بروديفاكم(brodifacoum)

بروديفاكم(brodifacoum)

برودیفاکم

جونده كش ضد انعقاد خون از گروه كومارين (آنتي کواگالانت)و سوپروارفارین
فرمولاسيون:
كلريت Klerat % 005/0 B
تاریخ ثبت: 2/3/62 و 3/12/62 عليه موش‌های خانگي
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: مانع انعقاد خون در موش شده و در نهایت سبب مرگ موش مي‌شود.
موارد مصرف در ايران:
موش‌های كشاورزي و انباري و خانگي (ورامين، خانگي، قهوه‌اي، سياه، مهاجر)
موارد مصرف در ساير كشورها:
موش‌ها و خرگوش‌ها در مزارع، باغات و ساختمان‌هاي كشاورزي
راهنماي مصرف:
•روي جوندگان مقاوم به ديگر جونده كش‌های ضد انعقاد خون مؤثر است.
•با يك بار تغذيه از غذاي آلوده به طعمه فوق مي‌تواند آفت را از بين برد.
•در طعمه گذاري بهتر است طعمه بوسيله جعبه يا لوله‌های مخصوص طعمه(ازجنس پلیکا يا سفال) پوشانده شود.
•بازديد و طعمه گذاري تا زماني كه علائم و نشانه‌های تغذيه در محل طعمه گذاري وجود دارد بايد ادامه يابد.
احتیاط‌های لازم:
•استفاده از آن بايد توسط متخصصين حفظ نباتات بايد انجام گيرد.
•نبايد در محيط‌های باز استفاده شود بايد در محوطه‌های بسته استفاده شود كه آفت در آن محوطه‌ها فعال هستند.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران4/0-2/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان6/11-3/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها16/0-05/0 میلی‌گرم بر لیتر، LC50 براي دافنی34/0 میلی‌گرم بر لیتر
•از دسترسي بچه‌ها، پرندگان و حيوانات ديگر به طعمه جلوگيري شود.
•در جايي كه احتمال آلودگي غذا وآب وجود دارد بايد طعمه گذاري صورت نگيرد.
•بعد از مصرف طعمه، در خاتمه باقيمانده طعمه‌ها جمع آوري و سوزانده مي‌شود.
•اجساد جوندگان بايد جمع آوري و سوزانده شود و از ريختن آن‌ها در داخل زباله‌ها بايد خودداري کرد.
•طعمه‌ها حامل بنزوات دينتونيوم (Denatonium benzoate) است كه براي انسان از لحاظ مزه بازدارنده (deterrent) است.

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.