کادوزفوس

کادوزفوس

کاربرد و توصیه:

1.تحوه تاثیر:نماتد کش تماسی و گوارشی که در عمل آنزیم کلین استرازایجاد می کند

2.موارد مصرف:علیه نماتد مولد زخم ریشه در باغات چای-علیه نماتد مولد غده ریشه پسته

3.مقدار مصرف:5 گرم برای هر بوته در باغات چای -15 گرم در متر مربع در باغات پسته

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.