تلفن تماس با دفتر مرکزی : 05145023952    –    05145024716

ایمیل : info@farmers-home.ir

آدرس :  خراسان رضوی – شهرستان خوشاب- بلوار امام رضا (ع ) – خانه کشاورز