اهمیت بذرمال قبل از کشت
مقدمه:
حتی یک خاک زراعی خوب نیز ممکن است دارای یک یا چند عامل محدود کننده جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاه باشد. این عوامل عبارتند از: فیزیکی، شیمیایی و میکروبی.
عوامل فیزیکی مانند:
تهویه نامناسب خاک: به دلیل چسبندگی زیاد ذرات خاک که به علت وجود درصد رس بیشتر در بافت خاک.
درصد بالای ذرات شن: که موجب کاهش ظرفیت نگهداری آب خاک می شود.
عوامل شیمیایی مانند:
سدیم: وجود سدیم قابل تبادل (سدیم آزاد) در خاک موجب شوری خاک و در نتیجه منفی شدن فشار اسمزی خاک می شود همچنین از جذب آب توسط بذر جلوگیری می کند و قدرت جوانه زنی و رشد اولیه گیاه را کاهش می دهد و موجب گیاه سوزی می گردد.
عوامل میکروبی مانند:
وجود میکروارگانیسم های غیرمفید در خاک که با ترشح توکسین(سم) موجب اختلال در جوانه زنی بذر وکاهش رشد اولیه گیاه می گردند. همچنین با میکروارگانیسم های مفیدخاک بر سر منابع غذایی و فضا در رقابت می باشند. لازم به ذکر است که افزایش جمعیت میکرو ارگانیسم های مضر در خاک تحت تاثیر عوامل محدود کننده فیزیکی و شیمیایی خاک بوده که موجب کاهش حاصلخیزی خاک می گردد.
دلایل فوق که بطور خلاصه بیان شد در صورتیکه محیطی را که بذر در آن قرار می گیرد از این عوامل دور کنیم موفقیت در جوانه زنی و رشد اولیه گیاه را بالا برده ایم به همین دلیل بذر مال کردن اهمیت بسزایی پیدا کرده است. بذر مال کردن با یک بذر مال مناسب موجب یکنواختی سطح جوانه زنی بذور و یکسان سبز شدن سطح مزرعه می شود. بذر مال باعث ایجاد سیستم ریشه اولیه و ریشه های ثانویه (جاذب) قوی در گیاه می گردد.
چگونه یک بذر مال مناسب انتخاب کنیم؟
انتخاب یک بذر مال بطورکلی بستگی به شرایط ذیل دارد :
۱ – نیازهای غذایی گیاه مورد نظر
۲ – قوه نامیه و انرژی جوانه زنی بذر
۳ – اندازه بذر (درشت یا ریز)
۴ – خصوصیات فیزیکی خاک
۵ – خصوصیات شیمیایی خاک
۶ – اهداف مد نظر ما از بذر مال کردن:
( گاهی بذر مال کردن برای تغذیه گیاه ازمنابع غذایی فیکسه شده در خاک توسط میکرو ارگانیسم ها می باشد و یا در اختیار گذاشتن ریز مغذی ها برای گیاه می باشد و یا بوسیله هورمونهای رشد و تنظیم کننده رشد موجب تحریک جوانه زنی بذر و ریشه زنی گیاه را فراهم می کنیم.)
به همین منظور گاهی می توان یک یا دو یا چند هدف را همزمان دنبال کرد. اما بطور کلی هدف اولیه از بذر مال کردن یکنواختی جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاه و در نتیجه سطح سبز یکنواخت و مطلوب مزرعه می باشد. کمبودهای غذایی گیاه را بعد از استقرار آن میتوان جبران نمود.
انواع بذر مال موجود در بازار و روش کاربرد آنها
۱- هیومکس ۹۵ پودری حاوی ۸۰ درصد اسید هیومیک و۱۵ درصد اسید فولیک و۱۲درصد پتاسیم میباشد که اسید هیومیک موجب اصلاح جنبه های فیزیکی وشیمیایی و میکروبی خاک می شود.از هیومکس بعنوان بذر مال برای محصولات زراعی وسایر محصولات در خاک های سنگین وسبک می توان استفاده کرد. هیومکس در خاک سنگین موجب افزایش تهویه ونفوذ پذیری (پوکی) خاک می شود.
ودر خاک های سبک باعث افزایش ظرفیت نگهداری آب و مواد غذایی خاک می شود.همچنین با افزایش ظرفیت تبادل یونی خاک موجب حاصلخیزی بیشتر خاک می گردد.
ظرفیت تبادل یونی خاک شاخص حاصلخیزی یک خاک می باشد. مقدار آن برای هیومکس ۳۰۰ میلی اکی والان بر یک گرم است. CEC درصد تبادل یونی خاک هرجه بیشتر باشد خاک حاصلخیزتر است.
مقدار مصرف
۲۰۰– ۱۵۰ گرم هیومکس پوردی ۹۵ و ۲۵/۱ – ۱ لیتر هیومکس مایع برای ۱۰۰ کیلوگرم بذر. برای هیومکس پودری حدود ۱۰-۵ لیتر آب برای هیومکس مایع دو برابر آن آب نیاز است.
۲ – فولزایم پلاس وفولزایم پلاس اس پی
فولزایم پلاس حاوی ۶۰ درصد مواد آلی ۲۰ درصد اسیدآمینه و آنزیم های گیاهی می باشد. فولزایم پلاس اس پی علاوه بر مواد فوق حاوی تنظیم کنندهای رشد نیز می باشد. که موجب جوانه زنی بهتر و یکنواختر بذر می گردد. باعث توسعه ریشه و رشد بهتر گیاه وجذب بیشتر فسفر وسایر عناصر غذایی فیکسه شده در خاک می گردد. موجب مقاومت گیاه در استرس های محیطی وبیماری ها و آفات می شود.
مقدار مصرف :
گندم : ۲ کیلوگرم درمقدار کافی آب (۵-۱۰ لیتر)حل کرده و یک تن بذر گندم را بطور یکنواخت آغشته کنید
ذرت :۲ کیلوگرم برای ۱۰۰ _ ۱۲۵ کیلوگرم بذر
سایر محصولات یک کیلو گرم با مقدار بذر مصرفی در هکتار
آلگا الیت :
حاوی عناصر غذایی ماکرو و عصاره جلبک دریایی و هورمون های رشد و تنظیم کننده رشد گیاهی از قبیل: اکسین، جیبرلین و سایتوکنین که باعث توسعه سلولی و ساخت پروتئین و کربوهیدرات درگیاه می شود. هچنین باعث افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک می شود و از شسته شدن کودها از خاک و جذب بهتر آنها توسط گیاه می شود. آلگا الیت باعث کالاته شدن ریزمغذی ها و جذب آسانتر آنها توسط گیاه می شود. الگالیت موجب ایجاد توازن در جذب کودهای ماکرو در گیاه می شود. و باعث ایجاد مقاومت گیاه در مقابل استرس های محیطی، بیماریها وآفات می گردد.
مقدار مصرف:
مقدار ۱-۲ لیتر الگاالیت برای یک تن بذر گندم آلگا الیت را با حدود ۴-۵ لیتر آب رقیق کرده و بذور را با آن به خوبی آغشته کرده و پس از خشک کردن در سایه برای کاشت اقدام کنید. فاصله بذر مال کردن پس خشک کردن حداکثر دو روز است.
ذرت: ۱-۲ لیتر آلگا الیت در ۱۰۰-۱۲۰ کیلوگرم
برای سایرمحصولات یک لیتر در میزان بذر مصرفی در هکتار
سوپر زینک روی:
کود مایع حاوی ۱۳ درصد کلات روی و۵ درصد ازت می باشد. روی نقش مهمی در سیستم آنزیمی گیاه و باعث تولید هورمون رشد اکسین درگیاه می شود. روی نقش مهم و موثری در ساختمان کلروفیل دارد. روی در ساخت پروتئین نقش دارد. بذر مال روی نقش مهمی در تامین روی مورد نیاز گیاه بخصوص در خاک های مناطق خشک که دچار کمبود شدید روی می باشند را دارد. همچنین روی باعث جوانه زنی ، رشد اولیه و ریشه دهی قویتر گیاه می شود.
مقدار مصرف
مقدار ۵/۰ لیتر تا یک لیتر برای ۱۰۰ کیلو گرم بذر
واکوزیم سید پلاس:
حاوی هورمون های رشد گیاهی اکسین، سیتوکنین و آنزیمهای گیاهی و غیره…. که استفاده از آن باعث رشد بهتر و یکنواخت گیاه، تحریک رشد ریشه و کاهش تنش های رشد واستقرار بهتر گیاه در خاک می شود.
مقدار مصرف: یک بسته را با ۲ لیتر آب رقیق کرده و مقدار بذر مصرفی در هکتار را بمدت ۱۵ دقیقه آغشته کرده سپس بذور را در سایه خشک کنید.
بذر مال روی + منگنز محصول شرکت کاوین : حاوی ۳۰۰ گرم روی+۲۵۰گرم منگنز در ۱ لیتر که موجب یکنواختی جوانه زنی و رشد اولیه قوی گیاه ، رفع کمبود عناصر غذایی روی و منگنز، کمک به توسعه ریشه، افزایش مقاومت گیاه می شود.
مقدار مصرف: ۶ – ۳ لیتر در یک تن بذر برای گندم و ۸ لیتر برای یک تن بذر ذرت و برنج
کلسیم اس ۵: حاوی ۵ درصد کلسیم و تنظیم کننده های رشد گیاهی می باشد که موجب توسعه سلولی، استحکام ساختمان دیواره سلولی نقش اساسی و مهمی دارد وکلسیم در رشد و توسعه ریشه نقش اساسی دارد و موجب تسریع در جوانه زنی و رشد اولیه گیاه می گردد. کلسیم اس ۵ گیاه را در مقابل پاتوژن های بیماری زا ، شوری وخشکی مقاوم می کند. کلسیم اس ۵ را برای بسیاری از محصولات از قبیل: غلات، سبزی و صیفی به میزان ۵۰۰ – ۳۰۰ سی سی برای ۱۰۰ کیلو گرم بذر مورد استفاده قرار داد.
نیتروکسین : حاوی باکتری های تثبیت کننده ازت که ضمن همزیستی با گیاه ازت هوا را تثبیت و در اختیار گیاه قرار می دهد که باعث رشد رویشی قوی گیاه می شود. میزان مصرف برای گندم ۲ – ۳ لیتر برای مقدار بذر مصرفی در هکتار و ذرت یک لیتر برای مقدار بذر مصرفی در هکتار.
سیب زمینی ۱۰ – ۲۰ لیتر برای بذر مصرفی در هکتار ، سبزی و صیفی نیم لیتر در هکتار برای بذر مصرفی در هکتار
روش بذر مال کردن :
۱- هم زمان با بوجاری کردن بذر در صورت قابلیت اختلاط با سموم قارچکش ضد عفونی بذر مانند : فولزایم پلاس و فولزایم پلاس اس پی و هیومکس
۲- مخلوط کردن بذر و بذر مال در یک میکسر: بستگی به میزان ظرفیت میکسر بذر در آن ریخته و مقدار لازم از بذر مال را مقدار کافی آب رقیق کرده و در حالیکه میکسر در حال چرخش است به میکسر اضافه کرده وخوب هم می زنیم تا بذور بطور یکنواخت آغشته شوند.
۳ – مقدار معینی از بذر را روی پلاستیک روی زمین پهن کرده و مقدار لازم از بذر مال را با مقدار کافی رقیق کرده و به وسیله سمپاش بر روی بذور اسپری کرده و همزمان با پارو و یا وسیله مشابه خوب هم بزنید تا بصورت یکنواخت به بذر مال آغشته شوند.

نویسنده : مصطفی ماکنالی
http://greenfarm.mihanblog.com
اف اس پی مارکت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.