بنزوکسی میت

بنزوکسی میت
کنه کش تماسی و گوارشی از گروه هیروکسیمات

فرمولاسیون : EC 20 % w/v

نحوه اثر : کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی که تمامی مراحل کنه های تارتن را کنترل می کند .

موارد مصرف :

کنه قرمز اروپائی و کنه تار عنکبوتی در درختان میوه سردسیری 1.5 در هزار ، کنه زرد شرقی و قرمز مرکبات به صورت یک در هزار در اویل تابستان و برای مرکبات یک در هزار اواخر زمستان و بهار و شهریور .

راهنمای مصرف :

از کاربرد این کنه کش به همراه مخلوط بردو و مواد قلیایی اجتناب شود .

سیترازون با نیترات کلسیم سازگار است .

آخرین سم پاشی هفت روز قبل از برداشت است .

ملاحظات زیست محیطی :

LD50 برای پستانداران 15000 میلی گرم بر کیلوگرم ، LC50 برای ماهی ها 1.75 میلی گرم بر لیتر است .

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.