فنامیفوس (fenamiphos)

فنامیفوس (fenamiphos)

فنامیفوس

نماتدكش سيستميك از گروه تركيبات فسفره آلي
فرمولاسيون:
نماكور Nemacur % 10 G
تاریخ ثبت: 1/9/78 ثبت موقت تمديد لغايت 87 در باغات چاي – 3/2/80 ثبت موقت تمديد لغايت 86 در باغات پسته
نحوه اثر: اختلال در سیستم عصبی از طريق مهار آنزیم استیل کولین استرازدر سیستم عصبی نماتد.
موارد مصرف در ايران:
نماتد ريشه‌گره‌اي در پسته و نماتد مولد زخم ریشه در چای.
راهنماي مصرف:
•نماتد ريشه‌گره‌اي در پسته: محلول‌پاشي خاك باغات پسته به نسبت 15 گرم در هر متر مربع.
•نماتد مولد زخم ریشه در چای: محلول‌پاشي خاك باغات چاي به نسبت 5 گرم در هر متر مربع.
ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 6 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، 6/1- 7/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 009/0 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، 001/0 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.