پروپارژيت(propargite)

پروپارژيت(propargite)

propargite
كنه‌كش غير سيستميك و تماسي از گروه سولفيت
فرمولاسيون:
اوميت Omite w/v%57 EC
تاریخ ثبت: 27/10/52 – 17/2/80 (ثبت موقت اوليه)‌ عليه كنه قرمز اروپائي درختان سيب – كنه دو لكه اي لوبيا – تمديد لغايت 86
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: كنه‌كش غير سيستميك با اثر تماسي و دوام طولاني ، از طريق تنفس هم بر روي کنه تأثير گذار است .
موارد مصرف در ايران:
كنه تار عنكبوتي در پنبه و سويا [5/1 ليتر در هكتار] و چغندر [يك ليتر در هكتار] ، كنه قرمز اروپايي در درختان ميوه [يك در هزار] ، كنه در پسته [يك در هزار] و حبوبات [دو در هزار]، كنه پاكوتاه درچاي [5/1 در هزار]، كنه دو نقطه اي در اشجار جنگلي و گياهان غير مثمر [يك در هزار]،كنه قرمز اروپايي در درختان سيب و كنه دو لكه اي در لوبيا [1 در هزار] راهنماي مصرف:
•5/1 ليتر در هكتار براي پنبه و سويا، يك ليتر در هكتار براي چغندر، يك در هزار براي درختان ميوه و پسته، دو در هزار براي حبوبات، 2/1 در هزار براي چاي، يك در هزار براي اشجار جنگلي، 1 در هزار در مزارع لوبيا
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران 2800 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان 4640 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 11/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 09/0 میلی‌گرم بر لیتر

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.