کنه گالی پسته Eriophyes pistaciae Nal. (Acari.; Eriophyidae) و کنه گالی ثانوی پسته Eriophyes stephanii Nal. (Acari.; Eriophyidae)

مرفولوژی:
جانوران در اندازه های 200-100 میکرون با بدنی نرم و در انتها باریک به رنگ زرد تا قهوه‏ای روشن می‏باشند.

بیولوژی:
به صورت جانور کامل در لابه‏لای فلس جوانه‏ها زمستان گذرانی می‏کنند و در بهار از شیره گیاهی تغذیه نموده و سبب ضعیف شدن درخت می‏شوند. همچنین این گروه از کنه ها سبب بدشکلی خوشه گل و میوه، سرشاخه و برگ شده و گال ایجاد می‏کنند. خوشه های گل نر به گونه جادوی جادوگر رشد کرده و گل‏های ماده بارور نمی‏شود.

15ek41l 29agwy


مبارزه:
– سمپاشی با سمومی نظیر نئورون به نسبت2- 5/1 در هزار یا سولفور به نسبت 3- 2 در هزار یا گوگرد وتابل به نسبت 2 در هزار
– هرس شاخه‏های بدشکل در زمستان