مديريت بهاره باغهای پسته

مبارزه با آفات
هرسال باغداران به دفعات مجبور به مبارزه شیمیایی و غیرشیمیایی با انواع آفات می‌شوند. فصل بهار زمان سبزشدن درختان پسته و گلدهی آنهاست. با شروع سبزشدن درختان پسته، از اواسط اسفندماه فعالیت آفات نیز آغاز می‌شود. با توجه به حضور همزمان چند آفت در باغ‌، بویژه در اوایل فصل بهار و مناسب‌بودن زمان مبارزه شیمیایی علیه‌آفات عمده پسته در این فصل، اول باید دانست کدام آفات اصلی و مهم هستند و کدام را باید در درجه دوم و سوم اهمیت قرار داد، تا برای کاهش تعداد دفعات سمپاشی و در صورت امکان، مبارزة همزمان با برخی آفات خسارتزا، «روش مبارزه» و هم «ترکیب مناسب سم» را انتخاب کرد. در صورت لزوم باید از مخلوط‌کردن ۲حشره‌کش (و یا یک حشره‌کش و یک قارچ‌کش)، که اختلاط آنها مجاز باشد، برای کنترل همزمان دو یا سه آفت استفاده شود.

پروانه چوبخوار پسته (کرمانیا)
با توجه به دوره خروج لاروهای زمستانگذرانِ این آفت، از اوایل اسفندماه و تشکیل پیله‌های شفیرگی بر روی سرشاخه‌ها (در شرایط آب و هوایی استان کرمان)، و اوج ظهور و تشکیل شفیره‌ها در دهه سوم اسفندماه، در صورت زیادبودن جمعیت این آفت در باغ می‌توان با توصیه کارشناسان محلی از حدود ۲۰ اسفند تا ۵ فروردین ماه با آنها مبارزه کرد.

پسیل معمولی پسته ( شیره خشک)
حشرات کامل پسیل‌های زمستانگذران، از اواسط اسفندماه در باغ‌های پسته ظاهر می‌شوند، و با تغذیه از جوانه‌های در حال سبزشدن پسته، بر روی آنها تخم‌ریزی می‌کنند. با توجه به پائین‌بودن جمعیت نسل اول پسیل، بویژه در طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت، نیازی به مبارزه اختصاصی علیه این آفات نیست و اگر سموم مناسب برای مبارزه با سایرآفات پسته بکار رود، تلفات کافی بر روی جمعیت این آفت نیز خواهد گذاشت. مبارزه اختصاصی علیه پسیل معمولی با توجه به جمعیت و حساسیت ارقام پسته، تقریباً از اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه ضروری است.

شپشک های پسته
شپشک واوی، یا شپشک سرشاخه و برگ پسته: دارای ۲ نسل در سال است ولی فقط در نسل اول می‌توان علیه پوره‌های سن یک آن مبارزه کرد. مناسبترین زمان مبارزه، اواخر فروردین واوایل اردیبهشت ( در شرایط آب و هوایی استان کرمان) و همزمان با خروج ۷۰ درصد پوره‌های سن یک می‌باشد.
شپشک تنه‌ای(کنده‌ای) پسته: این آفت دارای یک نسل در سال است و تقریباً همزمان با خروج پوره‌های سن‌یک شپشک واوی، پوره‌های سن یک این آفت نیز خارج می‌شوند. (اختلاف زمانی خروج پوره‌ها ۳ تا ۴ روز است) مناسبترین زمان مبارزه، اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت، همزمان با خروج ۷۰ درصد پوره‌های سن یک است. در صورت بالابودن جمعیت هریک از این شپشک‌ها و خسارت شدیدی که وارد می‌کنند، می‌توان حدود ۲ هفته بعد از سمپاشی نوبت اول، مجدداً سمپاشی را تکرار کرد.

زنجره پسته( شیره تر)
در سالهای گذشته جمعیت این آفت در باغهای پسته خیلی زیاد بود،اما با سمپاشی‌های سالهای اخیر جمعیت آن کاهش یافته است. بهترین زمان سمپاشی، هنگام ظهور پوره‌های آفت است.

سنک های پسته
این آفات در چندسال اخیر در اکثر باغ‌های پسته کشور مشاهده شده است. در اوایل فصل بهار و از مرحله تشکیل میوه تا شروع سخت‌شدن پوست استخوانی میوه پسته، با تغذیه از میوه‌های نابالغ و حساس، خسارت شدید وارد می‌کنند. در گذشته باغداران از سم «آندوسولفان» برای مبارزه با این آفت استفاده می‌کردند، با حذف این سم از لیست سموم مجاز کشور، لازم است از سموم مناسب موجود در بازار با نظر کارشناسان محلی استفاده شود.

سرخرطومی پسته
حشرات کامل این آفت که مرحله مهم و خسارتزای آن محسوب می‌شوند و از جوانه‌های رویشی و زایشی در حال بازشدن، به شدت شدیداً تغذیه می‌کنند، از اواخر اسفند و اوایل فروردین بصورت حشرات کامل خاکستری رنگ در باغ‌های پسته مشاهده می‌شوند، که لازم است در این زمان با سموم مناسب با آنها مبارزه شود.

سوسک سرشاخه خوار پسته
به این حشره در استان کرمان “سوسکو” نیز می‌گویند. حشرات کامل آفت از اواخر اسفندماه از چوب‌های خشک که در آن‌ها بصورت لارو، زمستانگذرانی می‌کنند خارج شده و به سمت درختان پسته پرواز می‌کنند. اوج خروج حشرات کامل و ظهور آنها بر روی درختان پسته، اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه است. حشرات بالغ به شاخه‌های جوان که همان سال رشد کرده‌اند، حمله می‌کنند، جوانه‌ها را می‌خورند واز محل جوانه‌ها دالان‌هایی به طول ۳تا۵ سانتیمتر حفر می‌کنند. با توجه به زیست‌شناسی این آفت و زمستانگذرانی آن بصورت لارو در داخل شاخه‌های خشکیده، مبارزه غیرشیمیایی با آن بسیار ساده و اقتصادی است و اگر بطورکامل انجام گیرد به هیچ‌وجه نیاز به مبارزه شیمیایی علیه آن نخواهد بود.
روش مبارزه:
– جمع‌آوری چوب‌ها و شاخه‌های خشک‌شده و شاخه‌های تازه هرس شده و سوزاندن کامل آنها؛ اجتناب ازانبارکردن چوب‌ها و شاخه‌های پسته برای مصارف سوختی در مناطق و انبارهای نزدیک به باغ‌های پسته.
– تله‌گذاری با چوب‌های نیمه‌خشکیده و یا تازه هرس شده در ناحیه یقه درختان و یا قراردادن دسته‌های چوب در زیردرختان به فواصل ۱۰۰ متر از هم، و سپس، جمع‌آوری و سوزاندن آنها و جایگزینی دسته‌های چوب جدید بجای آنها بصورت ماهیانه از اواسط‌مهر تا اواسط اسفندماه.

مديريت تغذيه باغ پسته در فصل بهار
آغاز فصل بهار همزمان است با شروع رشد درخت پسته، اولين اقدام تغذيه‌اي در اين مرحله‌دادن كودهاي ازت بصورت سرك است. اولين قسط ازت از اواخر اسفندماه تا اواخر فروردين توصيه مي‌شود. البته در صورت امكان دادن قسط اول ازت در نيمه دوم فروردين ماه بهتر از نيمه اول فروردين است. مقداركود توصيه شده در اين مرحله ۲۰۰ كيلوگرم در هكتار سولفات آمونيوم، يا ۱۷۵تا ۱۵۰ كيلوگرم در هكتار اوره براي آبهاي شيرين است.
در باغهایي كه عارضه لكه‌پوست‌استخواني سالهاي گذشته در آنها مشاهده شده، محلول‌پاشي كلات كلسيم با غلظت۵۰۰ تا ۷۵۰ سي‌سي در هزارليترآب دردهه سوم فروردين برای رفع و كاهش خسارت عارضه مؤثر است. بهترين زمان براي شروع محلول‌پاشي‌هاي تغذيه‌اي، اول ارديبهشت ماه است. در اين زمان سطح برگ به اندازه كافي بزرگ شده و نفوذپذيري آن نسبتاً سريع و مناسب است. براي محلول‌پاشي سعي نمایید از كودهايي استفاده کنید كه تركيب دو يا سه نمونه از آنها، تمام نياز درخت به عناصر ماكرو و ميكرو را پوشش می‌دهد.
برای کسب نتیجة بهتر لازم است محلول‌پاشي اول با فاصله زماني دو تا سه هفته تکرار شود. در خردادماه و قبل از مغزرفتن، دادن نوبت دوم كودهاي ازت به ميزان ۱۷۵ كيلوگرم در هكتار، سولفات آمونيوم، و يا ۱۵۰ كيلوگرم اوره براي اراضي شيرين توصيه مي‌شود. قبل از مغز رفتن، محلول‌پاشي با كلات پتاسيم و اوره براي جلوگيري از عارضه سوختگي و پوكي مؤثر است

سم مونتو

سم مونتو بازار سیاه و دلال بازی سود جویان

نوشته: محمد جمالیزاده-کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

بازار نهاده های کشاورزی بخصوص کود و سم در ایران بازار آشفته ایست و دهها مطلب قبلا در مورد آن در این وبلاگ از طرف من نگاشته شده است اما باز بعلت اهمیت مطلب گاه گاهی خالی از لطف نیست که نگاهی به آن داشته باشیم. بحث نظارت روی کیفیت سموم و کودهای کشاورزی در ایران یک مساله فراموش شده است و به یک شوخی بی مزه می ماند. در دولت و وزارت جهاد کشاورزی هیچ ارگانی پاسخگوی نظارت بر کار کارخانجات و فروشندگان سموم کشاورزی نیست و اگر هم بازدیدهایی صورت می گیرد در حد بچه گول کردن می ماند تا واقعیت. امروز روز در هر کوره دهاتی سم را مثل نقل و نبات می فروشند و مجوز فروش سموم را به هر فارغ التحصیلی می دهند و فقط مدرک مهم است حالا از کدام دانشگاه و آیا این بابا صلاحیت فروش سم را دارد یا نه زیاد مهم نیست? مافیای سموم کشاورزی و کودهای کشاورزی در ایران قدرتمند است و می رود که با مصرف بی رویه سموم کشور ایران به آلوده ترین کشور از نظر شیوع سرطانها و معظلات مربوط به استفاده از آفت کش ها در منطقه و جهان مبدل شود. وضعیت آنقدر اسف بار است که بچه ۵ ساله هم می داند که مثلا استامی پرید چه سمی است و آن را براحتی در ازای دادن پول می خرد. سخن از کنترل بیولوژیک و غیر شیمیایی که گاها از زبان عده ای شنیده می شود خنده دار است و جای سوال اینجاست که با این سطح زیر کشت و این تراکم آفت چگونه می خواهیم به مبارزه بیولوژیک بپردازیم. وقتی که ما نمی توانیم جلوی ۴ تا دلال سم را بگیریم چگونه می خواهیم روش بیولوژیک را در باغات پسته برای مبارزه با آفات پیاده سازی کنیم. وا… خدا شاهد است که خیلی چیزها را نمی شود نوشت چون دردسر برای نویسنده درست می شود اما چه کنم که دلم برای بدبخت بیچاره ها می سوزد و کشاورزانی که باهزار زحمت چند کیلو پسته با این کم آبی تولید می کنند. هر آدمی جنس خودش را آورده و می فروشد و از آن تبلیغ می کند و در واقع کشاورز گیج است که حقیقتا حق با کیست و کی راست می گوید و کی دروغ! کانتینر کانتینر سم از چین و هند وارد می کنند سمومی که از طرف سازمانهای مربوطه ممنوع اعلام شده اند! سم استامی پرید که دو سال قبل به خاطر آلودگی باقیمانده سم در آن از اروپا برگشت خورد انواع و اقسام ایرانی و خارجی آن در بازار وجود دارد. کاش حداقل بازار سموم و دلال بازی آن در دست عده ای واقعا باسواد و دلسوز بود. مشتی بیسواد و از همه جا افتاده شده اند سم فروش! به همه بازنشستگان فلان وزارت خانه مجوز فروش سموم داده اند و طرف انگار که پفک نمکی می فروشد دارد سم در بین کشاورزان توزیع می کند! تا کی باید شاهد این بازار آشفته سموم و کودهای کشاورزی در ایران باشیم من نمی دانم چرا درک نمی کنیم که سموم خطرناکند سرطانزا هستند آینده جامعه و سلامت نسلهای بعدی را بخطر می اندازند!! متاسفانه بازار بسیار آشفته ای برای سموم کشاورزی در ایران درست شده است و همین سم جدید یعنی مونتو شده قوز بالای قوز! عده ای دلال قسمت عمده سم عرضه شده به بازار را می خرند و بعد در زمان مناسب بالاتر از قیمت واقعی می فروشند. آیا سموم کشاورزی که بلای جان انسانها هستند باید در دست عده ای دلال باشد! باعث تاسف است که نظارت روی کار سم فروشی ها بعلل مختلف در حد صفر است و متاسفانه بسیاری از فروشندگان بیسواد و کم سواد هستند! شاید مشکل بزرگتر باغداری و پسته داری ایران آن باشد که بسیاری از بهره برداران باغات پسته در ایران بیسوادند و افراد بیسواد با دلالان بیسواد بهتر کنار می آیند تا متخصصان دلسوز! همیشه وقتی که کمبود در بازار باشد درست شدن بازار سیاه زیاد دور از ذهن نیست! سم مونتو سم خوبی است ولی متاسفانه عده ای با جهالت های خود خواسته یا ناخواسته موجب بدنام شدن آن می شوند. سموم تقلبی مونتو یکی دیگر از مسایل است و جدیدا سموم تقلبی مونتو بوفور در بازار مصرف مشاهده می شوند وقتی که قوطی خالی سم مونتو را به قیمت چند ده هزار تومان می خرند بلاشک باید دانست که بجای سم اصل سم دیگری را داخل آن می ریزند و لیبل را براحتی چاپ می کنند و وارد بازار مصرف می کنند. بنظر می رسد با شرایط موجود مارکت کشاورزی در ایران تنها راه چاره آگاهسازی کشاورزان باشد و حداقل کشاورزان سم مورد نیاز خود را از فردی بخرند که تخصص دارد و دلسوز است حتی اگر بالاتر از قیمت بازار می فروشد حداقل این اطمینان وجود دارد که موجب بدتر شدن کار نخواهد شد. باعث تاسف است که بازار سم مونتو باید در دست عده ای دلال بیسواد و کم سواد باشد و آنها برای مونتو قیمت تعیین کنند. بهر روی با اوضاع فعلی دور نیست که سم مونتو نیز به سرنوشت سایر سموم دچار شود. ماجرای مارکت کشاورزی و نهاده های کشاورزی در ایران حکایت حزن انگیزی است و دلالی جای آگاهی و تخصص را گرفته است. حتی بسیاری از متخصصین ما هم متاسفانه دزد شده اند و سر این و آن را شیره می مالند. همانطور که گفتم شاید تنها راه علاج بالابردن آگاهی کشاورزان باشد تا دلالان نتوانند کلاهبرداری کنند و والا نهادهای نظارتی کار خاصی نکرده اند و نمی توانند بکنند. نسل قدیمی باغدار و پسته دار ما بیسواد و کم سواد است و خوشبختانه بمرور زمان نسل های آتی و بعدی هوشیارترند و سراغ کسانی می روند که تخصص در امر کشاورزی دارند نه سراغ دلالان. خاصیت بازار نهاده های کشاورزی در ایران طوری است که هر جنسی مانند سم مونتو جا بیفتد سریعا دلال بازی برای آن شروع می شود و باید با سیاستهای صحیح شرکت اصلی وارد کننده و توزیع کننده جلو این دلال بازی ها گرفته شود. چه خوب است سموم از دست افراد ناآگاه و دلال گرفته شود و بدست افراد متخصص سپرده شود. همانطور که گفتم امکان نظارت گسترده دولتی بر نحوه عرضه سموم و توزیع آن نیست و باید کشاورزان را آگاه کرد.

سم مونتو و حواشی آن

سم مونتو و حواشی آن

نوشته: محمد جمالیزاده-کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

سم مونتو با ماده موثره اسپیروتترامات یکی از سموم جدید عرضه شده به بازار برای مبارزه با پسیل پسته یا شیره خشک است. در مورد خود سم مونتو و دوز مصرف و سایر خصوصیات این سم قبلا مقالاتی در این وبلاگ از طرف من گذاشته شده است و خوانندگان محترم میتوانند به آنها رجوع داشته باشند. شیره خشک یا پسیل پسته خسارتزاترین و سمج ترین آفت در باغات پسته ایران است و تقریبا تمامی باغات پسته درگیر مساله شیره خشک هستند از همه نقاط پسته خیز ایران و استانهای مختلف. در امسال در استان کرمان بدلیل بارندگی های برف و باران نسبتا خوب زمستانه خسارت پسیل پسته یا شیره خشک نسبت به سالهای ماقبل از شدت کمتری برخوردار است اما با گرم شدن هوا دوباره خسارت پسیل پسته شروع شده و در برخی از باغات جمعیت طغیانی پسیل پسته را شاهد هستیم. بهر روی با توجه به اینکه سم مونتو تقریبا جواب قابل قبولی روی کنترل پسیل پسته داشته است امسال کشاورزان علاقه زیادی را به خرید این سم از خود نشان می دهند و مصرف این سم بشدت در بازار افزایش یافته است. بهر روی اگر سمی بتواند حداقل ۲ تا ۳ ماه جلو خسارت پسیل پسته را بگیرد و کشاورزان را از دردسر سم پاشی های بی رویه نجات دهد سم بسیار خوبی است هر چند که قیمت آن نسبت به سایر سموم موجود در بازار بیشتر باشد. مارکت نهاده های کشاورزی در ایران مارکت بزرگ و شلوغی است و همه تاجران دنبال درآمد بیشتر هستند و شاید یک دلیل اصلی مخالفت با سم مونتو این باشد که وقتی مونتو پاشیده شود مصرف سایر سموم کاهش پیدا خواهد کرد و این اصلا برای تولیدکنندگان سموم و وارد کنندگان دلچسب نیست چون فروش سایر سموم بدلیل پایین آمدن مصرف کاهش پیدا خواهد کرد! کسانی که بنده را از نزدیک می شناسند می دانند که بنده هدفی جز خدمت به کشاورز و باغدار ندارم  و اگر مطالبی برای دفاع از مونتو می نویسم این نیست که شرکت بایر به من پولی داده باشد یا آوانسی! خدا شاهد است که من یک شاهی از شرکت وارد کننده مونتو و افراد مسول در این شرکت نگرفته ام و نخواهم گرفت که به نفع مونتو مطلب بنویسم. و این واضح است که فروش مونتو سود چندانی برای فروشندگان ندارد و این یکی از مشکلات سم مونتو است که درصد سود خالص برای فروشندگان ناچیز است و شرکت بایر باید فکری در مورد آن بکند. در مورد فروش سموم ارزان قیمت حداقل ۲۰ درصد سود برای فروشندگان وجود دارد و این در حالی است که در مورد مونتو سود حتی به زیر ۵ درصد است و فروش مونتو سود چندانی برای فروشنده ندارد. بهر روی یکی دیگر از سیاست های غلط وارد کنندگان این سم کمبود این سم در بازار است. جای سوال اساسی اینجاست که چرا سم مونتو به مقدار کافی در بازار ایران وجود ندارد و کشاورزان باید دنبال این سم بدوند و با هزاران دردسر چند لیتر سم تهیه کنند شاید این استراتژی برای شرکت وارد کننده بسیار سود بخش باشد اما موجب سختی و زحمت برای باغداران و زحمتکشان است. یکی دیگر از مشکلات سم مونتو نبودن قیمت ثابت برای این سم و درست شدن بازار سیاه برای این سم است بصورتی که در برخی از نقاط کشاورزان مجبورند قیمت های بالاتر از قیمت سم برای خریدن آن بپردازند و دلال بازی در مورد این سم بیداد می کند. در مورد نحوه صحیح مصرف سم آگاهسازی کافی صورت نگرفته است و مسولان شرکت وارد کننده باید روی فرهنگ سازی استفاده صحیح از این سم کار زیادی انجام بدهند تا این سم به سرنوشت سایر سموم دچار نشود. بنظر من سم مونتو را نباید دست کشاورزان عادی داد چون موجب خراب شدن وجهه سم و درست شدن شایعات در مورد این سم خواهد شد. یک مساله دیگر در مورد مونتو استفاده خودسرانه و بدون در نظر گرفتن استانداردهای لازمی است که در مورد این سم از طرف کمپانی سازنده توصیه شده است. زمان مصرف نحوه مصرف دوز مصرف و کیفیت سم پاشی اینها همه عواملی هستند که نیاز به آگاهسازی از طرف شرکت وارد کننده دارد و بسیاری از کشاورزان از آن بی خبرند. همانطور که اشاره شد درست شدن بازار سیاه بدلیل کمبود این سم در بازار قربانی اصلی آن شرکت وارد کننده خواهد بود چون بازار را اشباع نمی کند و همین امر موجب بروز تقلب و قلابی شدن سم مونتو خواهد شد. تشخیص سم اصلی از قلابی توسط بسیاری از کشاورزان کم سواد میسر نیست و براحتی سر کشاورزان را کلاه می رود. یک کشاورز عادی بیسواد چگونه می تواند به هولوگرام یا لیبل یا سایر خصوصیاتی توجه کند که موجب تشخیص سم اصلی مونتو از تقلبی می شود. یکی دیگر از مشکلات بوجود آمدن شایعات مثبت و منفی در مورد سم مونتو است که باید شرکت وارد کننده با گذاشتن سمینارها و اطلاع رسانی این مشکل را حل کند. بالا بردن توقعات به مقدار بسیار بالا از سم مونتو کار صحیحی نیست وبارها اتفاق افتاده که مونتو در برخی از نقاط عملکرد مناسبی نداشته به دلایل مختلف و اینکه ما توقعات را بی جهت از سم مونتو بالا ببریم اصلا مطلب صحیحی نیست. مثلا بسیاری می پندارند که با پاشیدن سم مونتو دیگر تا آخر فصل نیازی به سم پاشی با هیج سمی نیست یا بعد از پاشیدن مونتو اصلا نباید حشره پسیلی روی برگها وجود داشته باشد و برگها باید کاملا پاک باشند که اصلا چنین مطالبی صحت ندارد و هیچ گارانتی از طرف شرکت سازنده سم مونتو وجود ندارد و حتی توصیه به استفاده به صورت دو نوبت در طول سال است. بلاشک مونتو مقدار مصرف سموم آفت کش در باغات پسته را کاهش داده و این نکته جالبی برای بسیاری از تولید کنندگان و فروشندگان سموم آفت کش نیست و باید به مخالفت با آن بپردازند و شایعه سازی کنند. شایعات خنده داری در مورد استفاده از مونتو وجود دارد از جمله عقیم شدن درختان! باقیمانده سموم داخل مغز پسته و فرو ریختن گره های زایشی و بسیاری از این دست مزخرفات که هیج گونه توجیه علمی ندارد. سم مونتو یک سم با کیفیت است و استانداردهای لازم مصرف را در بسیاری از نقاط دنیا از جمله ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا را دارد و بنابراین شایعه سازی در مورد مونتو از اساس اشتباه است. بنظر می رسد تنها خطر بالقوه سم مونتو مقاوم شدن آفت در برابر این سم است و آن زمانی است که بصورت خودسرانه و بی رویه از سم مونتو استفاده شود و بمرور زمان پسیل پسته نسبت به سم مقاوم شود. بهر روی شخص بنده هیچ صنمی با شرکت وارد کننده سم مونتو ندارم و مقداری هم که لازم داشتم خریداری کردم بمرور و حتی یک شاهی هم تخفیف نگرفتم که بخواهم بنفع شرکت سازنده یا وارد کننده مطلب بنویسم ا….اعلم. به امید فردایی بهتر برای صنعت پسته ایران.

آیا در مورد سم مونتو می توان با قاطعیت نظر داد؟

آیا در مورد سم مونتو می توان با قاطعیت نظر داد؟

نوشته: محمد جمالیزاده-کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی- عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

سم مونتو تاثیر بسیار مناسبی در کنترل پسیل پسته یا شیره خشک در باغات پسته داشته است و تاثیرات کنترل کنندگی آن بر هیچ کس پوشیده نیست! آزمایشات و گزارشات نشان می دهد که سم مونتو از هر نظر سم مناسبی است و تاثیرات سویی روی محیط زیست حشرات مفید و مسایل بهداشتی نداشته است. تکنولوژی بالای این سم در اختیار آلمانهاست و هیچ کشور دیگری نتوانسته این سم را فرموله کند. حاشیه ها در مورد سم مونتو و تاثیرات آن زیاد است از تقلب بگیر تا گرانفروشی و مسایل دیگر که در مقالات قبلی به آنها تا حد زیادی پرداخته شده است و جوابیه هایی نیز از سوی مهندس زنده دل گرامی به خوانندگان عرضه شده است. اینکه ما چه برداشتی از این سم بکنیم نیاز به گذشت زمان است و تاثیرات درازمدت این سم روی درختان پسته باید مد نظر باشد. بنظر من نمی توان در عرض ۲ یا ۳ سالی که از عرضه این سم به بازار گذشته در مورد این سم قضاوت کرد. بهر روی بسیاری از کشاورزان شایعات زیادی را در مورد اثرات منفی این سم روی درختان بیان می کنند از جمله افزایش یافتن سرخشکیدگی ها و فروریختن گره های رویشی یا زایشی زرد شدن برگها و ریختن برگها و بسیاری دیگر از شایعات!! بهر روی در حال حاضر هیچگونه تحقیق مستدلی روی پسته در مورد سم مونتو و اثرات سو احتمالی آن وجود ندارد و هر چه که هست از خوبی این سم و قدرت کنترل کنندگی و دوام این سم حکایت می کند. اما بنظر می رسد در مورد شایعات مربوط به این سم هم دقت کرد و نمی توان یکجانبه قضاوت کرد. اینکه سم مونتو هیچ گونه اثرات سویی نداشته باشد شاید یک حرف بزرگ و غیرقابل اثبات باشد اما حتی اگر ۱ درصد هم شایعات در مورد این سم حقیقت داشته باشند باز هم نمی توان براحتی از کنار آنها گذشت. اقلیم پسته کاری در استانهای مختلف پسته خیز ایران بسیار متغییر است و حتی انواع آب و خاک و هوا در شرایط درختان و تاثیر سم مونتو می تواند تاثیرگذار باشد. همانطور که اشاره شد نتیجه گیری راجع این سم باید در درازمدت باشد و نمی توان در کوتاه مدت قضاوت کرد. البته باید توجه داشت که هدف از نوشتن این مقاله دلسرد کردن کشاورزان از مصرف این سم نبوده و نیست و در کوتاه مدت این سم تاثیرات بسیار خوبی در کنترل پسیل پسته داشته است. توصیه بنده به شرکت وارد کننده این سم این است که تحقیقاتی مفصل راجع اثرات دراز مدت این سم روی درختان پسته داشته باشند تا بتوانند بصورت مستدل از عملکرد این سم دفاع کنند. شرایط درختان پسته اوحدی دارای سرخشکیدگی در مناطق پسته کاری استان کرمان با درختان سالم و نتومند مرکبات در کالیفرنیای امریکا قابل مقایسه نیست. این احتمال اگر چه ممکن است در حد صفر باشد اما باز هم نمی توان بسادگی از کنار آن گذشت. دانش بسیاری از کشاورزان در حد بالایی نیست و شاید سرخشکیدگی ها و مشکلات درختان پسته را به سم مونتو نسبت بدهند. بنده بارها و بارها از نزدیک با برخی از کشاورزان برخورد کرده ام که بیان می کنند مونتو سم خوبی نیست و وقتی علت را می پرسیم خشکیدگی سرشاخه ها و خشک شدن بیش از حد آنها زردی درختان و بسیاری از مسایل دیگر را به استفاده از سم مونتو نسبت می دهند که احتمالا این حرفها محلی از واقعیت ندارند و بیشتر به شایعه سازی می مانند اما باز هم نمی توان از کنار این حرفها براحتی گذشت. باید نتیجه اصلی از این سم را بصورت درازمدت در نظر داشت و در کوتاه مدت نمی توان قضاوت کرد. ممکن است بسیاری از کمبودها بخصوص زردی ناشی از کمبود نیتروژن بخصوص در موعد پر شدن مغز در درختان پسته را به اشتباه به مونتو نسبت بدهند یا  علایم کمبود عناصر میکرو را به استفاده از سم مونتو نسبت بدهند یا حتی مسمومیت های ناشی از عناصر بور (B)، سدیم (Na) و کلر (Cl)!! بهر روی باید در مورد این سم بررسی های بیشتری صورت گیرد و باید تحقیقات بیشتری در مورد این سم انجام شود. تحقیقاتی که کاربردی باشند و گرنه پول دادن به فلان موسسه برای گرفتن گواهی مصرف نمی توان جلو شایعات مربوط به این سم را بگیرد! بهر روی سم مونتو توانسته بار بزرگی را از دوش کشاورزان بردارد و این جای خوشحالی دارد. سم پاشی باغات پسته به فواصل هر ۱۵ روز از اوایل فصل بهار کار بسیار پرزحمت و پرهزینه ای بوده است و مونتو توانسته است این بار بزرگ را از دوش کشاورزان بردارد!! مشاهدات شخصی بنده نشان داده در مورد درختان ضعیف و دارای سرخشکیدگی مونتو ممکن است باعث تشدید بیماری شود هر چند که پسیل پسته را کاملا کنترل می کند!! البته باز هم این ادعا فقط مبنای تجربی دارد و باید در مورد آن بررسی شود تا به قطعیت رسید. همانطور که بنده بارها گفته ام که وابسته به هیچ گروهی نیستم که بخواهم بنفع یا علیه چیزی مطلب بنویسم. در مورد مونتو هم این مطلب صدق می کند. بنده طرفدار و دلسوز کشاورزان هستم و باید نسبت به شایعات و واقعیتها حساس باشم. شاید وجود سموم تقلبی مونتو در بازار هم یکی از مشکلات عمده و اینچنین شایعاتی باشد. سم بی کیفیت چه مونتو باشد و یا هر سم دیگری می تواند تاثیرات سو روی درختان داشته باشد. همیشه حرفهای دسته اول در مورد مونتو و کلا درختان پسته را باید از کشاورزان شنید. اگر چه برخی از کشاورزان از سم مونتو دفاع می کنند اما هستند بسیاری از کشاورزان که مونتو را بایکوت کرده اند و از آن استفاده نکرده اند. بنده شخصا از نزدیک با بسیاری از کشاورزان از نزدیک گفتگو کرده ام و گاها نظرات متناقضی در مورد مونتو می شنوم حتی یکی از کشاورزان به بنده گفت مهندس اگر سمی مانند مونتو بتواند تا چندین ماه پسیل پسته را کنترل بکند حتما دارای عوارض جانبی روی درختان است و این مساله مساله قابل تاملی است هر چند که بنده خاطر نشان کردم مونتو سمی کاملا آزمایش شده است و اثرات سو ثابت شده ای در بسیاری از کشورها نداشته است. بهر روی حتی برخی از کشاورزان اینقدر نسبت به سم بدبین هستند که همه مشکلات درختان را به اثرات سم مونتو نسبت می دهند اما همیشه سوالها باقیست و هیچ چیز قطعی نیست. حتی در مورد خود من بارها وبارها از مطالبی که قبلا در وبلاگ آمده عقب نشینی کرده ام و نظرم کلا عوض شده است و در محیط طبیعت و باغ پسته هیچ چیزی قطعی نیست. باید صبور بود و به اثرات جانبی سم دقت کرد هر چند که مونتو در کنترل آفت بسیار موفقیت آمیز عمل کرده است.

بررسی اثر سم مونتو در کنترل پسیل پسته

بررسی اثر سم مونتو در کنترل پسیل پسته

هشدار : هر گونه کپی بردای باید با ذکر منبع و اجازه رسمی از نویسنده باشد .

b39484dcde789c6a000b77a170d32358b8528

سم موونتو برای اولین بار امسال در ایران بین باغداران توزیع گردید بسیاری از کشاورزان که از سموم دیگر قطع امید کرده بودند ترجیح دادند از این سم بعنوان آخرین حربه استفاده کنند .

و اما در ابتدا مشخصات این سم را برای شما عزیزان بیان میکنیم

حشره کش موونتو( اسپيروتترامات) ازگروه حلقوی کتنول ها واز کلاس تتروميک اسيد ها.باعث اخلال درساخت چربی ميشود.اسپيروترامات یک مکنده کش قوی ودارای حرکت دوجهته (آوند آبکش وچوب) می باشد که قادر به نفوذ در هر دو آوند می باشد یعنی بر روی شاخه های جدید نیز نفوذ کرده و باعث از بین بردن آفت می گردد این سم برروی طيف وسيعی از آفات مکننده موثر بوده وبا توجه به دوره کارنس منحصر به فرد برای محصولاتی که برای صادرات هستند مفيد می باشد.دوره کارنس آن درسبزیجات وصيفی وليمو ترش وليمو شيرین 1 روز بوده ودرمحصولات باغی 7 روز وتنها برای سویا 21 روز می باشد.خاصيت ضربه ای ندارد وتاثير آن 3 تا 7 روز بعد دیده
.( ميشود.درایران برای مبارزه با پسيل پسته به ثبت رسيده( 1391 ) درسایر کشورها روی محصولات مختلف از جمله سبزیجات،محصولات زراعی،مرکبات،نخيلات،نارگی ل،سيب،آناناس،انبه،کيوی وتعداد ریادی محصول دیگر به ثبت رسيده واستفاده میشود.این حشره کش خاصيت انتقال از برگ به برگ و حتی انتقال به برگهایی که بعدا ظاهر ميشوند را نيز دارد.از جمله آفاتی را که به راحتی کنترل ميکند عبارتند از تریپس پياز-فيلوکسرای مو-شته ها-سپردارها وتعدادزیادی از شپشکها وانواع پسيل ومگسهای سفيد.

این سم بعنوان یک سم قوی که دارای ویژگی هایی منحصر بفردی است ولی استفاده از این سم مستلزم آماده سازی و استفاده صحیح می باشد . این سم بصورت سوسپانسیون تغلیظ شده می باشد که بهتر است با صابونهای گیاهی استفاده گردد و قبل از ریختن این سم داخل سم پاش با کمی آب رقیق شده و سپس در مخزن سم پاش ریخته شود تا از ته نشین شدن آن و غیر یکنواختی آن جلوگیری کرد در مرحله بعد زمان سم پاشی نکته بسیار مهمی در مورد این سم می باشد با توجه به شکستن فرمولهای همه سموم بهتر است زمانی سم پاشی صورت گیرد که از برخورد نور شدید خورشید به قطرات سم جلوگیری شود مانند بعد از ظهر و یا صبح زود

یکی دیگر از کارهایی که در سم پاشی موونتو باید دقت نمود میزان آلودگی درختان به آفت می باشد بطور مثال طبق تجربه شخصی بنده در باغ آقای بیهقی در روستای چاهک شهرستان خوشاب دو باغ کنار هم دچار آلودگی گردیده بودند که یکی از باغها قبل از استفاده از سم موونتو از سم دلتامترین استفاده کرده بود که به دلیل ضربه ای بودن سم دلتامترین و کم شدن جمعیت آفت سم موونتو براحتی توانسته آفت را کنترل کند اما در باغ کناری به دلیل وجود تعداد جمعیت بالای افت موونتو نتوانسته اثر مطلوبی را نشان دهد . یکی دیگر از مسائلی که کشاورزان عزیز باید به آن توجه نمایند شستشوی درختان آلوده شده توسط صابونهای گیاهی است چون وجود شیره و خاصیت چسبندگی مانند یک عایق از نفوذ این سم به داخل برگ جلوگیری می نماید و در آخر به یک نکته دیگر نیز باید اشاره نمود و آن اینکه سم پاشی توسط این سم بر درختانی بیشتر اثر می گذارد که دارای برگهای سالم تری هستند و اغلب درختانی که به خاطر افت دارای برگهای زرد و ضعیفی هستند قادر به جذب این سم نمی باشند لازم به ذکر است بهتر است کشاورزان عزیز قبل از اقدام به سم پاشی با کارشناسان گیاهپزشکی مشاوره داشته تا طبق شرایط محیطی و فصلی توصیه های فنی را تجویز نمایند .

هشدار : هر گونه کپی بردای باید با ذکر منبع و اجازه رسمی از نویسنده باشد .