کشاورزی ارگانیک راه-نجات بشر

 

کشاورزی ارگانیک راه-نجات بشر

 

مدیریت خاک ارگانیک:

کاهش استفاده از سوخت فسیلی، جذب آلودگی های دی اکسید کربن از هوا‏‎.‎

اگر در 3/5 میلیارد جریب زمینهای قابل کشت سیاره زراعت ارگانیک شود، تقریباً 40 % آلودگی های دی اکسید کربن را می توان ‏جذب کرد‎.‎
امروزه رویکرد جهانی به سمت کشاورزی ارگانیک است. کشاورزی ارگانیک، نوعی کشاورزی است که در تولید و فرآوری ‏محصولات آن، از کودهای شیمیایی، سموم، هورمون‌ها و دگرگونیها و دستکاری های ژنیتیکی استفاده نمی شود و همه مراحل تقویت ‏زمین، کاشت و برداشت با استفاده از نهاده‌های طبیعی (همچون کود زیستی، کپوست ها، حشرات سودمند، میکروارگانیسم‌های سودمند‏‎ ‎می باشد‏‎…‎
تاثیر نامطلوب و اثرات باقیمانده مصرف انواع کودهای شیمیایی، سموم، هورمون ها، … در تولیدات غذایی در کشورهای صنعتی ‏پیشرفته موجب شده است کشاورزی در جهتی کاملا متضاد با روش مدرن تحول یابد و آن جلوگیری از مصرف هرگونه مواد شیمیایی ‏یا نهاده مصنوع انسان در تولیدات و پخش محصولات زراعی و باغی است‏‎.‎

این کشاورزی به کشاورزی ارگانیک موسوم است و در کشورهای مختلف به نام های گوناگون چون کشاورزی زیستی، کشاورزی ‏بیولوژیکی، کشاورزی پایدار نامیده می شود‏‎.‎

کشاورزی ارگانیک، سیستم مدیریتی جامعی است که کمیت و کیفیت محصولات از تولید تا فرآوری و انتقال به مصرف کننده، سلامت ‏خاک، گیاه، انسان، میکروارگانیسم‌ها، محیط سیاره زمین بعنوان یک موجود زندة واحد، اصول اکولوژوکی، محیط زیست، اصول ‏عدالت و روابط اجتماعی، احترام به مخلوقات و اصول پایداری زیستی در آن مد نظر است‏‎.‎
در واقع کشاورزی ارگانیک مدیریت تولید مناسب است که باعث تقویت و توسعه سلامت اکوسیستم های زیستی، چرخه های زیستی و ‏فعالیت بیولوژیکی خاک می شود. در این نوع کشاورزی تاکید بر این است که از نهاده های داخل مزرعه استفاده شود و از نهاده های ‏بیرونی استفاده ای نشود. این کار باعث استفاده از روش های کشاورزی زیستی، مکانیکی و بدون استفاده از نهاده های خارجی سنتز ‏شده صورت می گیرد‎.‎
‎ ‎امیدواریم که دیگر از کودهای شیمیایی مخرب استفاده نشود، و هرچه زودتر تمام کشورها از کشاورزی ارگانیک برای کشت و ‏برداشت محصولات گیاهیشان استفاده کنند تا آلایندگی های محیط زیست را کاهش دهیم و مواد غذایی سالم بدون آلایندگی را پرورش ‏دهیم‎.‎
تحقیقات نشان داده که کشاورزی ارگانیک مقدار قابل توجهی از دی اکسید کربن جو زمین را جذب می کند و این باعث کاهش گازهای ‏گلخانه ای و کاهش گرمایش جهانی می شود. بسیاری از فعالیتهای انجام شده در کشاورزی ارگانیک مانند حداقل شخم، استفاده از ‏گیاهان تثبیت کننده نیتروژن، باز گرداندن ضایعات کشاورزی به خاک و استفاده از پوشش گیاهی موجب افزایش بازگشت کربن به خاک ‏گشته و حفظ و ذخیره سازی کربن را باعث می گردد.‏

اگر در 1.4 میلیارد هکتار از زمینهای قابل کشت سیاره، زراعت ارگانیک شود، تقریباً %40 آلودگی های دی اکسید کربن را می توان ‏جذب کرد.‏
همچنین یک تحقیق در آلمان آشکار کرد که رژیم غذایی کاملاً گیاهی ارگانیک می تواند مقدار آلاینده های گازهای گلخانه ای را تا ‏‏94% کاهش دهد.‏
بدین صورت کشاورزی ارگانیک می تواند برای بسیاری از مشکلات اقلیمی و تغییرات آب و هوایی راه حل مناسبی باشد.‏

منبع بازار بزرگ کشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.