اجرای سیستم داربستی Y شکل برای باغ انار

اجرای سیستم داربستی Y شکل برای باغ انار

 

ملزومات اجرای سیستم داربستی

اساس کلی احداث تمامی این سیستم ها مشابه بوده و به شرح ذیل می باشد.

پایه قیم

در تمام روشهایی که گفته شد نهالها از زمان کاشت به تکیه گاه نیاز دارند. این تکیه گاه بایستی قبل ازکاشت در زمین نصب شده باشد. بر اساس شرایط اقلیمی و وضعیت اقتصادی منطقه
و در دسترس بودن مواد گوناگون از پایه هایی با جنس چوبی، بتنی، فلزی و … میتوان استفاده کرد.
پایه های بتنی خیلی گران هستند و پایه هایی که از چوب فشرده تهیه شدهاند عمر بیشتری نسبت پایه های آهنی دارند. پایه های چوبی که از درخت اقاقیا و سرو قرمز ساخته شده اند، نسبت به سایرگونه ها مثل افرا، نارون، کاج و سیاه کاج دوام بیشتری دارند. اگر چه امروزه با استفاده از مواد بازدارنده فساد چوب از جمله جوهر قطران و پنتاکلروفنل محلول، دوام این گونه ها نیز افزایش یافته است، پایه هایی که از چوب فشرده تهیه شده و توسط مواد بازدارنده فساد مقاوم گشته اند حداقل برای بیش از ۲۲ سال عمر میکنند. استفاده از پایه های نامرغوب به علّت تعویض مکرّر مقرون بصرفه و اقتصادی نمیباشد. پایه های بتنی اگر در عمق مناسب قرار گیرند دارای عمر نامحدود هستند. کاربرد پایه های فلزی ساده بوده و با کوبیدن می توان آنها را در زمین فرو کرد. همچنین انواع پایههای چوبی کوچک را با کوبیدن میتوان فرو کرد ولی انواع بزرگتر آنها وپایه های سیمانی را بایستی بوسیله حفرگودال در زمین قرار داد. یکی از نکات مهم سنگینتر بودن ته پایه از طول آن می باشد.

سیم
سیم بایستی به حالت سفت و کشیده باقی بماند، بدون این که لازم باشد دوباره آن را سفت کنیم.پائین ترین سیم داربست به مستقیم نگه داشتن تنه کمک زیادی می کند و همچنین توزیع بازوها و شاخه های یکساله روی این سیم باعث می شود که فشار روی سیم پائینی بیشتر ازسیم بالایی باشد.بنابراین برای سیمهای بالایی داربست می توان از سیمهایی که مقاومت کمتری دارند استفاده کرد. دوام سیم بستگی به گالوانیزه بودن آن، اقلیم و نحوه جابجایی آن درهنگام احداث  دارد.کشیدن سیم در روی زمین در زمان احداث موجب جدا شدن بخشی از لایه روی محافظ سیم شده و موجب زنگزدگی سیم و در نهایت پاره شدن آن میشود، لذا با دقت لازم در زمان حمل و نقل و باز کردن سیم از یک قرقره بزرگ میتوان از وارد آمدن خسارت به لایه گالوانیزه سیم جلوگیری کرد.
قیم کششی

به علت وزن شاخه ها به قیم اول و آخر هر ردیف باری وارد میشود که اگر خارج از حد تحمل این دو قیم باشد، منجر به کشیده شدن آنها به داخل و در نتیجه فروپاشی سیستم میگردد. به منظور حل این مشکل باید وزن اضافی از قیم اول و آخر هر ردیف برداشته شود و سیمها خارج از ردیف ثابت گردند. بدین منظور میتوان سیمها را دورتر از قیم با استفاده از بتن در زمین ثابت کرد و یا ازقیم کششی استفاده نمود.
نکات مهم در اجرای سیستم داربستی

۱- خطوطی که پایه ها روی آنها قرار میگیرند تا حد ممکن باید مستقیم باشند، این مساله
علاوه بر حفظ نظم و زیبایی ظاهری باغ موجب میشود تا تمامی درختان در یک خط مستقیم
قرار گیرند و از ضربه خوردن و شکستن آنها به وسیله تراکتور یا ادوات متصل به تراکتور در حین عملیات مکانیکی جلوگیری به عمل آید.
۲- به منظور ایجاد کشیدگی کافی بر روی سیم ها و جلوگیری از افتادگی و شکم  دادن سیمها در اثر وزن میوه و شاخ و برگ، از انواع ابزارها و قلابها استفاده میشود.
۳-برخی از اشتباهاتی که می تواند منجر به فروپاشی سیستم داربستی شود عبارتند از:
ـ استفاده از مواد با کیفیت پایین
ـ عدم قرارگیری قیمها در عمق کافی برای اطمینان از ثبات و استحکام
ـ عدم استفاده از لنگرها یا قیمهای کششی مناسب در ابتدا و انتهای ردیفها به منظورتحمل بار سنگین محصول
ـ وجود قیمها یا پایه هایی که خارج از خطوط ردیفها قرار دارند و در معرض آسیب ادوات کشاورزی هستند.

بررسی انواع روش های کود دهی در باغات پسته

بررسی انواع روش های کود دهی در باغات پسته- بخش اول

            محمد جمالیزاده-کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی-عضو انجمن پسته ایران

Email: mojamalizadeh@yahoo.com

هشدار: هر گونه استفاده از این مطالب باید با ذکر منبع یا اجازه رسمی نویسنده باشد

کوددهی جزو لاینفک اعمال باغداری است و باغداران باید منظور تغذیه درختان پسته از روش های مختلف کوددهی استفاده کنند. گاها روش های کوددهی که توسط کشاورزان استفاده می شوند ناصحیح هستند و نتنها سودبخشی ندارند بلکه گاها مضرند و کار را بدتر می کنند. متاسفانه روش های کوددهی و بخصوص روش دادن کوددهای دامی بیشتر بر اساس تقلید از دیگران است. ممکن است در هر منطقه روش های کوددهی با هم متفاوت باشند. شناختن روش های صحیح کوددهی می تواند کشاورزان را تا حد زیادی به سمت تولید محصول بیشتر و افزایش راندمان باغات پسته پیش ببرد. بسیار پیش امده مثلا در مورد کوددهای دامی ممکن است در یک منطقه چالکود مناسب تر باشد و در برخی از نقاط پخش سطحی کارساز تر باشد!! در این مقاله سعی می شود بصورت خلاصه به انواع روش های کوددهی پرداخته شود! قبل از هر چیز باید خاطر نشان کرد که نحوه دادن کودهای شیمیایی و دامی و آلی با هم بسیار متفاوت است و بسته به نوع کود باید روش کوددهی مناسب را انتخاب کرد!! ۱-پخش کودها بصورت سطحی (Broadcasting): در بسیاری از باغات پسته بخصوص کودهای دامی کشاورزان کودها را بصورت سطحی پخش می کنند. کودهای دامی شامل کودهای گوسفندی، مرغی، گاوی و…از قدیم الایام بصورت پخش روی سطح کاربرد پیدا کرده اند. بدین صورت که ابتدا کودها به مقدار لازم در سطح خاک پخش می شود و بعد از طریق شخم به لایه های پایین تر خاک فرستاده می شوند!! اخیرا این روش کاربرد زیادی در باغات پسته پیدا کرده است و حتی عده ای تاثیر آن را بهتر از چالکود ارزیابی می کنند. روش پخش کودهای دامی بصورت سطحی دو عیب بزرگ دارد اول پرت یا هدررفت بالا و دوم پخش بذور علفهای هرز (در صورت نپوسیده بوده کود). بنظر می رسد در باغاتی که از تراکم بالای درختان برخوردار هستند این روش مناسب تر از چالکود است. چون ریشه درختان پسته بیشتر بصورت سطحی رشد پیدا می کند و آبیاری غرقابی موجود در باغات پسته هم مرسوم است این روش تاثیر نسبتا خوبی در درختان پسته داشته است. شاید مهمترین دلیل اینکه این روش جواب خیلی خوبی روی درختان پسته داشته است این باشد که سطح تماس کود با ریشه ها بصورت محسوسی در مقایسه با روش چالکود بالاتر می رود. در روش چالکود معمولا سطح تماس ریشه ها محدود به ناحیه ای است که کود در آن قرار می گیرد! در مورد کودهای شیمیایی سخت حل و دیر حل مانند فسفاتها و پتاس های سنگی روش استفاده بصورت سطحی موثرتر از چالکود کردن ارزیابی می شود!! در مورد کودهای دامی ناپوسیده و با قطعات درشت و دیر حل نیز روش کاربرد سطحی می تواند مفید تر از چالکود باشد. یک ریسک دیگر روش چالکود می تواند سوختن ریشه ها در اثر حرارت زیاد کودها در داخل چاله های کودی باشد که در روش پخش سطحی چنین چیزی وجود ندارد! در مورد کودهای دامی با قطعات درشت و ناهمگون استفاده از روش پخش سطحی بسیار موثرتر از روش چالکود است!! روی هم رفته پخش کودها بصورت سطحی بخصوص در مورد کودهای دامی دارای استقبال بیشتری در مقایسه با روش چالکود بوده است. در مورد کودهای شیمیایی نیز پخش سطحی رواج زیادی دارد. مثلا در مورد سولوپتاس ها، اوره و سولفاتهای آمونیوم. البته باید خاطرنشان کرد که معمولا ایندسته از کودها بدلیل حلالیت بالا در دوره رشد درختان در فصل بهار و تابستان بمصرف می رسند و نیازی به استفاده از ایندسته از کودها در زمستان نیست. گاها مشاهده می شود که برخی از کشاورزان از اوره و سایر کودهای شیمیایی در دوره خواب درختان در زمستان استفاده می کنند که کار اشتباهی است چون در دوره خواب درختان در زمستان چون جذب ریشه ای در حداقل ممکن قرار دارد این کار کار عاقلانه ای بنظر نمی رسد. گاهی موارد در روش چالکود بمنظور پوسیده شدن زودتر کودها و جلوگیری از فعالیت برخی از آفات بخصوص سوسک طوقه خوار پسته کود اوره را روی قطعات درشت کودهای دامی می پاشند که کار صحیحی بنظر می رسد! ۲ – روش چالکود (Placement): روش چالکود یک روش قدیمی بمنظور تغذیه درختان پسته است. از قدیم الایام کوددهای دامی را بصورت چالکود در اختیار ریشه درختان پسته قرار می داده اند. نکات ظریفی در مورد چالکود وجود دارد که گاها از طرف کشاورزان توجهی به آنها نمی شود. در بسیاری از موارد مقدار کوددهای دامی که چالکود می شود بسیار بیشتر از حد مورد نیاز است و موجب آسیب جدی به ریشه ها می شود که باید از این کار جدا پر هیز کرد. در مورد کوددهای دامی مختلف از جمله گاوی، گوسفندی و مرغی شایعات و حرفهای بی پایه ای وجود دارد. مثلا کود گوسفندی گرم است یا گاوی سرد است و ….کودهای دامی تفاوت چندانی از نظر مقدار مواد و عناصر غذایی موجود در داخل آنها ندارند و گرمی و سردی کود چیزی بی پایه و اساس است و نمی شود بر اساس سردی و گرمی یک کود دامی برنامه ریزی کرد! معمولا کودهای مرغی از نظر درصد مواد غذایی و تاثیر آنها کمی بهتر از سایر کودهای دامی ارزیابی می شوند! یک اشتباه دیگر در مورد چالکود زمان این کار است. در بسیاری از موارد مشاهده می شود که بجای موعد مناسب چاله زدن در برج ۸ و ۹ و ۱۰ چاله زدن در هنگامی صورت می گیرد که اصلا مناسب نیست و ریشه ها در حال بیدار شدن هستند!! نزدیک اوایل شروع فصل رشد در بهار چاله زدن نتنها موجب آسیب به ریشه ها می شود بلکه پر کردن چاله ها با استفاده از کودهای دامی ناپوسیده بعلت حرارت فو ق العاده ای که ایجاد می کنند بلاشک موجب سوختن ریشه ها و آسیب زدن به ریشه های درختان خواهد شد!! در مورد کودهای مرغی بهتر است پخش بصورت سطحی باشد تا چالکود!! چون کودهای مرغی کودهایی زود حل هستند زدن چاله و ریختن کودهای مرغی در آنها در برج ۹ و ۱۰ موجب هدررفت کودها خواهد شد چون کودهای مرغی بسیار سریع الحل هستند و از دسترس ریشه خارج خواهند شد!! روش چالکود مزایای خود را دارد از جمله عدم توسعه و پراکنش بذور علفهای هرز در داخل باغ، افزایش یافتن عمق حاصلخیزی خاک در مقایسه با روش پخش سطحی!! و همچنین در مواردی که حجم کود یا مقدار کود مصرفی کم باشد روش چالکود موثرتر از روش پخش سطحی ارزیابی می شود!! در مورد درختانی که تراکم کمتری بخصوص روی ردیفها دارند روش چالکود بهتر از روش پخش سطحی است. خود روش چالکود دارای تقسیم بندی های مختلفی است که سعی می شود در نوشتار بعدی به آن پرداخته شود! در مورد خاکهایی که سفت هستند روش چالکود می تواند موثرتر از روش پخش سطحی باشد!! در مورد خاکهایی که نرم و شنی هستند استفاده از روش چالکود می تواند خطرناک باشد و موجب آسیب به ریشه ها شود. باید خاطرنشان کرد عمق چاله در روش چالکود بسیار مهم است و باید حتما دقت لازم در این مورد مبذول شود. ایجاد کانالهای بسیار عمیق موجب پرت کودها و عدم استفاده بهینه درختان خواهد شد. در مورد برخی از کودها بخصوص کودهای مرغی چه بصورت پلت و چه بصورت معمولی عمق چاله و اندازه آن بسیار مهم است!! در مورد برخی از کودهای شیمیایی نیز می توان از روش چالکود استفاده کرد و باز هم عمق چاله، فاصله آن از درخت و نوع کود می تواند در این مورد متمایز کننده باشد!! در مورد چالکود همیشه باید سعی شود که فاصله لازم رعایت شود و چاله در سایه اندار درختان احداث شود. زدن چاله نزدیک به تنه درخت و یا زدن چاله با فاصله زیادتر از سایه انداز درختان می تواند موجب پرت کود و عدم جواب مناسب شود. گاها در مورد برخی از کودهای شیمیایی بخصوص در تابستان بمنظور جلوگیری از جابجایی کودهای شیمیایی چاله ای با عمق کم و پهنای مناسب می تواند حفر شود و سپس کودهای شیمیای در اختیار درختان گذارده شود که این کار بخصوص در مورد آبیاری غرقابی بسیار مفید است و موجب عدم شسته شدن و جابجایی سطحی کود خواهد شد!! اخیرا مواد شیمیایی و غیرشیمیایی  زیاد بخصوص در مورد افزودنیها به کودهای دامی مرسوم شده است که جواب بسیار مناسبی هم داشته است.

ترکیدگی میوه انار

ترکیدگی میوه انار

مهمترین ناهنجاری فیزیولوژیک و خسارتزای انار در ایران

url

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر گونه کپی برداری بدون اجازه رسمی از نویسنده ممنوع می باشد .

کم آبی ، نامنظم بودن دور آبیاری ، وجود رقم حساس ، اختلاف درجه حرارت شب و روز و سرمای زودرس پاییزه ، بویژه اگر توأم با ریزش باران باشد ، عوامل اصلی در ایجاد عارضه ترکیدگی میوهی انار می باشندكه در روستاي حسن اباد ميبد در سال 1370 بيش از 26 درصد ودر سال 1372 كمتر از 7 در صد بوده است .

کنترل

استفاده از ارقام مقاوم ، رعایت دور آبیاری ، تغذیه متعادل باغ انار و برداشت به موقع محصول مهمترین راهکارهای کنترل این عارضه می باشد . استفاده از بعضی از هورمونها مثل اسید جیبرلیک بعد از مرحله گل افشاني و یا مواد ضد تعریق گیاهی نیز برای کاهش خسارت ترکیدگی انار توصیه شده .

آفتاب سوختگی میوه

این عارضه باعث کاهش مرغوبیت و بازار پسندی میوه می گردد . پوست میوه هایی که در معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار می گیرند ، دراثر شدت تابش سوخته و سیاه می شود . آب دانه ها تبخیر شده و فقط هسته ها باقی می مانند . در صورت شدت عارضه ممکن است میوه انار غیر قابل استفاده گردد . این میوه ها معمولا دچار ترکیدگی نیز می گردند .

کنترل

برای کنترل این عارضه علاوه بر سعی در انتخاب رقم مقاوم ، لازم است با در نظر گرفتن فاصله مناسب کاشت ، انجام هرس اصولی و رعایت جهت مناسب ردیف های کاشت ، از قرار گرفتن میوه در معرض تابش مستقیم خورشید جلوگیری به عمل آورد . تغذیه صحیح ، آبیاری منظم و مدیریت درست علف های هرز کف باغ ( حفظ یک پوشش ملایم علف های هرز در کف باغ ) از دیگر راه های کاهش خسارت آفتاب سوختگی میوه انار می باشد .

دانلود رایگان مقاله هرس درخت انار

نام مقاله ورد : مقالات باغبانی – مقاله هرس درخت انار
حجم مقاله : ۴۱۸ کیلوبایت
ساخته شده با نرم افزار : WORD ( قالب مقاله DOC )
زبان مقاله : فارسی
تعداد صفحات : ۱۵ صفحه
تهیه کننده : سایت دکتری ورد | مقاله ورد | مقالات با فرمت ورد www.PhdDoc.ir
خلاصه مقاله باغبانی – هرس درخت انار :
هرس درختان انار در اوائل بهار، اواسط تابستان و اوائل زمستان انجام میشود. اما پیشنهاد ما انجام هرس درختان در اوائل تابستان پس از تکمیل گل دوم و اواخر پائیز پس از برداشت محصول است. تنها در سه سال اول پس از هرس اولیه درختان بهتر است در اوائل بهار نسبت به جدا سازی پاجوشها و تنه جوشهای سبز شده که در این مقطع از اعضای نرم درخت محسوب میشوند اقدام تا درخت اسلوب اصلی خود را حفظ کند. ( سایت کشاورزی ایران )

دانلود رایگان مقاله هرس درخت انار

download free articles papers pruning pomegranates fruit trees 277x3003 دانلود رایگان مقاله هرس درخت انار