موارد كاربرد هورمون رشد گياهان

موارد كاربرد هورمون رشد گياهان

هشدار : هر گونه کپی بردای باید با ذکر منبع و اجازه رسمی از نویسنده باشد .

20131013081505775_1

هورمون رشد گياهي از طريق ريشه ، شاخه ، برگ ، جوانه ، غنچه ، گل و ميوه قابل جذب است . هورمون از شكستگي و قطع و افتادن و جدايش شكوفه و گل و ميوه جلوگيري مي كند .از ريشه دار شدن باقالي و لوبيا هنگام برداشت محصول جلوگيري مي كند ، رشد ميوه را تسريع و مقدار محصول را افزايش مي دهد . تا حدي باعث كاهش تخم ميوه ها و محصولات تخم دار مي شود ( مانند هندوانه و پرتقال ) ( البته اگر در مرحله بيداري درخت و يا كاشت بذر و گل دهي و نيز در مرحله رشد ، هورمون زده شود ) ، كاربرد هورمون باعث رسيدن كامل ميوه مي شود و براي محصولاتي چون بادمجان و خيار باعث قلمي شدن آنها مي گردد . و تا حدي خاصيت ضد باكتري و قارچ دارد و با تركيب با قارچ كشها و آفت كشها اثر آنها را بيشتر مي كند وچنانچه همراه كود ها مصرف شود، اثر كود ها بيشتر خواهد بود .
افزايش طول لوله گرده افشاني ، افزايش ميزان محصول ، جوانه زني سريع ، شكوفه دهي سريع ، جلوگيري از افتادن زودرس ميوه و توليد ميوه بزرگتر و با كيفيت تر و بهبود رنگ ميوه ها .اساساٌ براي پيش خيساندن بذرهاي برنج ،جو گندم، باقالي ،هندوانه ،خربزه، بادام زميني، كلم و ديگر بذرهاي صيفي جات و غلات بكار مي رود .
باعث رشد و افزايش مقدار برداشتي صيفي جات ، سبزيجات و غلات مي شود .
توليد ميوه هايي چون سيب، پرتقال، گلابي، نارنج، نارنگي ( مركبات ) ، انگور و هلو، شليل ، انجير، آلو سبز، آلو برغاني و پسته و بادام و گردو و ديگر ميوه ها با كميت بيشتر و كيفيت عالي .
اگرهورمون جذب آب رودخانه شود باعث رشد ماهي و ميگو مي شود و در دوزهاي بالا باعث
مرگ ماهي و ميگو مي شود لذا براي مزارع مشرف به رودخانه بايد از دوز پايين استفاده كرد .
كاربرد بصورت ا سپري بر روي غنچه ، شكوفه و گل براي توليد ميوه هاي بزرگتر . كاربرد بصورت اسپري بر روي برگها به جهت رشد و افزايش برگها و پهنتر شدن ، مقاوم و شاداب گشتن آنها و افزايش ساقه ها و تقسيم سلولي گياه مي شود .
قابل كاربرد با كود ها و قارچ كشها و افت كشها به جهت افزايش اثر به صورت متقابل .
هورمون باعث تسريع جوانه زايي و ريشه زايي بذر ها و هسته ها ، قلمه ها و گياهان مي شود . تقويت بذر ، مقاومت بذر بر عليه بيماري و عوارض جانبي .
ميزان كاربرد هورمون :
كاربرد براي ايجاد نهال و خيساندن هسته هايي مثل گردو ، بادام ، فندوق ، پسته ، هلو ، آلو ، زردآلو، شليل، آلبرتا ، خرما و ديگر هسته هاي سخت ميوه ها : 100 گرم از محلول هورمون در نيم يا يك ليتر آب ريخته و پس از بهم زدن هسته ها را جداگانه به مدت 12 تا 36 ساعت در محلول هورموني آماده شده مي خيسانيد و سپس آنرا كشت مي نماييد و هر چه هسته سخت تر باشد مدت زمان بيشتر مي شود .خيساندن هسته ها در هورمون باعث رشد جوانه و سپس ساقه نهال تشكيل شده خواهد شد و نهال يك ساله مثل نهال 2 تا 3 ساله بنظر مي رسد و براي درختي مثل گردوكه در حدود 7 تا 8 ساله شود بيشترين ثمر را مي دهد با كاربرد هورمون در مراحل خيساندن هسته و سپس كاشت و رشد نهال و فواصل زماني بعدي مثل انتقال به محل اصلي ثابت و جوانه زني و گل دهي و محصول دهي طي 4 تا 5 سال به حد 7 تا 8 سال بدون كاربرد هورمون مي شود .
براي خيساندن هسته هاي گياهان معمولي : 100 گرم از محلول هورمون را با 3 تا 8 ليتر آب مخلوط و به مدت 12 تا 36 ساعت خيسانده شده تا جوانه زده شود ، هر چه هسته سختر باشد مدت زمان و غلظت بيشتر مي شود مثلا براي گردو 100 گرم با نيم تا يك كيلو آب و به مدت 36 ساعت و براي پسته ، بادام و نظير آنها 100 گرم هورمون با يك ليتر آب به مدت 36 ساعت .
كاربرد براي جوانه زايي بذر هايي چون برنج ، غلات و سيب زميني ، صيفي جات و سبزيجات : 100 گرم هورمون با 20 تا 40 ليتر آب مخلوط و به مدت 12 تا 36 ساعت در محلول رقيق شده مي خيسانيد و سپس كشت مي نماييد .
براي بذر گياهاني كه به صورت نشاء كشت مي شوند مثل گوجه فرنگي ، كاهو و غيره : بذر هاي اين گياهان در محلول ( 100 گرم هورمون در 5 تا 10 ليتر آب ) به مدت 12 تا 36 ساعت خيسانده و سپس در محل نشاء كشت مي نماييد .
براي قلمه ها : 100 گرم هورمون در 5 تا 10 ليتر آب و پس از اختلاط و آماده شدن محلول قلمه 5 دقيقه در محلول خيسانده و سپس مراحل بعدي معمول طي مي شود .
براي بذر پنبه : 100 گرم هورمون با 100 ليتر آب مخلوط و مدت 12 تا 36 ساعت بذر ها در محلول فوق خيسانده تا جوانه زند .
در مرحله گل دهي پنبه : 100 گرم هورمون با 50 تا 60 ليتر آب مخلوط و به گياه اسپري و پاشيده شود . غوزه و تخمدان از ريزش محلول محفوظ شود و محلول فقط به ساقه ها پاشيده شود و در نيمه هر ماه هم يك بار مي توان محلول رقيق شده پاشيده شود .
براي گياهاني چون هندوانه و خربزه و گوجه فرنگي و بادمجان ، كاهو ( سبزيجات و صيفي جات ) : 100 گرم با 50 تا60 ليتر آب مخلوط و بروي صيفي جات و سبزيجات اسپري و پاشيده شود از پاشيدن و تجمع هورمون در داخل گل اين گياهان در مرحله گل دهي اجتناب نماييد چون ممكن است باعث تخريب گل شود، اسپري با يد به صورت زاويه دار انجام گيرد و بيشتر ساقه ها را فرا بگيرد. يكبار در مرحله خيساندن بذر ها ، يكبار در مرحله رشد 15 تا 25 روز پس از كشت و سپس به فاصله يك ماه و در هر ماه يك بار و در مرحله آخر 15 تا 20 روز قبل از برداشت ديگر پاشيده نشود چون ممكن است مقداري از هورمون جذب گياه نشده و باعث بوي بد شود ، لذا پس از آخرين بار پاشش هورمون به گياه ، 1 تا 2 بار آب خالص برروي صيفي جات و سبزيجات به فاصله 3 تا 9 روز بعد اسپري و پاشيده شود تا ذرات جذب نشده هورمون شسته و جذب خاك شود

———————————————————————————-
200 گرم هورمون را در 100 تا200 ليتر آب ريخته به هم مي زنيد و آنرا بصورت اسپري با دستگاه بروي صيفي جات و سبزيجات و درختان مي پاشيد .موارد و زمان كاربرد براي درختان متعاقباً اعلام مي گردد .
جدول ميزان و مدت خيساندن بذرها و هسته اي گياهان :
مدت زمان خيساندن ميزان مصرف هورمون

نوع بذر يا هسته
12 تا 24 ساعت 100 گرم هورمون با 20 تا 40 ليتر آب برنج ، غلات و سيب زميني ، صيفي جات و سبزيجات
12 تا 24 ساعت 100 گرم هورمون در 5 تا 10 ليتر آب گياهاني كه به صورت نشاء كشت مي شوند مثل گوجه فرنگي ، كاهو و غيره
36 ساعت 100 گرم از محلول هورمون در نيم يا يك ليتر براي ايجاد نهال و خيساندن هسته هايي مثل گردو ، بادام ، فندوق ، پسته ، هلو ، آلو ، زردآلو، شليل، آلبرتا ، خرما و ديگر هسته هاي سخت ميوه ها
12 تا 36 ساعت 100 گرم هورمون را با 3 تا 8 ليتر آب خيساندن هسته هاي گياهان معمولي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.