هیدروژن سیانید(sodium cyanide)

هیدروژن سیانید(sodium cyanide)

هیدروژن سیانید
آفت کش عمومی خصوصا موش كش، حشره‌كش تدخینی
فرمولاسيون:
سيماگ Cymag %40 P
نحوه اثر: از طریق تولید اسید سیانیدریک سبب مرگ موش یا حشره می گردد.
موارد مصرف در ايران:
موش كلاهو در زارعت غلات [1 تا 3 گرم در هر لانه از اواخر زمستان تا اوايل تابستان] راهنماي مصرف:
•مانع انتقال اكسيژن از هموگلوبين به بافت‌های سلولي مي‌شود.
•به عنوان حشره‌كش و جونده كش تدخيني در محل‌های بسته مثل انبار غلات و در بعضي كشورها در گلخانه‌ها مصرف مي‌شود.
• نمك سديم و پتاسيم آن در اثر رطوبت هوا به گاز HCN تبديل مي گردد و براي مبارزه با خرگوش و موش از طريق تدخين دانه مصرف مي‌شود.
•براي آبزيان و زنبورها خطرناك است .
•اين سم بسيار خطرناك مي‌باشد و مصرف آن توسط پرسنل فني بايد انجام پذيرد .
ملاحظات زيست محيطی:
ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران 44/6 میلی‌گرم بر کیلوگرم

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.