پروفنوفوس


پروفنوفوس  :

حشره­ کشی غیر سیستمیک، از گروه ارگانوفسفره است

که با خاصیت تماسی و گوارشی، طیف وسیعی از آفات جونده و مکنده را در بسیاری از محصولات زراعی به ­ویژه کرم غوزه روی پنبه و آفات درختان میوه کنترل می­ کند.

پروفنوفوس به فوریت اثر می ­بخشد، تاثیر آن مدتها دوام می­ آورد، قوی و گسترده طیف است و با نفوذ به بافت­های گیاهی حشراتی مانند مینوز را که درون بافت­های گیاهی به سر می­ برند، کنترل می­ کند.

پروفنوفوس با مهار آنزیم استیل کولین استراز، سبب تجمع استیل کولین در محل سیناپس می­ شود و در نتیجه تحریک عصبی به طور مستمر ادامه پیدا می­ کند. اختلال در سیستم عصبی مرکزی حشره موجب مرگ آن می­ گردد. فاصله بین آخرین سم­پاشی تا برداشت محصول نباید از ۱۴ روز کمتر باشد.

نام محصول

نوع آفت

مقدار مصرف

پنبه

کرم غوزه

۲ لیتر در هکتار

پروفنوفوس با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می ­بایست به ­کار رود.

پروفنوفوس به ­غیر از کشت­های ذکرشده و آفات نامبرده توصیه نمی ­شود.

http://www.shabnamak.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.