متالدهید

متالدهید

حلزون کش تماسی ، گوارشی برای کنترل حلزون ها و راب ها از گروه پلیمر ( ارگانیک )

فرمولاسیون : P 60% , P 50% , B 6% , B 5%

نحوه اثر : حلزون کش تماسی و گوارشی است .

موارد مصرف :

حلزون ها در مرکبات ( 20 تا 25 کیلوگرم در هکتار ) ، کرم مفتولی ، آبدزدک ها ، حلزون ها و راب ها در توتون ، سبزی و صیفی و جالیز و درختان جنگلی ( 20 تا 25 کیلوگرم در هکتار ) ، لیسک ها و حلزون ها در محصولات خوراکی و غیر خوراکی ، چمن ها ، زمین های کاشته شده و محصولات زینتی

راهنمای مصرف :

این سم در رطوبت پائین موجب عدم تحرک و مرگ حلزون می شود . طعمه های آماده شده بهتر است با کمک دست یا دستگاه پخش کود یا به همراه مخلوط بذر در سطح مزرعه پخش شوند ( برای پخش در مزرعه به برچسب سم مراجعه کنید ) . بهترین نتیجه از گرانول پاشی زمانی حاصل می شود که هوا مرطوب شود و لیسک ها و راب ها بیشترین فعالیت را داشته باشند . ممکن است گرانول پاشی روی محصولات زراعی نیز استفاده شود .

احتیاط های لازم :

کاربرد این حلزون کش برای راب ها که گلوکزینولات های پائینی دارند بیشتر مورد قبول است . برای جلوگیری از رشد حلزون ها ، محصولات برگی و کلم ها را باید اواخر فصل سم پاشی نمود . دو نوبت طعمه پاشی میزان خسارت به غده ها را کاهش می دهد . زمانی که احتمال بارندگی وجود دارد و یا از آبیاری گلخانه 4 روز نگذشته باشد باید از طعمه پاشی خودداری کرد . در آخرین مرحله طعمه پاشی ، از تماس طعمه با برگ محصولات خوراکی باید خودداری نمود .

ملاحظات زیست محیطی :

LD50 برای پستانداران 283 میلی گرم بر کیلوگرم و برای پرندگان 170 میلی گرم بر کیلوگرم و EC50 برای دافنی 90 میلی گرم بر لیتر است. این سم برای پرندگان و حیوانات وحشی خطرناک است . برای ماهی ها و موجودات آبزی مضر است پس از آلوده نمودن آب های سطحی و نهرها باید خودداری کرد . این سم برای گربه ها و سگ ها خواص دورکنندگی دارد . حداقل به مدت 7 روز باید از ورود ماکیان به مناطق سم پاشی شده جلوگیری نمود .

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.