فیپرونیل (fipronil)

فیپرونیل

حشره‌كش و كنه‌كش تماسي، گوارشي نسبتاً سيستميك از گروه فنيل پيرازيل
فرمولاسيون:
رجنت Regent % 2/0 G
تاریخ ثبت: 9/9/77 ثبت موقت اوليه – تمديد لغايت 86
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی، اختلال روی گیرنده های گابا(GABA) در سیستم عصبی
موارد مصرف در ايران:
کرم ساقه خوار در برنج 40 گرم ماده مؤثره در هکتار(1)
موارد مصرف در ساير كشورها:
سرخرطومي ريشه در سبزيجات
راهنماي مصرف:
•20 کيلوگرم از فرم تجاري در هکتار فقط براي يک نوبت سم‌پاشي در سال توصيه مي‌شود.
•در تمامي مراحل رشدي گياه در داخل گلدان مي‌تواند استفاده شود.
•کمپوست تيمار شده در سال دوم بايد از لحاظ وجود لارو ريشه خوار کنترل شود.
•کمپوست‌های تازه قبل از انتقال به گلدان بايد تيمار شود.
•درصورتي که مواد همراه کمپوست تيمار نشود نمي‌توان کنترل قابل قبولي داشته باشيم.
•حداکثر تعداد تيمار به ازاي هر محموله کمپوست يک بار مي‌باشد.
•قبل از تيمار در سطح وسيع در سطح کوچک روي نمونه‌های گياهي تست شود.
•براي کمپوست گياهان آبزي و مرداب نبايد استفاده شود.
•آخرين نوبت سم‌پاشي قبل از کاشت گياه در کمپوست مي‌باشد.
•براي انواع کمپوست‌ها مي‌توان استفاده کرد اما ميزان مصرف آن با افزايش مواد خنثي (20%<) در کمپوست کاهش پيدا مي کند.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران97-95 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان2000-3/11 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها430-248 میلی‌گرم بر لیتر، LC50 براي دافنی 8/3-19/0 میلی‌گرم بر لیتر
•براي ماهي‌ها و ديگر موجودات آبزي خيلي خطرناک است.
•از آلودگي آب‌هاي سطحي بايد خودداري کرد.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.