اسید هیومیک و کاربرد های آن در کشاورزی

اسید هیومیک و کاربرد های آن در کشاورزی

 

 

اسید هیومیك یك محرك زیستی است و میتواند برای چمن، درختان، درختچه ها، بوته ها، باغجه ها و حتی گیاهان آپارتمانی استفاده شود. هیومیک اسید یک اسید ضعیف آلی با قابلیت های بسیار زیاد است که کمک فراوانی به جذب عناصر به گیاه کرده، از آب شویی و از دست رفتن آنها جلوگیری می کند، به همین علت مصرف  كودهای شیمیایی در خاك  می تواند به نصف کاهش یابد در حالی که نتیجه بهتری برای کشاورز به بار آورد و درعین حال، تا حد زیادی از هزینه ی سرسام آور خرید كودهای شیمیایی و مسمومیت و سفتی خاک بکاهد.

 

هنگامی كه اسید هیومیك به خاك رس اضافه می شود باعث شكستن سله می شود و اجازه می دهد تا نفوذ آب افزایش یافته و رشد و نمو ریشه بهتر شود. هنگامی كه به خاك شنی اضافه می شود، اسید هیومیك مواد آلی ضروری لازم برای حفظ آب را اضافه می كند بنابراین رشد ریشه را بهبود بخشیده و توانایی خاك های شنی را برای حفظ و شسته نشدن مواد حیاتی گیاه می افزاید.

مواد هیومیك، موادی پیچیده، مخلوط و با وزن مولكولی بالایی هستند كه توسط واكنش های شیمیایی و بیوشیمیایی در طی فساد و دگرگونی بقایای گیاهی و میكروبی تشكیل شده اند.

 

مواد هیومیك از تركیبات بسیار مهم خاك است كه خصوصیات فیزیكی و شیمیایی و حاصلخیزی خاك را تحت تأثیر قرار می دهد و همچنین اثرات مستقیم بر روی گیاهان و محصولات كشاورزی دارد. برخی مطالعات نشان داده اند كه مواد هیومیك حاوی اكسین یا مواد شبه اكسین می باشند. مواد هیومیك متابولیسم ثانویه گیاه را با افزایش جذب CO2 ، سنتز ATP و تأثیر بر فتوسنتز راه می اندازند.

 

اسید هومیك می تواند بطور مستقیم اثرات مثبتی بر رشد گیاه بگذارد. رشد قسمت هوایی و ریشه گیاه توسط اسید هومیك تحریك می شود ولی اثر آن بر روی ریشه برجسته تر است، حجم ریشه را افزایش داده و باعث اثربخشی سیستم ریشه شده كه احتمالاٌ دلیل افزایش محصول می باشد.

 

اسید هومیك جذب نیتروژن، پتاسیم، كلسیم، منیزیم و فسفر را توسط گیاه افزایش می دهد. كاربرد اسید هومیك كلروز گیاهان را بهبود می بخشد كه احتمالاٌ نتیجه ای است از توانایی اسید هومیك برای نگهداری آهن خاك به فرمی كه قابل جذب و سوخت و ساز باشد. این پدیده می تواند در خاكهای قلیایی و آهكی مؤثر باشد كه معمولاٌ كمبود آهن قابل جذب و مواد آلی را دارند.

 

كاربرد اسید هیومیك در پرتقال باعث افزایش تعداد میوه در درخت و بالاترین عملكرد محصول شده است. همچنین خصوصیات فیزیكی میوه (وزن، اندازه، ارتفاع و قطر میوه) و كیفی میوه (درصد مواد جامد محلول، درصد اسیدیته ، نسبت مواد جامد محلول به اسیدیته و درصد وزن آب میوه ) با كاربرد اسید هیومیك افزایش پیدا كرد.

 

 

  محصول (Kg/tree) وزن میوه (گرم)
با اسید هیومیك 53.7 135
بدون اسید هیومیك 42.5 114

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.