فنازاکوئین (fenazaquin)

فنازاکوئین (fenazaquin)
كنه‌كش تماسي از گروه کینازولین
فرمولاسيون:
پرايد Pride w/v%20 SC
تاریخ ثبت: 28/9/76 ثبت موقت اوليه – تمديد لغايت 85
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: كنه‌كش تماسي مهارکننده متابولیسمی و از تفریح تخم كنه جلوگيري مي كند
موارد مصرف در ايران:
كنه قرمز اروپايي درختان سيب [5/0 در هزار] راهنماي مصرف:
•به میزان 4/0کیلوگرم در هکتار مصرف می شود.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران 134 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان 1747 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها 8/3 میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی 1/4 میلی‌گرم بر لیتر

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.