اتوکسازول

اتوکسازول
کنه کش تماسی و غیر سیستمیک از گروه بازدارنده رشد

فرمولاسیون : EC 10 % , SC 10 % w/v

نحوه اثر : این کنه کش بصورت تماسی و غیر سیستمیک عمل می کند و روی تخم ، لارو و پوره ها موثر است اما بر روی کنه های بالخ تاثیری ندارد .

موارد مصرف :

این کنه کش بر روی مراحل پورگی کنه قرمز اروپائی در سیب به میزان 0.25 تا 0.5 در هزار مورد استفاده قرار می گیرد .

راهنمای مصرف :

روی تخم ، لارو و پوره موثر بوده و روی حشرات بالغ هیچ تاثیری ندارد .

این سم را هیچ گاه نباید به همراه مخلوط بردو مورد استفاده قرار داد .

ملاحظات زیست محیطی :

LD50 این سم برای پستانداران 5000 میلی گرم بر کیلوگرم و برای پرندگان 2000 میلی گرم بر کیلوگرم همچنین LC50 این سم برای ماهی ها 2.4 میلی گرم بر لیتر و EC50 برای دافنی 40 میلی گرم بر لیتر می باشد .

دانش رایگان کشاورزی خانه کشاورز

دانش و تجربیات خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.