ترکیدگی میوه انار

ترکیدگی میوه انار

مهمترین ناهنجاری فیزیولوژیک و خسارتزای انار در ایران

url

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر گونه کپی برداری بدون اجازه رسمی از نویسنده ممنوع می باشد .

کم آبی ، نامنظم بودن دور آبیاری ، وجود رقم حساس ، اختلاف درجه حرارت شب و روز و سرمای زودرس پاییزه ، بویژه اگر توأم با ریزش باران باشد ، عوامل اصلی در ایجاد عارضه ترکیدگی میوهی انار می باشندكه در روستاي حسن اباد ميبد در سال 1370 بيش از 26 درصد ودر سال 1372 كمتر از 7 در صد بوده است .

کنترل

استفاده از ارقام مقاوم ، رعایت دور آبیاری ، تغذیه متعادل باغ انار و برداشت به موقع محصول مهمترین راهکارهای کنترل این عارضه می باشد . استفاده از بعضی از هورمونها مثل اسید جیبرلیک بعد از مرحله گل افشاني و یا مواد ضد تعریق گیاهی نیز برای کاهش خسارت ترکیدگی انار توصیه شده .

آفتاب سوختگی میوه

این عارضه باعث کاهش مرغوبیت و بازار پسندی میوه می گردد . پوست میوه هایی که در معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار می گیرند ، دراثر شدت تابش سوخته و سیاه می شود . آب دانه ها تبخیر شده و فقط هسته ها باقی می مانند . در صورت شدت عارضه ممکن است میوه انار غیر قابل استفاده گردد . این میوه ها معمولا دچار ترکیدگی نیز می گردند .

کنترل

برای کنترل این عارضه علاوه بر سعی در انتخاب رقم مقاوم ، لازم است با در نظر گرفتن فاصله مناسب کاشت ، انجام هرس اصولی و رعایت جهت مناسب ردیف های کاشت ، از قرار گرفتن میوه در معرض تابش مستقیم خورشید جلوگیری به عمل آورد . تغذیه صحیح ، آبیاری منظم و مدیریت درست علف های هرز کف باغ ( حفظ یک پوشش ملایم علف های هرز در کف باغ ) از دیگر راه های کاهش خسارت آفتاب سوختگی میوه انار می باشد .