گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

گیاهان دارویی گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندام‌های آنها حاوی مادهٔ مؤثره‌است. این ماده که کمتر از۱٪ وزن خشک گیاه را تشکیل می‌دهد، دارای خواص دارویی مؤثر بر موجودات زنده‌است. همچنین کاشت، داشت و برداشت این گیاهان به منظور استفاده از مادهٔ موثرهٔ آنها انجام می‌گیرد.

گیاه دارو شناسی
گیاه دارو شناسی (به انگلیسی: Medherbology) علم میان رشته‌ای مطالعهٔ گیاهان دارویی از جوانب مختلف می‌باشد. این علم از قدیمی ترین علوم است که همواره در طول تاریخ نقش بسیار مهمی در بهداشت و سلامت انسان ایفا نموده است و امروزه نیز اهمیت و ضرورت و ارزشمندی آن بیش از پیش شناخته شده است. بر حسب این که کدام جنبهٔ گیاهان دارویی مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد گیاه دارو شناسی شامل گرایش‌های تخصصی زیر می‌باشد: – گیاه دارو شناسی گیاه شناختی – گیاه دارو شناسی کشاورزی – گیاه دارو شناسی شیمیایی – گیاه دارو شناسی داروسازی – گیاه دارو شناسی پزشکی – گیاه دارو شناسی تاریخی – گیاه دارو شناسی مدیریتی صنعتی اقتصادی (گلستان هاشمی، ۱۳۹۲)

موارد مهم در تولید گیاه دارویی
اگر نحوهٔ آماده‌سازی داروهای گیاهی و تحویل آنها به مردم به نحو صحیح انجام نگیرد خواص درمانی گیاه از بین رفته یا تقلیل می‌یابد که این امر موجب عدم تأثیر گیاه در درمان بیماری می‌گردد.

از مواردی که باعث کاهش اثر بخشی گیاه می‌گردد:

کشت در زمینی که از نظر مواد خاص مورد نیاز گیاه، دچار کمبود باشد.
عدم مبارزهٔ صحیح با آفات و بیماریهای گیاهان دارویی کشت شده که اغلب موجب کاهش مواد مؤثر گیاه یا تغییر نسبت ترکیبات مفید گیاه می‌گردند.
رعایت نکردن زمان مناسب برداشت (برحسب وضعیت هوا و ساعات روز)
خشک کردن گیاه در شرایط نامناسب (از نظر درجه حرارت، مدت زمان خشک کردن یا سرعت خشک کردن و…)
عدم نگهداری صحیح و بسته‌بندی مناسب (فرّار بودن برخی ترکیبات، آلودگی گیاه برداشت شده به قارچ یا باکتری و…)
تقلبات دارویی (برخی از اوقات به‌عمد یا غیرعمدی، گیاهی به‌عنوان گیاه دیگر به صرف داشتن ظاهر مشابه فروخته می‌شود و این مسأله علاوه بر اینکه در سطح گونه گیاهی – به فراوانی – اتفاق می‌افتد، گاهی در حد جنس گیاه نیز صورت می‌گیرد)
ویژگی های خاص تولید گیاهان دارویی و معطر
ویژگی های خاص تولید گیاهان دارویی و معطر را می توان به صورت زیر نام برد:

تنوع زیادی در گیاهان و گونه های دارویی وجود دارد.
مواد مؤثره ی آنها دارای اهمیت فوق العاده ای است.
شرایط اگرواکولوژیکی تأثیر شگرفی بر مواد مؤثره ی آنها دارد.
تجارت آنها نسبتاً کم، قیمت شان ناپایدار و در تجارت آنها رقابت جهانی وجود دارد.

شکل های مصرف گیاهان دارویی
گیاهان دارویی و معطر عمدتاً به فرمهای زیر مصرف می شوند:

گیاه تازه
گیاه خشک شده یا کنسرو شده
بصورت فرآوری شده توسط حرارت
استحصال مواد موثره در صنعت

روش تهیهٔ برخی از اشکال مصرفی داروهای گیاهی
دم کرده: مقدار تعیین شده از پودر گیاه را، در مقدار معینی از آب جوش ریخته و به بهم می‌زنند. بعد روی ظرف را پوشانده و به مدت ۳۰-۱۵ دقیقه صبر می‌کنند سپس آن را صاف می‌کنند.
جوشانده:

جوشانده ملایم: مقدار معینی از گیاه خردشده را با ۴/۱ لیتر آب جوش مخلوط کرده، آن را کمی می‌جوشانند. سپس آن را از حرارت دور کرده، صبر می‌کنند تا دم بکشد. سپس آن را صاف می‌کنند؛
جوشاندهٔ معمولی: تفاوت آن با جوشاندهٔ ملایم در افزایش زمان جوشش است.

خیسانده: این شکل برای مواد مؤثری که در اثر حرارت از بین می‌روند، توصیه می‌شود. برای تهیهٔ خیساندهٔ سرد، مقدار مشخصی از پودر گیاه را در حجم معینی از آب ریخته، درِ ظرف را ۶ الی ۱۲ ساعت می‌بندند. سپس محتویات ظرف را صاف می‌کنند.

عملیات آلتی متری چیست

عملیات آلتی متری

TopoTUli

هر نقطه یک (x,y)=((طول وعرض جغرا فیایی))تعلق می‌گیردکه با انتخاب یک سیستم مختصات، قابل انتقال به روی کاغذمیباشد، امادرمورد نشان دادن ارتفاعات(X,Y,Z)، راه‌های مختلفی پیشنهاد شده است.
روشهای نشان دادن ارتفاعات در نقشه

نقشه برجسته:

ارتفاعات بااشل قراردادی بطور برجسته نشان داده می‌شوندالبته این نقشه از نظر بیننده معمولی گویا است ولی برای انجام کارهای فنی و دقیق مورد استفاده نمی‌باشد.

سایه بندی:

در طریقه سایه بندی بیک سطح برجسته تحت زاویه مشخصی نور تابانده می‌شودومتناسب با بلندی، سایه بوجود می‌آید و آنرا با اشل قراردادی به روی نقشه منتقل مینمایند این طریقه نیز از نظر بیننده معمولی گویا ولی برای استفاده فنی و دقیق توام با اشکال می‌باشد.

سطوح تراز:

رایج‌ترین طریقه نشان دادن ارتفاعات است.یعنی یک سطح برجسته را با صفحات موازی سطح تراز(که آنها را صفحات متساوی البعدمیگویند)قطع نموده وتصویر افقی مقاطع را رسم مینمایند.

عملیات مسطحاتی پلانی متری چیست

عملیات مسطحاتی پلانی متری چیست

در این مورد بایستی مشخصات مسطحاتی منطقه مانند نمایش مسیر یک خیابان یا یک رودخانه، تقاطع راهها، موقعیت ساختمانها وغیره بر روی صفحه(نقشه)معلوم گردد.به عنوان مثال اگر مسیری مانند(d)شکل زیر داشته باشیم وناظری روی نقطه A قرار گرفته باشد، کافیست که برای رسم این مسیر، فواصل AKوAMو…وهمچنین زاویه آنها را نسبت به یک امتداد مشخصی مانند شمال نقطهA و یا یک نقطه محلی و قراردادی در امتدادی از قبل تعریف شده که برداشت ما را میتواند راحتتر کند را داشته باشیم.

Drawing1-Model

با توجه به مقیاس مورد درخواست و مقادیر اندازه گیری شده، وضعیت مسیر را می‌توان روی صفحه مشخص نمود.بایستی توجه داشت که برای نقشه برداری یک منطقه لازم است موقعیت نقاط مشاهده در دست باشدواین موقعیت‌ها توسط”کانوای نقشه برداری”(شبکه نقشه برداری)که متکی به نقاطژئودزی است، حاصل می‌گردد.پس معلوم می‌گردد برای نقشه برداری یک منطقه، بوجود آوردن نقاط کانوا ضروری است.

دلایل ایجاد شبکه نقشه برداری”کانوا

اگر از مناطق مختلف بخواهیم نقشه تهیه کنیم و سپس نقشه را بهم اتصال دهیم درصورتیکه کانوای آنها متکی به نقاط ژئودزی نباشند نقشه‌ها پوشش کامل نخواهند داشت.
وقتی در نقشه برداری از مبداء دور میشویم مقدار خطاهای اندازه گیری وترسیم با هم جمع شده خطای بزرگی را که قابل اغماض نیست ایجاد می‌کند ازاین رو عملیات نقشه برداری بایستی با اتکا به شبکه انجام گیرد وبهتر است که شبکه نیز متکی به نقاط ژئودزی باشد.

تاثیر عناصر مختلف بر انگور و علایم کمبود آنها

تاثیر عناصر مختلف بر انگور و علایم کمبود آنها:

ازت(N): باعث افزایش رشد شده و علائم کمبود آن تا زمانی که خیلی شدید نباشد به آسانی قابل تشخیص نیست . ولی در کمبودهای شدید برگها کم رنگ و مایل به زرد شده ورشد شاخه ها کاهش می یابد .

فسفر(P): در تبدیل قند به نشاسته نقش داشته ولی کمبود آن در تاکستانها شایع نیست .علائم کمبود بستگی به واریته آن دارد(شکل1و4).

پتاسیم(K): باعث بهبود کیفیت انگور شده از نرم شدگی و لهیدگی و ریزش پیش از موعد حبه ها جلوگیری نموده و مانع رسیدگی ناهماهنگ آنها می گردد .علائم کمبود آن در قسمت میانی ساقه ها دیده می شود . حاشیه برگها کلروز شده حبه ها ریز می ماند و قسمت پایین خوشه متلاشی و خشک می گردد و حبه ها کشمش مانند می شوند .(شکل2)

روی(Zn):از ریزش حبه ها چلوگیری نموده و به ساخت هورمون اکسین کمک می کند در صورت کمبود. محل اتصال دمبرگ به پهنک توسعه نیافته و باریک می ماند. گیاه دچار کمبود اکسین شده و رشد آن مختل می گردد. حبه ها نا رس باقی مانده و شروع به ریزش می کنند.

منکنز(Mn): نقش آن مشارکت در سیستم های آنزیمی و تولید کلروفیل است. علائم کمبود معمولا تا سه هفته پس از گلدهی ظاهر شده و این علائم با زرد شدن بین رگبرگها آغاز می گردد و اغلب در برگهای جوان دیده می شود.(شکل3)

بر(B): این عناصر در فعالیتهای حیاتی گیاه نقش عمده ای داشته. باعث ساخت پکتین شده و مقاومت گیاه را نسبت به سرما و بیماریها افزایش میدهد و به رشد ریشه نیز کمک می کند. در صورت کمبود اختلالاتی در رشد و نمو دانه گرده به وجود می آید که میزان محصول را به شدت کاهش می دهد. علائم کمبود بر در انگور به آسانی قابل تشخیص است. به طوری که بوته های با کمبود شدید. میوه نداشته و برخی از خوشه ها سوخته و خشک می شوند و فقط ساقه خوشه همراه با چند حبه باقی می ماند.

شته مومی کلم وکلزا

شته مومی کلم و کلزا

شَتهٔ مومی کلم با نام علمی (Brevicoryne brassicae) حشره کوچکی است به طول ۴/۲ میلی‌متر و رنگ بدن آن در شته‌های ماده بی‌بال، سبز تیره یا سبز روشن بوده و پوشیده از یک ماده مومی سفید رنگ است. این حشره از راسته نیم‌بالان (Hemiptera)، زیرراسته جوربالان(Homoptera) و خانواده شته‌ها (Aphididae) است.

سر تیره رنگ بوده و لکه تیره‌ای نیز از روی سر تا روی شکم امتداد دارد. شته مومی کلم یکی از مهم‌ترین آفات کلزا و دیگر گیاهان خانواده کلم است. در ایران در اغلب نواحی به ویژه در مناطق شمالی و مرکزی، همدان، کردستان، کرمانشاه به زراعت کلزا خسارت می‌رساند.

در مناطق خشک روی کلزا حالت طغیانی دارد. در فصل پاییز، شته‌های بالدار روی خاک و نزدیک طوقه بوته‌های کلم و کلم گل جمع شده و سپس افراد نر و ماده در آنجا به وجود می‌آیند.

شته مومی کلم به برگ، ساقه، گل، و غلاف‌های گیاه میزبان خود حمله می‌کند و باعث کاهش محصول و از بین رفتن کامل بوته می‌شود. به علاوه بر تغذیه و مکیدن شیره سلولی از بوته‌های جوان موجب پیچیدگی و قاشق شدن حاشیه برگ‌ها می‌شود. در کلزا، شته‌ها با استقرار در روی قسمت انتهایی از طرفی موجب ضعیف شدن بوته و پایین آمدن کیفیت و کمیت دانه‌ها می‌شوند و از طرف دیگر بر اثر فعالیت آنها، ترشحات چسبنده عسلک روی گیاه به وجود می‌آید که در نتیجه قارچ سیاه مولد فوماژین نیز روی آن رشد می‌کند. جمعیت آفت در روی بوته به حدی است که کنترل آن را اجتناب ناپذیر می‌سازد.

شته مومی کلم دارای دشمنان طبیعی زیادی است، از آن جمله می‌توان به کفشدوزک‌ها و مگس‌های سیرفیده اشاره کرد.

آتشک

آتشک

آتشک از قديمی ترين بيماری های باکتريائی است که عامل آن باکتری

Erwinia Amylovora می باشد و ميتواند بيش از 75 نوع درخت و بوته

از خانواده Rosacea را مورد حمله قرار دهد .

باکتری عامل بيماری در شانکر های نسبتاً فرو رفته زمستان گذرانی

کرده و در بهار، زمانی که دمای محيط مساعد باشد و باران های

مکرری روی دهد باکتری شروع به فعاليت کرده و به سرعت زياد

شده و با کمک حشرات ، باران و باد پراکنده می شود .

اين بيماری بيش از 200 سال است که در آمريکای شمالی شناخته

شده ولی کنترل آن بعلت ناشناخته بودن عامل بيماری مشکل بوده

است .

بررسی اثر سم مونتو در کنترل پسیل پسته

بررسی اثر سم مونتو در کنترل پسیل پسته

هشدار : هر گونه کپی بردای باید با ذکر منبع و اجازه رسمی از نویسنده باشد .

b39484dcde789c6a000b77a170d32358b8528

سم موونتو برای اولین بار امسال در ایران بین باغداران توزیع گردید بسیاری از کشاورزان که از سموم دیگر قطع امید کرده بودند ترجیح دادند از این سم بعنوان آخرین حربه استفاده کنند .

و اما در ابتدا مشخصات این سم را برای شما عزیزان بیان میکنیم

حشره کش موونتو( اسپيروتترامات) ازگروه حلقوی کتنول ها واز کلاس تتروميک اسيد ها.باعث اخلال درساخت چربی ميشود.اسپيروترامات یک مکنده کش قوی ودارای حرکت دوجهته (آوند آبکش وچوب) می باشد که قادر به نفوذ در هر دو آوند می باشد یعنی بر روی شاخه های جدید نیز نفوذ کرده و باعث از بین بردن آفت می گردد این سم برروی طيف وسيعی از آفات مکننده موثر بوده وبا توجه به دوره کارنس منحصر به فرد برای محصولاتی که برای صادرات هستند مفيد می باشد.دوره کارنس آن درسبزیجات وصيفی وليمو ترش وليمو شيرین 1 روز بوده ودرمحصولات باغی 7 روز وتنها برای سویا 21 روز می باشد.خاصيت ضربه ای ندارد وتاثير آن 3 تا 7 روز بعد دیده
.( ميشود.درایران برای مبارزه با پسيل پسته به ثبت رسيده( 1391 ) درسایر کشورها روی محصولات مختلف از جمله سبزیجات،محصولات زراعی،مرکبات،نخيلات،نارگی ل،سيب،آناناس،انبه،کيوی وتعداد ریادی محصول دیگر به ثبت رسيده واستفاده میشود.این حشره کش خاصيت انتقال از برگ به برگ و حتی انتقال به برگهایی که بعدا ظاهر ميشوند را نيز دارد.از جمله آفاتی را که به راحتی کنترل ميکند عبارتند از تریپس پياز-فيلوکسرای مو-شته ها-سپردارها وتعدادزیادی از شپشکها وانواع پسيل ومگسهای سفيد.

این سم بعنوان یک سم قوی که دارای ویژگی هایی منحصر بفردی است ولی استفاده از این سم مستلزم آماده سازی و استفاده صحیح می باشد . این سم بصورت سوسپانسیون تغلیظ شده می باشد که بهتر است با صابونهای گیاهی استفاده گردد و قبل از ریختن این سم داخل سم پاش با کمی آب رقیق شده و سپس در مخزن سم پاش ریخته شود تا از ته نشین شدن آن و غیر یکنواختی آن جلوگیری کرد در مرحله بعد زمان سم پاشی نکته بسیار مهمی در مورد این سم می باشد با توجه به شکستن فرمولهای همه سموم بهتر است زمانی سم پاشی صورت گیرد که از برخورد نور شدید خورشید به قطرات سم جلوگیری شود مانند بعد از ظهر و یا صبح زود

یکی دیگر از کارهایی که در سم پاشی موونتو باید دقت نمود میزان آلودگی درختان به آفت می باشد بطور مثال طبق تجربه شخصی بنده در باغ آقای بیهقی در روستای چاهک شهرستان خوشاب دو باغ کنار هم دچار آلودگی گردیده بودند که یکی از باغها قبل از استفاده از سم موونتو از سم دلتامترین استفاده کرده بود که به دلیل ضربه ای بودن سم دلتامترین و کم شدن جمعیت آفت سم موونتو براحتی توانسته آفت را کنترل کند اما در باغ کناری به دلیل وجود تعداد جمعیت بالای افت موونتو نتوانسته اثر مطلوبی را نشان دهد . یکی دیگر از مسائلی که کشاورزان عزیز باید به آن توجه نمایند شستشوی درختان آلوده شده توسط صابونهای گیاهی است چون وجود شیره و خاصیت چسبندگی مانند یک عایق از نفوذ این سم به داخل برگ جلوگیری می نماید و در آخر به یک نکته دیگر نیز باید اشاره نمود و آن اینکه سم پاشی توسط این سم بر درختانی بیشتر اثر می گذارد که دارای برگهای سالم تری هستند و اغلب درختانی که به خاطر افت دارای برگهای زرد و ضعیفی هستند قادر به جذب این سم نمی باشند لازم به ذکر است بهتر است کشاورزان عزیز قبل از اقدام به سم پاشی با کارشناسان گیاهپزشکی مشاوره داشته تا طبق شرایط محیطی و فصلی توصیه های فنی را تجویز نمایند .

هشدار : هر گونه کپی بردای باید با ذکر منبع و اجازه رسمی از نویسنده باشد .

موارد كاربرد هورمون رشد گياهان

موارد كاربرد هورمون رشد گياهان

هشدار : هر گونه کپی بردای باید با ذکر منبع و اجازه رسمی از نویسنده باشد .

20131013081505775_1

هورمون رشد گياهي از طريق ريشه ، شاخه ، برگ ، جوانه ، غنچه ، گل و ميوه قابل جذب است . هورمون از شكستگي و قطع و افتادن و جدايش شكوفه و گل و ميوه جلوگيري مي كند .از ريشه دار شدن باقالي و لوبيا هنگام برداشت محصول جلوگيري مي كند ، رشد ميوه را تسريع و مقدار محصول را افزايش مي دهد . تا حدي باعث كاهش تخم ميوه ها و محصولات تخم دار مي شود ( مانند هندوانه و پرتقال ) ( البته اگر در مرحله بيداري درخت و يا كاشت بذر و گل دهي و نيز در مرحله رشد ، هورمون زده شود ) ، كاربرد هورمون باعث رسيدن كامل ميوه مي شود و براي محصولاتي چون بادمجان و خيار باعث قلمي شدن آنها مي گردد . و تا حدي خاصيت ضد باكتري و قارچ دارد و با تركيب با قارچ كشها و آفت كشها اثر آنها را بيشتر مي كند وچنانچه همراه كود ها مصرف شود، اثر كود ها بيشتر خواهد بود .
افزايش طول لوله گرده افشاني ، افزايش ميزان محصول ، جوانه زني سريع ، شكوفه دهي سريع ، جلوگيري از افتادن زودرس ميوه و توليد ميوه بزرگتر و با كيفيت تر و بهبود رنگ ميوه ها .اساساٌ براي پيش خيساندن بذرهاي برنج ،جو گندم، باقالي ،هندوانه ،خربزه، بادام زميني، كلم و ديگر بذرهاي صيفي جات و غلات بكار مي رود .
باعث رشد و افزايش مقدار برداشتي صيفي جات ، سبزيجات و غلات مي شود .
توليد ميوه هايي چون سيب، پرتقال، گلابي، نارنج، نارنگي ( مركبات ) ، انگور و هلو، شليل ، انجير، آلو سبز، آلو برغاني و پسته و بادام و گردو و ديگر ميوه ها با كميت بيشتر و كيفيت عالي .
اگرهورمون جذب آب رودخانه شود باعث رشد ماهي و ميگو مي شود و در دوزهاي بالا باعث
مرگ ماهي و ميگو مي شود لذا براي مزارع مشرف به رودخانه بايد از دوز پايين استفاده كرد .
كاربرد بصورت ا سپري بر روي غنچه ، شكوفه و گل براي توليد ميوه هاي بزرگتر . كاربرد بصورت اسپري بر روي برگها به جهت رشد و افزايش برگها و پهنتر شدن ، مقاوم و شاداب گشتن آنها و افزايش ساقه ها و تقسيم سلولي گياه مي شود .
قابل كاربرد با كود ها و قارچ كشها و افت كشها به جهت افزايش اثر به صورت متقابل .
هورمون باعث تسريع جوانه زايي و ريشه زايي بذر ها و هسته ها ، قلمه ها و گياهان مي شود . تقويت بذر ، مقاومت بذر بر عليه بيماري و عوارض جانبي .
ميزان كاربرد هورمون :
كاربرد براي ايجاد نهال و خيساندن هسته هايي مثل گردو ، بادام ، فندوق ، پسته ، هلو ، آلو ، زردآلو، شليل، آلبرتا ، خرما و ديگر هسته هاي سخت ميوه ها : 100 گرم از محلول هورمون در نيم يا يك ليتر آب ريخته و پس از بهم زدن هسته ها را جداگانه به مدت 12 تا 36 ساعت در محلول هورموني آماده شده مي خيسانيد و سپس آنرا كشت مي نماييد و هر چه هسته سخت تر باشد مدت زمان بيشتر مي شود .خيساندن هسته ها در هورمون باعث رشد جوانه و سپس ساقه نهال تشكيل شده خواهد شد و نهال يك ساله مثل نهال 2 تا 3 ساله بنظر مي رسد و براي درختي مثل گردوكه در حدود 7 تا 8 ساله شود بيشترين ثمر را مي دهد با كاربرد هورمون در مراحل خيساندن هسته و سپس كاشت و رشد نهال و فواصل زماني بعدي مثل انتقال به محل اصلي ثابت و جوانه زني و گل دهي و محصول دهي طي 4 تا 5 سال به حد 7 تا 8 سال بدون كاربرد هورمون مي شود .
براي خيساندن هسته هاي گياهان معمولي : 100 گرم از محلول هورمون را با 3 تا 8 ليتر آب مخلوط و به مدت 12 تا 36 ساعت خيسانده شده تا جوانه زده شود ، هر چه هسته سختر باشد مدت زمان و غلظت بيشتر مي شود مثلا براي گردو 100 گرم با نيم تا يك كيلو آب و به مدت 36 ساعت و براي پسته ، بادام و نظير آنها 100 گرم هورمون با يك ليتر آب به مدت 36 ساعت .
كاربرد براي جوانه زايي بذر هايي چون برنج ، غلات و سيب زميني ، صيفي جات و سبزيجات : 100 گرم هورمون با 20 تا 40 ليتر آب مخلوط و به مدت 12 تا 36 ساعت در محلول رقيق شده مي خيسانيد و سپس كشت مي نماييد .
براي بذر گياهاني كه به صورت نشاء كشت مي شوند مثل گوجه فرنگي ، كاهو و غيره : بذر هاي اين گياهان در محلول ( 100 گرم هورمون در 5 تا 10 ليتر آب ) به مدت 12 تا 36 ساعت خيسانده و سپس در محل نشاء كشت مي نماييد .
براي قلمه ها : 100 گرم هورمون در 5 تا 10 ليتر آب و پس از اختلاط و آماده شدن محلول قلمه 5 دقيقه در محلول خيسانده و سپس مراحل بعدي معمول طي مي شود .
براي بذر پنبه : 100 گرم هورمون با 100 ليتر آب مخلوط و مدت 12 تا 36 ساعت بذر ها در محلول فوق خيسانده تا جوانه زند .
در مرحله گل دهي پنبه : 100 گرم هورمون با 50 تا 60 ليتر آب مخلوط و به گياه اسپري و پاشيده شود . غوزه و تخمدان از ريزش محلول محفوظ شود و محلول فقط به ساقه ها پاشيده شود و در نيمه هر ماه هم يك بار مي توان محلول رقيق شده پاشيده شود .
براي گياهاني چون هندوانه و خربزه و گوجه فرنگي و بادمجان ، كاهو ( سبزيجات و صيفي جات ) : 100 گرم با 50 تا60 ليتر آب مخلوط و بروي صيفي جات و سبزيجات اسپري و پاشيده شود از پاشيدن و تجمع هورمون در داخل گل اين گياهان در مرحله گل دهي اجتناب نماييد چون ممكن است باعث تخريب گل شود، اسپري با يد به صورت زاويه دار انجام گيرد و بيشتر ساقه ها را فرا بگيرد. يكبار در مرحله خيساندن بذر ها ، يكبار در مرحله رشد 15 تا 25 روز پس از كشت و سپس به فاصله يك ماه و در هر ماه يك بار و در مرحله آخر 15 تا 20 روز قبل از برداشت ديگر پاشيده نشود چون ممكن است مقداري از هورمون جذب گياه نشده و باعث بوي بد شود ، لذا پس از آخرين بار پاشش هورمون به گياه ، 1 تا 2 بار آب خالص برروي صيفي جات و سبزيجات به فاصله 3 تا 9 روز بعد اسپري و پاشيده شود تا ذرات جذب نشده هورمون شسته و جذب خاك شود

———————————————————————————-
200 گرم هورمون را در 100 تا200 ليتر آب ريخته به هم مي زنيد و آنرا بصورت اسپري با دستگاه بروي صيفي جات و سبزيجات و درختان مي پاشيد .موارد و زمان كاربرد براي درختان متعاقباً اعلام مي گردد .
جدول ميزان و مدت خيساندن بذرها و هسته اي گياهان :
مدت زمان خيساندن ميزان مصرف هورمون

نوع بذر يا هسته
12 تا 24 ساعت 100 گرم هورمون با 20 تا 40 ليتر آب برنج ، غلات و سيب زميني ، صيفي جات و سبزيجات
12 تا 24 ساعت 100 گرم هورمون در 5 تا 10 ليتر آب گياهاني كه به صورت نشاء كشت مي شوند مثل گوجه فرنگي ، كاهو و غيره
36 ساعت 100 گرم از محلول هورمون در نيم يا يك ليتر براي ايجاد نهال و خيساندن هسته هايي مثل گردو ، بادام ، فندوق ، پسته ، هلو ، آلو ، زردآلو، شليل، آلبرتا ، خرما و ديگر هسته هاي سخت ميوه ها
12 تا 36 ساعت 100 گرم هورمون را با 3 تا 8 ليتر آب خيساندن هسته هاي گياهان معمولي

تاثيرکاربرد صحيح آفتکشها در کاهش مقاومت آفات

تاثيرکاربرد صحيح آفتکشها در کاهش مقاومت آفات

هر گونه کپی برداری بدون اجازه رسمی از نویسنده ممنوع می باشد .

با توجه به استفاده از آفتکشها در سرتا سر دنیا و مقوله مقاومت حشرات نسبت به این آفتکشها بر آن آمدم مطلب زیر را برای کشاورزان عزیز در سایت قراردهم .

اغلب کشاورزان در حین استفاده از سموم مایوس می گردند این امر به دلیل مقاومت حشرات نسبت به افتکشهc975ead45ef7109b1fd00382012c76c5ا می باشد و اما مقاومت به افتکشها چیست ؟

مقاومت یک قدرت ژنتیکی است که یک حشره از خود بروز داده و باعث می گردد که یک حشره با چند بار سم پاشی از بین نرود و به حیات خود ادامه داده و این مقاومت را بصورت ژنتیکی از نسلی به نشل دیگر منتقل نماید مقاومت يک موضوع مهم و قابل توجه در بيش از 526 نوع آفت و گونه حشره مي باشد که در طي 50 سال اخير در آنها ايجاد مقاومت شده است و اين منجر به ايجاد خسارت معني داري به محصولات در کل جهان شده است .

بسیاری از کشاورزان اغلب اوقات برای مبارزه با یک نوع حشره اقدام به سم پاشی با یک نوع آفت کش با چند نوبت می کنند که این امر باعث مقاومت بعضی از حشرات به این نوع آفت کش می گردد و حشراتی که توانسته از این سم پاشی جان سالم به در برند موفق به زاد و ولد و انتقال ژن مقاوم به حشرات جدید خواهند این فشار انتقال ژن امر مهم در زمینه مقاومت حشرات است .
مکانيزم

مکانيزمهاي مختلفي در امر ايجاد مقاومت در جمعيتهاي آفتي وجود دارند. بعلاوه حتي در يک جمعيت آفت نيز مکانيزمهاي مختلفي در ايجاد مقاومت دخيل مي باشند.پنج مکانيزم مقاومت عبارتند از:

* مقاومت متابوليکي که بر اثر شکستن ماده موثره سم توسط آفت رخ مي دهد.وقتي که آفت کش وارد بدن آفت مي شود آنزيمها به آن حمله کرده و سم را از حالت سميت انداخته يا اينکه ماده موثره آنرا به فرم غير سمي تغيير مي دهند

* مقاومت فيزيکي که ناشي از تغيير يا دگرگوني در پوست (کوتيکول) حشره مي باشد باعث کاهش يا تاخير نفوذ آفت کش مي شود. تاخير در نفوذ سم باعث کاهش اثر حشره کش در نقطه هدف مي شود و همچنين ممکن است امکان کاهش سيستم سم زدائي درحشرات افزايش بيابد

* مقاومت فيزيولوژيکي زماني رخ مي دهد که آفت ، نقطه هدف آفت کش را تغيير مي دهد. اين کا ر باعث کاهش حساسيت به ماده موثره در نقطه مورد حمله مي شود. بعلاوه ممکن است حشرات داراي مقاومت ناک دان(Knockdown) باشند. در اين حالت حشرات حساسيت سيستم عصبي را نسبت به حشره کشهاي پايروترئيدي را با تغيير نقطه هدف براي تمام حشره کشها کاهش مي دهند

* مقاومت رفتاري زماني مي باشد که حشره هاي آفت با پنهان شدن د رجاهائي مثل جوانه انتهائي گياه که ممکن است نفوذ آفت کش به آنجا دشوار باشدخود را از تماس مستقيم با آفت کش دور سازند. هرگونه تغيير رفتاري ممکن است به عدم تماس حشره و کاهش نمايان شدن آن در مقابل آفت کش کمک نمايد

* مقاومت طبيعي يک نوع مقاومت عمومي است که حشره آفت يا مرحله اي از زندگي آن نسبت به آفت کش حساسيت نداشته باشد. مثلا اکثر آفتکشها روي مراحل تخم و شفيره گي تاثيري ندارند. بعلاوه دو مکانيزم محدود ديگر در ارتباط با مقاومت وجود دارد که عبارتند از:مقاومتهاي متقابل و چندگانه

* مقاومت متقابل زماني در جمعيتي از آفت نسبت به آفت کشها (چه حشره کشها و چه کنه کشها ) رخ مي دهد که از روشهاي مشابهي از نظر تاثير يا مکانيزم مقاومت بهره ببرند

* مقاومت چندگانه زماني در جمعيتي از آفت نسبت به آفت کشها (چه حشره کشها و چه کنه کشها) رخ مي دهد که از روشهاي متفاوتي از نظر تاثير يا مکانيزم مقاومت بهره ببرند

افزايش مقاومت

چندين عامل موثردر نسبت مقاومت در يک جمعيت آفت ممکن است وجود داشته باشد.بعلاوه ثبات مقاومت در يک جمعيت آفت بستگي به مهاجرت افراد حساس آن جمعيت دارد. واين ممکن است فراواني افراد مقاوم در جمعيتهاي آفتي را کاهش دهد. عوامليکه در توسعه مقاومت نقش دارند عبارتند از :

مجموعه عملياتي که توسط توليد کنندگان انجام مي شود و باعث افزايش مقاومت مي گردند که خود شامل :

* تعداد دفعات به کار بردن آفت کش (تعيين کننده شدت فشار)

* استفاده هميشگي از حد اکثر ميزان توصيه شده سم

* به کار بردن يک شيوه عمل مشابه در يک مدت طولاني يا اينکه چندين نسل مختلف با يک روش مبارزه کنترل شوند

* به کار بردن سموم در زماني از مراحل زندگي حشره که احتمالا مقاومت را افزايش مي دهند وجود نداشته باشند

مجموعه عوامل بيولوژيکي که مقاومت را افزايش مي دهند عبارتند از:

* سريع بودن زمان توسعه يا کوتاه بودن زمان يک نسل

* تعداد زياد زاد ولد در هر نسل

* تحرک آفت

* تغذيه آفت از منابع مختلف گياهي

مديريت مقاومت

دانستن اطلاعاتي در رابطه با مقاومت مي تواند در اجراي راهکارهاي کاهش دهنده احتمال توسعه مقاومت موثر باشد. اين به اصطلاح مديريت مقاومت اولا شامل انتخاب عاقلانه و دقيق به کاربردن سموم و ثانيا تعامل آنها با ديگر راهکارههاي مبارزه که بر اساس مديريت آفت استوار است مي باشد. اين کار موثرترين راه اجتناب يا کاهش مقاومت مي باشد. بدليل اينکه مقاومت اساسا ژنتيکي است و تناوب مقاومت در يک جمعيت آفت شما را به عنوان يک توليد کننده وا مي دارد که براي مديريت مقاومت برنامه ريزي نمائيد.

مهمترين رهنمودها براي کاهش احتمال مقاومت براي هر آفت کش عبارتند از:

1) بازديد منظم محصول براي تعيين زمان مناسب سمپاشي يعني زماني که آفت در مرحله حساس ميباشد

2) انجام کارهاي زراعي مناسب همچون آبياري و کوددهي و بهداشتي همچون حذف علفهاي هرز

3) در صورت امکان استفاده از توري در گلخانه در محل منافذ

4) استفاده از عوامل بيولوژيک و دشمنان طبيعي

5) در صورت امکان کاهش تکرار سمپاشيها

6) در حد امکان جايگزيني و استفاده از سموم با شيوه تاثير متفاوت

7) استفاده از سموم با طيف گسترده تاثير همچون تنظيم کننده هاي رشد حشرات، صابون حشره کش، روغن سمپاشي، محدود کننده هاي انتخابي تغذيه (بازد ارنده ها) و قارچها و باکتريهاي مفيد

8) استفاده از تشديد کننده ها (سينرژيست ها)در زمان سمپاشي بدليل تاثير آنها بر آنزيمهاي بازدارنده در سم زدائي

در پايان مسئله مهمي که توليد کنندگان بايد رعايت کنند به کاربردن آفتکشها در زمان صحيح و با نظارت دقيق مي باشد و در ضمن بايد براي کاهش مقاومت از سموم با شيوه هاي مختلف تاثير استفاده کنند.

از اين روي،مجموعه اين کارها باعث مي شوند که سمومي که در دسترس مي باشند در مدت طولاني تري استفاده گردند و آفات نسبت به آنها سريع مقاوم نشوند.ولي به خاطر داشته باشيد که عدم موفقيت در کنترل و مديريت آفات هميشه مربوط به عامل مقاومت نمي باشد.

نویسنده رضا مشکانی

نکاتی چند در مورد محلولپاشی درختان پسته

نکاتی چند در مورد محلولپاشی درختان پسته

peste-vahshi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هر گونه کپی برداری بدون اجازه رسمی از نویسنده ممنوع می باشد .

در شرايط نامطلوب خاک بوِیژه شور بودن و ph نامناسب و یا وجود برخی بیماری ها در سیستم ریشه و یا آب و هوای نا مناسب محلولپاشی می تواند اثرات مفیدی برای درختان پسته داشته باشد .

محلول پاشي بيشتر براي رفع كمبود عناصر ميکرو (ريزمغذي يا كم نياز يا کم مصرف) مانند آهن، روي، مس، منگنز و بٌر ، مولیبدن ، کلسیم و در موارد اضطراري و خاص براي رساندن عناصر ماکرو (پرنياز يا پرمصرف) مانند نيتروژن، فسفر و پتاسيم به درختان پسته مورد استفاده قرار مي گيرد. اين عمل که متاسفانه برخی از کارشناسان و کشاورزان به آن مبادرت می ورزند و می خواهند كمبود عناصر پرنياز را از طريق محلولپاشي برطرف نمایند کاملا اشتباه مي باشد، چرا كه نياز درختان به اين عناصر بيشتر از آن است كه با محلولپاشي بتوان نياز را برطرف نمود فقط در مواقع اضطراري براي رفع كمبودهاي لحظه اي و محدود و در موارد خاص مثل اوايل دوره رشد يا زمان رشد سريع دانه (مغز رفتن) بعنوان عملي مكمل و كمكي و رفرش کردن سریع مي تواند مطرح باشد.
در مناطق پسته كاري به دليل آهكي بودن خاكها و بالا بودن pH، جذب عناصر كم نياز ( آهن، روي، مس و منگنز) از خاك با مشكل مواجه است كه براي رفع اين مشكل يكي از راهها محلولپاشي اين عناصر مي باشد كه بعد از انجام تجزيه برگ و تشخيص كمبود هر يك از عناصر ذكر شده قابل توصيه مي باشد. در مورد هر يك از عناصر، زمان و غلظت محلول پاشي متفاوت است. البته همان طور كه ذكر شد يكي از راه هاي رفع كمبود عناصر كم نياز محلول-پاشي است و راه ديگر بهبود وضعيت خاك (حداقل به طور موضعي و در اطراف ريشه درختان در عمق تراكم ريشه هاي موئين و ريز) از طريق كاربرد مواد اصلاح كننده اي همچون گچ و مواد آلي مي باشد. بايد توجه نمود که در صورت وجود شرايط مناسب در خاک يا امکان اصلاح خاک، کاربرد عناصر ريزمغذي از طريق خاک اصولي تر و پايدارتر از محلولپاشي است چون محلولپاشي بايد هرساله تکرار شود در حالي که کاربرد خاکي عناصر غذايي ذخيره اي براي چندين سال فراهم خواهد کرد. مسئله دیگر تعداد دفعات محلولپاشی بطوری که در اغلب موارد چند نوبت محلولپاشی برابر یک بار تغذیه از طریق ریشه است و این امر بدلیل آزاد شدن تدریجی عناصر در خاک در مدت زمانی طولانی تر می باشد و همچنین در اغلب موارد دز مصرفی محلولپاشی به یک سوم در انجام محلولپاشي درختان پسته به طور كلي به موارد زير بايد توجه شود:تا یک پنجم کود آب و روشهای دیگر تغذیه ریشه ای می باشد .
– درختان از نظر عناصر پر نياز (ازت، فسفر و پتاسيم و گوگرد ) دچار كمبود نباشند. به عبارتي وقتي محلولپاشي عناصر كم نياز مي تواند برروي عملكرد و كيفيت ميوه موثر واقع شود كه نياز غذايي درختان از نظر عناصر اصلي و پرنياز برطرف شده باشد.
– مواقعي محلولپاشي انجام گيرد كه درخت تشنه نباشد به عبارت ديگر محلولپاشي بايد قبل يا چند روز بعد از آبياري صورت گيرد. در مناطق پسته كاري كه دور آبياري معمولاً زياد مي باشد به اين امر بايد توجه ويژه داشت و سعي نمود برنامه محلولپاشي طوري تنظيم شود كه حتي المقدور نزديك به زمان آبياري باغ ها باشد.
– زمان محلولپاشي در روز بسيار مهم است. بهتر است محلولپاشي در هوايي خنك در صبح زود و يا عصر انجام شود تا كارايي جذب عناصر توسط برگ ها بيشتر باشد و در ضمن سوختگي برگ ايجاد ننمايد و همچنین در اثر تانبش خورشید اثرات کودها از بین نرود .
– زمان محلولپاشي در طول دوره رشد نيز حائز اهميت است. هر چه برگ درختان جوانتر باشد كارايي جذب عناصر غذايي بوسيله برگ بيشتر خواهد بود. بنابراين در درختان پسته، اوائل ارديبهشت ماه تا اواخر خردادماه براي محلولپاشي برگ مناسب مي باشد و هر چه به اواخر فصل نزديك شويم كارايي جذب به دليل ضخيم شدن برگها كاهش مي يابد بطور مثال جذب برگهای انتهایی و جوانه ها بسیار بیشتر از اندامهای دیگر می باشد . تعداد محلولپاشي ها در هر دوره رشد بستگي به شدت كمبود عناصر غذايي كم نياز دارد و از 3-1 بار متغيير مي باشد.
– غلظت محلول مورد استفاده بسيار مهم بوده و بايستي مطابق با توصيه هاي كارشناسان و اهل فن تنظيم گردد. غليظ بودن محلول علاوه بر گرفتگي نازل ها، موجب سوزش برگ ها مي-شود خصوصاً در مناطقي كه دور آبياري خيلي طولاني و از 60 روز بيشتر است، با نظر كارشناسان بايد غلظتها را از حد استاندارد نيز كمتر در نظر گرفت. علاوه بر اين بايد دقت نمود وقتي صحبت از غلظت مثلاً 6-5 در هزار مي شود، منظور غلظت در هكتار است و اين غلظت يعني 5 ليتر يا 5 كيلوگرم از كود ميكرو در هزار ليتر آب براي مصرف در يك هكتار باغ است و اگر در مساحت كمتري مثلاً نيم هكتار پاشيده شود مثل اين است كه غلظت دو برابر شده است.
– نوع سمپاشي نيز در انجام يك محلولپاشي موفق اهميت دارد. به طوريكه سمپاشي بايستي قدرت پودر كردن محلول را داشته باشد تا بتواند كودها را به صورت قطرات بسيار ريز روي برگها بپاشد و یا می توان از هد الکترو استاتیک برای پودر نمودن و همچنین کاهش مصرف کودها و اثر گذاری بهتر استفاده نمود .
– براي انجام محلولپاشي با كودهاي جامد كه نياز به حل كردن آن ها در آب مي باشد بايد ابتدا كودهاي مورد نظر را در آب كاملاً حل نموده سپس محلول زلال رويي را درون تانكر سمپاش ريخته و مصرف نمود در غير اين صورت رسوبات مخصوصاً ذرات حل نشده سولفات مس موجب سوزش برگها مي شوند.
– در مواقعي که از مخلوط روغن و سم براي کنترل آفات استفاده مي شود از اختلاط کودها با آن بايد خودداري شود.
– در مورد اختلاط سموم با کودها علاوه بر دقت به نوشته هاي روي ظروف سموم و کودها، به طورکلي مي توان گفت که بهتر است از اختلاط کودهاي حاوي کلسيم و مس با سموم مختلف خودداري نمود.
– مهم ترين نکته در انجام محلولپاشي در باغ هاي پسته رعايت تعادل عناصر غذايي است. انجام محلولپاشي بايد با توجه به نتايج آزمايش برگ در سال گذشته و تاريخچه باغ صورت گيرد و هر عنصري که کمبود آن وجود دارد محلولپاشي شود در غيراين¬صورت تعادل عناصر غذايي در گياه بهم خورده و نتيجه مطلوب حاصل نمي شود.
– انتخاب ترکيبات و کودهاي مناسب و داراي تعادل عناصر غذايي براي هر باغ در مشورت با کارشناسان اهل فن و خبره توصيه مي شود.

نویسنده و اصلاح رضا مشکانی

1 2 3 22