پیریدابن یا سانمیت: (pyridaben)

كنه كش غیر سیستمیك با اثر ضربتی و دوام طولانی از گروه پیریدازینون

فرمولاسیون:
سانمیت (Sanmite) w/v WP

تاریخ ثبت: 18/8/77 ثبت موقت اولیه – تمدید لغایت 86

ویژگی های خاص:
نحوه اثر: كنه كش غیر سیستمیك با اثر ضربتی و باقیماندگی طولانی -مؤثر روی تمام مراحل رشدی به ویژه مرحله نابالغ

موارد مصرف در ایران:
كنه زنگار در مركبات [40 تا 50 گرم در 100 لیتر آب)

راهنمای مصرف:
•برای کنترل کنه در مرکبات به میزان 40 تا 50 گرم در 100 لیتر آب (به نسبت 4/0 تا 5/0 در هزار) به کار می رود.

ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50): LD50 برای پستانداران 820 میلی گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان 2250 میلی گرم بر کیلوگرم، LC50 برای ماهی ها 10/1 میلی گرم بر لیتر، EC50 برای دافنی 5/0 میلی گرم بر لیتر

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.