آتشک

آتشک

آتشک از قديمی ترين بيماری های باکتريائی است که عامل آن باکتری

Erwinia Amylovora می باشد و ميتواند بيش از 75 نوع درخت و بوته

از خانواده Rosacea را مورد حمله قرار دهد .

باکتری عامل بيماری در شانکر های نسبتاً فرو رفته زمستان گذرانی

کرده و در بهار، زمانی که دمای محيط مساعد باشد و باران های

مکرری روی دهد باکتری شروع به فعاليت کرده و به سرعت زياد

شده و با کمک حشرات ، باران و باد پراکنده می شود .

اين بيماری بيش از 200 سال است که در آمريکای شمالی شناخته

شده ولی کنترل آن بعلت ناشناخته بودن عامل بيماری مشکل بوده

است .

One comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.