هگزاتیازوکس(hexythiazox)

هگزاتیازوکس(hexythiazox)

کنه کش تماسي، گوارشي و نفوذي با اثر تخم کشي، لارو کشي ونمف کشي از گروه ايزوتيازوليدين
فرمولاسيون:
1. نيسورون Nissorun w/v %10 EC
تاریخ ثبت: 10/11/73 ثبت موقت سه سال – تمديد لغايت 85
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: كنه‌كش ‌ تماسي و گوارشي با خاصيت تخم كشي و لاروكشي به همراه خاصيت نفوذي از سطح برگ
موارد مصرف در ايران:
کنه قرمز در مرکبات، كنه شرقي در مركبات 75/0 تا 5/0 در هزار(1)
موارد مصرف در ساير کشورها:
تخم و لارو کنه‌های گياهي خصوصاً Tetranychus, Eotetranychus, Panonychus در ميوه مرکبات، سبزيجات، انگور، پنبه
راهنماي مصرف:
•براي کنترل کنه قرمز مرکبات 50 تا 75 گرم ماده مؤثره درصد ليتر آب با اختلاط يک ليتر روغن اواخر زمستان بر اساس پيش آگاهي توصيه مي‌شود.
•اين سم روي حشره بالغ اثر ندارد اما تخم‌های حاصل از حشرات ماده تيمار شده زنده نمي مانند.ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان5000-2150 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها300-7/3 میلی‌گرم بر لیتر، LC50 براي دافنی 2/1 میلی‌گرم بر لیتر
•حداقل فاصله از آخرين سم‌پاشي تا برداشت محصول در درختان ميوه 14 روز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.