوارشی است .

موارد مصرف :

حلزون ها در مرکبات ( 20 تا 25 کیلوگرم در هکتار ) ، کرم مفتولی ، آبدزدک ها ، حلزون ها و راب ها در توتون ، سبزی و صیفی و جالیز و درختان جنگلی ( 20 تا 25 کیلوگرم در هکتار ) ، لیسک ها و حلزون ها در محصولات خوراکی و غیر خوراکی ، چمن ها ، زمین های کاشته شده و محصولات زینتی

راهنمای مصرف :

این سم در رطوبت پائین موجب عدم تحرک و مرگ حلزون می شود . طعمه های آماده شده بهتر است با کمک دست یا دستگاه پخش کود یا به همراه مخلوط بذر در سطح مزرعه پخش شوند ( برای پخش در مزرعه به برچسب سم مراجعه کنید ) . بهترین نتیجه از گرانول پاشی زمانی حاصل می شود که هوا مرطوب شود و لیسک ها و راب ها بیشترین فعالیت را داشته باشند . ممکن است گرانول پاشی روی محصولات زراعی نیز استفاده شود .

احتیاط های لازم :

کاربرد این حلزون کش برای راب ها که گلوکزینولات های پائینی دارند بیشتر مورد قبول است . برای جلوگیری از رشد حلزون ها ، محصولات برگی و کلم ها را باید اواخر فصل سم پاشی نمود . دو نوبت طعمه پاشی میزان خسارت به غده ها را کاهش می دهد . زمانی که احتمال بارندگی وجود دارد و یا از آبیاری گلخانه 4 روز نگذشته باشد باید از طعمه پاشی خودداری کرد . در آخرین مرحله طعمه پاشی ، از تماس طعمه با برگ محصولات خوراکی باید خودداری نمود .

ملاحظات زیست محیطی :

LD50 برای پستانداران 283 میلی گرم بر کیلوگرم و برای پرندگان 170 میلی گرم بر کیلوگرم و EC50 برای دافنی 90 میلی گرم بر لیتر است. این سم برای پرندگان و حیوانات وحشی خطرناک است . برای ماهی ها و موجودات آبزی مضر است پس از آلوده نمودن آب های سطحی و نهرها باید خودداری کرد . این سم برای گربه ها و سگ ها خواص دورکنندگی دارد . حداقل به مدت 7 روز باید از ورود ماکیان به مناطق سم پاشی شده جلوگیری نمود .

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

متام سدیم (metam sodium)

متام سدیم (metam sodium)

متام سدیم
نماتدكش تدخيني از گروه مونومتيل دي‌تيوكاربامات‌ها كه علاوه بر نماتدها قارچ‌هاي خاکزاد مانند Fusarium، Pythium و Rhizoctonia و بعضي از حشرات خاکزي را نيز از بين مي‌برد. همچنين از جوانه‌زني بذر و رشد ريشه‌ي علف‌هاي هرز جلوگيري مي‌کند.
فرمولاسيون:
1. واپامVapam %7/32 SL
2. واپامVapam %31 SL
3. واپامVapam %70 EC
تاریخ ثبت: 1/10/47
نحوه اثر: متام سديم، در خاک در اثر تجزيه اسید سیانیدریک ایجادمي کند كه مهار کننده انتقال الکترون در سلول بوده و در تولید انرژی اختلال ایجاد می کند.
موارد مصرف در ايران:
•نماتدهاي ريشه‌گره‌اي در گياهان گلخانه‌اي مانند گوجه‌فرنگي، فلفل و غيره.
•علف‌هاي هرز خزانه توتون (گل جاليز، اويارسلام، انواع تاج خروس، سلمک، گاوپنبه، تاج‌ريزي)
موارد مصرف در ساير کشورها:
نماتدها در داوودي، ميخک زينتي، گوجه فرنگي مزرعه‌اي، گياهان زينتي، محصولات گلخانه‌اي، گوجه فرنگي‌هاي گلخانه‌اي، خاک‌هاي گلخانه‌اي، خاک‌های داراي پوشش، خاک‌های آزاد، حشرات خاکزي در داوودي، بيماري‌هايي با عوامل خاکزاد در داوودي، بذور علف هرز در داوودي،
راهنماي مصرف:
•براي کنترل نماتد ريشه‌گره‌اي در گلخانه 145 گرم در مترمربع متام سديم توصيه شده است. اين مقدار را بايد به نسبت حدود 5% يا بيشتر با آب مخلوط کرده و استفاده نمود.
•براي کنترل علف‌هاي هرز خزانه توتون 120 ميلي‌ليتر در هر مترمربع خزانه سه هفته قبل از کشت.
•پس از کاربرد واپام بايد بلافاصله زمين را آبياري کرد به گونه‌اي که رطوبت تا عمق 15 سانتي‌متري نفوذ کند.
•ضدعفوني خاک در سطح وسيع مقرون به صرفه نيست، لذا، کاربرد متام سديم فقط در سطوح کوچک مانند گلخانه‌ها و خزانه‌ها توصيه مي‌شود.
•زمان ضدعفوني 1 تا 2 ماه قبل از کشت در گلخانه و يک سال در ميان، بسته به نوع خاک انجام گردد.
•متام سديم ممکن است بصورت مخلوط با خاک نيز به کار رود.
•50 گرم در هر مترمربع خاک يا 32 گرم در هر مترمکعب بذر قبل از کاشت در حرارت 25 تا 30 درجه، براي ضدعفوني خاک سنگين خزانه‌های گوجه فرنگي، فلفل و توتون با استفاده از پوششي پلاستيکي به مدت 48 ساعت با نظارت کارشناس و حداقل 2 ماه قبل از کاشت مصرف مي‌شود.
•زمان كاربرد را به گونه‌اي انتخاب كنيد كه دماي خاك به 7 درجه سانتي‌گراد و ترجيحاً بالاتر از 10 درجه سانتي‌گراد برسد.
•در زمان سم‌پاشي نبايد هيچ گياهي در خاک باشد.
•تا زماني که تست جوانه‌‌زني روي محصولات صورت نگرفته نبايد کاشته شوند.
•در گلخانه‌ها در محدوده دومتري محصولات کاشته شده نبايد اين سم به كار رود.
احتیاط‌های لازم:
•متيل ايزوتيوسيانات كه در اثر تجزيه متام سديم حاصل مي‌شود، به شدت موجب گياه‌سوزي مي‌شود، لذا، ضدعفوني خاک بسته به بافت خاک، بايد يکي دو ماه قبل از کاشت صورت گيرد تا در اين فاصله، مسموميت خاک برطرف شود.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران1800-285 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان5000-500 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها2/35- 3/0میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 3/2 میلی‌گرم بر لیتر
•حداقل براي مدت يك شبانه‌روز بعد از كاربرد متام سديم بايد از ورود افراد و احشام به محوطه مربوطه جلوگيري شود.
•بعد از كاربرد سم بايد چندين هفته اجازه دهيد تا باقيمانده سم از خاك خارج شود. براي تهويه خاك و خروج سريع‌تر گاز مي‌توان از چنگک استفاده كرد. زمان لازم براي خروج سم از خاك بسته به نوع خاك متفاوت است. براي خروج گاز‌هاي سمي از خاک‌هاي رسي و خاك‌هاي غني از مواد آلي مدت زمان بيشتري لازم است.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز