نحوه محاسبه استاندارد وزن لوله های پلی اتیلن

نحوه محاسبه استاندارد وزن لوله های پلی اتیلن

دوستان عزیزی که به نحوی در رابطه با تولید ،فروش ،خرید و… لوله های پلی اتیلنی هستند متوجه شده اند هر بار برای دانستن حد استاندارد ضخامت یا وزن یک متر لوله باید به جدول مراجعه کنند اینجا ما یک راه حل بسیار ساده داریم که دقت بسیار بالا ی دارد.

1- قطر لوله ((dکه کاملا مشخص است بر حسب میلیمتر مثل 125میلیمتر

2- فشار کاری(P) برحسب بار مثل 6بار یا 10 بار

3- ضریب ایمنی (C) همان SF یا SAFTY FACTORکه می تواند 1، 1.25، 1.6،2 باشد.

4- MRS که برای مواد PE80مقدار 80 و برای PE100برابر 100در نظر گرفته می شود.

بااطلاعات فوق مقدارSDR راکه نسبت قطربه ضخامت لوله است را ازفرمول زیربدست می آوریم.

SDR=((2*MRS)/(P*C))+1

5- با داشتن SDRحال می توان حداقل ضخامت(E) را بدست آورد.

E=D/SDR

6- با مشخص شدن حداقل ضخامت می توان وزن یک مترW را برحسب کیلوگرم محاسبه کرد.

W=((D-E)*E*3.14*)/1000

7-مثال: لوله ای با قطر 110و فشار کاری 10بار با مواد PE80و ضریب ایمنی 1.25 می خواهیم حداقل ضخامت و وزن یک متر آنرا مشخص کنیم.

D=110 mm P=10 Bar MRS=80 C=1.25

SDR=((2*180)/(1.25*10))+1

SDR=13.8 → SDR=13.6

E=110/13.6 E=8.088 → E=8.1

W= (110-8.1)*8.1*3.14)/1000 W=2.591 Kg

توجه شود مقادیر ذکر شده در جداول استانداردتا حدودی گرد شده اند

قطراسمی لوله
با دانستن این چند فرمول هرکجا جدول در اختیار شماست، برای حد ماکزیمم ضخامتها سعی کنید رابطه اش را بیابید ، در فرصت آینده آنرا هم تقدیم می کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.