علایم کمبود و دامنه مطلوب عناصر در خاک و برگ پسته

علایم کمبود

دامنه مطلوب در خاک

دامنه مطلوب در برگ

عناصر غذایی

زردی برگ ها

۰٫۳%

۲٫۲ – ۲٫۵%

ازت

ارغوانی شدن (تیره شدن)

 برگ ها

۱۵ – ۲۰ ppm

۰٫۱۴ – ۰٫۱۷%

فسفر

حاشیه سوختگی قهوه ای برگ

۳۰۰ – ۳۵۰ ppm

۱٫۸ – ۲%

پتاسیم

لوله ای شدن برگ های جوان

 بالای ۱Ca/Mg

۱٫۳ – ۴%

کلسیم

در باغات پسته مشکل بیشبود منیزیم مشاهده میشود.

۱۵ ppm

۰٫۶ – ۱٫۲%

منیزیم

زردی برگ های جوان

۱۵ ppm

۰٫۳%

گوگرد

فاصله بین رگبرگ ها زرد میشود

  ۶– ۱۰ ppm

۸۰- ۱۰۰ ppm

آهن

مشابه کمبود آهن ولی حاشیه برگ سبز باقی می ماند.

۳- ۸ ppm

۳۰ – ۸۰ ppm

منگنز

تاخیر در بازشدن جوانه ها – دانه های کوچک تر – ریز برگی

۲ – ۲٫۵ ppm

۱۰- ۱۵ ppm

روی

عصایی شدن شاخه ها و سوختگی برگ های نزدیک به نوک شاخه

۰٫۸ – ۱٫۱ ppm

۶ – ۱۰ ppm

مس

پیچیده شدن حاشیه برگ ها- پوکی محصول و تنکی خوشه

۱ ppm

۱۵۰ – ۲۵۰ ppm

بر

source:http://pistachioresearch.persianblog.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.