سم کلرپیریفوس متیل

سم کلرپیریفوس متیل

حشره کش و کنه کش تماسی ، گوارشی و کمی خاصیت تدخینی از گروه فسفره

فرمولاسیون : EC 50%

نحوه اثر : حشره کش عصبی و مهارکننده آنزیم کولین استراز

موارد مصرف :

زنجرک خرما به میزان 2 در هزار و کرم سیب به میزان 1.5 در هزار ، آفات انباری غلات ، ضد عفونی انبار غله قبل از بهره برداری

راهنمای مصرف :

کاربرد آن روی غلات در رطوبت کمتر از 14 درصد و در دمای پائین انبار توصیه می شود . تهویه مداوم هوا ممکن است موجب از بین رفتن اثر حشره کش از سطح دانه غلات شود که این عمل سبب کاهش کنترل آفات در غلات می شود . حشرات و کنه های انباری اغلب به سموم فسفره آلی مقاوم می شوند . حداکثر تعداد سم پاشی یک بار به ازای هر انبار است . تیمار غلات فقط در شرایط مناسب محیطی توصیه می شود . تیمار دانه های بذر برای کاشت توصیه نمی شود . برای دانه های ضد عفونی شده ، حداقل 90 روز لازم است تا بقایای سم از بین برود و برای مصرف کننده قابل خوردن باشد . این سم برای ضد عفونی انبار خالی و یا ضد عفونی غلات انبار شده استفاده می شود . می توان در غلاتی مانند گندم ، جو ، جودوسر ، چاودار یا گندم ترتیکاله انبار شده آن را به کار برد .

ملاحظات زیست محیطی :

LD50 برای پستانداران 2000 تا 3000 میلی گرم بر کیلوگرم و برای پرندگان 923 تا 1590 میلی گرم بر کیلوگرم است و LC50 برای ماهی ها 0.41 تا 88 میلی گرم بر لیتر و برای دافنی 16 تا 25 میکروگرم بر لیتر است . این سم برای ماهی ها و موجودات آبزی فوق العاده سمی است و از اینرو از شستشوی مخزن سمپاش در نهرها و آبها باید خودداری شود . برای زنبور عسل بسیار خطرناک است . روش سم پاشی هوایی برای کنترل آ،ت های مورد نظر باید تحت نظر متخصصین و یا با همکاری ارگانهای مربوطه انجام شود . به علت اثرات مخرب این ترکیب روی آبزیان از سم پاشی به خصوص سم پاشی هوایی در کنار رودخانه ها و برکه ها خودداری شود .

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.